chuong 1 bai 9 2 727 1397704495

11 103 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 18:42

Phòng Giáo dục Đào tạo Kiểm tra cũ : Viết dấu vào ô trống : > > 1 < < 3=3 Ba b»ng ba 4=4 Bè n b»ng bè n Viết dấu = = = = 2/Viết (theo mẫu) : = = = = 3 > < = = > < < = > 4.Viết (theo mẫu) : 4 < > = •Vừa em học ? •Gọi HS trả lời 3…3 4…4 5…5 • Về nhà xem lại tập làm •Làm tập vào BTT •Xem trước Luyện tập
- Xem thêm -

Xem thêm: chuong 1 bai 9 2 727 1397704495 , chuong 1 bai 9 2 727 1397704495 , chuong 1 bai 9 2 727 1397704495

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay