Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các công ty cổ phần ngành nhựa bao bì niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

26 19 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 18:45

Header Page of 149 B GIO DC V O TO I HC NNG Lấ C TRNG NGHIấN CU CC NHN T NH HNG N CU TRC VN CA CC CễNG TY C PHN NGNH NHA BAO Bè NIấM YT TRấN TH TRNG CHNG KHON VIT NAM Chuyờn ngnh: Ti chớnh Ngõn hng Mó s: 60.34.20 TểM TT LUN VN THC S QUN TR KINH DOANH Nng Nm 2014 Footer Page of 149 Header Page of 149 Cụng trỡnh c hon thnh ti I HC NNG Ngi hng dn khoa hc: PGS TS Vế TH THY ANH Phn bin 1: PGS TS Nguyn Trng Sn Phn bin 2: TS Lờ Xuõn Lóm Lun ó c bo v trc Hi ng chm Lun tt nghip thc s Qun tr Kinh doanh hp ti i hc Nng vo ngy 15 thỏng nm 2014 Cú th tỡm hiu lun ti: - Trung tõm Thụng tin - Hc liu, i hc Nng - Th vin Trng i hc Kinh t, i hc Nng Footer Page of 149 Header Page of 149 M U Tớnh cp thit ca ti Trong nn kinh t th trng ang phỏt trin nh hin nay, cỏc doanh nghip cú th s dng nhiu ngun khỏc ỏp ng nhu cu v cho hot ng kinh doanh Tuy nhiờn, iu quan trng l doanh nghip cn phi hp s dng cỏc ngun nh th no to mt c cu ngun hp lý em li li ớch ti a cho doanh nghip Song song vi ú thỡ vic tỡm nhng nhõn t no tỏc ng n cu trỳc ca cỏc doanh nghip v mc nh hng ca tng nhõn t cng l mt rt c quan tõm Mi ngnh u cú nhng c thự riờng, cu trỳc c trng riờng Vỡ vy, nghiờn cu cỏc nhõn t nh hng n cu trỳc ca mt ngnh c th l tht s cn thit Trong thi gian qua, ngnh nha bao bỡ Vit Nam cú tc phỏt trin khỏ nhanh v ó tr thnh mt nhng ngnh cụng nghip h tr ca Vit Nam Do vy, nõng cao nng lc cnh tranh cng nh khng nh v ti a húa giỏ tr doanh nghip, cỏc doanh nghip cn xõy dng mt cu trỳc hp lý l mt nhng bin phỏp ht sc quan trng v cn thit Vi nhng lý trờn, tỏc gi ó quyt nh la chn ti: Nghiờn cu cỏc nhõn t nh hng n cu trỳc ca cỏc cụng ty c phn ngnh nha bao bỡ niờm yt trờn th trng chng khoỏn Vit Nam lm ti nghiờn cu cho lun tt nghip ca mỡnh Mc tiờu nghiờn cu - Nghiờn cu c s lý lun v cu trỳc v cỏc nhõn t nh hng n cu trỳc ca doanh nghip - Xõy dng mụ hỡnh nghiờn cu cỏc nhõn t nh hng n Footer Page of 149 Header Page of 149 cu trỳc ca doanh nghip - Nhn din v nghiờn cu cỏc nhõn t nh hng n cu trỳc ca cỏc cụng ty c phn ngnh nha bao bỡ niờm yt trờn th trng chng khoỏn Vit Nam - T kt qu phõn tớch nh lng, ti xut cỏc hm ý chớnh sỏch i vi doanh nghip ngnh nha bao bỡ v cỏc cp qun lý cú liờn quan * Cõu hi nghiờn cu - Cú th s dng mụ hỡnh no xỏc nh cỏc nhõn t nh hng n cu trỳc ca cỏc doanh nghip? - Cỏc nhõn t no nh hng n cu trỳc doanh nghip ngnh nha bao bỡ v mc nh hng ca tng nhõn t n cu trỳc nh th no? - Cú th rỳt nhng hm ý chớnh sỏch gỡ i vi cu trỳc doanh nghip ngnh nha bao bỡ? i tng v phm vi nghiờn cu - i tng nghiờn cu: Cỏc nhõn t nh hng n cu trỳc ca cỏc cụng ty c phn ngnh nha bao bỡ niờm yt trờn th trng chng khoỏn Vit Nam - Phm vi nghiờn cu: V ni dung, xõy dng c cỏc mụ hỡnh nghiờn cu cỏc nhõn t nh hng n cu trỳc ca cỏc cụng ty c phn ngnh nha bao bỡ niờm yt trờn th trng chng khoỏn Vit Nam V khụng gian, ti nghiờn cu vi 15 cụng ty thuc ngnh nha bao bỡ niờm yt trờn th trng chng khoỏn Vit Nam V thi gian, cỏc doanh nghip ngnh nha bao bỡ niờm yt trờn th trng chng khoỏn Vit Nam khong thi gian nm t nm 2009 2013 Footer Page of 149 Header Page of 149 Phng phỏp nghiờn cu - Phng phỏp thu thp thụng tin: Da trờn cỏc bỏo cỏo ti chớnh ó c kim toỏn ca cỏc doanh nghip ngnh nha bao bỡ niờm yt trờn th trng chng khoỏn Vit Nam, thu thp s liu ca cỏc ch tiờu nghiờn cu - Phng phỏp x lý v phõn tớch thụng tin: + Phng phỏp nghiờn cu nh tớnh: Qua vic thu thp thụng tin, dựng phng phỏp thng kờ mụ t, so sỏnh phõn tớch, ỏnh giỏ thc trng c cu ca cỏc cụng ty c phn ngnh nha bao bỡ + Phng phỏp nghiờn cu nh lng: S dng mụ hỡnh nghiờn cu cỏc nhõn t nh hng n cu trỳc l mụ hỡnh nh hng c nh, mụ hỡnh nh hng ngu nhiờn T ú, kim nh s tỏc ng ca cỏc nhõn t n cu trỳc v tin hnh phõn tớch kt qu * í ngha khoa hc v thc tin ca ti - í ngha khoa hc: H thng húa cỏc kt qu nghiờn cu trờn th gii cng nh nc v cu trỳc doanh nghip lm c s nghiờn cu cho ti - í ngha thc tin: ti giỳp xỏc nh s nh hng ca cỏc nhõn t n cu trỳc ca cỏc cụng ty c phn ngnh nha bao bỡ niờm yt trờn th trng chng khoỏn Vit Nam, ng thi cung cp thờm bng chng thc nghim cho cỏc nghiờn cu v cu trỳc vn, giỳp cỏc doanh nghip cú cỏi nhỡn thu ỏo hn v cu trỳc doanh nghip, t ú cú thờm c s hoch nh v xõy dng mt cu trỳc ti u Kt cu ca ti Ngoi phn m u v kt lun, kt cu ti gm cú chng: Footer Page of 149 Header Page of 149 Chng 1: C s lý thuyt v thc tin v cu trỳc ca doanh nghip Chng 2: Thc trng cu trỳc ca cỏc doanh nghip ngnh nha bao bỡ niờm yt trờn th trng chng khoỏn Vit Nam Chng 3: Phng phỏp nghiờn cu v kt qu thc nghim cỏc nhõn t nh hng n cu trỳc ca cỏc doanh nghip ngnh nha bao bỡ niờm yt trờn th trng chng khoỏn Vit Nam Chng 4: Cỏc hm ý chớnh sỏch rỳt t kt qu nghiờn cu Tng quan ti liu nghiờn cu CHNG C S Lí THUYT V THC TIN V CU TRC VN CA DOANH NGHIP 1.1 CU TRC VN CA DOANH NGHIP 1.1.1 Khỏi nim v cu trỳc Cu trỳc ca doanh nghip l quan h v t trng gia n v ch s hu, bao gm c phn u ói v c phn thng tng s ngun ca doanh nghip thng c dựng ti tr cho quyt nh u t ca doanh nghip 1.1.2 Cỏc ch tiờu phn ỏnh cu trỳc ca doanh nghip Mt s ch tiờu c s dng ph bin nh: Tỷ suất nợ = Nợ phải trả Tổng tài sản x 100% Ch tiờu t sut n phn ỏnh n phi tr chim bao nhiờu phn trm tng ngun ca doanh nghip, hay núi cỏch khỏc ti sn ca doanh nghip cú bao nhiờu phn trm c hỡnh Footer Page of 149 Header Page of 149 thnh bng ngun n phi tr Tỷ suất nợ vốn chủ sở hữu = Nợ phải trả Vốn chủ sở hữu x 100% Ch tiờu t sut n trờn ch s hu hay cũn gi l ũn by n th hin mc m bo n bi ch s hu, phn ỏnh tớnh t ch ti chớnh, nng lc ti chớnh v kh nng ch ng ca doanh nghip v ngun kinh doanh 1.1.3 í ngha nghiờn cu cu trỳc ca doanh nghip Nhm xỏc nh cu trỳc hp lý nht, xem xột vic vay n l cú li hay bt li cho doanh nghip Vi nhng mc tiờu kinh doanh nht nh m nh qun tr ti chớnh doanh nghip s cn c vo c im ngun vn, cn c vo mi quan h gia li nhun v ri ro d kin quyt nh cu trỳc 1.2 CC Lí THUYT V CU TRC VN 1.2.1 Theo quan im truyn thng Theo quan im v cu trỳc truyn thng cho rng mt doanh nghip bt u vay n, s cú nhiu thun li hn l bt li Chi phớ n thp, kt hp vi thun li v thu s khin cho chi phớ bỡnh quõn (WACC) gim n tng 1.2.2 Lý thuyt cu trỳc theo quan im ca Modigliani v Miller (M&M) Lý thuyt M&M v cu trỳc lý gii c quan h gia giỏ tr doanh nghip, chi phớ s dng v mc s dng n ca doanh nghip Theo M&M a hai mnh v xem xột hai trng hp cú thu v khụng cú thu Trong trng hp khụng cú thu, giỏ tr ca cụng ty cú vay n (VL) bng vi giỏ tr ca cụng ty khụng vay n (VU), ngha l: VL = VU Footer Page of 149 Header Page of 149 Trong ú: VL : Tng giỏ tr doanh nghip s dng n VU : Tng giỏ tr doanh nghip khụng s dng n Do ú, giỏ tr ca cụng ty khụng thay i c cu thay i õy chớnh l ni dung mnh M&M s I Mnh M&M s II cho rng, chi phớ s dng trung bỡnh khụng i chi phớ s dng c phn tng lờn cụng ty gia tng t s n Trong trng hp cú thu, giỏ tr cụng ty cú vay n bng giỏ tr cụng ty khụng vay n cng vi hin giỏ ca lỏ chn thu s dng n Phng trỡnh cho lý thuyt ca M&M nh sau: VL = VU + T C x D Trong ú: VL : Tng giỏ tr ca doanh nghip cú s dng n VU : Tng giỏ tr ca doanh nghip khụng s dng n D : Tng s n s dng T : Thu sut thu thu nhp doanh nghip Nh vy, vic s dng n hay s dng ũn by ti chớnh lm gia tng giỏ tr cụng ty S dng n cng cao thỡ giỏ tr doanh nghip cng tng v gia tng n ti a doanh nghip c ti tr 100% n õy chớnh l ni dng mnh M&M s I trng hp cú thu Mnh M&M s II trng hp cú thu cho rng chi phớ s dng trung bỡnh gim chi phớ s dng c phn tng lờn cụng ty gia tng t s n 1.2.3 Lý thuyt ỏnh i cu trỳc (Trade-off Theory) Lý thuyt ỏnh i cu trỳc cho rng doanh nghip nờn gi mt t l n ỳng mc Theo Brealey Meyers d bỏo rng doanh nghip s tỡm kim nhm trỡ cu trỳc mc tiờu thụng qua s ỏnh i gia li ớch v chi phớ t vic vay n Li ớch bao gm lỏ chn thu chi phớ bao gm chi phớ khn khú ti chớnh Lý thuyt ỏnh i cu trỳc tha nhn cỏc t l n mc tiờu cú th Footer Page of 149 Header Page of 149 khỏc gia cỏc doanh nghip Cỏc doanh nghip cú li nhun vi ti sn hu hỡnh v cú khon lỏ chn thu cao hn s vay nhiu hn Ngc li, cỏc doanh nghip khụng li nhun vi nhiu ti sn vụ hỡnh, nhiu ri ro thỡ nờn da trờn ngun huy ng ti chớnh t ch s hu 1.2.4 Lý thuyt trt t phõn hng (The Pecking Order Theory) Lý thuyt trt t phõn hng cho rng cỏc doanh nghip thớch s dng ti tr ni b hn bt c lỳc no cú th Cú ba ngun ti tr chớnh ca cụng ty: li nhun gi li, n v c phn Theo quan im ca nh u t bờn ngoi, c phn v n u cú ri ro, nhiờn mc ri ro c phn cao hn Vỡ th, cỏc nh u t luụn yờu cu mt t sut sinh li trờn c phn cao hn n iu ny dn n mt trt t phõn hng, theo ú u t s c ti tr trc tiờn bng ngun ni b (ch yu l li nhun gi li), tip theo l n phỏt hnh n mi, v cui cựng l phỏt hnh c phn mi Phỏt hnh c phn l phng ỏn cui cựng cụng ty ó s dng ht kh nng vay n 1.3 C S NGHIấN CU THC NGHIM V CU TRC VN 1.3.1 Mt s nghiờn cu trờn th gii 1.3.2 Mt s nghiờn cu ti Vit Nam 1.4 CC NHN T NH HNG N CU TRC VN 1.4.1 Cỏc nhõn t thuc v doanh nghip a Quy mụ doanh nghip Theo lý thuyt ỏnh i cu trỳc vn, quy mụ doanh nghip cú mi quan h cựng chiu (+) vi ũn by ti chớnh vỡ cỏc doanh nghip ln c a dng húa nhiu hn v cú chi phớ kim soỏt thp, Footer Page of 149 Header Page 10 of 149 ớt chờnh lch thụng tin hn so vi cỏc doanh nghip nh, dũng tin s ớt bin ng cho nờn d dng tip cn th trng tớn dng, s dng nhiu n vay t li nhun nhiu hn t tm chn thu Ngc li, theo lý thuyt trt t phõn hng, thụng tin bt cõn xng gia ni b doanh nghip v th trng thp hn i vi cỏc doanh nghip ln, vỡ vy cỏc doanh nghip ln s phỏt hnh c phn nhiu hn iu ny ch mi quan h t l nghch () gia quy mụ doanh nghip v ũn by ti chớnh b Tc tng trng ca doanh nghip Cú th thy rừ, vi nhng doanh nghip cú s tng trng tt luụn cn ngun ti tr ln cho ti sn ca mỡnh Trong ú, nim tin ca cỏc nh u t vo nhng doanh nghip l rt cao, vỡ vy kh nng tip cn cỏc ngun t bờn ngoi l cng ln Do ú, tc tng trng cú mi quan h t l thun (+) vi cu trỳc c Hiu qu hot ng kinh doanh Hiu qu kinh doanh o lng kh nng kh nng sinh li t hot ng kinh doanh ca doanh nghip Theo lý thuyt trt t phõn hng, nh qun tr doanh nghip bao gi cng cú thụng tin v giỏ tr doanh nghip tt hn nh u t bờn ngoi S bt cõn xng v thụng tin ny dn n chi phớ huy ng t bờn ngoi s cao hn Vỡ th, nh qun tr cú xu hng u tiờn s dng ngun ni ti trc, ri mi n cỏc ngun vay mn bờn ngoi d Kh nng khon c o lng bng t l ti sn lu ng trờn tng n ngn hn Kh nng khon cú tỏc ng (+) hoc (-) n quyt nh c cu Th nht, cỏc doanh nghip cú kh nng khon cao cú th s dng n nhiu hn vỡ cú kh nng tr n cao hn Nh vy cú ngha l tớnh khon ca doanh nghip cú quan h t l Footer Page 10 of 149 10 Header Page 12 of 149 nghip vic vay n v phỏt hnh trỏi phiu b Lói sut Lói sut l t l m theo ú tin lói c ngi i vay tr cho cỏc khon vay i vi ngi cho vay Lói sut thp s khuyn khớch doanh nghip s dng n vay nhiu hn vỡ gim c chi phớ, ngc li, lói sut cao s lm cho vic vay n phi c cõn nhc nhiu hn Tuy vy doanh nghip khụng th tng n lờn mc quỏ cao so vi ch s hu Khi ú doanh nghip s ri vo tỡnh trng ti chớnh khụng lnh mnh, v dn n nhng ri ro khỏc c Tc tng trng GDP Tng sn phm quc ni (GDP) l thc o hiu qu kinh t chung ca mt t nc, l giỏ tr tớnh bng tin ca tt c sn phm v dch v cui cựng c sn xut, to phm vi mt nn kinh t mt thi gian nht nh d Thu thu nhp doanh nghip e Chớnh sỏch tin t KT LUN CHNG CHNG THC TRNG CU TRC VN CA CC DOANH NGHIP NGNH NHA BAO Bè NIấM YT TRấN TH TRNG CHNG KHON VIT NAM 2.1 TNG QUAN NGNH NHA BAO Bè VIT NAM 2.1.1 Khỏi nim ngnh nha bao bỡ õy l nhúm ngnh C22 theo h thng phõn ngnh kinh t Vit Nam (VSIC 2007), l mt nhng ngnh phỏt trin chin lc ca kinh t Vit Nam Trong hn mi nm qua, ngnh nha bao bỡ Vit Nam ó phỏt trin vi tc khỏ nhanh vi tc tng Footer Page 12 of 149 Header Page 13 of 149 11 trng hng nm t 15 25% 2.1.2 c im chung ca ngnh nha bao bỡ a C cu sn phm ngnh nha b Tỡnh hỡnh hot ng ca ngnh nha qua cỏc nm 2.1.3 Cỏc yu t nh hng n ngnh nha bao bỡ a Yu t kinh t v mụ b Yu t xó hi c Yu t cụng ngh 2.2 THC TRNG V CU TRC VN CA CC DOANH NGHIP NGNH NHA BAO Bè NIấM YT TRấN TH TRNG CHNG KHON VIT NAM 2.2.1 T sut n bỡnh quõn Qua bng s liu v biu 2.5, ta cú th thy t sut n cỏc doanh nghip ngnh cú s khỏc bit rừ rt vi lch chun lờn n 20,13% Trong tng doanh nghip, cú nhng doanh nghip nh BMP, RDP, MCP th hin chớnh sỏch vay n n nh khong thi gian nghiờn cu nhng bờn cnh ú cng cú nhng doanh nghip nh TPC, VPK chớnh sỏch vay n liờn tc thay i, iu ny cú th nh hng n hot ng cng nh hiu qu kinh doanh ca doanh nghip nh qun tr cha tỡm mt cu trỳc ti u 2.2.2 T sut n di hn trờn tng ti sn Qua bng s liu v biu 2.6, giỏ tr trung bỡnh ca t sut n di hn trờn tng ti sn bỡnh quõn ca cỏc doanh nghip ngnh nha bao bỡ l 6,02% Giỏ tr ny cho thy t sut n di hn ca cỏc doanh nghip ngnh l rt thp Ch cú doanh nghip cú t sut n di hn trờn tng ti sn gn 10% Tiờu biu nh SPP chim 16,55%, TPP chim 11,21% a s cỏc doanh nghip cũn li cú t sut n di hn rt thp, nh BMP ch cú 0,08%, BPC l 0,12%, NTP Footer Page 13 of 149 Header Page 14 of 149 12 l 0,5% 2.2.3 T sut n di hn trờn ch s hu Qua biu 2.7, t sut n di hn trờn ch s hu bỡnh quõn mc 15,81%, vi doanh nghip tng s 15 doanh nghip ngnh nha bao bỡ vt mc bỡnh quõn Mt s doanh nghip cú t sut n di hn trờn ch s hu cao nh SPP (45,26%), TPP (41,36%), DAG (33,27%) Cỏc doanh nghip cũn li u cú t l ny rt thp di mc 15,81% nh BMP (0,10%), BPC (0,16%), NTP (0,89%) iu ny chng t cỏc doanh nghip cú t sut n ny cng cao thỡ s chu c nhng ỏp lc v n phi tr v ri ro toỏn cng cao 2.2.3 C cu n phi tr Qua biu 2.8, cho thy cỏc doanh nghip u s dng phn ln cỏc khon vay l ngn hn T l vay di hn trung bỡnh l 6,02%, t sut ny quỏ thp cho thy mt phn ln cỏc doanh nghip khú cú th tip cn vay di hn ngõn hng cỏc ngõn hng cú khuynh hng cho vay n ngn hn hn di hn, nguyờn nhõn th hai th trng chng khoỏn Vit Nam hin cũn nhiu bt n, khụng thu hỳt c nh u t, v liờn tc lao dc khin doanh nghip khụng th huy ng trờn kờnh ny Do ú, ngoi ngun vay ngn hn t ngõn hng phc v cho nhu cu v ti sn lu ng hay h tr khon, u t vo ti sn c nh cỏc doanh nghip cn phi huy ng t cỏc ngun khỏc 2.3 MI QUAN H GIA CU TRC VN V CC NHN T NH HNG N CU TRC VN 2.3.1 Nhõn t quy mụ doanh nghip Da vo bng mụ t d liu, nhng doanh nghip ngnh nha bao bỡ cú quy mụ cng ln thỡ vay n ớt, iu ny phự hp vi lý Footer Page 14 of 149 13 Header Page 15 of 149 thuyt trt t phõn hng, cỏc doanh nghip quy mụ ln s u tiờn s dng ti tr ni b hn l tip cn ngun vay hn t bờn ngoi 2.3.2 Nhõn t tc tng trng doanh nghip Nhỡn chung c nhúm doanh nghip tng i ng u nờn cha th hin c mi quan h gia nhõn t tc tng trng vi cu trỳc ca doanh nghip Chỳng ta s xem xột li mi quan h ny chng tip theo tin hnh hi quy 2.3.3 Nhõn t hiu qu hot ng kinh doanh Nhõn t hiu qu hot ng kinh doanh cú th c o lng bi cỏc ch tiờu ROA, ROE, t sut li nhun trờn doanh thu Nhng doanh nghip cú hiu qu kinh doanh cao cú khuynh hng ớt s dng n, nhng doanh nghip cú hiu qu hot ng kinh doanh thp li s dng nhiu n hn c Qua phõn tớch trờn cú th thy rng gia t sut n v hiu qu kinh doanh cú mi quan h ngc chiu 2.3.4 Nhõn t kh nng khon Kh nng toỏn hin hnh ca doanh nghip o lng ri ro liờn quan n toỏn n ngn hn Kh nng toỏn hin hnh cng cao thỡ t sut n cng thp 2.3.5 Nhõn t c cu ti sn Ch tiờu c bn phn ỏnh c cu ti sn l t trng gia ti sn c nh trờn tng ti sn, nú phn ỏnh mc u t ca cỏc doanh nghip vo ti sn c nh, v ph thuc rt ln vo c im hot ng ca doanh nghip Cỏc doanh nghip cú t trng ti sn c nh cao cú t sut n bỡnh quõn thp KT LUN CHNG Footer Page 15 of 149 14 Header Page 16 of 149 CHNG PHNG PHP NGHIấN CU V KT QU THC NGHIM CC NHN T NH HNG N CU TRC VN CA CC DOANH NGHIP NGNH NHA BAO Bè NIấM YT TRấN TH TRNG CHNG KHON VIT NAM 3.1 PHNG PHP NGHIấN CU 3.1.1 D liu Lun s dng d liu bng - s liu ca 15 doanh nghip ngnh nha bao bỡ niờm yt trờn HOSE v HNX vũng nm t nm 2009 -2013 phõn tớch cỏc nhõn t nh hng n cu trỳc ca doanh nghip 3.1.2 C s xỏc nh cỏc nhõn t nh hng n cu trỳc Trong lun vn, tỏc gi s dng ch tiờu t sut n di hn trờn tng ti sn v t sut n di hn trờn ch s hu o lng cu trỳc doanh nghip Quy mụ doanh nghip: Gi thuyt t ra, quy mụ doanh nghip t l thun vi cu trỳc Tc tng trng ca doanh nghip: Gi thit t ra, s tng trng ca doanh nghip t l thun vi cu trỳc Hiu qu hot ng kinh doanh: Gi thit c t ra, hiu qu hot ng kinh doanh t l nghch vi cu trỳc Kh nng khon: Gi thit c t ra, kh nng khon t l nghch vi cu trỳc C cu ti sn: Gi thit t ra, c cu ti sn cú quan h t l thun vi t sut n di hn Ri ro kinh doanh: Gi thit t ra, ri ro kinh doanh cú Footer Page 16 of 149 Header Page 17 of 149 15 quan h t l nghch vi cu trỳc Lm phỏt: c o lng bng tc tng trng ca ch s giỏ tiờu dựng (CPI) Gi thit t ra, lm phỏt cú quan h t l nghch vi t sut n di hn Lói sut: c o lng bng lói sut bỡnh quõn cho vay ca ngõn hng Gi thit t ra, lói sut cú quan h t l nghch vi t sut n di hn Tc tng trng GDP: c o lng bng ch tiờu tng trng GDP Gi thit t ra, tc tng trng GDP cú mi quan h t l thun vi t sut n di hn 3.1.3 Mụ hỡnh nghiờn cu a Mụ hỡnh nh hng c nh FEM b Mụ hỡnh nh hng ngu nhiờn REM c La chn mụ hỡnh S dng kim nh Hausman la chn gia FEM v REM 3.1.4 Quy trỡnh nghiờn cu Nghiờn cu c tin hnh ln lt qua cỏc bc nh sau: Bc 1: Thu thp d liu D liu v cu trỳc vn, quy mụ doanh nghip, hiu qu hot ng kinh doanh, cu trỳc ti sn c ly t bỏo cỏo ti chớnh ó kim toỏn cụng b trờn trang thụng tin chớnh thc ca s giao dch chng khoỏn TP H Chớ Minh (HOSE) v s giao dch chng khoỏn H Ni (HNX) Ngun s liu v tc tng trng GDP, ch s lm phỏt, lói sut c ly trang thụng tin ca Tng cc thng kờ Vit Nam v Ngõn hng nh nc Vit Nam Bc 2: Mó húa bin quan sỏt Tin hnh mó húa cỏc bin, ta c kt qu cỏc bin tham gia Footer Page 17 of 149 Header Page 18 of 149 16 mụ hỡnh c th nh bng 3.2 Cỏc bin quy mụ doanh nghip, tc tng trng c bin i logarit m bo tuõn theo quy lut phõn phi chun v cú quan h tuyn tớnh vi bin ph thuc, tho yờu cu gi thit Bc 3: Xõy dng h s tng quan Mc ớch ca vic xõy dng ma trn h s tng quan l kim tra tớnh tng quan gia bin c lp v bin ph thuc, bin c lp v bin c lp, v ỏnh giỏ mc nh hng ca cỏc nhõn t n t sut n ca cỏc doanh nghip, la chn cỏc bin theo nguyờn tc mi nhõn t ch chn mt bin i din cú quan h cht ch nht vi t sut n, nu hai bin cựng mt nhõn t cú tng quan cht ch vi t sut n thỡ s chn bin cú quan h cht ch hn Bc 4: La chn bin a vo mụ hỡnh Da vo kt qu ca ma trn h s tng quan xỏc nh cỏc bin c la chn a vo mụ hỡnh hi quy Bao gm: ê Bin ph thuc Cu trỳc vn: Y1 = N di hn/Tng ti sn Y2 = N di hn/Vn ch s hu ê Bin c lp Nhõn t quy mụ doanh nghip: X02: Logarit tng ti sn Bin tc tng trng: X04: Logarit tc tng trng tng ti sn Bin hiu qu hot ng kinh doanh: bin ROA c chn lm bin i din cho nhõn t hiu qu hot ng kinh doanh ca doanh nghip (X5: ROA) Bin kh nng khon c o lng bi ch tiờu kh nng toỏn hin hnh ca doanh nghip (X8: Kh nng Footer Page 18 of 149 Header Page 19 of 149 17 khon) Bin cu trỳc ti sn c o lng bi t l ti sn c nh trờn tng ti sn (X9: Cu trỳc ti sn) Bin ri ro kinh doanh c o lng bi h s bin thiờn doanh thu (X10: Ri ro kinh doanh) Bin GDP c o lng bi tc tng trng ca GDP (X11: GDP) Bin lói sut c o lng bi lói sut cho vay bỡnh quõn ca cỏc ngõn hng thng mi (X12: Lói sut) Bin lm phỏt c o lng bi tc tng trng ca ch s giỏ tiờu dựng (X13: Lm phỏt) Bc 5: c lng mụ hỡnh ban u c lng ln lt cỏc mụ hỡnh: - Mụ hỡnh nh hng c nh - Mụ hỡnh nh hng ngu nhiờn Bc 6: Kim nh mụ hỡnh Kim nh Hausman Kim nh la chn gia mụ hỡnh nh hng c nh v mụ hỡnh nh hng ngu nhiờn, da trờn gi nh H0 khụng cú s tng quan gia bin gii thớch v yu t ngu nhiờn i Gi thit: H0 : Mụ hỡnh FEM v REM khụng khỏc bit ỏng k H1 : Mụ hỡnh FEM v REM khỏc bit ỏng k Nu (Prob>2) < = 0.05 thỡ gi thit H0 b bỏc b, tc l mụ hỡnh FEM phự hp hn Ngc li, gi thit H0 c chp nhn thỡ mụ hỡnh REM phự hp hn Tớnh h s xỏc nh R2 v h s xỏc nh hiu chnh o lng mc phự hp ca mụ hỡnh Kim tra mc ý Footer Page 19 of 149 Header Page 20 of 149 18 ngha ca cỏc h s hi quy mụ hỡnh Bc 7: Kt qu nghiờn cu t mụ hỡnh c chn 3.2 KT QU C LNG T Mễ HèNH NGHIấN CU 3.2.1 Kt qu mụ hỡnh nh hng c nh (FEM) T bng 3.5, kt qu c lng mụ hỡnh hi quy bng mụ hỡnh nh hng c nh cú th thy cỏc bin c lp gii thớch c 62,84%; 71,17% s bin ng ln lt ca t sut n di hn trờn tng ti sn v t sut n di hn trờn ch s hu ca doanh nghip ngnh nha bao bỡ 3.2.2 Kt qu mụ hỡnh nh hng ngu nhiờn (REM) T bng 3.6, kt qu c lng mụ hỡnh hi quy bng mụ hỡnh nh hng ngu nhiờn cho kt qu rt thp Mụ hỡnh cú ý ngha vic gii thớch 20,14% s bin ng ca t sut n di hn trờn tng ti sn v 22,84% s bin ng ca t sut n di hn trờn ch s hu 3.2.3 La chn mụ hỡnh trờn c s kim nh Hausman la chn mụ hỡnh thớch hp, chỳng ta s dng kim nh Hausman vi T bng 3.7, ta cú kt qu nh sau: Mụ hỡnh t sut n di hn trờn tng ti sn: (Prob > 2) = 1,000 > 0,05 Tỏc gi chp nhn H0 Mụ hỡnh nh hng ngu nhiờn REM thớch hp hn nghiờn cu tỏc ng ca cỏc nhõn t nh hng n cu trỳc Mụ hỡnh t sut n di hn trờn ch s hu: (Prob > 2) = 1,000 > 0,05 Tỏc gi chp nhn gi thuyt H0, mụ hỡnh nh hng ngu nhiờn c la chn 3.2.4 Phõn tớch kt qu nghiờn cu ca mụ hỡnh la chn a Kt qu nghiờn cu thc nghim Tỏc gi c lng li mụ hỡnh nghiờn cu tỏc ng ca cỏc Footer Page 20 of 149 Header Page 21 of 149 19 nhõn t nh hng n cu trỳc doanh nghip sau ó loi b cỏc nhõn t khụng cú ý ngha thng kờ a kt qu phự hp nht Bng 3.8 Túm tt kt qu nghiờn cu mụ hỡnh cỏc nhõn t nh hng n cu trỳc doanh nghip Bin ph thuc T sut n di hn T sut n di hn Bin c lp trờn tng ti sn trờn ch s hu Quy mụ doanh nghip Hiu qu HKD Tớnh khon Cu trỳc ti sn 0,026 (0,007) -0,343 (0,108) -0,006 (0,001) 0,127 (0,035) Ri ro kinh doanh Tng trng GDP -0,695 (0,244) 0,092 (0,018) -0,768 (0,262) -0,013 (0,004) 0,234 (0,085) -0,198 (0,071) -1,605 (0,588) Mụ hỡnh t sut n di hn trờn tng ti sn: Y1 = - 0,244 + 0,026X02 - 0,343X5 - 0,006X8 + 0,127X9 0,695X11 Mụ hỡnh t sut n di hn trờn ch s hu: Y2 = - 0,894 + 0,092X02 - 0,768X5 - 0,013X8 + 0,234X9 0,198X10 - 0,695X11 b Nhn xột kt qu nghiờn cu Quy mụ doanh nghip (Logarit tng ti sn) t l thun (+) vi t sut n di hn trờn tng ti sn v t sut n di hn trờn ch s hu Cú th kt lun rng cỏc doanh nghip ln thng s dng nhiu n hn ti tr hot ng ca mỡnh Cỏc doanh nghip cú quy mụ ln s d dng tip cn ngun vay t bờn ngoi hn, Footer Page 21 of 149 Header Page 22 of 149 20 cỏc doanh nghip nh s khú khn hn Vỡ th, cỏc doanh nghip nh thay vỡ s dng n s dựng ngun ch s hu nhiu hn Hiu qu hot ng kinh doanh (ROA) t l nghch (-) vi cu trỳc cng c chp nhn vi h s hi quy cú ý ngha thng kờ Ngha l cỏc doanh nghip hot ng cú li nhiu s cú nhiu ngun gi li ti tr cho cỏc hot ng ca mỡnh vy s ớt s dng n vay hn Kh nng khon t l nghch (-) vi t sut n di hn Cỏc doanh nghip cú tớnh khon cao s ớt s dng n vay vỡ cú nhiu ti sn khon ti tr cho k hoch u t ca mỡnh Cu trỳc ti sn cú mi quan h t l thun (+) vi t sut n di hn trờn tng ti sn v t sut n di hn trờn ch s hu Cỏc doanh nghip cú t trng ti sn c nh cao ớt s dng n ngn hn thay vo ú thiờn v n di hn hn doanh nghip cú t trng ti sn c nh thp Nh vy, c cu ti sn cú quan h thun chiu vi t sut n di hn Ri ro kinh doanh cú mi quan h nghch chiu (-) vi t sut n di hn trờn ch s hu iu ny ỳng vi lý thuyt ỏnh i cu trỳc vn, cỏc doanh nghip cú ri ro kinh doanh cao thỡ k vng chi phớ phỏ sn cao hn nờn n vay thp hn Tc tng trng GDP cú mi quan h t l nghch (-) vi t sut n di hn trờn tng ti sn v t sut n di hn trờn ch s hu Kt qu ging vi nghiờn cu thc nghim ca Charles Muthama v cng s (2012), Korajacky v Levy (2002) cng cho thy tng trng GDP cú mi quan h t l nghch vi t sut n di hn KT LUN CHNG Footer Page 22 of 149 Header Page 23 of 149 21 CHNG CC HM í CHNH SCH RT RA T KT QU NGHIấN CU 4.1 CC KT LUN C BN V CU TRC VN Cỏc doanh nghip ngnh nha bao bỡ luụn trỡ mt cu trỳc khụng m bo tớnh t ch, th hin t sut n bỡnh quõn ca 15 doanh nghip l 44,60% ú cú s khỏc bit khỏ ln gia cỏc doanh nghip C cu n phi tr ca cỏc doanh nghip ngnh nha bao bỡ niờm yt cú n ngn hn chim n 90%, cũn n trung v di hn ch chim khong 10% iu ny cho thy cỏc doanh nghip ngnh nha bao bỡ a thớch s dng n ngn hn Nhõn t quy mụ doanh nghip, cu trỳc ti sn cú mi quan h cựng chiu vi cu trỳc ca doanh nghip Cú th nhn thy nhng doanh nghip cú quy mụ ln, ti sn c nh hu hỡnh cao l nhng doanh nghip s dng nhiu n vay hn so vi nhng doanh nghip khỏc Kt qu nghiờn cu thc nghim cng cho thy tỏc ng ngc chiu ca cỏc nhõn t hiu qu hot ng kinh doanh, kh nng khon, tng trng GDP n cu trỳc ca doanh nghip Mc dự cỏc doanh nghip cú hiu qu kinh doanh tt, kh nng khon cao nhng u l cỏc doanh nghip va v nh nờn khú tip cn c vi cỏc ngun t bờn ngoi 4.2 CC HM í CHNH SCH V CU TRC VN ê i vi doanh nghip ngnh nha bao bỡ Theo kt qu nghiờn cu, quy mụ doanh nghip v cu trỳc ti sn cú mi quan h thun chiu vi cu trỳc doanh nghip Nhng doanh nghip cú quy mụ ln, cú ti sn c nh hu hỡnh cao thỡ s d dng tip cn vi ngun di hn t bờn ngoi hn Footer Page 23 of 149 Header Page 24 of 149 22 Ngc li cỏc doanh nghip quy mụ nh, kh nng toỏn trung bỡnh dự hiu qu hot ng kinh doanh tt nhng rt khú tip cn c ngun di hn t bờn ngoi Vỡ vy, cỏc doanh nghip va v nh cn phi cú chin lc phỏt trin, quy hoch c th qun tr cu trỳc hiu qu v m bo kh nng iu chnh linh hot n cu trỳc Cỏc doanh nghip cn a dng húa cỏc cụng c huy ng ca mỡnh nhm ỏp ng kh nng thay i ca cu trỳc mc tiờu tng thi k Ngoi cỏc kờnh huy ng ph bin l phỏt hnh c phiu v vay ngõn hng, cỏc doanh nghip nờn s dng thờm kờnh phỏt hnh trỏi phiu v thuờ ti chớnh ê i vi c quan qun lý Nh nc Cỏc c quan qun lý Nh nc cn cú nhng ng li, chớnh sỏch h tr phỏt trin th trng vn, c bit l tip tc phỏt trin th trng chng khoỏn cỏc doanh nghip cú th tip cn v huy ng trờn th trng ny ngoi vic i vay t cỏc t chc tớn dng To iu kin cho doanh nghip quy mụ nh, hiu qu hot ng kinh doanh tt d dng tip cn vi ngun hn Chớnh ph cn a nhng chớnh sỏch nhm giỳp v thu hỳt cỏc ngun ti tr ca cỏc t chc nc ngoi h tr phỏt trin cỏc doanh nghip Xõy dng mt kờnh thụng tin tớn dng khỏch hng: gm nng lc ti chớnh, tin cy ca phng ỏn tr n, lý lch tip cn tớn dng, nng lc ban iu hnh ca doanh nghip, tim nng th trng u ca doanh nghip to iu kin cho cỏc t chc tớn dng tip cn c ngun thụng tin, t ú s giỳp cho cỏc doanh nghip tip cn c ngun d dng hn Ti tr kinh phớ cho cỏc chng trỡnh, d ỏn giỳp doanh nghip nõng cao nng lc cnh tranh, nõng cao nng lc k thut, Footer Page 24 of 149 Header Page 25 of 149 23 cụng ngh cho cỏc doanh nghip y thỏc cho cỏc t chc tớn dng cho vay u ói i vi cỏc doanh nghip ny ê i vi cỏc ngõn hng thng mi: i vi cỏc doanh nghip quy mụ nh thỡ cỏc ngõn hng thng mi cn chỳ trng n ch tiờu hiu qu hot ng kinh doanh, kh nng khon ca doanh nghip hn l quy mụ doanh nghip T ú, nhng chớnh sỏch h tr, chớnh sỏch lói sut, thnh lp qu cho vay riờng to iu kin cho cỏc doanh nghip quy mụ nh tip cn c ngun vay nhiu hn Cỏc ngõn hng thng mi cn tng t trng tớn dng trung, di hn hot ng u t, quan tõm v to iu kin cho doanh nghip quy mụ nh cú th tip cn vay d dng nh: m rng danh mc ti sn cú th s dng th chp, chớnh sỏch lói sut u ói hn, s dng phng phỏp ỏnh giỏ v thm nh phự hp vi doanh nghip quy mụ nh 4.3 CC ểNG GểP V HN CH CA TI 4.3.1 Cỏc úng gúp ca ti - Xỏc nh c cu trỳc ca doanh nghip, phõn tớch cỏc nhõn t nh hng ti cu trỳc bng mụ hỡnh thc nghim - ỏnh giỏ mc tỏc ng ca cỏc nhõn t n cu trỳc - Nghiờn cu ó ng dng mụ hỡnh nh hng c nh v mụ hỡnh nh hng ngu nhiờn x lý d liu bng nghiờn cu cu trỳc v cỏc nhõn t nh hng cu trỳc ca doanh nghip 4.3.2 Hn ch ca ti - ti ch trung vo nghiờn cu cỏc nhõn t nh hng n cu trỳc doanh nghip ngnh nha bao bỡ niờm yt trờn th trng chng khoỏn Vit Nam Vỡ vy, tng lai tỏc gi cú th m rng phm vi nghiờn cu cu trỳc v cỏc nhõn t nh hng Footer Page 25 of 149 Header Page 26 of 149 24 n cu trỳc doanh nghip cỏc ngnh ngh khỏc - S liu thc nghim c tớnh toỏn t bỏo cỏo ti chớnh kim toỏn ca cỏc doanh nghip nhng trờn thc t khụng cú tớnh chớnh xỏc tuyt i - Nghiờn cu c k tha t cỏc nghiờn cu khỏc v phng phỏp nghiờn cu v cỏc nhõn t nh hng Tuy nhiờn hn ch v kinh nghim, kin thc chuyờn sõu v iu kin thu thp d liu, vic sai sút b qua cỏc nhõn t nh hng n cu trỳc l iu khụng th trỏnh KT LUN CHNG KT LUN Nghiờn cu ó la chn mụ hỡnh nh hng ngu nhiờn REM phõn tớch nh hng ca cỏc nhõn t quy mụ doanh nghip, tc tng trng doanh nghip, hiu qu hot ng kinh doanh, kh nng khon, cu trỳc ti sn, ri ro kinh doanh, tc tng trng GDP, lói sut, lm phỏt n cu trỳc doanh nghip ngnh nha bao bỡ khong thi gian 2009-2013 Kt qu nghiờn cu thc nghim cho thy cỏc nhõn t quy mụ doanh nghip, c cu ti sn cú mi quan h t l thun vi cu trỳc vn, nhõn t hiu qu hot ng kinh doanh, kh nng khon, ri ro kinh doanh v tng trng GDP tỏc ng t l nghch n cu trỳc Trong tng quan vi nhng cụng trỡnh trc õy, nghiờn cu ó gúp phn gii thớch rừ hn v chớnh sỏch ti tr ca doanh nghip ngnh nha bao bỡ v xỏc nh nhng nhõn t c th nh hng n chớnh sỏch ti tr ca doanh nghip Cui cựng, tỏc gi kin ngh mt s gii phỏp giỳp doanh nghip hon thin cu trỳc Footer Page 26 of 149 ... Vit Nam V khụng gian, ti nghiờn cu vi 15 cụng ty thuc ngnh nha bao bỡ niờm yt trờn th trng chng khoỏn Vit Nam V thi gian, cỏc doanh nghip ngnh nha bao bỡ niờm yt trờn th trng chng khoỏn Vit Nam. .. NGHIP NGNH NHA BAO Bè NIấM YT TRấN TH TRNG CHNG KHON VIT NAM 2.1 TNG QUAN NGNH NHA BAO Bè VIT NAM 2.1.1 Khỏi nim ngnh nha bao bỡ õy l nhúm ngnh C22 theo h thng phõn ngnh kinh t Vit Nam (VSIC 2007),... cụng ty c phn ngnh nha bao bỡ niờm yt trờn th trng chng khoỏn Vit Nam - Phm vi nghiờn cu: V ni dung, xõy dng c cỏc mụ hỡnh nghiờn cu cỏc nhõn t nh hng n cu trỳc ca cỏc cụng ty c phn ngnh nha bao
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các công ty cổ phần ngành nhựa bao bì niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các công ty cổ phần ngành nhựa bao bì niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các công ty cổ phần ngành nhựa bao bì niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay