chuong 3 bai 6 3 596 1397882818

14 212 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 19:38

MÔN:TOÁN LỚP BÀI: MƯỜI BA, MƯỜI BỐN,MƯỜI LĂM TOÁN: Kiểm tra cũ: Bài 1: Đọc số, viết số a)Đọc số 10 mười b) Viết số: 11 mười 12 mười hai TOÁN: Mười ba, mười bốn, mười lăm Chục Đơn vị Viết số Đọc số 13 Mười ba 14 Mười bốn 15 Mười lăm Mười ba, mười bốn, mười lăm Luyện tập TOÁN: Bài 1: Viết số a)Mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm 10 11 12 13 14 15 b) Điền số thích hợp vào ô trống 10 11 12 13 14 15 15 14 13 12 11 10 TOÁN: Mười ba, mười bốn, mười Luyện tậlăm p Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống 13 14 15 Nối tranh với số thích hợp (theo mẫu) Bài 3: 10 11 12 13 14 15 TOÁN: Mười ba, mười bốn, mười lăm Luyện tập Bài 4: Điền số vào vạch tia số 10 11 12 13 14 15 TOÁN: Mười chín sáu, mười bảy, mười tám, mười Số đứng liền trước số 13 là: A) 12 12 B) 14 C) 15 llờ sai B tr ảllờ iđúng sai B nnnntr ả ii iđúng BB ạạ trtr ảả C ố ắ C ố ggchúc ắng ng lên lên nhé! Xin m ng! Xin chúc mừ ừnhé! ng! Trả lời Clear Xóa Submit Số đứng liền sau số 12 là: A) 11 B) B) 13 13 C) 14 B nnnntr ả llờ ii iđúng sai BB B ạạ trtr tr ảả ảllờ ờ iđúng sai C Xin ố ắ m ng! C Xin ố ggchúc chúc ắng ng lên lên mừ ừnhé! nhé! ng! Trả lời Clear Xóa Submit Số đứng liền trước số 10 là: A) 12 B) 11 C) B nnnntr ả iiiđúng BB ạạ tr ảả tr lờ sai B tr ảllờ lờ iđúng sai chúc m ng! Xin chúc mừ ừnhé! ng! C ố ng CXin ố ggắ ắ ng lên lên nhé! Trả lời Clear Xóa Submit TOÁN: Mười ba, mười bốn, mười lăm Chục Đơn vị 1 Viết số Đọc số Mười ba 13 14 15 Mười bốn Mười lăm Bài 1: Viết số Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống Bài 3: Nối tranh với số thích hợp Bài 4: Điền số vào vạch tia số TOÁN: Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín Về nhà Luyện đọc viết số từ 10 đến 15 Chuẩn bị sau XIN CHÀO VÀ HẸN GẶP LẠI
- Xem thêm -

Xem thêm: chuong 3 bai 6 3 596 1397882818 , chuong 3 bai 6 3 596 1397882818 , chuong 3 bai 6 3 596 1397882818

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay