chuong 3 bai 23 3 897 1397883519

9 200 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 19:01

GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN (TIẾP THEO) b Nhà Lan có gà mái gà trống Hỏi nhà Lan có tất gà ? ? Bài toán : Nhà An có gà,mẹ đem bán gà Hỏi nhà An lại gà? Bài toán : Nhà An có có99con congà,m gà ẹ đem đembán bán33con congà gà Hỏi nhà lại m gà An lại mcòn gà? Tóm tắt: Có : gà Bán : gà Còn lại: …con gà ? Bài giải S ố gà lại là: – = (con) Đáp s ố: c on gà Bài giải S ố gà lại : – = ( ) Đáp s ố : co n gà Cách giải toán có lời văn : Bài 1: An có viờn bi, An cho Bảo viờn bi Hỏi An lại viờn bi? Tóm tắt: Có : …7 viên bi Cho : …3 viên bi Cò n lại :…… viê n bi? Bài giải: An lại s ố viê n bi là: – = (viên bi) Đáp s ố: viê n bi Bài 2: Mẹ nuôi 10 lợn, mẹ bán lợn Hỏi mẹ lợn ? Tóm tắt: Có Bán : … lợn : …… c on lợn Còn lại : …… c on lợn ? Bài giải:
- Xem thêm -

Xem thêm: chuong 3 bai 23 3 897 1397883519 , chuong 3 bai 23 3 897 1397883519 , chuong 3 bai 23 3 897 1397883519

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay