chuong 2 bai 5 1 121 1397532229

9 127 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 18:59

VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP 1A Phép cộng phạm vi Toán: Kiểm tra cũ: + + 3 + 2 Phép cộng phạm vi +1 = +4 = +2 = +3 = TOÁN: 4+1= 1+4= 5 3+2=5 2+3=5 TOÁN: Phép cộng phạm vi Bài 1: Tính 4+1= 2+2=4 3+2= 2+3=5 2+3= 4+1=5 1+4= 3+1=4 TOÁN: Phép cộng phạm vi Bài 2: Tính + + + + + + + TOÁN: Phép cộng phạm vi Bài 4: a)Viết phép tính thích hợp: + = TOÁN : Phép c ộng ph ạm v i +1 = +4 = +2 = +3 = Chân thành cảm ơn thầy cô giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: chuong 2 bai 5 1 121 1397532229 , chuong 2 bai 5 1 121 1397532229 , chuong 2 bai 5 1 121 1397532229

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay