chuong 4 bai 5 3 897 1397883519

17 221 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 19:01

Kiểm tra cũ: Tính :         56                          3            53 ♦ Tính : + 21 25 Các bạn tranh làm ? Vào lúc giờ? Học sinh giới thiệu lại : CHÚNG TA CÙNG GIẢI LAO ĐỒNG HỒ CHỈ MẤY GIỜ? TÁM GIỜ Tám MỘT GIỜ CHÍN GIỜ MƯỜI GIỜ HAI GIỜ MƯỜI MỘT GIỜ BA GIỜ MUỜI HAI GIỜ BỐN GIỜ ĐỒNG HỒ CHỈ MẤY GIỜ Tám Chín Đồng hồ Chỉ 11 Chỉ Đồng hồ Chỉ mười Chỉ hai Đồng hồ BỐN GIỜ MƯỜI HAI GIỜ Đồng hồ BA GIỜ SÁU GIỜ
- Xem thêm -

Xem thêm: chuong 4 bai 5 3 897 1397883519 , chuong 4 bai 5 3 897 1397883519 , chuong 4 bai 5 3 897 1397883519

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay