chuong 2 bai 3 3 945 1397882634

18 96 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 18:43

Bộ giáo dục đào tạo Bài giảng môn toán lớp Phép cộng phạm vi Kiểm tra cũ Tính + 1 + 3 2+1= 3 + = + = + = + =4 + =4 + =4 3+1=4 1+ = 4 2+ =  +  = + 2= + 3= Nghỉ tiết Thực hành 1.Tính: 1+3= 3+1= 1+1= 2+2= 2+1= 1+2= 2.Tính: + +1 + + +1 4 Dấu + = > < = ? + > + < 4- Viết phép tính thích hợp: + = 3+ = 1+ = + = + = + 3=
- Xem thêm -

Xem thêm: chuong 2 bai 3 3 945 1397882634 , chuong 2 bai 3 3 945 1397882634 , chuong 2 bai 3 3 945 1397882634

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay