Bài: Các ngày lễ trong tuần

14 334 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 19:39

Bài: Các ngày tuần lễ Toán: Kiểm tra cũ 1/Tính: 2/ Đặt tính tính: 78 96 - 3449 77 - 40 96 77 38 34 44 73 62 Toán: Bìa lịch Bloc lịch Các ngày tuần lễ Hômnay thứ tưy? Hôm là thứ mấ CÁ C N G À Y T R O N G T U Ầ N Chủ nhật Thứ năm Thứ hai Thứ sáu Thứ ba Thứ tư Thứ bảy Toán: Các ngày tuần lễ Hôm Hôm nay là mấ 4.y? Thư giãn Toán: Các ngày tuần lễ Bài 1: Trong tuần lễ: Em học vào ngày: Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Em nghỉ ngày: Thứ bảy Chủ nhật Thứ sáu Toán: Các ngày tuần lễ Bài 2: Đọc tờ lịch ngày hôm viết tên ngày tuần, ngày tháng, tên tháng: a/ Hôm Th.ứ tư .ngày tháng b/ Ngày mai Th ứ năm ngày .5 tháng Đọc thời khóa biểu lớp em Bài 3: Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Chào cờ Chính tả Tập đọc Chính tả Tập đọc Tập đọc Tập viết Tập đọc Tập viết Tập đọc Tập đọc Luyện Tiếng Việt Toán Kể chuyện Toán Sinh hoạt lớp Buổi chiều Nghỉ Mĩ thuật Đạo đức Tự nhiên Xã hội Xem phim Xem phim Thủ công Thể dục Luyện Âm nhạc Toán Toán Luyện Toán An toàn giao thông Âm nhạc Luyện mĩ thuật Ai nhanh, 1/ Tuần lễ có: a/ ngày b/ ngày c/ ngày d/ ngày 2/ Các ngày tuần: Chủ nhật Thứ ba Thứ năm Thứ bảy Củng cố Đọc tờ lịch trả lời: Ngày 16 thứ : năm Ngày 17 thứ: Chủ nhật ngày: 12 Thứ bảy ngày: 18 Tuần lễ có: ngày .sáu
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài: Các ngày lễ trong tuần, Bài: Các ngày lễ trong tuần, Bài: Các ngày lễ trong tuần

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay