Mở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Phú Tài

26 29 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 18:41

Header Page of 149 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HỒ THỊ TUYẾT NHUNG MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH PHÚ TÀI Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60.34.20 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2014 Footer Page of 149 Header Page of 149 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS TS.VÕ THỊ THÚY ANH - Phản biện 1: PGS.TS Lâm Chí Dũng - Phản biện 2: TS Võ Duy Khương Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại Học Đà Nẵng vào ngày 11 tháng 04 năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại Học Đà Nẵng - Thư viện Trường Đại học kinh tế - Đại học Đà Nẵng Footer Page of 149 Header Page of 149 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Với phát triển vượt bậc kinh tế, NHTM trở thành tổ chức tài quan trọng bậc nhất, thiếu kinh tế quốc gia Có thể nói giai đoạn nay, NHTM xác lập vị vững kinh tế quốc dân ngày đóng vai trò to lớn nghiệp Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước Nhận thức rõ tầm quan trọng hoạt động CVTD NHTM nói riêng kinh tế xã hội nói chung Trong trình thực tập em tìm hiểu, nghiên cứu lựa chọn đề tài: “Mở rộng cho vay tiêu dùng ngân hàng TMCPđầu tư phát triển Việt Nam chi nhánh Phú Tài” làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp cao học Mục tiêu nghiên cứu đề tài - Hệ thống hóa sở lý luận mở rộng cho vay tiêu dùng NHTM - Đánh giá thực trạng mở rộng cho vay tiêu dùng BIDV Phú Tài - Đề xuất giải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng BIDV Phú Tài Câu hỏi nghiên cứu - Các NHTM cần làm để mở rộng CVTD? Kết mở rộng CVTD đánh giá qua tiêu chí nào? - Hoạt động mở rộng CVTD BIDV Phú Tài có thành công tồn nào? - Để mở rộng hoạt động CVTD chi nhánh BIDV Phú Tài cần làm gì? Footer Page of 149 Header Page of 149 Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng: Toàn vấn đề liên quan mở rộng CVTD Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phú Tài - Phạm vi: + Nội dung: Đề tài đề cập đến nội dung mở rộng CVTD BIDV Phú Tài + Không gian: Đề tài xem xét mở rộng CVTD Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phú Tài + Thời gian: Đánh giá thực trạng mở rộng CVTD giai đoạn 2010 – 2012 đề xuất giải pháp tương lai Phương pháp nghiên cứu Chuyên đề sử dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu, chủ yếu phương pháp vật biện chứng, vật lịch sử, phân tích tổng hợp, diễn giải, quy nạp, phân tích thống kê, so sánh đồng thời áp dụng phương pháp khoa học biện chứng kết hợp với tư logic để phân tích luận giải vấn đề đánh giá hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phú Tài Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Luận văn cung cấp tài liệu đánh giá thực trạng mở rộng CVTD BIDV Phú Tài thông qua hệ thống tiêu chí đánh giá Qua đề giải pháp giúp cho BIDV Phú Tài mở rộng phát triển hoạt động CVTD thời gian tới Bố cục đề tài Gồm chương Footer Page of 149 Header Page of 149 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm cho vay tiêu dùng Cho vay tiêu dùng hình thức cấp tín dụng ngân hàng cho khách hàng cá nhân, hộ gia đình nhằm tài trợ cho nhu cầu chi tiêu như: Mua sắm nhà cửa, phương tiện lại, trang thiết bị nhu cầu chi tiêu cho y tế, giáo dục… nhằm nâng cao chất lượng sống cá nhân, gia đình CVTD để phục vụ cho mục đích tiêu dùng, sinh hoạt cá nhân, hộ gia đình, người có nhu cầu nâng cao mức sống chưa có khả chi trả Ngân hàng mở rộng sản phẩm cho vay tiêu dùng nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng thu gốc hoàn trả lợi nhuận từ khoản vay Trong năm gần (từ năm 2000), Cho vay tiêu dùng có xu hướng tăng lên mang lại lợi nhuận lớn cho nhiều Ngân hàng Tuy nhiên Ngân hàng tích cực mở rộng hình thức cho vay này, điều lý giải thông qua đặc điểm CVTD 1.1.2 Đặc điểm cho vay tiêu dùng Cho vay tiêu dùng có đặc điểm sau: a Đặc điểm khách hàng CVTD Là cá nhân hộ gia đình, khó thu thập thông tin b Đặc điểm quy mô vay Số lượng khách hàng lớn quy mô vay thường nhỏ Footer Page of 149 Header Page of 149 c Đặc điểm lãi suất Lãi suất thường cao so với hình thức vay khác, chi phí khoản vay thường cao 1.1.3 Vai trò hoạt động cho vay tiêu dùng Hiện nay, cho vay tiêu dùng hình thức cho vay phổ biến ngân hàng thương mại mà thể rõ vai trò to lớn không ngân hàng mà kinh tế, người tiêu dùng a Đối với người tiêu dùng Ngày nhu cầu người hàng hoá xa xỉ ô tô, nhà cửa, du lịch tăng cao CVTD làm thỏa mãn tất nhu cầu người tiêu dùng khả tài họ chưa đủ Mặt khác, hình thức tín dụng làm tăng cạnh tranh nhà sản xuất với nhau, làm cho họ phải trọng đến chủng loại hàng hoá, mẫu mã, chất lượng giá hàng hoá Tất điều đem lại lợi ích cho người tiêu dùng Tuy nhiên, lạm dụng việc vay để tiêu dùng làm cho người vay vượt khả chi trả, giảm khả tiết kiệm chi tiêu tương lai b Đối với nhà sản xuất Với nguồn tài từ ngân hàng tài trợ giải pháp tối ưu doanh nghiệp, CVTD ngân hàng giúp giải ùn tắc việc tiêu thụ hàng hoá Nguồn tín dụng giúp cho doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất, tối đa hoá lợi nhuận cho doanh nghiệp c Đối với NHTM Với biện pháp phòng ngừa rủi ro hiệu ngân hàng áp dụng như: Phân tích khách hàng, trích lập Footer Page of 149 Header Page of 149 dự phòng rủi ro , CVTD đem lại nhiều lợi ích cho ngân hàng như: Thứ nhất: CVTD giúp ngân hàng mở rộng quan hệ với khách hàng, từ làm tăng khả huy động loại tiền gửi hay sản phẩm kèm khác cho ngân hàng Thứ hai: Các sản phẩm CVTD đa dạng phong phú, mở rộng CVTD tạo điều kiện cho ngân hàng đa dạng hoá hoạt động kinh doanh từ làm tăng lợi nhuận phân tán rủi ro cho ngân hàng Thứ ba: CVTD giúp cho đội ngủ nhân viên ngân hàng hoàn thiện kiến thức nghiệp vụ, kỹ giao tiếp với khách hàng từ làm tăng uy tín hình ảnh ngân hàng d Đối với kinh tế - xã hội Cho vay tiêu dùng có vai trò quan trọng việc thúc đẩy tăng trưởng phát triển kinh tế Nó thể qua số khía cạnh như: Kích thích nhu cầu tiêu dùng người dân, giúp kinh tế phát triển .Nhu cầu tiêu dùng tăng, doanh nghiệp mở rông sản xuất từ tạo công ăn việc làm cho người lao động, có thu nhập ổn định, đời sống nâng cao .CVTD góp phần làm tăng tốc độ luân chuyển hàng hoá, dịch vụ, giúp cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất, đời sống người dân đựơc cải thiện, từ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đất nước 1.1.4 Phân loại cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại a Căn vào mục đích sử dụng vốn khách hàng Footer Page of 149 Header Page of 149 Căn vào mục đích sử dụng vốn khách hàng, CVTD gồm loại: - Cho vay tiêu dùng cư trú - Cho vay tiêu dùng phi cư trú Các khoản CVTD thương nhỏ lẻ, thời hạn vay ngắn so với CVTD cư trú b Căn vào phương pháp hoàn trả Phân loại CVTD vào phương pháo hoàn trả gồm có loại: - Cho vay tiêu dùng trả góp - Cho vay tiêu dùng phi trả góp - Cho vay tiêu dùng tuần hoàn c Căn xuất xứ tín dụng Căn vào xuất sứ tín dụng, CVTD gồm loại: - Cho vay tiêu dùng gián tiếp - Tài trợ truy đòi toàn Tài trợ truy đòi hạn chế Tài trợ miễn truy đòi Tài trợ có mua lại - Cho vay tiêu dùng trực tiếp 1.2 MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NHTM 1.2.1 Quan điểm mở rộng cho vay tiêu dùng Trong kinh tế thị trường có cạnh tranh gay gắt, doanh nghiệp muốn đứng vững phát triển hoạt động sản xuất - kinh doanh, đòi hỏi doanh nghiệp phải không ngừng mở rộng cải thiện chất lượng sản phẩm, dịch vụ nhằm đáp ứng tốt nhu cầu đặt kinh tế Mở rộng CVTD việc ngân hàng sử dụng hệ thống Footer Page of 149 Header Page of 149 giải pháp mở rộng quy mô cho vay nhằm tăng trưởng thu nhập cho ngân hàng đảm bảo chất lượng dịch vụ kiểm soát rủi ro hoạt động cho vay, đồng thời phục vụ cho chiến lược kinh doanh ngân hàng 1.2.2 Nội dung mở rộng cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại Mở rộng CVTD việc NHTM thực mục tiêu sau: a Mở rộng quy mô + Thu hút thêm khách hàng + Tăng trưởng dư nợ b Mở rộng thị phần CVTD Thị phần CVTD ngân hàng thị trường tiêu thụ sản phẩm CVTD mà ngân hàng chiếm lĩnh Mở rộng thị phần CVTD việc ngân hàng áp dụng giải pháp nhằm chiếm tỷ trọng lớn tổng doanh số dư nợ CVTD ngân hàng khác địa bàn Một giải pháp mà ngân hàng thường làm để mở rộng thị phần địa bàn mở rộng mạng lưới, phát triển thị trường c Tăng trưởng thu nhập từ hoạt động cho vay tiêu dùng Thu nhập nột tiêu quan trọng mà ngân hàng hướng tới hoạt động kinh doanh mình, nội dung mở rộng CVTD không nói đến tăng trưởng thu nhập hoạt động CVTD NHTM, thu nhập từ CVTD lớn phần thể hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng ngày mở rộng phát triển d Hợp lý hóa cấu sản phẩm cho vay tiêu dùng Hợp lý hóa cấu sản phẩm chiến lược marketing Footer Page of 149 Header Page 10 of 149 đắn doanh nghiệp kinh tế thị trường Với cấu sản phẩm hợp lý thời kỳ định giúp ngân hàng tối đa hóa lợi nhuận đồng thời phân tán rủi ro hoạt động CVTD e Chất lượng dịch vụ cho vay tiêu dùng Dịch vụ CVTD ngân hàng chất lượng tốt kết hợp yếu tố như: Tính chuyên nghiệp cao, thái độ phục vụ vui vẻ, nhiệt tình, nhanh chóng, xác nhân viên ngân hàng, thủ tục hồ sơ đơn giản thân sản phẩm dịch vụ CVTD đáp ứng nhu cầu khách hàng + Dịch vụ hướng phát triển chiến lược tập đoàn toàn cầu Xu hướng hình thành nên kinh tế dịch vụ nước phát triển nước phát triển Việt Nam Hơn nữa, dịch vụ gắn liền với nhu cầu người mà nhu cầu người vô hạn + Về công nghệ, trước đây, ngân hàng chưa có công nghệ đại, dùng công nghệ lỗi thời, việc quản lý vô bất tiện cho khách hàng + Chất lượng dịch vụ phụ thuộc vào môi trường, cảnh quan xung quanh bao gồm: thiết kế bố trí quầy dịch vụ phục vụ khách hàng cho thuận tiện + Một số yếu tố khác mở cửa, khả cung ứng dịch vụ, vị trí thuận tiện v.v yếu tố bổ trợ thêm làm tăng chất lượng dịch vụ + Trong yếu tố hình thành nên chất lượng dịch vụ hoàn hảo, yếu tố người quan trọng f Kiểm soát rủi ro Kiểm soát rủi ro việc nhận diện đề biện pháp nhằm Footer Page 10 of 149 10 Header Page 12 of 149 c Nhóm khách hàng mục tiêu hoạt động cho vay tiêu dùng + Khả tài khách hàng: + Tư cách người vay + Tài sản đảm bảo 1.3.2 Nhân tố bên ngân hàng a Mạng lưới hoạt động ngân hàng Nguồn vốn ngân hàng bao gồm vốn ngân hàng huy động nguồn vốn chủ sở hữu ngân hàng Trong đó, nguồn vốn chủ sở hữu đóng vai trò sống việc trì hoạt động thường nhật đảm bảo cho ngân hàng khả phát triển lâu dài tương lai b Chất lượng nhân sở vật chất ngân hàng + Quy trình, thủ tục Cho vay ngân hàng + Trình độ, lực đội ngũ cán + Hoạt động Maketting ngân hàng + Hệ thống thông tin, công nghệ kỹ thuật ngân hàng: CHƯƠNG THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂNVIỆT NAM – CHI NHÁNH PHÚ TÀI 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH PHÚ TÀI 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển BIDV Phú Tài Footer Page 12 of 149 Header Page 13 of 149 11 2.1.2 Chức nhiệm vụ BIDV Phú Tài a Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn BIDV chi nhánh Phú Tài BIDV Phú Tài chi nhánh cấp I hệ thống BIDV, có chức năng, nhiệm vụ quyền hạn sau: - Chức - Nhiệm vụ - Quyền hạn b Sơ đồ tổ chức Sơ đồ 2.1 Sơ đồ cấu quản lý BIDV Phú Tài Footer Page 13 of 149 Header Page 14 of 149 12 2.1.3 Môi trường kinh doanh BIDV Phú Tài a Tình hình kinh tế xã hội địa bàn Bình Định b Khái quát khách hàng thị trường cho vay tiêu dùng BIDV chi nhánh Phú Tài Nhìn chung, khái quát đặc điểm khách hàng cá nhân địa bàn hoạt động BIDV Phú Tài: - Đa số cán công nhân viên công ty, doanh nghiệp, đơn vị hành nghiệp KCN Phú Tài huyện tỉnh, hộ gia đình sản xuất kinh doanh sản phẩm truyền thống Bình Định như: bánh tráng nước dừa, rượu Bầu Đá, nem chợ Huyện,… lĩnh vực khác - Có nguồn thu nhập tương đối ổn định, nhiên mức thu nhập không cao Biểu đồ 1: Thu nhập chi tiêu dân cư tỉnh Bình Định giai đoạn 2006-2012 Qua số liệu Cục Thống kê tỉnh Bình Định cho thấy mức chi tiêu người dân qua năm tăng cao: mức chi tiêu bình quân đầu người năm 2012 lên đến 760.000đồng/tháng (tương đương 38 USD) tăng 13,6% so với năm 2011: 670.000 đồng/tháng (tương đương 33.45 USD) Với dân số 1,5 triệu người thị Footer Page 14 of 149 Header Page 15 of 149 13 trường "khổng lồ" giúp cho ngân hàng thương mại mở rộng sản phẩm cho vay tiêu dùng, tăng huy động vốn, đa dạng hóa dịch toán, chuyển tiền khách hàng cá nhân, doanh nghiệp,… 2.1.4 Khái quát hoạt động kinh doanh BIDV Phú Tài năm gần a Hoạt động huy động vốn b Hoạt động sử dụng vốn c Kết hoạt động kinh doanh 2.2 THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH PHÚ TÀI 2.2.1 Cho vay tiêu dùng BIDV Phú Tài a Quy trình cho vay tiêu dùng BIDV Phú Tài b Các sản phẩm cho vay tiêu dùng BIDV Phú Tài 2.2.2 Các giải pháp BIDV Phú Tài áp dụng để mở rộng cho vay tiêu dùng a Các giải pháp để mở rộng quy mô b Các giải pháp để mở rộng thị trường c Các biện pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ d Các biện pháp để tạo cấu sản phẩm CVTD hợp lý e Kiểm soát rủi ro 2.2.3 Kết mở rộng CVTD BIDV Phú Tài thực giải pháp áp dụng a Kết mở rộng quy mô cho vay tiêu dùng Để mở rộng CVTD mặt quy mô, chi nhánh áp dụng biện pháp nêu đạt kết sau: Footer Page 15 of 149 14 Header Page 16 of 149 - Tăng trưởng dư nợ: Bảng 2.3 Dư nợ tín dụng tiêu dùng BIDV-CN Phú Tài 2010-2012 Chỉ tiêu Dư nợ CVTD Tăng trưởng dư nợ CVTD (%) Năm 2010 Tỷ Tỷ đồng trọng 402 9% Đơn vị tính: tỷ đồng Năm 2011 Năm 2012 Tỷ Tỷ Tỷ Tỷ đồng trọng đồng trọng 1,126 19,5% 1,280 18.70% 180% 14% - Thực trạng tăng trưởng số lượng khách hàng: Bảng 2.4 Số lượng khách hàng CVTD BIDV-CN Phú Tài 2010-2012 Chỉ tiêu Khách hàng cá nhân vay tiêu dùng Tỷ trọng tổng khách hàng cá nhân chi nhánh Tăng trưởng số lượng khách hàng Năm 2010 2,331 Năm 2011 2,379 Năm 2012 2,568 79% 80% 84% 2% 8% -Thực trạng tăng trưởng dư nợ bình quân/khách hàng: Bảng 2.5 Dư nợ bình quân/khách hàng BIDV-CN Phú Tài 2010-2012 Chỉ tiêu Dư nợ bình quân/khách hàng Tăng trưởng dư nợ bình quân/khách hàng Năm 2010 172 Đvt: Tr.đồng Năm Năm 2011 2012 473 546 175% 15% Năm 2010, dư nợ bình quân/khách hàng 172 triệu đồng, đến năm 2011 dư nợ dư nợ bình quân/khách hàng tăng trưởng đáng kể so Footer Page 16 of 149 15 Header Page 17 of 149 với năm 2010 với số dư 473 triệu đồng, tăng 301 triệu đồng (tương ứng 175%) Năm 2012, dư nợ bình quân/khách hàng tăng trưởng so với năm 2011 với 546 triệu đồng/khách hàng, tăng 73 triệu đồng (tương ứng 15%) b Kết mở rộng thị phần hoạt động cho vay tiêu dùng BIDV Phú Tài tập trung hoàn thiện phát triển mạng lưới rộng khắp, góp phần nâng cao giá trị thương hiệu, tăng khả cạnh tranh chiếm lĩnh thị phần, nhân tố quan trọng việc thực lên kế hoạch kinh doanh tiền đề vững cho giai đoạn phát triển sau BIDV Phú Tài Bảng 2.6 Thị phần CVTD địa bàn tỉnh Bình Định BIDV Phú Tài thời kỳ 2010-2012 Đơn vị: tỷ đồng Năm 2010 Các ngân hàng Dư nợ Thị Năm 2011 Dư nợ Thị Năm 2012 Dư nợ Thị CVTD phần CVTD phần CVTD phần BIDV Phú Tài 402 6% 1,126 12% 1,280 13% NHTM Nhà nước 2,033 34% 3,123 34% 3,541 36% NHTMCP 3,452 57% 4,799 52% 4,890 49% 200 3% 184 2% Các TCTD khác Tổng 5,905 100% 234 3% 9,282 100% 9,895 100% (Nguồn: Báo cáo thường niên NHNN tỉnh Bình Định 2010-2012) c Kết tăng trưởng thu nhập từ hoạt động cho vay tiêu dùng chi nhánh Như phần trước trình bày dư nợ CVTD, biết dư nợ hoạt động CVTD BIDV Phú Tài chiếm Footer Page 17 of 149 16 Header Page 18 of 149 tỷ trọng thấp so với loại hình cho vay khác, nên thu nhập từ cho vay tiêu dùng thấp tương ứng Nhưng qua năm, thu nhập từ hoạt động CVTD BIDV Phú Tài tăng với tốc độc nhanh, giai đoạn từ 2010-2011, góp phần không nhỏ vào lợi nhuận ngân hàng Bảng 2.7 Thu lãi từ hoạt động cho vay tiêu dùng BIDV Phú Tài năm 2010-2012 Đơn vị tính: tỷ đồng Chỉ tiêu 2010 Thu lãi từ CVTD 2011 30.15 Tốc độ tăng trưởng so với năm trước 2012 84.45 95 - 180.10% 12.49% (Nguồn: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh BIDV Phú Tài 2010-2012) d Kết hợp lý hóa cấu sản phẩm cho vay tiêu dùng Bảng 2.8 Dư nợ theo cấu sản phẩm CVTD qua năm 2010-2012 Đơn vị: tỷ đồng Năm 2010 Chỉ tiêu Dư nợ Tỷ trọng Năm 2011 Dư nợ Tỷ trọng Năm 2012 Dư nợ Tỷ trọng Dư nợ vay Giấy 33.78 8.40% tờ có giá 95.8 8.51% 115.5 9.02% Dư nợ vay tiêu 328.72 81.77% dùng hổ trợ nhà 871 77.38% 964.9 75.38% Dư nợ vay 4.67 1.16% 26.5 2.35% CBCNV Dư nợ vay thấu 30.15 7.50% 115.98 10.30% chi Footer Page 18 of 149 34 2.66% 125 9.77% 17 Header Page 19 of 149 Dư nợ vay cầm cố cổ phiếu PH lần đầu Dư nợ cho vay xe ô tô Dư nợ vay du học - 0.00% 2.34 0.58% - 0.00% - 0.00% 6.54 0.58% 15.6 1.22% 0.00% - 0.00% - 0.00% Dư nợ vay xuất lao động - 0.00% - 0.00% - 0.00% Dư nợ vay thẻ tín dụng 2.34 0.58% 9.8 0.87% 25 1.95% Tổng cộng 402 - 1,126 1,280 (Nguồn: báo cáo hoạt động bán lẻ phòng quản lý rủi ro chi nhánh BIDV Phú Tài) e Chất lượng dịch vụ cho vay tiêu dùng + Thông qua chương trình tài trợ như: Hội chợ triển lãm sản phẩm đồ gỗ Miền Trung, tài trợ học cho trường tiểu học địa bàn huyện uy tín BIDV Phú Tài ngày tăng Đến cuối năm 2012, chi nhánh mở rộng mạng lưới phòng giao dịch tấc huyện, gồm phòng giao dịch, tổ nghiệp vụ chứng khoán + CBNV làm việc với thái độ chuyên nghiệp theo quy chuẩn đạo đức BIDV phong cách giao dịch khách hàng + Thủ tục hồ sơ CVTD: đơn giản đảm bảo tuân theo quy định, quy chế cho vay tiêu dùng ngân hàng cán tín dụng làm nhanh, xác an toàn + Chi nhánh có sách khách hàng linh hoạt, áp dụng cho tấc đối tượng khách hàng f Kết kiểm soát rủi ro hoạt động cho vay tiêu dùng - Thực trạng mức tăng tỷ lệ nợ xấu: Footer Page 19 of 149 18 Header Page 20 of 149 Bảng 2.9 Nợ xấu CVTD BIDV-CN Phú Tài 2010-2012 Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Dư nợ 402 1,126 1,280 Dư nợ xấu 0.06 0.078 0.33 0.015% 0.007% 0.026% Tỷ lệ nợ xấu Năm 2010, dư nợ CVTD 402 tỷ đồng nợ xấu phát sinh 60 triệu đồng chiếm 0,015% dư nợ CVTD Đến năm 2011, dư nợ CVTD tăng đến 1.126 tỷ đồng, nợ xấu tăng lên 78 triệu đồng, chiếm 0,007% dư nợ CVTD Năm 2011, nợ xấu CVTD tăng 18 triệu đồng so với năm 2010.Sang năm 2012, nợ xấu CVTD 330 triệu đồng, tỷ lệ nợ xấu 0.026% Nhìn vào số liệu cho thấy nợ xấu CVTD tăng giá trị tuyệt đối lẫn tương đối Điều thể chất lượng dư nợ CVTD có chiều hướng giảm sút Để đánh giá chất lượng khoản vay tiêu nợ xấu tiêu quan trọng Nợ xấu khoản nợ vay có khả thu hồi dẫn đến vốn chủ nợ Tỷ lệ nợ xấu cao phản ánh số nợ có khả không thu hồi tổng dư nợ lớn, ngược lại, số nợ có khả bị thấp Ở BIDV – CN Phú Tài số thấp, cụ thể: tỷ lệ nợ xấu CVTD năm 2010 0.015%, năm 2011 0,007% năm 2012 0,026% - Thực trạng mức giảm tỷ lệ xóa nợ ròng: Trong năm qua, dư nợ tín dụng tiêu dùng BIDV – CN Phú Tài chưa phát sinh xóa nợ ròng Điều cho thấy dư nợ cho vay tiêu dùng có chất lượng tốt, góp phần làm tăng hiệu Footer Page 20 of 149 19 Header Page 21 of 149 hoạt động kinh doanh Chi nhánh Không thế, điều thể kết việc quản lý rủi ro hoạt động TDTD trọng đạt hiệu cao - Thực trang trích lập dự phòng rủi ro: Bảng 2.10 Trích lập dự phòng rủi ro dư nợ CVTD BIDV-CN Phú Tài 2010-2012 Đơn vị tính: Tỷ đồng Tăng/giảm so Chỉ 2010 2011 tiêu 2010 Số tuyệt % tăng đối trưởng 5.4 174% Tăng/giảm so 2011 2012 Số tuyệt % tăng đối trưởng 1.4 16% Trích lập dự phòng 3.1 8.5 9.9 rủi ro Năm 2010, trích lập dự phòng rủi ro 3.1 tỷ đồng số năm 2011 tăng lên 8.5 tỷ đồng, tăng 5.4 tỷ đồng (tương ứng 174%) so với 2010 Đến năm 2012 9.9 tỷ đồng, tăng 16% mức trích dự phòng so với năm 2011 Con số phản ánh trích lập dự phòng rủi ro dư nợ CVTD thời gian qua có xu hướng tăng Tỷ lệ trích DPRR quy định pháp luật quy định BIDV với mức dự phòng cụ thể 0.75%/ tổng dư nợ CVTD tỷ lệ tương ứng với nhóm nợ cụ thể quy định 493/2005/QĐNHNN Footer Page 21 of 149 Header Page 22 of 149 20 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH PHÚ TÀI 2.3.1 Kết đạt mở rộng CVTD BIDV Phú Tài - Dư nợ CVTD tăng trưởng mạnh: năm 2012 đạt 1,280 tỷ đồng, tăng 154 tỷ đồng so năm 2011 (tương đương 14%) tăng 706 tỷ đồng so với năm 2010 (tương đương 168%) - Ngoài dư nợ CVTD tăng số lượng khách hàng tăng - Tuy dư nợ CVTD số lượng khách hàng tăng tốc độ tăng khách hàng chậm so với dư nợ CVTD - Không có thế, chủng loại sản phẩm CVTD BIDV-CN Phú Tài ngày tăng, gồm có loại vay tiêu dùng - Các quy trình, quy chế CVTD BIDV bước cải thiện tạo hành lang pháp lý cho việc triển khai tín dụng an toàn, hiệu - Chính sách lãi suất CVTD khách hàng cá nhân BIDV-CN Phú Tài hấp dẫn, thu hút nhiều người, cạnh tranh với ngân hàng địa bàn 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân - Hơn năm gần đây, tín dụng cá nhân BIDV-CN Phú Tài quan tâm Ban Lãnh đạo - Số lượng khách hàng vay tiêu dùng tăng trưởng chưa thực bền vững dễ chịu ảnh hưởng tình hình kinh tế khủng hoảng làm giảm thu nhập dẫn đến hạn chế tiêu dùng - Cùng với dư nợ bình quân/từng khách hàng vừa phải kích thích nhu cầu tiêu dùng khả trả nợ khách hàng đảm bảo nguồn thu khách hàng Footer Page 22 of 149 21 Header Page 23 of 149 - Quy chế CVTD BIDV bước cải thiện, chịu giới hạn khung quy định BIDV, chúng tồn đọng điều khoản hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu thị trường - Sản phẩm CVTD BIDV-CN Phú Tài gồm loại - Dư nợ cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà khách hàng cá nhân chiếm tỷ trọng cao tổng dư nợ CVTD BIDV-CN Phú Tài - Mạng vi tính (mạng BDS) triển khai cho toàn hệ thống BIDV sử dụng từ đầu năm 2005 CHƯƠNG GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH PHÚ TÀI 3.1 ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CỦA BIDV-CN PHÚ TÀI 3.1.1 Định hướng, mục tiêu phát triển BIDV - BIDV xác định mục tiêu cổ phần hóa động lực hạt nhân để cải cách đổi BIDV trở thành ngân hàng đại, tiên tiến khu vực Đông Nam Á - Kế hoạch niêm yết cổ phiếu BIDV thị trường chứng khoán Việt Nam phát hành cổ phần lần đầu - Xây dựng cấu quản trị, điều hành có hiệu để thích ứng môi trường cạnh tranh cao hội nhập kinh tế quốc tế - BIDV hướng tới mô hình kinh doanh đa năng, gồm ngân hàng bán lẻ ngân hàng bán buôn Footer Page 23 of 149 Header Page 24 of 149 22 - Xây dựng thị trường cho BIDV khối khách hàng cá nhân, doanh nghiệp vừa nhỏ - Nâng cao chất lượng tín dụng, giảm dần tỷ lệ nợ xấu xuống mức thấp (tỷ lệ nợ xấu < 5%) 3.1.2 Định hướng, mục tiêu phát triển BIDV-CN Phú Tài đến 2015 - Xây dựng hệ thống ngân hàng bán buôn bán lẻ, thực điều động nhân công tác vị trí phù hợp với người Tái cấu lại phận lãnh đạo quản lý công việc có hiệu hơn, - Thị trường bán lẻ tín dụng mà BIDV-CN Phú Tài tiến đến cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ, khách hàng cá nhân Mục tiêu phát triển ngân hàng bán lẻ trở thành thị trường béo bở ngân hàng thương mại, ngân hàng cổ phần - Thành lập mạng lưới phòng giao dịch nhằm phát triển dịch vụ bán lẻ cho khách hàng cá nhân, như: CVTD, huy động vốn, dịch vụ toán, thẻ ATM, 3.1.3 Định hướng phát triển CVTD BIDV-CN Phú Tài - Phát triển CVTD theo mục tiêu chung tăng trưởng tín dụng, “phấn đấu tăng trưởng dư nợ phải đôi với chất lượng” - Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá, phát tờ rơi hướng dẫn thực nghiệp vụ CVTD đến tận tay người tiêu dùng quan, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế - xã hội đóng địa bàn,… để người tiêu dùng hiểu rõ sản phẩm CVTD phục vụ đời sống - Thực nghiên cứu, phân loại thị trường phân loại khách hàng nhằm tìm hiểu nhu cầu người tiêu dùng - Tăng cường kiểm tra, giám sát khoản vay, cho vay Footer Page 24 of 149 Header Page 25 of 149 23 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG Ở NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH PHÚ TÀI 3.2.1 Thực phân khúc thị trường xác định khách hàng mục tiêu 3.2.2 Duy trì liên hệ thường xuyên với khách hàng 3.2.3 Bảo hiểm cho khách hàng tài sản hình thành từ khoản vay điều khoản bắt buột hợp đồng tín dụng 3.2.4 Đẩy mạnh phát triển sản phẩm phi tín dụng kích cầu vay tiêu dùng 3.2.5 Thiết kế chương trình quảng cáo hấp dẫn khách hàng 3.2.6 Thành lập phận giao dịch bất động sản 3.2.7 Hoàn thiện hệ thống quy trình, quy chế tín dụng tiêu dùng điều kiện để tăng khả cạnh tranh 3.2.8 Xây dựng sách xếp hạng tín dụng cá nhân 3.2.9 Thành lập tổ, phận đào tạo nghiệp vụ nguồn nhân lực 3.3 KIẾN NGHỊ VỚI HỘI SỞ 3.4 KIẾN NGHỊ VỚI CƠ QUAN CẤP NHÀ NƯỚC Footer Page 25 of 149 Header Page 26 of 149 24 KẾT LUẬN Nền kinh tế Việt Nam đà phát triển, CVTD trở thành mục tiêu chiến lược mang tầm quan trọng ngân hàng thương mại Mở rộng CVTD tạo điều kiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người dân, thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng ngày tăng Mặt khác, mở rộng CVTD giúp nhà sản xuất – kinh doanh tăng quy mô sản xuất, tạo điều kiện cho kinh tế phát triển Đề tài nghiên cứu “Mở rộng CVTD BIDV-CN Phú Tài” cần thiết, nhằm trì phát triển khách hàng cá nhân vay tiêu dùng, đồng thời nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại diễn gây gắt Đặc biệt, BIDV-CN Phú Tài đối mặt với cạnh tranh to lớn từ ngân hàng nước với nguồn vốn dồi dào, kỹ thuật công nghệ đại, lãi suất cho vay hấp dẫn Do vậy, BIDV-CN Phú Tài phải không ngừng cải tiến mở rộng sách CVTD ngày phù hợp với nhu cầu khách hàng nay, đồng thời đảm bảo mức độ an toàn tín dụng Dựa sở số liệu thống kê, phân tích lý luận bản, luận nêu lên hạn chế nguyên nhân tồn ảnh hưởng đến mức độ CVTD chưa xứng với tiềm BIDV-CN Phú Tài Từ đó, luận văn đưa giải pháp, kiến nghị hiệu quả, tích cực góp phần mở rộng CVTD BIDV-CN Phú Tài Là nhân viên công tác BIDV-CN Phú Tài, em hiểu rõ tầm quan trọng CVTD, em chọn đề tài với ước muốn góp phần tích cực việc tăng trưởng CVTD BIDV-CN Phú Tài Dẫu thiếu xót, chưa đầy đủ, em mong luận văn góp phần nhỏ vào sách mở rộng nâng cao hiệu hoạt động Footer Page 26 of 149 ... ngân hàng: CHƯƠNG THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂNVIỆT NAM – CHI NHÁNH PHÚ TÀI 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT... dụng từ đầu năm 2005 CHƯƠNG GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH PHÚ TÀI 3.1 ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CỦA BIDV-CN PHÚ TÀI 3.1.1... PHÚ TÀI 2.2.1 Cho vay tiêu dùng BIDV Phú Tài a Quy trình cho vay tiêu dùng BIDV Phú Tài b Các sản phẩm cho vay tiêu dùng BIDV Phú Tài 2.2.2 Các giải pháp BIDV Phú Tài áp dụng để mở rộng cho vay
- Xem thêm -

Xem thêm: Mở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Phú Tài, Mở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Phú Tài, Mở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Phú Tài

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay