chuong 3 bai 6 1 613 1397544071

9 153 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 19:00

MƯỜI BA 13 MƯỜI BỐN 14 MƯỜI LĂM 15 KIỂM TRA BÀI CŨ Kiểm tra cũ: 12 11 BÀI MỚI Bài 71: MƯỜI BA, MƯỜI BỐN, MƯỜI LĂM Giới thiệu số 13, 14, 15 CHỤC ĐƠN VỊ VIẾT SỐ ĐỌC SỐ 13 mười ba 14 mười bốn 15 mười lăm Bài 71: MƯỜI BA, MƯỜI BỐN, MƯỜI LĂM Giới thiệu số 13, 14, 15 Thực hành: Bài 1: Viết số: a) b) Mười: 10 Mười một: 1 10 11 12 Mười hai: 12 Mười ba: 13 13 14 15 Mười bốn: 14 Mười lăm: 15 15 14 13 12 11 10 Bài : 71: MƯỜI BA, MƯỜI BỐN, MƯỜI LĂM Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống: 13 14 15 Bài : 71: MƯỜI BA, MƯỜI BỐN, MƯỜI LĂM Bài 3: Nối tranh với số thích hợp (theo mẫu): 10 11 12 13 14 15 Trò chơi - ĐỐ BẠN CHỤC ĐƠN VỊ VIẾT SỐ ĐỌC SỐ 13 mười ba 14 mười bốn 15 mười lăm
- Xem thêm -

Xem thêm: chuong 3 bai 6 1 613 1397544071 , chuong 3 bai 6 1 613 1397544071 , chuong 3 bai 6 1 613 1397544071

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay