chuong 1 bai 14 2 67 1397704722

17 101 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 18:43

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÀI GIẢNG MÔN TOÁN LỚP BÀI 14 : SỐ 10 KIỂM TRA BÀI CŨ: Số đứng trước số 1? Số bé số em học? Đếm xuôi từ đến ngựợc lại từ đến 10 1 10 10 Thực hành: Bài 1: Viết số 10 10 10 10 10 10 10 * Thực hành: Bài 4: Viết số thích hợp vào ô trống 10 9 10 * Thực hành: Bài 5: Khoanh vào số lớn nhất( theo mẫu) a) , b) , 10 c) , , , , Điền số thích hợp: Trò chơi 10 10 10 10 10 * Thực hành: Bài 1: Viết số 10 Bài 4: Viết số thích hợp vào ô trống Bài 5: Khoanh vào số lớn nhất( theo mẫu) 10 Chúc em chăm ngoan, học giỏi
- Xem thêm -

Xem thêm: chuong 1 bai 14 2 67 1397704722 , chuong 1 bai 14 2 67 1397704722 , chuong 1 bai 14 2 67 1397704722

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay