chuong 2 bai 14 2 40 1397704916

12 211 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 19:37

TOÁN Kiểm tra cũ Bài trang 79 : Điền số (theo mẫu) TOÁN TOÁN 1: Phép trừ phạm vi 9 – 1= Đ – 8= 1 – 2= – 7= 2 – 6= – 3= 6 – 5= – 4= 5 TOÁN 1: Phép trừ phạm vi Cùng em học thuộc lòng – = – 8= – = – = – = – = – = – = Phép trừ phạm vi TOÁN 1: Luyện tập Bài 1: Tính _9 _9 Tổ _9 _9 Tổ _9 _9 Tổ Lưu ý: Đặt tính viết kết thẳng cột TOÁN 1: Phép trừ phạm vi Luyện tập N2 Bài 2: Tính 8+1=9 9–1= 9–8= 7+2=9 9–2= 9–7= 6+3=9 9–3= 9–6= 5+4=9 9–4= 9–5= * Khi lấy kết phép cộng trừ hai số ta kết số lại TOÁN 1: Phép trừ phạm vi Luyện tập Bài 3: Số -4 +2 TOÁN 1: Phép trừ phạm vi Luyện tập Bài 4: Viết phép tính cho thích hợp _ -Bước 1: Quan sát tranh -Bước 2: Tìm cách làm -Bước 3: Viết phép tính thích hợp = O B Đ S N2 Hãy tìm số ẩn hoa cho lấy số vòng tròn bên trái trừ số vòng tròn bên phải số vòng tròn bên   8 TOÁN 1: Phép trừ phạm vi 9 – 1= – 8= 1 – 2= – 7= 2 – 6= – 3= 6 – 5= – 4= 5
- Xem thêm -

Xem thêm: chuong 2 bai 14 2 40 1397704916 , chuong 2 bai 14 2 40 1397704916 , chuong 2 bai 14 2 40 1397704916

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay