chuong 2 bai 1 3 123 1397878836

16 102 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 18:43

Bô Giáo Dục Và Đào Giáo án môn toán lớp Bài 1: Phép cộng phạm vi KiÓm tra bµi cò Viết số từ đến 10 + = cộng hai Tiết 26: Phép cộng phạm vi + = hai céng mét b»ng ba + = mét céng hai b»ng ba 3 1 + = + = + = 2 + + = + = 3 + = + = Bài 1: Tính 1+1= 1+2= 2+1= Bài 2: Tính + 1 + + Bài 3: Nối phép tính với số thích hợp 1+2 1+1 2+1 Tiết 26: Phép cộng phạm vi Củng cố đọc bảng cộng phạm vi Chúc quý thầy cô em học sinh mạnh khỏe
- Xem thêm -

Xem thêm: chuong 2 bai 1 3 123 1397878836 , chuong 2 bai 1 3 123 1397878836 , chuong 2 bai 1 3 123 1397878836

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay