chuong 3 bai 9 3 596 1397882818

8 173 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 19:00

Môn: Toán Lớp Phép cộng dạng 14 + Toán Kiểm tra cũ: Hãy viết số từ 10 đến 20, đọc s ố Số 12 gồm chục đơn vị ? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Số 17 gồm chục đơn vị ? 19, 20 Toán Phép cộng dạng 14 + Chục đơn vị 14 • cộng + 7, viết • Hạ 1, viết 17 + 14 + =… 17 Toán Phép cộng dạng 14 + Bài 1: Tính + 15 14 + 13 + 12 + 17 + 15 + Toán Phép cộng dạng 14 + Bài 2: Tính 13 + = 19 12 + = 14 10 + = 15 12 + = 13 16 + = 18 15 + = 15 Toán Phép cộng dạng 14 + Bài 3: Tính 14 15 16 17 18 19 Toán Phép cộng dạng 14 + 12 + = 14 + = 13 + = 13 + = 16 + = 10 + =
- Xem thêm -

Xem thêm: chuong 3 bai 9 3 596 1397882818 , chuong 3 bai 9 3 596 1397882818 , chuong 3 bai 9 3 596 1397882818

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay