chuong 3 bai 20 3 897 1397883519

15 206 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 19:01

Toán Kiêm ̉ tra baì cũ Tính: 20 + 70 = 90 60cm – 10cm = 50cm Toán: Xếp số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 70 50 40 10 90 70, 50,40,10,90 Toán: Điền dấu >,
- Xem thêm -

Xem thêm: chuong 3 bai 20 3 897 1397883519 , chuong 3 bai 20 3 897 1397883519 , chuong 3 bai 20 3 897 1397883519

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay