chuong 3 bai 4 11 687 1397969804

8 194 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 19:38

Lớp: 1A Một chục Tia số • Có 10 que tính • Có chục que tính • Có 10 • Có chục Một chục Tia số 10 sách = chục sách 10 đơn vị = chục Tia số: 10 Một chục Tia số Vẽ thêm cho đủ chục chấm tròn : Một chục Tia số Khoanh vào chục vật( theo mẫu ) Thảo luận nhóm đôi tự làm sách Một chục Tia số Điền số vào vạch tia số: 4 10 0……………………………………………10 Tieát hoïc keát thuùc !
- Xem thêm -

Xem thêm: chuong 3 bai 4 11 687 1397969804 , chuong 3 bai 4 11 687 1397969804 , chuong 3 bai 4 11 687 1397969804

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay