chuong 1 bai 14 1 121 1397532229

8 98 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 18:43

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÀI GIẢNG MÔN TOÁN LỚP BÀI 14: SỐ 10 10 10 10 10 * Thực hành: Bài 1( trang 36 ): Viết số 10 Bài 2( trang 36 ): Số ? 10 * Thực hành: Bài 1( trang 36 ): Viết số 10 Bài 2( trang 36 ): Số ? Bài 3( trang 37 ): Số ? 10 10 10 10 10 10 * Thực hành: Bài 1( trang 36 ): Viết số 10 Bài 2( trang 36 ): Số ? Bài 3( trang 37 ): Số ? Bài 4( trang 37 ): Viết số thích hợp vào ô trống 10 10 * Thực hành: Bài 1( trang 36 ): Viết số 10 Bài 2( trang 36 ): Số ? Bài 3( trang 37 ): Số ? Bài 4( trang 37 ): Viết số thích hợp vào ô trống Bài 5( trang 37 ): Khoanh tròn vào số lớn nhất( theo mẫu) a) , b) , 10 c) , , , , 10 10 10 10 * Thực hành: Bài 1( trang 36 ): Viết số 10 Bài 2( trang 36 ): Số ? Bài 3( trang 37 ): Số ? Bài 4( trang 37 ): Viết số thích hợp vào ô trống Bài 5( trang 37 ): Khoanh tròn vào số lớn nhất( theo mẫu) BÀI HỌC KẾT THÚC
- Xem thêm -

Xem thêm: chuong 1 bai 14 1 121 1397532229 , chuong 1 bai 14 1 121 1397532229 , chuong 1 bai 14 1 121 1397532229

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay