chuong 1 bai 11 3 123 1397878836

16 111 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 18:42

??? gồm ? Hãy đếm từ đến từ 1: 10 Toán Số 7 Toán Bài 1: Viết số Số 7 Toán Số Bài 2: Số ? 7 Toán Số Bài 1: Viết số Bài 2: Số ? 7 Toán Số Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống: 7 1 Toá nSố Bài 4: Điền dấu thích hợp vào ô trống: > < > < 7 > < 7 > = ất ố * Trong dãy số từ 1->7 : *+Số a)bésốnhnào bésnh ất ? *+ Sb)ốslố ớnnào nhlấớtnlành sốất7.? ** SSố ố đứng đứling ềnliề sau n sau số 6sốlà6số ? 7 ? SỐ NÀO ĐỨNG LIỀN SAU SỐ ? Số liền sau số số ? TRONG DÃY SỐ TỪ 1->7 SỐ NÀO BÉ NHẤT ? SỐ NÀO LỚN NHẤT ? Số bé số Số lớn số Nêu cấu tạo số 7 gồm ? gồm gồm gồm 47 gồm XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC CÔ GIÁO VÀ CÁC EM HỌC SINH!
- Xem thêm -

Xem thêm: chuong 1 bai 11 3 123 1397878836 , chuong 1 bai 11 3 123 1397878836 , chuong 1 bai 11 3 123 1397878836

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay