khao sat he thong dien than xe ford ranger HgAF5Le5nB 20130206021209 4

100 264 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 19:28

Hệ thống điện điện tử ô tô hiện đại , nhiều kiến thức về hệ thống điện như máy phát điện, hẹ thống phanh abss điện tử , hệ thống khở động ô tôệ thống điện điện tử ô tô hiện đại , nhiều kiến thức về hệ thống điện như máy phát điện, hệ thống phanh abss điện tử , hệ thống kho đồng ô tô Khảo sát hệ thống điện thân xe Ford Ranger MỤC LỤC Trang CÁC KÍ HIỆU VIẾT TẮT LỜI NĨI ĐẦU MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI GIỚI THIỆU VỀ XE FORD RANGER 2.1 THƠNG SỐ KỸ THUẬT CỦA XE FORD RANGER 2.2 GIỚI THIỆU CÁC HỆ THỐNG CƠ BẢN TRÊN XE 2.2.1 Hệ thống nhiên liệu 2.2.2 Hệ thống khởi động 11 2.2.3 Hệ thống làm mát 13 2.2.4 Hệ thống bơi trơn 14 2.2.5 Hệ thống lái .15 2.2.6 Hệ thống phanh 16 2.2.7 Hệ thống treo 16 2.2.7.1 Hệ thống treo trước .17 2.2.7.2 Hệ thống treo sau 18 KHẢO SÁT HỆ THỐNG ĐIỆN THÂN XE FORD RANGER 18 3.1 TỔNG QUAN .18 3.2 MỘT SỐ KÝ HIỆU TRONG HỆ THỐNG ĐIỆNĐIỆN TỬ TRÊN XE FORD RANGER 20 3.3 HỆ THỐNG CUNG CẤP 23 3.3.1 Chức hệ thống cung cấp 23 3.3.2 Ắc quy 24 3.3.3 Máy phát điện 27 3.3.3.1 Cấu tạo máy phát điện xoay chiều 27 3.3.3.2 Ngun lý sinh điện máy phát điện xoay chiều pha 28 3.3.3.3 Bộ chỉnh lưu 29 3.3.3.4 Bộ điều chỉnh điện 32 3.3.4 Sơ đồ mạch điện hệ thống cung cấp điện xe Ford Ranger 34 3.4 HỆ THỐNG THƠNG TIN 35 3.4.1 Bảng táp lơ 35 Khảo sát hệ thống điện thân xe Ford Ranger 3.4.1.1 Cấu tạo bảng táp lơ 35 3.4.1.2 Sơ đồ mạch điện bảng táp lơ 36 3.4.2 Hệ thống mạng MPX 37 3.4.2.1 Những tín hiệu vào đường truyền liệu tốc độ cao (HS-CAN) mạng kết nối điều khiển táp lơ 39 3.4.2.2 Những tín hiệu vào đường truyền liệu tốc độ trung bình (MS-CAN) mạng kết nối điều khiển táp lơ 39 3.5 HỆ THỐNG ĐO ĐẠC VÀ KIỂM TRA .40 3.5.1 Màn hình huỳnh quang chân khơng (VFD) 41 3.5.1.1 Cấu tạo 41 3.5.1.2 Ngun lý hoạt động .41 3.5.2 Đồng hồ báo tốc độ động 42 3.5.3 Đồng hồ cảm biến báo tốc độ xe 43 3.5.3.1 Đồng hồ tốc độ xe kiểu cáp mềm 43 3.5.3.2 Đồng hồ tốc độ xe loại điện tử thị kim 43 3.5.3.3 Đồng hồ tốc độ xe loại hiển thị số .44 3.5.4 Đồng hồ cảm biến báo áp suất dầu 46 3.5.5 Đồng hồ cảm biến báo nhiên liệu .48 3.5.5.1 Đồng hồ nhiên liệu kiểu điện trở lưỡng kim 48 3.5.5.2 Đồng hồ nhiên liệu kiểu cuộn dây chữ thập 49 3.5.5.3 Đồng hồ nhiên liệu kiểu hiển thị số .51 3.5.6 Đồng hồ cảm biến báo nhiệt độ nước làm mát 52 3.5.6.1 Đồng hồ nhiệt độ nước làm mát kiểu điện trở lưỡng kim .52 3.5.6.2 Đồng hồ nhiệt độ nước làm mát kiểu hiển thị số 53 3.5.7 Các mạch đèn cảnh báo 54 3.5.7.1 Cơ cấu báo nguy áp suất nhớt động 54 3.5.7.2 Cơ cấu báo nguy nhiệt độ nước lám mát động 55 3.6 HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG .56 3.6.1 Nhiệm vụ, u cầu phân loại hệ thống chiếu sáng 56 3.6.2 Thơng số chức hệ thống chiếu sáng .56 3.6.2.1 Thơng số 56 3.6.2.2 Các chức hệ thống chiếu sáng .56 Khảo sát hệ thống điện thân xe Ford Ranger 3.6.2.3 Cấu tạo bóng đèn 57 3.6.3 Các sơ đồ mạch điện hệ thống chiếu sáng xe Ford Ranger .59 3.6.3.1 Đèn đầu xe (Headlight) 59 3.6.3.2 Đèn trần (Interiol light) 60 3.6.3.3 Đèn hậu (Taillight), đèn báo đỗ xe (parking light) .61 3.6.3.4 Đèn sương mù phía trước (Front fog light) 61 3.7 HỆ THỐNG TÍN HIỆU 62 3.7.1 Hệ thống còi 63 3.7.1.1 Cấu tạo còi điện .63 3.7.1.2 Ngun lý hoạt động .63 3.7.1.3 Sơ đồ mạch điện còi xe Fod Ranger 64 3.7.2 Sơ đồ mạch điện đèn xinhan đèn báo nguy 64 3.7.2.1 Cơng tắc đèn báo rẽ .64 3.7.2.2 Cơng tắc đèn báo nguy 64 3.7.2.3 Sơ đồ mạch điện đèn xinhan đèn báo nguy xe Ford Ranger 65 3.7.3 Sơ đồ mạch điện đèn phanh (Brake light) 66 3.8 HỆ THỐNG AN TỒN 67 3.8.1 Hệ thống phanh ABS ( Hệ thống chống bó cứng bánh xe phanh) 67 3.8.1.1 Giới thiệu chung hệ thống phanh ABS 67 3.8.1.2 Chu trình điều khiển ABS .67 3.8.1.3 Cấu tạo ngun lý làm việc cụm chi tiết 68 3.8.1.4 Sơ đồ mạch điện 72 3.8.2 Hệ thống túi khí an tồn 72 3.8.2.1 Nhiệm vụ túi khí 72 3.8.2.2 Ngun lý hoạt động hệ thống túi khí 73 3.8.2.3 Cấu tạo số phận hệ thống túi khí 73 3.8.2.4 Sơ đồ điều khiển hệ thống túi khí xe Ford Ranger 75 3.9 CÁC HỆ THỐNG PHỤ 76 3.9.1 Hệ thống điều hồ khơng khí 76 3.9.1.1 Cấu tạo, ngun lý hệ thống điều hồ 76 3.9.1.2 Mạch điện hệ thống điều hồ xe xe Ford Ranger 77 3.9.1.3 Các phận hệ thống 78 Khảo sát hệ thống điện thân xe Ford Ranger 3.9.2 Hệ thống xơng kính phía sau 82 3.9.2.1 Cơng dụng .82 3.9.2.2 Sơ đồ mạch điện 82 3.9.3 Hệ thống gạt nước rửa kính .83 3.9.3.1 Cấu tạo phận hệ thống gạt nước rửa kính 83 3.9.3.2 Sơ đồ mách điện hệ thống gạt nước rửa kính xe Ford Ranger 85 3.9.4 Hệ thống khố cửa 87 3.9.4.1 Cơng tắc điều khiển khóa cửa .88 3.9.4.2 Mơ tơ khóa cửa 88 3.9.4.3 Sơ đồ mạch hệ thống khố cửa .89 3.9.5 Hệ thống nâng hạ kính 89 3.9.5.1 Cấu tạo 90 3.9.5.2 Sơ đồ mạch điện 91 TÍNH TỐN VÀ KIỂM TRA CƠNG SUẤT MÁY PHÁT 92 4.1 SƠ ĐỒ CÁC TẢI CƠNG SUẤT ĐIỆN TRÊN Ơ TƠ .92 4.2 TÍNH TỐN CƠNG SUẤT TIÊU THỤ THEO CÁC CHẾ ĐỘ TẢI .93 4.2.1 Chế độ tải hoạt động liên tục 93 4.2.2 Chế độ tải hoạt động khơng liên tục .93 CHẨN ĐỐN HƯ HỎNG VÀ CÁCH KHẮC PHỤC 95 5.1 CÁC HƯ HỎNG VÀ CÁCH KHẮC PHỤC TRONG HỆ THỐNG CUNG CẤP 95 5.1.1 Đèn báo nạp hoạt động khơng bình thường 95 5.1.2 Ắc quy yếu, hết điện .96 5.1.3 Ắc quy bị nạp q mức 96 5.1.4 Tiếng ồn khác thường 96 5.2 CÁC HƯ HỎNG VÀ CÁCH KHẮC PHỤC TRONG HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG 97 5.3 CÁC HƯ HỎNG VÀ CÁCH KHẮC PHỤC TRONG HỆ THỐNG TÍN HIỆU .98 KẾT LUẬN 99 TÀI LIỆU THAM KHẢO .100 Khảo sát hệ thống điện thân xe Ford Ranger CÁC KÍ HIỆU VÀ VIẾT TẮT APM (Amplifier) – Bộ khuyết đại A/C (Air Conditioning) – Điều hồ khơng khí ACC (Accessories) - Thiết bị phụ ABS (Anti-Lock Brake System) – Hệ thống chống hãm cứng bánh xe phanh CMP (Camshaft Position Sensor) – Cảm biến vị trí trục cam CKP (Crankshaft Position Sensor) – Cảm biến vị trí trục khuỷu CPU (Central Processing Unit) – Bộ xử lý trung tâm CAN (Cotroller Area Network) - Điều khiển liệu theo vùng F (Front) – Phía trước GEN (Generator) – Máy phát điện HI (High) – Mức cao HS-CAN - Đường truyền liệu mạng CAN tốc độ cao INT (Intermittent) – Gián đoạn LO (Low) – Mức thấp MPX (Multiplex) - Các phương thức truyền liệu MS-CAN - Đường truyền liệu mạng CAN tốc độ trung bình MIN (Minute) – Phút M – Mortor PCM (Powertrain Control Module) - Bộ điều khiển động R (Rear) – Phía sau ST (Start) – Khởi động SAS (Sophisticated Air Bag Sensor) – Bộ cảm biến điều khiển túi khí VSS (Vehicle Speed Sensor) – Cảm biến tốc độ bánh xe Khảo sát hệ thống điện thân xe Ford Ranger LỜI NĨI ĐẦU Ngành tơ giới nói chung Việt Nam nói riêng phát triển mạnh mẽ với việc ứng dụng ngày nhiều thành tựu cơng nghệ thơng tin vào sản xuất lắp đặt linh kiện tơ Hiện vấn đề “điện điện tử” trang bị tơ tiêu chí để đánh giá xe cao cấp Trải qua thời gian học tập trường, với kiến thức trang bị giúp em có thêm nhiều tự tin gắn bó với ngành theo học Đồ án tốt nghiệp mơn học cuối sinh viên để hồn thành khóa học, nhận thức tầm quan trọng nên em chọn đề tài “Khảo sát hệ thống điện thân xe Ford Ranger” Đây đề tài gần với thực tế sản xuất sửa chữa hệ thống điện xe Với nỗ lực thân giúp đỡ thầy giáo hướng dẫn thầy giáo mơn Ơ tơ & MCT bạn sinh viên, em hồn thành đề tài tiến độ giao Tuy nhiên, kiến thức thực tế hạn chế lần làm quen với việc nghiên cứu khoa học nên đề tài khơng tránh khỏi sai sót Em mong nhận quan tâm thầy bạn để đề tài hồn thiện Với việc thực đề tài giúp em có thêm nhiều kiến thức thực tế, hành trang để em dễ dàng cơng việc sau Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy PHẠM QUỐC THÁI thầy giáo khoa Cơ khí Giao Thơng giúp em hồn thành đề tài cách tốt Đà Nẵng, ngày 25 tháng 05 năm 2010 Sinh viên thực hiện: Trần Huy Anh Khảo sát hệ thống điện thân xe Ford Ranger MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI Ngày nay, mà khoa học kỹ thuật phát triển vũ bảo ứng dụng cơng nghệ tiên tiến tơ ngày nhiều Trong khơng thể thiếu thiết bị tiện nghi xe, nhu cầu sử dụng xe ngày khắt khe người ta ngày quan tâm đến xe trang bị hệ thống đại, mà khơng thể thiếu thiết bị điện, điện tử Ngược trở lại năm 1950 sớm nữa, xe trang bị ắc quy 6V sạc điện áp 7V Dĩ nhiên, xe cổ khơng cần nhiều điện ngồi việc đánh lửa hay vài bóng đèn thắp sáng Giữa thập kỷ 50, việc chuyển sang hệ thống điện 12V mang lại giúp nhà sản xuất sử dụng dây điện nhỏ đồng thời kéo theo việc sinh nhiều tiện nghi dùng điện cho xe Trên xe đại ngày nay, ngồi hệ thống điện chiếu sáng nhiều hệ thống điện đại phục vụ cho nhu cầu giải trí: Hệ thống âm thanh, CD, Radio…, hệ thống an tồn xe: ABS, hệ thống chống trộm, hệ thống túi khí an tồn, hệ thống kiểm sốt động cơ,… Các hệ thống đại nâng giá trị tơ lên cao người khơng dừng đó, kỹ sư tơ có ước mơ lớn để xe thật thân thiện với người sử dụng, đến lúc ngồi xe ta có cảm giác thật thoải mái, giảm đến mức tối thiểu thao tác người lái xe, hoạt động xe kiểm sốt điều chỉnh cách hợp lý Để có xe đại tiện nghi cần nhiều thiết bị điều khiển, thiết bị lập trình sẵn khơng Tuy nhiên chúng có đặc điểm chung phải sử dụng nguồn điện tơ, nguồn điện cung cấp ắc quy máy phát Với ý nghĩa tốt đẹp em định chọn đề tài “Khảo sát hệ thống điện thân xe Ford Ranger ”, em mong với đề tài tài liệu chung cho cơng việc sửa chữa hệ thống điện nói chung hệ thống điện thân xe nói riêng Trong đề tài em tập trung vào tìm hiểu kết cấu, ngun lý làm việc tìm hiểu sơ đồ mạch điện hệ thống điện bố trí xe Từ phân tích, chẩn đốn dạng hư hỏng thường gặp biện pháp khắc phục hư hỏng Khảo sát hệ thống điện thân xe Ford Ranger GIỚI THIỆU VỀ XE FORD RANGER 2.1 THƠNG SỐ KỸ THUẬT CỦA XE FORD RANGER Hình 2.1 Các kích thước xe Ford Ranger Bảng 2.1 Thơng số kỹ thuật xe Ford Ranger KÍCH THƯỚC XE [1] STT Thành phần Đơn vị Số liệu Chiều dài tồn mm 4998 Chiều rộng tồn mm 1750 Chiều cao tồn mm 1750 Chiều dài sở (D) mm 3000 Chiều rộng sở (E) mm 1430 TRỌNG LƯỢNG XE [1] Trọng lượng tồn xe tiêu chuẩn kg 2890 Trọng lượng khơng tải xe tiêu chuẩn kg 1803 Tải trọng định mức người kg 700 THƠNG SỐ ĐỘNG CƠ [1] Động 10 Dung tích xy lanh 11 Đường kính xy lanh x Hành trình piston 12 Cơng suất cực đại Động Diesel WL Turbo cc 2499 mm 93 x 92 KW/vòng/phú t 80 / 3500 Khảo sát hệ thống điện thân xe Ford Ranger 13 Mơ men xoắn cực đại 14 Tỷ số nén 15 Hệ thống truyền động 16 Hộp số số tay Ly hợp Sử dụng lò xo đĩa cơn, điều khiển thuỷ lực 17 Nm/vòng/phút 268 / 2000 19,8 Bốn bánh chủ động / 4x4 2.2 GIỚI THIỆU CÁC HỆ THỐNG CƠ BẢN TRÊN XE FORD RANGER 2.2.1 Hệ thống nhiên liệu Hệ thống nhiên liệu động diesel có nhiệm vụ sau: - Chứa nhiên liệu dự trữ đảm bảo cho động hoạt động liên tục khoảng thời gian quy định; - Lọc nước tạp chất bẩn nhiên liệu; - Lượng nhiên liệu cấp cho chu trình phù hợp với chế độ làm việc động cơ; - Cung cấp nhiên liệu đồng vào xy lanh theo trình tự làm việc động Tổng quan hệ thống nhiên liệu động WL TURBO • Khả làm việc cải tiến: - Nhiên liệu phun vào kết hợp việc tăng áp động làm tăng mơmen xoắn trung bình động - Động diesel tăng áp có làm mát khí nạp làm tăng cơng suất động - Tăng tính tiện lợi - Việc kết hợp lọc nhiên liệu với bơm mồi nhiên liệu làm đơn giản hố q trình lắng lọc nước, cặn bẩn - Đối với nước xứ lạnh phận sấy nhiên liệu có tác dụng chống làm đơng nhiên liệu, gây tắc lọc nhiệt độ mơi trường bên ngồi hạ xuống thấp • Tính ổn định chế độ khơng tải cải tiến: - Nhờ thiết bị điều khiển khơng tải nhanh nên tốc độ động trì ổn định chế độ khơng tải; Khảo sát hệ thống điện thân xe Ford Ranger - Lượng nhiên liệu cấp đồng cho xylanh nên giảm rung động động chế độ khơng tải Hình 2.2 Sơ đồ hệ thống nhiên liệu động WL TURBO Cảm biến vị trí răng; Đường dầu hồi; Van ngăn hao phí; Turbo tăng áp; Bầu air; Dây điện tới module điều khiển; Module điều khiển; Van hồi lưu khí thải; Van điện từ hồi lưu thải 10 Van chân khơng; 11 Cảm biến nhiệt độ nước làm mát động cơ; 12 Két làm mát; 13 Lổ thơng gió động cơ; 14 Bugi sấy nóng; 15 Vòi phun nhiên liệu; 16 Cảm biến vị trí trục khuỷu; 17 Ống xã; 18 Van khố nhiên liệu; 19 Cơ cấu chấp hành điều khiển chạy khơng tải nhanh 2; 20 Bơm phun nhiên liệu; 21 Cơ cấu chấp hành điều khiển chạy khơng tải nhanh 1; 22 Van điện từ điều khiển chạy khơng tải nhanh 2; 23 Bình chứa nhiên liệu; 24 Van điện từ điều khiển chạy khơng tải nhanh 1; 25 Bộ lọc nhiên liệu; 26 Cơng tắc khơng tải 2.2.2 Hệ thống khởi động 2.2.2.1 Cơng dụng 10 Khảo sát hệ thống điện thân xe Ford Ranger độ thấp) HI (tốc độ cao) vị trí khác để điều khiển chuyển động nó.Vị trí MIST (gạt nước hoạt động điều kiện thời tiết có sương mù), vị trí INT (gạt nước hoạt động chế độ gián đoạn khoảng thời gian định) 3.9.3.2 Sơ đồ mách điện hệ thống gạt nước rửa kính xe Ford Ranger BATTERY B (E) A ON KEY1 40A Main 80A ON KEY2 60A D B/L (F) H B/W (F) MAIN FUSE BLOCK ST OFF ON L (F) Cäng tàõc gảt nỉåïc HIGH INT L (F) L(F) ENGINE SWITCH Cäng tàõc gảt nỉåïc HIGH OFF ACC B/R (F) WIPER 15A MIST(Sỉång m) LOW OFF INT LOW OFF Cäng tàõc rỉía kênh Cäng tàõc gảt nỉåïc v rỉía kênh INF RELAY INF VOLUME A B L/Y(F) L/W(F) B (F) L/B (F) L/O(F) M B Cäng tàõc dỉìng tỉû âäüng A LO HI Cäng tàõc ngàõt mảch âiãûn M Mä tå rỉía kênh Mä tå gảt nỉåïc B(F) Hình 3.69 Sơ đồ mạch điện hệ thống gạt nước rửa kính - Khi cơng tắc vị trí LOW MIST dòng điện chạy đến chổi tốc độ thấp mơ tơ gạt nước sơ đồ gạt nướt hoạt động tốc độ thấp (+)Ắc quy → Hộp cầu chì → Cơng tắc máy → Tiếp điểm MIST/LOW (cơng tắc gạt nước) → Mơ tơ gạt nước ( LOW) → Mass - Khi cơng tắc gạt nước vị trí HIGH, dòng điện tới chổi tốc độ cao motor (HI) sơ đồ motor quay tốc độ cao (+)Ắc quy → Hộp cầu chì → Cơng tắc máy → Tiếp điểm (HI) cơng tắc gạt nước (1) → Mơ tơ gạt nước (HI) → Mass 86 Khảo sát hệ thống điện thân xe Ford Ranger - Nếu tắt cơng tắc gạt nước (vị trí OFF) motor gạt nước quay, dòng điện chạy đến chổi tốc độ thấp motor gạt nước qua cơng tắc gạt nước tiếp tục hoạt động tốc độ thấp (+)Ắc quy → Hộp cầu chì → Cơng tắc máy → Tiếp điểm (B) cơng tắc dừng tự động → Tiếp điểm (A) rơle INT → Tiếp điểm (OFF) cơng tắc gạt nước (2) → Mơ tơ gạt nước ( LOW) → Mass Khi gạt nước đến vị trí dừng, tiếp điểm cơng tắc dừng tự động chuyển từ phía (B) sang phía (A) motor dừng lại - Khi cơng tắc gạt nước dịch đến vị trí INT, Transitor bật thời gian ngắn làm tiếp điểm relay chuyển từ A sang B: Khi tiếp điểm relay đóng B, dòng điện chạy đến motor (LO) motor bắt đầu quay tốc độ thấp: (+)Ắc quy → Hộp cầu chì → Cơng tắc máy → Tiếp điểm (INT) cơng tắc gạt nước (1) → Tiếp điểm (B) rơle INT → Tiếp điểm (INT) cơng tắc gạt nước (2) → Mơ tơ gạt nước (LOW) → Mass Transitor nhanh chóng tắt, làm tiếp điểm relay lại quay ngược từ B A Tuy nhiên, motor bắt đầu quay tiếp điểm cơng tắc dừng tự động bật từ vị trí A sang vị trí B nên dòng điện tiếp tục chạy qua chổi tốc độ thấp motor gạt nước hoạt động tốc độ thấp: (+)Ắc quy → Hộp cầu chì → Cơng tắc máy → Tiếp điểm (B) cơng tắc dừng tự động → Tiếp điểm (A) rơ le INT → Tiếp điểm (INT) cơng tắc gạt nước (2) → Mơ tơ gạt nước ( LOW) → Mass Khi gạt nước đến vị trí dừng tiếp điểm cơng tắc dừng tự động lại gạt từ B A làm dừng motor Một thời gian xác định sau gạt nước dừng Transitor lại bật thời gian ngắn, làm gạt nước lập lại hoạt động Biến trở thay đổi giá trị nhờ xoay cơng tắc điều chỉnh mạch điện tranzisto điều chỉnh khoảng thời gian cấp điện cho tranzisto làm cho thời gian hoạt động gián đoạn thay đổi Khi cơng tắt rửa kính bật ON, dòng điện chạy đến motor rửa kính: (+)Ắc quy → Hộp cầu chì → Cơng tắc máy → Tiếp điểm cơng tắc rửa kính → Motor rửa kính → Mass 3.9.4 Hệ thống khố cửa 87 Khảo sát hệ thống điện thân xe Ford Ranger Hệ thống khóa cửa điện (Power Door Locks) đảm bảo an tồn thuận lợi khóa cửa Hệ thống khóa mở tất cửa cơng tắc khóa cửa hoạt động Hình 3.70 Hệ thống khố cửa xe Ford Ranger Module điều khiển trung tâm; Cơ cấu chấp hành khố/mở cửa trước (bên lái xe);3 Cơ cấu chấp hành khố/mở cửa trước (bên hành khách); Cơ cấu chấp hành khố/mở cửa sau Hệ thống khóa cửa xe đại trang bị thêm chức như: - Chống qn chìa xe: Khơng khóa cửa điều khiển từ xa có chìa cắm ổ khóa điện - Chức an tồn: Khi rút chìa khỏi ổ khóa điện cửa khóa dùng chìa dùng điều khiển từ xa khơng thể mở cửa cơng tắc điều khiển khóa cửa - Chức điều khiển cửa sổ điện tắt khóa điện: Sau cửa người lái cửa hành khách đóng khóa điện tắt, cửa sổ điện hoạt động thêm khoảng 60 giây Các phận hệ thống khóa cửa cơng tắc điều khiển khóa cửa, mơ tơ khóa cửa, cơng tắc điều khiển chìa, cơng tắc vị trí khóa cửa cơng tắc cửa 3.9.4.1 Cơng tắc điều khiển khóa cửa 88 Hình 3.71 Cơng tắc điều khiển khóa cửa Khảo sát hệ thống điện thân xe Ford Ranger Cơng tắc điều khiển khóa cửa cho phép khóa mở tất đồng thời lần nhấn cơng tắc Cơng tắc điều khiển khóa cửa gắn ốp cửa phía người lái 3.9.4.2 Mơ tơ khóa cửa Hình 3.72 Mơ tơ khóa cửa Mơ tơ khóa cửa cấu chấp hành để khóa cửa Mơ tơ khóa cửa hoạt động, BATTERY chuyển động quay truyền qua bánh chủ động, bánh lồng khơng, trục vít B (E) Main 80A L/R W/R (F) BTN160A (F) ROOM 15A đến bánh khóa, làm cửa khóa hay mở Sau khóa hay mở cửa xong, bánh MAIN FUSE BLOCK G (F) G (F) G (F) khóa lò xo hồi vị đưa vị trí trung gian Việc ngăn cho mơ tơ hoạt động DOOR LOCK CONTROL MODULE G (F) G (F) G (F) G (F) sử dụng núm khóa cửa cải thiện cảm giác điều khiển Đổi chiều dòng điện đến đến mơ tơ làm đổi chiều quay mơ tơ, làm mơ tơ khóa hay mở cửa G (DR1) G (DR2) G (DR3) G (DR4) R (F) 3.9.4.3 Sơ đồ mạch hệ thống khố cửa LOCK UNLOCK Mä tå khoạ cỉía trỉåïc bãn phi B (F) B (DR1) M UNLOCK Mä tå khoạ cỉía trỉåïc bãn trại M LOCK UNLOCK Mä tå khoạ cỉía sau bãn phi M LOCK UNLOCK Mä tå khoạ cỉía sau bãn trại M LOCK UNLOCK LOCK R (DR1) R (DR1) R (DR1) R (DR1) R (F) R (F) R (F) R (F) B (F) 89 Hình 3.73 Sơ đồ mạch hệ thống khố cửa xe Ford Ranger Khảo sát hệ thống điện thân xe Ford Ranger Khi ấn cơng tắc điều khiển khố cửa phía khố/mở khố, tín hiệu khố/mở khố truyền tới Module điều khiển Sau nhận tín hiệu này, Module điều khiển bật rơle khố/mở khố Ở trạng thái rơle khố/mở khố tạo thành mạch tiếp mát, dòng điện từ ắc qui tới mát qua mơ tơ tất mơ tơ điều khiển khố cửa quay theo hướng khố/mở khố để tắt/bật cơng tắc vị trí khố cửa 3.9.5 Hệ thống nâng hạ kính Hệ thống nâng, hạ kính dùng để nâng hạ kính cửa xe Để nâng hạ cửa kính người ta dùng động điện chiều kích thích nam châm vĩnh cửu, kết cấu nhỏ gọn dễ bố trí Đặc biệt quay hai chiều ta đổi chiều dòng điện 3.9.5.1 Cấu tạo  Mơ tơ nâng hạ kính Vànhchâm vĩnh điều chỉnh Là động điện chiều kích từ nam cửu Nó quay hai chiều ta đổi chiều dòng điện Bánh hành tinh Mơ tơ điều khiển kính Hình 3.74 Cấu tạo mơ tơ nâng hạ kính 90 Khảo sát hệ thống điện thân xe Ford RangerHệ thống điều khiển nâng hạ kính Gồm có cơng tắc điều khiển nâng hạ kính, bố trí cửa bên trái người lái xe mổi cửa hành khách cơng tắc - Cơng tắc (Main switch) - Cơng tắc nâng hạ cửa tài xế (Driver’s switch ) - Cơng tắc nâng hạ cửa trước nơi hành khách (Front passenger’s switch) - Cơng tắc phía sau bên trái (Left rear switch) - Cơng tắc phía sau bên phải (Right rear swich) 3.9.5.2 Sơ đồ mạch điện 3' mạch Bộ 3ngắt 4' tự động S1 S2 S3 S4 Rơ le Cơng tắc (Bên trái người lái) S'2 S'3 S'4 M2 M3 M4 Cầu chì M1 Hình 3.75 Sơ đồ mạch điện nâng hạ kính 91 Khảo sát hệ thống điện thân xe Ford Ranger Ắc quy Ngun lý hoạt động: MÁY PHÁT ẮCQUY Khi bật cơng tắc máy, dòng qua rơle điều khiển kính, cung cấp nguồn cho cụm Nạp điện cơng tắc điều khiển nơi người lái Nếu cơng tắc vị trí OFF người lái chủ động điều khiển tất cửa Tải hoạt tụccơng tắc sang Tải hoạt Cửađộng số Mliên vị tríđộng Down, lúc sẽTải nốihoạt 3, 2động nối 4,trong mơ tơ 1: bật dài3’ nối 4’, dòng thời gian ngắntơ ngược quay kính hạ xuống Bật sang vị tríthời Up:gian nối qua mơ ban đầu nên kính nâng lên Đènhạxikính nhancho tất Đèncửa sương Tương tự người lái Car điều khiển nâng lại, radio Hệ thống mù qua kiểm cơng sốt tắc S2, S3, S4 phanh động Khicơcơng tắc mở, người ngồiĐèn xe phép sửMơ dụng khoảng Đèn báo tơ gạt táp lơ khơng thống theo ý riêng (trường hợp xe khơng mở hệ thống điều hòa, đường nước khơng Đèn trần nhiễm, khơng ồn…) Đèn biển số TÍNH TỐN VÀ KIỂM TRA CƠNG SUẤT MÁY PHÁT Khởi động xe Mơ tơ điều điện Để đảm bảo đủ cơng suất cho tải tiêukhiển thụ kínhxe cần phải xác định Đèn đậu xe loại máy phát để lắp tơ, máy phát nguồn cung cấp lượng cho Quạt điều Mồi thuốc tải tiêu thụ tơ hoạt Đèn động.cốt hòa nhiệt độ 4.1 SƠ ĐỒ CÁC TẢI CƠNG SUẤT ĐIỆN TRÊN Ơ TƠ Mơ tơ điều Xơng kính khiển anten Đèn pha Đèn kích thước Mơ tơ phun nước rửa kính Hệ thống xơng máy Còi Mơ tơ mở cửa xe Ly hợp điện từ 92 Hình 4.1 Sơ đồ phụ tải điệnKhảo sát hệ thống điện thân xe Ford Ranger Bơm chuyển nhiên liệu Phụ tải điện tơ, dựa vào thời gian làm việc chia làm loại: + Tải hoạt động liên tục: Là phụ tải liên tục hoạt động q trình xe vận hành (khi động hoạt động) Và động khơng hoạt động (sử dụng lượng ắc quy) + Tải hoạt động thời gian dài: Là phụ tải hoạt động khoảng thời gian tương đối dài, tùy thuộc vào điều kiện vận hành lái xe + Tải hoạt động thời gian ngắn: Các phụ tải thường hoạt động thời gian ngắn (< ÷ phút) 4.2 TÍNH TỐN CƠNG SUẤT TIÊU THỤ THEO CÁC CHẾ ĐỘ TẢI 4.2.1 Chế độ tải hoạt động liên tục: Ở chế độ tải hoạt động liên tục hệ số sử dụng tải là: λ = 100 % 93 Khảo sát hệ thống điện thân xe Ford Ranger Bảng 4.1 Mức tiêu thụ điện tải hoạt động liên tục [5] Stt Tải điện hoạt động liên tục Cơng suất (W) Hệ thống kiểm sốt động 180 Bơm chuyển nhiên liệu 70 Tổng cơng suất tiêu thụ (PW1) 280 4.2.2 Chế độ tải hoạt động khơng liên tục Ở chế độ hệ số sử dụng (λ) tải thay đổi phụ thuộc vào vận hành xe tài xế phụ thuộc vào điều kiện vận hành địa bàn xe hoạt động Bảng 4.2 Mức tiêu thụ điện tải hoạt động khơng liên tục [5] Stt Tải điện hoạt động khơng Cơng suất Hệ số sử Cơng suất tính liên tục thực (W) dụng (λ) tốn (W) 15 0,3 4,5 19 × 0,5 19 Car radior Đèn báo táp lơ Đèn biển số xe 1×5 0,4 Đèn đậu xe 2×5 0,3 Đèn cốt × 55 0,4 44 Đèn pha × 60 0,3 36 Đèn kích thước × 10 0,4 16 Đèn xi nhan × 21+2×5 0,2 18,8 Đèn phanh × 21 0,5 21 10 Đèn xe 3×5 0,3 4,5 11 Mơ tơ điều khiển kính × 30 0,1 12 12 Quạt điều hòa nhiệt độ × 80 0,4 32 13 thống xơng kính 120 0,1 12 14 Mơ tơ phun nước rửa kính 60 0,2 12 15 Còi 40 0,3 12 16 Mơ tơ mở cửa xe × 150 0,1 60 17 Đèn sương mù × 55 0,05 5,5 18 Mơ tơ gạt nước 90 0,2 18 19 Mồi thuốc 100 0,1 10 20 Mơ tơ điều khiển anten 60 0,1 21 Hệ thống xơng máy 100 0,1 10 94 Khảo sát hệ thống điện thân xe Ford Ranger 22 Khởi động điện 3000 0,1 300 23 Ly hợp điện từ 60 0,2 12 Tổng cơng suất tiêu thụ (PW2) 637 Trong bảng 4.2, ta có: Cơng suất tính tốn = Cơng suất thực × Hệ số sử dụng Từ bảng 4.1 4.2, ta có tổng cơng suất tiêu thụ tải xe là: P∑W = PW1 + PW2 = 637 + 250 = 887 (W) (4.1) Xác định cường độ dòng điện theo cơng thức sau: I đm = Trong đó: PΣW U đm (4.2) Iđm – Cường độ dòng điện định mức P∑W – Tổng cơng suất tiêu thụ phụ tải xe Uđm – Điện áp định mức, Uđm = 12 (V) I đm = 887 = 74 (A) 12 Máy phát thực tế sử dụng xe Ford Ranger có số hiệu : W0133-1705288; output 110Amps; 12V [6] Vậy với Iđm = 74 (A) < 110 (A), nên máy phát lắp xe phát đủ cơng suất cung cấp cho tải CHẨN ĐỐN HƯ HỎNG VÀ KHẮC PHỤC MỘT SỐ CHI TIẾT 5.1 CÁC HƯ HỎNG VÀ CÁCH KHẮC PHỤC TRONG HỆ THỐNG CUNG CẤP Trên xe có trang bị đèn báo nạp người lái phát hư hỏng hệ thống nạp thơng qua đèn báo nạp, khơng khởi động động ắc quy yếu 5.1.1 Đèn báo nạp hoạt động khơng bình thường 5.1.1.1 Đèn báo nạp khơng sáng khóa điện bật ON - Kiểm tra xem cầu chì có bị cháy hay tiếp xúc mạch đèn báo nạp → có thay sửa chữa - Kiểm tra xem giắc tiết chế có lỏng hay hỏng khơng → có sửa chữa 95 Khảo sát hệ thống điện thân xe Ford Ranger - Kiểm tra xem có ngắn mạch diod (+) máy phát → có sửa chữa - Kiểm tra xem bóng đèn báo nạp có bị cháy khơng → có thay 5.1.1.2 Đèn báo nạp khơng tắt sau động khởi động Hiện tượng máy phát khơng nạp nạp q nhiều - Kiểm tra xem đai dẫn động có bị hỏng hay trượt khơng → có điều chỉnh thay - Kiểm tra cầu chì có bị cháy hay tiếp xúc khơng → có sửa chữa thay - Đo điện áp cực B máy phát: Nếu Uđm < 13,8 ÷ 14,8 V có nghĩa máy phát khơng phát điện, ngược lại Uđm > 14,8 V có nghĩa máy phát nạp q nhiều - Đo điện áp kích từ cực F giắc tiết chế → khơng có điện áp tức cuộn rơ to bị đứt hay chổi than tiếp xúc 5.1.1.3 Đèn nạp sáng động hoạt động Hiện tượng chứng tỏ máy phát hoạt động khơng bình thường - Kiểm tra giắc máy phát tiết chế xem có lỏng hay nối khơng → có sữa chữa - Kiểm tra tình trạng tiếp xúc tiếp điểm tiết chế điện trở chân → khơng tốt sửa chữa - Kiểm tra tình trạng tiếp xúc chổi than 5.1.2 Ắc quy yếu, hết điện Hiện tượng xảy máy phát khơng phát đủ điện để nạp cho ắc quy, kết khơng khởi động động mơ tơ khởi động điện đèn pha sáng mờ Điều hai ngun nhân bản, thiết bị (ắc quy hay máy phát) có vấn đề, cách vận hành xe khơng ngun tắc làm cho ắc quy hết điện - Kiểm tra cực ắc quy có bẩn hay bị ăn mòn khơng: Các ắc quy bị bẩn, bị ăn mòn hay bị sun phát hóa khơng thuận nghịch làm giảm điện dung tăng điện trở ắc quy Kết làm cho ắc quy nạp chóng sơi phóng nhanh hết Trường hợp ắc quy q cũ nên thay ắc quy - Kiểm tra độ căng đai đai dẫn động máy phát - Kiểm tra điện áp chuẩn máy phát 96 Khảo sát hệ thống điện thân xe Ford Ranger 5.1.3 Ắc quy bị nạp q mức Hiện tượng phát thơng qua việc phải thường xun đổ nước vào ăcquy độ sáng đèn pha thay đổi theo tốc độ động Để khắc phục tượng cần phải đo điện áp máy phát, kiểm tra điều chỉnh điện 5.1.4 Tiếng ồn khác thường Có hai kiểu tiếng ồn khác thường phát hệ thống nạp cần phải phân biệt để khắc phục: Thứ tiếng ồn khí sinh đai dẫn động bị trượt Puly máy phát hay mòn hỏng ổ bi máy phát Thứ hai tiếng ồn cộng hưởng từ gây chập mạch cuộn stator diod bị hỏng, bị cộng hưởng từ mở radio thường xun bị nhiễu sóng Khi phát thấy hai kiểu tiếng ồn cần phải dừng động khắc phục sửa chữa 5.2 CÁC HƯ HỎNG VÀ CÁCH KHẮC PHỤC TRONG HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG Hư hỏng Có đèn khơng sáng Ngun nhân - Bóng đèn đứt - Dây dẫn đứt tiếp xúc mass khơng tốt - Đứt cầu chì Các đèn trước khơng sáng khơng sáng Đèn bảng số, đèn xe - Kiểm tra dây dẫn -Thay cầu chì kiểm tra ngắn mạch - Thay rơ le - Cơng tắc đèn hư - Kiểm tra cơng tắc - Cơng tắc đảo pha hư - Kiểm tra cơng tắc khơng tốt đèn FLASH - Thay bóng đèn - Rơ le điều khiển đèn hư - Dây dẫn đứt tiếp xúc mass Đèn báo pha, Xử lý - Kiểm tra dây dẫn - Cơng tắc đèn hư - Kiểm tra cơng tắc - Cơng tắc đảo pha hư - Kiểm tra cơng tắc - Dây dẫn đứt tiếp xúc mass khơng tốt - Đứt cầu chì - Kiểm tra lại dây dẫn -Thay cầu chì kiểm tra ngắn mạch 97 Khảo sát hệ thống điện thân xe Ford Ranger khơng sáng - Rơ le đèn hư - Kiểm tra rơ le - Cơng tắc đèn hư - Kiểm tra cơng tắc - Dây dẫn đứt tiếp xúc mass khơng tốt - Kiểm tra dây dẫn 5.3 CÁC HƯ HỎNG VÀ CÁCH KHẮC PHỤC TRONG HỆ THỐNG TÍN HIỆU Hư hỏng Ngun nhân Đèn báo rẽ - Cơng tắc xi nhan hư Xử lý -Kiểm tra cơng tắc hoạt động - Dây dẫn đứt, đèn tiếp -Kiểm tra dây dẫn bên xúc mass khơng tốt - Cầu chì đứt Đèn báo rẽ khơng hoạt động - Kiểm tra tạo nháy - Cơng tắc xi nhan hư - Kiểm tra cơng tắc - Dây dẫn đứt đèn tiếp - Cầu chì Haz-Horn đứt khơng hoạt động ngắn mạch - Bộ tạo nháy hư mass khơng tốt Đèn báo nguy -Thay cầu chì kiểm tra - Kiểm tra lại dây dẫn - Thay cầu chì, kiểm tra ngắn mạch - Bộ tạo nháy hư yếu - Kiểm tra tạo nháy - Cơng tắc Hazard hư - Kiểm tra cơng tắc Hazard - Dây dẫn bị đứt đèn tiếp xúc mass khơng tốt - Kiểm tra lại dây dẫn Đèn báo rẽ khơng chớp, ln sáng mờ tần số chớp thấp Đèn báo rẽ chớp q nhanh Đèn stop ln - ắc quy yếu - Kiểm tra ắc quy - Cơng suất bóng khơng - Thay bóng cơng suất q thấp ấn định - Tổng cơng suất bóng đèn - Kiểm tra lại cơng suất khơng phù hợp - Có nhiều đèn báo bị cháy - Cơng tắc đèn stop hư, chạm mát bóng đèn - Kiểm tra tình trạng đèn - Điều chỉnh thay cơng 98 Khảo sát hệ thống điện thân xe Ford Ranger sáng tắc - Cầu chì đèn stop đứt Đèn stop khơng sáng - Cơng tắc đèn stop hư - Dây dẫn bị đứt đèn tiếp xúc mass khơng tốt - Thay cầu chì, kiểm tra ngắn mạch - Kiểm tra cơng tắc - Kiểm tra lại dây dẫn KẾT LUẬN Hệ thống điện thân xe khái niệm tương đối rộng bao hàm nhiều hệ thống điện khác nhau, hệ thống điện có mục đích ngun lý hoạt động khác Trên thực tế hệ thống điện thân xe hay bị hư hỏng cách vận hành xe người sử dụng thường khơng so với nhà sản xuất u cầu điều kiện mơi trường làm việc hệ thống điện xe Điều thể việc phải thường xun bảo dưỡng, sửa chữa ăcquy, máy phát (hệ thống cung cấp), mơ tơ gạt nước lau kính xem chi tiết hay gặp cố hệ thống tơ Một ví dụ minh họa cho điều hay xảy tượng chạm mạch hệ thống điện khung sườn xe sử dụng làm dây dẫn chung (dây (-)), dây dẫn (dây (+)) lý bị xước vỏ bọc bị chập mạch xảy thiệt hại lớn Đề tài sâu nghiên cứu, tìm hiểu số hệ thống điện dạng sơ đồ mạch điện, đồng thời đề số biện pháp khắc phục hư hỏng hệ thống điện Tuy nhiên đề tài số hạn chế định như: + Chưa thể trình bày đầy đủ mạch điện hệ thống điện thân xe + Phần tính tốn dừng việc tính tốn, kiểm tra cơng suất máy phát mà chưa sâu tính tốn, thiết kế vi mạch điều khiển khả chịu tải dây dẫn Em hy vọng say đề tài hồn thiện trở thành tài liệu thực hành cho cơng việc sửa chữa hệ thống điện thân xe TÀI LIỆU THAM KHẢO 99 Khảo sát hệ thống điện thân xe Ford Ranger [1] Cơng ty cổ phần DANA “Catalogue Ford Ranger” , 2004 [2] Cơng ty cổ phần DANA “Training manual - Ranger”, 2004 [3] Cơng ty cổ phần DANA “Wiring diagrams- Ranger”, 2004 [4] Cơng ty cổ phần DANA “Ford Ranger New Product Introduction”, 2004 [5] Bộ mơn Ơ TƠ & MCT, Khoa CKGT “Trang bị điện điện tử tơ” Đà Nẵng, 2007 [6] PGS-TS Đỗ Văn Dũng “Trang bị điện & điện tử tơ đại” TP HCM, 2007 [7] http://www.autopartswarehouse.com/mmp/ford~ranger~alternator~parts.html, Tháng - 2010 [8] http://www.oto-hui.com, Tháng - 2010 100
- Xem thêm -

Xem thêm: khao sat he thong dien than xe ford ranger HgAF5Le5nB 20130206021209 4, khao sat he thong dien than xe ford ranger HgAF5Le5nB 20130206021209 4, khao sat he thong dien than xe ford ranger HgAF5Le5nB 20130206021209 4

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay