chuong 3 bai 7 3 596 1397882818

11 215 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 19:38

Lớp : Bài: Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín Kiểm tra cũ Viết số: 13 Mười ba: 14 Mười bốn: 12 Mười hai: 15 Mười lăm: Kiểm tra cũ Điền số vào vạch tia số: 15 11 12 13 5……………………10…………… 14…… CHỤC ĐƠN VỊ VIẾT SỐ ĐỌC S Ố 16 mười sáu 17 mười bảy 18 19 mười tám mười chín Bài 1: Viết số: a) Mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm, 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín 16 , 17 , 18 , 19 b/ Điền số thích hợp vào ô trống: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống: 16 17 18 19 Bài 3: Nối tranh với số thích hợp: 14 15 16 17 18 19 Bài 4: Điền số vào vạch tia số: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Số đứng liền trước số 19 là: a/ 17 b/ 18 b/ c/ 16 Số đứng liền sau số 16 là: a/ a/ 17 b/ 18 c/ 19 Số đứng liền sau số 15 là: a/ 14 b/ 18 c/ c/ 16
- Xem thêm -

Xem thêm: chuong 3 bai 7 3 596 1397882818 , chuong 3 bai 7 3 596 1397882818 , chuong 3 bai 7 3 596 1397882818

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay