chuong 3 bai 18 2 131 1397705227

9 225 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 19:39

VỀ DỰ GIỜ Toán Lớp: 1A Toán Trừ số tròn chục Toán: Trừ số tròn chục Chô c ®¬n vÞ 0 * trừ 0,viết * trừ 3,viết 50 - 20 = 30 Toán: Trừ số tròn chục 40 20 20 Tính: 80 50 30 90 10 80 70 30 40 90 40 50 60 60 00 Toán: Trừ số tròn chục Tính nhẩm: 50 - 30 = ? Nhẩm : chơc - chơc = chơc VËy: 50 - 30 = 20 40 - 30 = 10 80 - 40 = 40 70 - 20 = 50 90 - 60 = 30 90 - 10 = 80 50 - 50 = 00 Toán: Trừ số tròn chục Bài toán: An có 30 kẹo, chị cho An thêm 10 H ỏi An có tất kẹo? Toán: Trừ số tròn chục Bài giải Tóm tắt: Có : 30 kẹo Thêm :10 kẹo Có tất :…cái kẹo? Số kẹo An có tất : 30 + 10 = 40 ( kẹo) Đáp số: 40 kẹo Toán: Trừ số tròn chục > < ? = > 20 50 - 10 … < 40 40 - 10 … 30 …50 - 20 = Xin cảm ơn quý thầy cô, chúc quý thầy cô dồi sức khoẻ
- Xem thêm -

Xem thêm: chuong 3 bai 18 2 131 1397705227 , chuong 3 bai 18 2 131 1397705227 , chuong 3 bai 18 2 131 1397705227

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay