chuong 2 bai 2 1 121 1397532229

15 113 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 18:59

Toán : Phép trừ phạm vi Bng tr phm vi - = - = - = Toán : Phép trừ tro ng phạm vi 3 Toán : Phép trừ tro ng phạm vi 2 3 Toán : Phép trừ tro ng phạm vi 2 1 3 Toán : Phép trừ tro ng phạm vi 2 1 3 3 Toán : Phép trừ tro ng phạm vi 2 1 3 3 1 Toán : Phép trừ phạm vi Bài 1: Tính 21= 31=2 1+1= 1+2= 31= 32= 21= 32= 32= 21= 31= 31= Toán : Phép trừ phạm vi + = - = - = Toán : Phép trừ phạm vi Bi : Tớnh - 1 - - Toán : Phép trừ phạm vi Bi : Vit phộp tớnh thớch hp - =1 Toán : Phép trừ phạm vi Bi : Vit phộp tớnh thớch hp - =2 Toán : Phép trừ phạm vi Trò c : Tiếp s ức 3-2 1+3 3-1 2+1 2+3 Dặn dò * Về nhà c ác e m học thuộ c c ác phép trừ phạm vi * Bài s au: Luyện tập
- Xem thêm -

Xem thêm: chuong 2 bai 2 1 121 1397532229 , chuong 2 bai 2 1 121 1397532229 , chuong 2 bai 2 1 121 1397532229

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay