chuong 2 bai 9 2 40 1397704916

13 147 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 19:00

Bộ giáo dục đào tạo Bài giảng môn toán lớp Phép cộng phạm vi KIỂM TRA KIẾN THỨC CŨ Tiết Toán vừa em học gì? Luyện tập Thực phép tính sau: 5+1= 6–1= 4+2= 6–2= 3+3= 6–3= 2+4= 6–4= 1+5= 6–5= PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI + = 7? + = 7? + = 7? + = 7? + = + = + = + = + = + = Bài tập 1: Tính + + + 7 + + + 7 Bài tập (dòng 1) Tính : 7+0= 1+6= 3+4= 2+5= Bài tập (dòng 1) Tính : 5+1+1=     4+2+1= 2+3+2= Bài tập 4: Viết phép tính thích hợp + = + = Bài tập 4: Viết phép tính thích hợp + = + = Trò chơi : Tính nhanh tính + =  2 + = + =   + = + =  7 + = -Nhận xét tiết học - Dặn dò - Chuẩn bị:
- Xem thêm -

Xem thêm: chuong 2 bai 9 2 40 1397704916 , chuong 2 bai 9 2 40 1397704916 , chuong 2 bai 9 2 40 1397704916

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay