chuong 2 bai 12 1 878 1397532097

15 212 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 19:37

PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI: TOÁN KIỂM TRA BÀI CŨ Phép cộng phạm vi + 4 + TOÁN Kiểm tra cũ Phép cộng phạm vi + = TOÁN PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI: 8–1=7 8–7=1 TOÁN PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 8–1=7 8–2=6 8–6=2 8–7=1 TOÁN PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 8–1=7 8-7=1 8–2=6 -6=2 8–3=5 8–5=3 TOÁN PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI: 8–1=7 8-7=1 8–2=6 -6=2 8–3= 8–5=3 8–4=4 TOÁN PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI: 8 - 1= - 2= - 3= - 4= - 7= - 6= - 5= TOÁN PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI: Tính : _8 _8 _8 _8 _8 _8 _8 7 TOÁN PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI: Tính : 1+7= 2+6= 4+4= 8–1= 8–7= 8–2= 8–6= 8–4= 8–8= TOÁN PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI : Tính : 8– = – 1– = – 2– = 4 Viết phép tính thích hợp 8 _ _ = = TOÁN PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI: Nêu Trò số hoa chơi – = – = 8 +0 = Chúc thầy, cô mạnh khoẻ
- Xem thêm -

Xem thêm: chuong 2 bai 12 1 878 1397532097 , chuong 2 bai 12 1 878 1397532097 , chuong 2 bai 12 1 878 1397532097

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay