chuong 2 bai 15 3 596 1397882818

13 167 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 19:00

Nhiệt liệt chào mừng thầy cô giáo dự chuyên đề Toán Bài: Phép cộng phạm vi 10 Kiểm tra cũ Toán Phép cộng phạm vi 10 9+1= 8+2= 7+3= 6+4= 5+5= 10 + = 10 10 10 10 10 10 1+9= 2+8= 3+7= 4+6= 10 10 10 10 + = 10 +10 = 10 Toán Phép cộng phạm vi 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 Toán Phép cộng phạm vi 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 Luyện tập a, b, + 11 99 Số ? + + 2+8= 8+2= 8- 2= + + +0 -1 Viết phép tính thích hợp: 5 + 4+6= 6+4= 6- 3= 3+7= 7+3= 7- 3= -2 Bài + 1+9= 9+1= 9- 1= +5 Bài Tính: +4 Bài 1 +1 Toán Phép cộng phạm vi 10 a, b, Bài 1: Tính 11 + + 99 10 10 + = 10 + = 10 9- 1= + 10 + = 10 + = 10 8- 2= + 10 + = 10 + = 10 7- 3= + 10 + 10 + = 10 + = 10 6- 3= Giải lao! Toán Phép cộng phạm vi 10 -1 +4 +0 -2 +5 Bài 2:Số? + 10 +1 Toán Phép cộng phạm vi 10 Bài 3:Viết phép tính thích hợp? + = 10 + = 10 • Chúc em ngoan giành nhiều điểm tốt nhé! Toán Phép cộng ph 10ạm vi 10 + = + = + = + = + = + = + = + = + = 10 10 10 10 10 10 10 10
- Xem thêm -

Xem thêm: chuong 2 bai 15 3 596 1397882818 , chuong 2 bai 15 3 596 1397882818 , chuong 2 bai 15 3 596 1397882818

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay