chuong 1 bai 13 1 121 1397532229 (1)

15 106 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 18:43

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BÀI GIẢNG MÔN TOÁN LỚP BÀI 13 : SỐ KIỂM TRA BÀI CŨ Tiết trước em học gì? Viết số từ đến Viết số từ đến 8 9 B Bài 1: Viết số B Bài 2: Số ? 9 9 Bc Bài 3: > 8 8… 7 = 9… =9 7… 6 V Bài 4: Số ? < …9 < …9 < …< … >8 … >7 < …< 8 Bài 4: Viết số thích hợp vào ô trống: 4 5 •Vừa rồi, em học gì? •Trong dãy số từ đên số bé nhất? •Học sinh đếm từ đến ngược lại từ đến •Về nhà, xem lại tập làm •HS - giỏi làm tập lại SGK •Xem trước số
- Xem thêm -

Xem thêm: chuong 1 bai 13 1 121 1397532229 (1) , chuong 1 bai 13 1 121 1397532229 (1) , chuong 1 bai 13 1 121 1397532229 (1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay