chuong 1 bai 3 1 598 1397532421

18 108 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 18:59

Bài Hình vuông Hình tròn Ngày…tháng…năm… Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Bài giảng toán lớp HÌNH VUÔNG HÌNH TRÒN Mục tiêu yêu cầu Kiến thức: Nhận biết, phân biệt nêu tên hình vuông, hình tròn • Kỹ năng: Nhận hình vuông hình tròn từ vật thật Thái độ: Thích thú tìm vật có hình vuông, hình tròn • Khởi Động Lớp hát Kiểm tra cũ Các em so sánh số lượng hai nhóm HÌNH VUÔNG HÌNH TRÒN HOẠT ĐỘNG 1:GIỚI THIỆU HÌNH Hình Vuông Các hình sau có phải hình vuông không? Yêu cầu: Nhìn vào sách giáo khoa nêu tên vật có hình vuông Đáp án: Gạch lát nhà HÌNH TRÒN Yêu cầu: Nhìn vào sách giáo khoa nêu tên vật có hình tròn Đáp án: Bánh xe, đĩa Giải tập Bài 1: Đếm hình Các em đếm xem hình bên có hình vuông? Đáp án: Có hình vuông Bài 2: Tô màu Bài 3: Tô màu Bài 4: Làm để có hình vuông? Củng cố dặn dò Hôm học gì? Về nhà làm tập tập Chuẩn bị học tiếp: Bài Hình tam giác Tiết học kết thúc
- Xem thêm -

Xem thêm: chuong 1 bai 3 1 598 1397532421 , chuong 1 bai 3 1 598 1397532421 , chuong 1 bai 3 1 598 1397532421

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay