chuong 2 bai 13 2 40 1397704916

15 201 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 19:37

Bài giảng môn: Toán - Lớp TOÁN: Bài cũ 4+3+1 = 8-4-2 = 8-… =3 =8 8+ … TOÁN: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 8+1=9 1+8=9 TOÁN: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 7+2=9 2+7=9 TOÁN: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 6+3=9 3+6=9 TOÁN: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 5+4=9 4+5=9 TOÁN: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 8+1=9 1+8=9 7+2=9 2+7=9 6+3=9 3+6=9 5+4=9 4+5=9 Toán: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI ?7 ?3 4? + + + + + + + + 8? 3? = = = = = = = = 9? 9 9? 9 9? Toán: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI Thực hành Bài 1: Tính 5 … … … … … … Toán: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI Thực hành Bài 2: Tính 2+7=9 4+5=9 8+1=9 0+9=9 4+4=8 5+2=7 8–5= Bài 3: Tính 7–4= 6–1= 4+5= 4+1+4= 4+2+3= Toán: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI Bài 4: Viết phép tính thích hợp a) + = Toán: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI Bài 4: Viết phép tính thích hợp b) + = Toán: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 7? 3? 4? + + + + + + + + ?8 ?3 = = = = = = = = ?9 9 ?9 9 ?9 Toán: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI Nhận xét dặn dò: Học thuộc bảng cộng phạm vi Bài sau: Phép trừ phạm vi Làm tập2, cột 2) Bài (cột 2,3) Kính chào tạm biệt, chúc quý thầy cô em học sinh sức khỏe
- Xem thêm -

Xem thêm: chuong 2 bai 13 2 40 1397704916 , chuong 2 bai 13 2 40 1397704916 , chuong 2 bai 13 2 40 1397704916

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay