chuong 2 bai 4 2 67 1397704722

14 202 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 19:37

PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI TOÁN: KIỂM TRA BÀI CŨ: 3–1= – =1 Viết phép tính thích hợp 3–2=1 TOÁN: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 4–3=1 TOÁN: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 4–2=2 TOÁN: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 4–3=1 TOÁN: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 4–1= 4–2=2 4–3=1 TOÁN: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 4 3+1=4 1+3=4 4–1=3 4–3+1 2+2=4 4–2=2 TOÁN: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI Tính: 4-1= 4-2= 3-1= 3-2= 2-1= 4-3= TOÁN: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI Tính: 4 4 2 3 1 1 TOÁN: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI Viết phép tính thích hợp: - = TOÁN: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI Trò chơi Ong tìm hoa 4- 4-3 4-
- Xem thêm -

Xem thêm: chuong 2 bai 4 2 67 1397704722 , chuong 2 bai 4 2 67 1397704722 , chuong 2 bai 4 2 67 1397704722

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay