chuong 4 bai 8 3 897 1397883519

8 214 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 19:40

Kính chúc thầy, cô giáo mạnh khoẻ, hạnh phúc ! Đặt tính tính: 95 - 61 32 + 46 32 95 _ + 61 46 34 78 TIẾT 128: ÔN TẬP: CÁC SỐ ĐẾN 100 Viết số: Mười bảy:17 Chín mươi chín:99 Bốn mươi tám:48 Sáu mươi: 60 Bảy mươi lăm:75 Năm mươi lăm: 55 Năm mươi tư: 54 Năm mươi mốt:51 Chín mươi hai: 92 TIẾT 128: ÔN TẬP: CÁC SỐ ĐẾN 100 Số: Số liền trước Số biết 20 21 41 42 38 39 54 55 59 60 86 87 97 98 Số liền sau 22 43 40 56 61 88 99 TIẾT 128: ÔN TẬP: CÁC SỐ ĐẾN 100 a, Khoanh vào số lớn nhất: 49, 32, 61 61, 24 b, Khoanh vào số bé nhất: 78, 44, 59, 30 30 TIẾT 128: ÔN TẬP: CÁC SỐ ĐẾN 100 Đặt tính tính: 75 - 11 31 + 75 _ + 72 87 31 + 11 64 87 - 82 + _ 36 82 96 - 46 96 _ 72 76 46 50 TIẾT 128: ÔN TẬP: CÁC SỐ ĐẾN 100 Mỹ hái 24 cam, Hà hái 12 cam Hỏi hai bạn hái cam? Tóm tắt: Mỹ hái : 24 cam Hà hái : 12 cam Cả hau bạn: cam? Bài giải Cả hai bạn hái số cam là: 24 + 12 = 36 (quả cam) Đáp số: 36 cam Trân trọng cám ơn thầy, cô giáo em học sinh ý lắng nghe!
- Xem thêm -

Xem thêm: chuong 4 bai 8 3 897 1397883519 , chuong 4 bai 8 3 897 1397883519 , chuong 4 bai 8 3 897 1397883519

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay