chuong 1 bai 10 1 598 1397532421

17 103 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 18:42

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÀI GIẢNG TOÁN LỚP BÀI 10: SỐ Kiểm tra cũ 6 Viết số 6 6 Viết (theo mẫu) 6 1 6 6 2 3 Viết số thích hợp vào ô trống: 6 4 Viết số thích hợp vào ô trống: Viết số thích hợp vào ô trống: 1 5 6 6 BÀI GIẢNG KẾT THÚC MỜI CÁC EM THAM DỰ PHẦN TRÒ CHƠI 2 Tính: 4-2= 3+1= 3-2= -3= 4-3= -1= Tính: 4 2 Tính: 4 3 1 Viết phép tính thích hợp: - = KÍNH CHÚC CÁC THẦY CÔ M Ạ NH KHO Ẻ H Ạ NH PHÚC MẠNH KHOẺ – HẠNH PHÚC
- Xem thêm -

Xem thêm: chuong 1 bai 10 1 598 1397532421 , chuong 1 bai 10 1 598 1397532421 , chuong 1 bai 10 1 598 1397532421

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay