chuong 2 bai 2 977 1397549662

2 202 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 20:00

BÀI PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI I MỤC TIÊU : + Giúp học sinh : - Có khái niệm ban đầu phép trừ m ối quan h ệ gi ữa phép c ộng phép trừ - Biết làm tính trừ phạm vi II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : + Bộ đồ dùng dạy toán lớp + Tranh SGK phóng to III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 1.Ổn Định : + Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập 2.Kiểm tra cũ : + Giáo viên nhận xét tập toán, Nêu sai chung tập tiết trước + Gọi học sinh lên bảng sửa : (Học sinh sai nhiều ) + Nhắc lại cách thực phép tính so sánh “ tìm kết phép tính sau lấy kết vừa tìm so sánh với từ trái qua phải “ + Nhận xét cũ - Ktcb Bài : TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động : Giới thiệu phép trừ phạm vi Mt :Giới thiệu Khái niệm ban đầu phép trừ, quan hệ cộng trừ -“Lúc đầu có ong đậu hoa -Hướng dẫn học sinh xem tranh – Tự nêu sau ong bay đi.Hỏi lại toán ong ? “ -Giáo viên hỏi : -Còn ong - bớt - ong bớt ong ong ? - Vậy bớt ? -Gọi học sinh đọc lại – = -Giáo viên : hai bớt Ta viết sau -Giáo viên viết : – =1 ( hai trừ ) -Học sinh đọc lại : – = -Hướng dẫn học sinh quan sát tranh 3–2=1 để hình thành phép tính - = , - =1 Tương tự -Có chấm tròn thêm chấm tròn -Giúp học sinh nhận biết bước đầu mối chấm tròn : + = Có chấm tròn quan hệ phép cộng phép trừ thêm chấm tròn chấm tròn + = -Treo hình sơ đồ lên cho học sinh nhận xét Có chấm tròn bớt chấm tròn nêu lên chấm tròn : -Giáo viên hướng dẫn : + = lấy 3 - = Có chấm tròn bớt chấm – ta , Nếu trừ ta tròn chấm tròn : – = Phép trừ phép tính ngược lại với phép tính cộng -học sinh mở SGK Hoạt động : Thực hành Mt : Học sinh biết làm tính trừ phạm vi -Cho học sinh mở SGK – Hướng dẫn phần học -Cho học sinh làm tập o Bài : Tính -Học sinh nêu cách tính tự làm -Gọi em chữa chung o Bài : Tính ( theo cột dọc ) -Cho học sinh làm vào bảng -Giáo viên sửa chung lớp o Bài : Viết phép tính thích hợp -Cho học sinh quan sát nêu toán -Học sinh làm vào tập D1 : D2: D3 : -Lúc đầu có chim đậu cành Sau bay hết Hỏi cành lại chim ? 3- 2=1 -1 Học sinh lên bảng viết phép tính -Khuyến khích học sinh đặt toán có lời văn gọn gàng, mạch lạc ghi phép tính phù hợp với tình toán -Giáo viên nhận xét , sửa 4.Củng cố dặn dò : - Nhận xét tiết học.- Tuyên dương Học sinh hoạt động tốt - Dặn học sinh nhà làm tập tập - Chuẩn bị ngày hôm sau Rút kinh nghiệm : -
- Xem thêm -

Xem thêm: chuong 2 bai 2 977 1397549662 , chuong 2 bai 2 977 1397549662 , chuong 2 bai 2 977 1397549662

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay