chuong 2 bai 7 977 1397549662

2 197 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 20:00

BÀI PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI I MỤC TIÊU : + Giúp học sinh : - Tiếp tục củng cố khái niệm phép cộng - Thành lập ghi nhớ bảng cộng phạm vi - Biết làm tính cộng phạm vi II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : + Các mô hình giống SGK( tam giác, hình vuông, hình tròn ) + Bộ thực hành III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 1.Ổn Định : + Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập 2.Kiểm tra cũ : +Gọi học sinh đọc lại bảng cộng trừ từ 25 +Sửa tập 4, / 48 tập toán bảng lớp +Bài : em Bài : em +Giáo viên nhận xét bổ sung + Nhận xét cũ - Ktcb Bài : TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động : Giới thiệu phép cộng pham vi Mt :Học sinh nắm đầu học Thành lập phép cộng phạm vi -Học sinh lặp lại đầu a)-Giáo viên giới thiệu ghi đầu b)-Hình thành phép tính -Nhóm bên trái có hình tam giác Nhóm -Treo tranh cho học sinh quan sát nêu toán bên phải có hình tam giác Hỏi có tất hình tam giác ? -Cho học sinh đếm số hình tam giác nhóm hình tam giác thêm hình tam giác nêu câu trả lời hình tam giác -Học sinh viết số vào phép tính bên trái -Gợi ý hình vẽ sách gk -Giáo viên viết : + = (bảng lớp ) -học sinh đọc lại : + = -Hướng dẫn học sinh quan sát hình tam giác với hình tam giác giống hình tam giác với hình tam giác đọc cộng + -Giáo viên Viết : + = -Gọi học sinh đọc lại phép tính -Hướng dẫn học sinh hình thành công thức : + = , + = , + = (ti ến hành tương tự ) -Học sinh tự viết số vào chỗ chấm -10 em đt Hoạt động : Học công thức Mt : Học sinh học thuộc bảng cộng phạm vi -Gọi học sinh đọc bảng cộng -Học thuộc theo phương pháp xoá dần -Giáo viên hỏi miệng : + = ? , + ? = 5+1=? , ?+5=6 Hoạt động : Thực hành Mt :Biết làm tính cộng phạm vi o Bài : Tính ( theo cột dọc ) -10 em đọc -Học sinh đọc- đt nhiều lần thuộc công thức -Học sinh trả lời nhanh -Học sinh nêu cách làm -Học sinh làm vào Btt / 49 -Gọi học sinh chữa chung o Bài : Tính -Cho học sinh làm tập vào Bài tập toán -Gọi em chữa chung -Học sinh tự làm chữa -Học sinh nêu cách làm o Bài : -Cho học sinh tự làm ( miệng ) 4+1+1= + + = + +2 = 3+2+1= + + = +3 +0 = -4a) Có chim thêm chim Hỏi -Gọi học sinh nêu cách làm làm có tất chim ? o Bài : viết phép tính thích hợp -Học sinh quan sát tranh nêu toán phép + = -4b)Có ô tô màu trắng ô tô màu xanh tính phù hợp Hỏi có tất ô tô ? 3+3=6 -Giáo viên nhận xét, bổ sung sửa chữa toán cho hoàn chỉnh 4.Củng cố dặn dò : - Hôm em học ? - Đọc lại bảng cộng phạm vi - Nhận xét tiết học.- Tuyên dương học sinh hoạt động tốt - Dặn học sinh học thuộc bảng cộng hoàn thành tập Bài tập - Chuẩn bị hôm sau Rút kinh nghiệm : -
- Xem thêm -

Xem thêm: chuong 2 bai 7 977 1397549662 , chuong 2 bai 7 977 1397549662 , chuong 2 bai 7 977 1397549662

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay