Khai thác hợp lý các di sản văn hóa thế giới nhằm phát triển du lịch miền Trung Việt Nam

27 29 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 18:40

Header Page of 149 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ THỐNG NHẤT KHAI THÁC HỢP LÝ CÁC DI SẢN VĂN HÓA THẾ GIỚI NHẰM PHÁT TRIỂN DU LỊCH MIỀN TRUNG VIỆT NAM Chuyên ngành : Kinh tế công nghiệp Mã số : 62.31.09.01 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Đà Nẵng- 2014 Footer Page of 149 Header Page of 149 Công trình hoàn thành Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lê Thế Giới GS.TS Trương Bá Thanh Phản biện 1: PGS.TS Đào Hữu Hòa Phản biện 2: GS.TS Nguyễn Văn Đính Phản biện 3: PGS.TS Phạm Trung Lương Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp trường Họp tại: Đại học Đà Nẵng Vào hồi 14 ngày tháng 10 năm 2014 Có thể tìm hiểu luận án :- Trung tâm Thông tin Học liệu ĐHĐN - Thư viện quốc gia Việt Nam Footer Page of 149 Header Page of 149 LỜI MỞ ĐẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Ngày nay, hoạt động du lịch trở nên phổ biến nhiều quốc gia giới Xu hướng du lịch văn hoá nhiều du khách giới quan tâm Những tài nguyên du lịch văn hóa nhân tố đưa vào khai thác để góp phần thu hút khách du lịch Các tài nguyên thu hút lượng lớn du khách nước đến tham quan nghiên cứu Việc khai thác tài nguyên đóng góp phần đáng kể vào phát triển du lịch địa phương Miền Trung khu vực có tiềm du lịch phong phú đa dạng Trong năm qua, số lượng KDL đến Miền Trung tăng lên với tốc độ khả quan, đem lại nguồn thu đáng kể cho phát triển kinh tế Bên cạnh đó, miền Trung nơi tập trung toàn giá trị văn hóa đặc sắc đất nước UNESCO công nhận như: cố đô Huế, Nhã nhạc cung đình Huế, Phố cổ Hội An, di tích Mỹ Sơn, cồng chiêng Tây Nguyên Đây DSVHTG, tuyệt tác thừa kế từ khứ truyền lại cho hệ mai sau DSVHTG quan trọng gắn liền với khứ tại, giúp cho thấy truyền thống, tín ngưỡng, thành tựu đất nước người Tuy nhiên, giống nhiều thứ khác, DSVHTG mỏng manh không giữ gìn cẩn thận dễ bị hư hại Để tài nguyên nguyên vẹn, việc khai thác phải đôi với bảo tồn, gìn giữ phát huy DSVH Nhận thức tầm quan trọng việc này, chọn đề tài: “Khai thác hợp lý DSVHTG nhằm PTDL Miền Trung Việt Nam" làm luận án tiến sĩ kinh tế TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU Hoạt động du lịch chiếm vị trí quan trọng cấu kinh tế nhiều quốc gia, hàng năm đóng góp khoản lớn cho ngân sách, đem lại lợi ích to lớn cho đất nước có tiềm du lịch dồi dào, cải thiện nâng cao đời sống người dân Vì hoạt động PTDL Footer Page of 149 Header Page of 149 nhà khoa học quan tâm nghiên cứu Trong thời gian nghiên cứu làm luận án, tác giả tiếp cận tài liệu liên quan phát triển du lịch, phát triển du lịch bền vững Arthur Pederson, Anna Leask, Huibin cộng sự, Ortega, Wray cộng Ngoài có số nghiên cứu liên quan đến di sản giới như: Một số vấn đề đặt quản lý PTDL di sản giới Việt Nam [11], Quy hoạch định hướng phát triển du lịch khu vực có di sản giới Việt Nam [41], Quản lý du lịch di sản giới [26] Các tài liệu PTDL như: Văn hóa PTDL bền vững Việt Nam [6], Quy hoạch PTDL bền vững [14], Quy hoạch tổng PTDL vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 [37], Quy hoạch PTDL tỉnh duyên hải Miền Trung liên kết phát triển vùng [29] Đây công trình nghiên cứu công phu nhà khoa học, có hệ thống lý luận chặt chẽ rõ ràng, tiếp cận với thành tựu lý luận thực tiễn nghiên cứu du lịch nước giới Việt Nam, có giá trị tham khảo Tuy nhiên dừng lại mặt lý luận, nghiên cứu chung Chưa sâu nghiên cứu di sản văn hóa giới Việt Nam nói chung, miền Trung nói riêng, số lượng nghiên cứu ít, đặc biệt hoạt động khai thác du lịch di sản văn hóa giới Vì cần có nghiên cứu cụ thể liên quan đến việc khai thác di sản văn hóa giới nhằm thúc đẩy phát triển du lịch miền Trung MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN ÁN Mục tiêu nghiên cứu: Trên sở nghiên cứu lý thuyết, phân tích thực trạng khai thác du lịch DSVHTG vật thể miền Trung, luận án đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm khai thác hợp lý di sản văn hóa giới vật thể miền Trung Việt Nam Để thực mục tiêu tổng quát luận án có nhiệm vụ cụ thể sau: - Nghiên cứu làm rõ vấn đề lý luận liên quan đến khai thác hợp lý tài nguyên du lịch di sản văn hóa giới Hệ thống hóa Footer Page of 149 Header Page of 149 sở lý luận tài nguyên du lịch di sản văn hóa giới, xác định đặc điểm di sản văn hóa giới, đưa sở lý luận khai thác hợp lý di sản văn hóa giới nhằm phát triển du lịch - Xác định mô hình khai thác hợp lý di sản văn hóa giới đồng thời xác định tiêu chí tiêu đánh giá khai thác hợp lý DSVHTG - Nghiên cứu khảo sát tình hình phát triển du lịch miền Trung, phân tích đánh giá tình hình khai thác du lịch di sản văn hóa giới DSVHTG nhằm phát triển du lịch miền Trung Việt Nam, đánh giá tính hợp lý khai thác di sản văn hóa giới - Đề xuất phương hướng giải pháp nhằm giúp quyền địa phương nơi có di sản kết hợp với đơn vị quản lý DSVHTG khai thác hợp lý di sản văn hóa giới nhằm phát triển du lịch miền Trung-Việt Nam Trên sở mục tiêu nghiên cứu luận án xác định câu hỏi nghiên cứu: • Thế hợp lý khai thác di sản văn hóa giới? ‚ Những tiêu chí sử dụng để đánh giá tính hợp lý khai thác DSVHTG? ƒ Khai thác DSVHTG thúc đẩy du lịch miền Trung phát triển nào? „ Những giải pháp cần thực để khai thác hợp lý DSVHTG? ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu: đối tượng tập trung nghiên cứu khai thác hợp lý di sản văn hóa giới vật thể (Cố đô Huế, Đô thị cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn, Thành Nhà Hồ) sản phẩm du lịch độc đáo thúc đẩy phát triển du lịch Phạm vi nghiên cứu xác định giới hạn sau: + Không gian nghiên cứu: nghiên cứu hoạt động phát triển du lịch vùng du lịch Bắc Trung Bộ duyên hải Nam Trung Bộ (trong luận án gọi chung Miền Trung) + Thời gian nghiên cứu: Nghiên cứu tình hình khai thác du lịch Footer Page of 149 Header Page of 149 di sản giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2012 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Các phương pháp sử dụng trình nghiên cứu: * Phương pháp nghiên cứu phân tích định tính: Phương pháp nghiên cứu kinh tế; Phương pháp phân tích hệ thống; Phương pháp vấn * Phương pháp nghiên cứu phân tích định lượng: Phương pháp thống kê; Phương pháp phân tích so sánh; Phương pháp mô hình hồi quy dự báo định lượng NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN ÁN Qua trình nghiên cứu phân tích, luận án đưa đóng góp khoa học cho việc khai thác hợp lý di sản văn hóa giới Miền Trung Việt Nam Thứ nhất, luận án làm sáng tỏ lý luận khái niệm di sản văn hóa, di sản văn hóa giới, hệ thống hóa đưa số lý luận khai thác hợp lý DSVHTG, đề xuất tiêu chí đánh giá khai thác hợp lý DSVHTG Thứ hai, sở phân tích tình hình khai thác du lịch DSVHTG nước luận án rút học kinh nghiệm có giá trị tham khảo trình khai thác hợp lý DSVHTG Miền Trung Thứ ba, từ việc phân tích tình hình phát triển du lịch Miền Trung tình hình khai thác DSVHTG, luận án ưu nhược điểm trình khai thác để từ có sở đề xuất giải pháp Thứ tư, điểm luận án đưa hệ thống giải pháp nhằm khai thác hợp lý DSVHTG Miền Trung thời gian đến KẾT CẤU ĐỀ TÀI Chương 1: Cơ sở khoa học khai thác hợp lý di sản văn hóa giới nhằm phát triển du lịch Footer Page of 149 Header Page of 149 Chương 2: Thực trạng khai thác di sản văn hóa giới nhằm phát triển du lịch miền Trung Chương 3: Các giải pháp khai thác hợp lý DSVHTG nhằm phát triển du lịch Miền Trung CHƯƠNG CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ KHAI THÁC HỢP LÝ CÁC DI SẢN VĂN HÓA THẾ GIỚI NHẰM PHÁT TRIỂN DU LỊCH 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ DU LỊCH, DU LỊCH VĂN HÓA 1.1.1 Du lịch phát triển du lịch 1.1.1.1 Khái niệm du lịch Tùy thuộc vào góc độ nghiên cứu mà người ta sử dụng khái niệm du lịch với nội dung khác 1.1.1.2 Khái niệm phát triển du lịch Phát triển DL trình quan Nhà nước, đơn vị kinh doanh, tổ chức phối hợp để thúc đẩy hoạt động DL phát triển, tạo điều kiện tốt cho DL địa phương, tạo việc làm, nâng cao chất lượng sống 1.1.1.3 Các tiêu thức đánh giá phát triển du lịch Tốc độ tăng trưởng lượt khách; Tốc độ phát triển thu nhập từ hoạt động kinh doanh du lịch; Tỷ trọng đóng góp du lịch vào GDP; Số lượng đơn vị kinh doanh lữ hành; Số lượng sở lưu trú; Số lao động ngành du lịch 1.1.2 Khái niệm du lịch văn hóa Theo tác giả: “Du lịch văn hóa loại hình DL nhằm nâng cao hiểu biết du khách giá trị văn hóa lịch sử đặc sắc điểm đến, trọng đến trách nhiệm người tham gia giá trị văn hóa, góp phần gìn giữ bảo vệ nguồn tài nguyên nhân văn đảm bảo lợi ích kinh tế cho cộng đồng địa phương cách bền vững” 1.1.3 Khái niệm du lịch di sản văn hóa Theo tác giả: “ Du lịch di sản văn hóa loại hình du lịch văn Footer Page of 149 Header Page of 149 hóa phụ thuộc vào di sản văn hóa, công cụ phát huy sắc văn hóa thu hút quan tâm du khách để giúp họ có kiến thức sâu sắc giá trị di sản văn hóa đồng thời trì sức sống di sản văn hóa cách trọng trách nhiệm người tham gia việc giữ gìn, bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa đem lại lợi ích kinh tế xã hội bền vững” 1.2 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ DI SẢN VĂN HÓA THẾ GIỚI 1.2.1 Khái niệm di sản văn hóa giới DSVHTG tài nguyên DL thừa kế từ khứ, có giá trị toàn cầu bật, lưu truyền từ đời sang đời khác cho hệ tương lai mai sau, khai thác phục vụ cho việc PTDL 1.2.2 Các tiêu chuẩn đánh giá giá trị bật toàn cầu 1.2.3 Phân loại di sản văn hóa giới DSVHTG bao gồm DSVHTG vật thể DSVHTG phi vật thể 1.2.4 Đặc điểm di sản văn hóa giới Là nguồn gốc sáng tạo người; Thể đa dạng văn hóa; Có tính lịch sử; Có tính truyền thống; Rất dễ bị hư hỏng dễ có nguy bị giá trị 1.3 KHAI THÁC HỢP LÝ CÁC DI SẢN VĂN HÓA THẾ GIỚI NHẰM PHÁT TRIỂN DU LỊCH 1.3.1 Khái niệm khai thác hợp lý Khai thác hợp lý việc khai thác giữ gìn tài nguyên, đảm bảo cho tài nguyên không bị hư hại đáp ứng nhu cầu hệ tương lai 1.3.2 Khái niệm khai thác hợp lý di sản văn hóa giới Khai thác hợp lý DSVHTG hoạt động sử dụng DSVHTG nguồn lực để đem lại lợi ích cho quốc gia, khu vực, thúc đẩy phát triển du lịch, đóng góp vào phát triển kinh tế đồng thời có quan tâm đến việc bảo tồn nguyên vẹn di sản để đảm bảo tương lai cho Footer Page of 149 Header Page of 149 DSVHTG, trình khai thác không gây tác động tiêu cực đến môi trường 1.3.3 Mối quan hệ khai thác hợp lý du lịch bền vững Khai thác hợp lý phần du lịch bền vững 1.3.4 Tiêu chí tiêu đánh giá khai thác hợp lý di sản văn hóa giới để phát triển du lịch Bảng 1.1 Tiêu chí tiêu khai thác hợp lý DSVHTG Nhân tố Tăng cường giá trị DSVHTG Đảm bảo lợi ích kinh tế cho cộng đồng địa phương Tiêu chí Chỉ tiêu Khai thác đầy đủ di sản văn hóa giới Chỉ tiêu Tỷ lệ di tích khai thác tổng số lượng di tích thống kê Chỉ tiêu 2: Số lượng tài nguyên du lịch văn hóa phi vật thể đưa vào khai thác Chỉ tiêu 3: Tỷ lệ di tích đầu tư tôn tạo tổng số di tích khai thác Chỉ tiêu 4: Số lượng di tích khu di sản quy hoạch cho đầu tư bảo tồn phát huy giá trị Khai thác DSVHTG phải đôi với việc trùng tu, tôn tạo, bảo vệ di tích gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống, phát huy tính độc đáo DSVHTG Có nguồn vốn tái đầu tư để bảo vệ DSVHTG Khai thác đảm bảo đem lại việc làm thu nhập cho cộng đồng Footer Page of 149 Chỉ tiêu 5: Tỷ lệ doanh thu du lịch trích phục vụ bảo vệ trùng tu tôn tạo bảo vệ DSVHTG Chỉ tiêu 6: Số lượng sở dịch vụ phục vụ du lịch tăng thêm Chỉ tiêu 7: Sự tăng trưởng doanh thu du lịch Chỉ tiêu 8: Lực lượng hướng dẫn viên Header Page 10 of 149 Khai thác di sản văn hóa giới phải kết hợp với loại hình du lịch khác Quan tâm đến chất lượng môi trường di sản Chú ý đến vấn đề sức chứa trình khai thác Khai thác hợp lý DSVHTG đôi với việc bảo vệ môi trường du lịch sử dụng địa phương Chỉ tiêu 9: Mức độ đa dạng hóa sản phẩm du lịch địa phương có di sản Chỉ tiêu 10: Sức chứa DSVHTG Chỉ tiêu 11: Tác động tiêu cực đến xã hội từ du lịch Chỉ tiêu 12: Mức độ ô nhiễm môi trường khu di sản Chỉ tiêu 13: Giáo dục nâng cao nhận thức khách du lịch tôn trọng bảo vệ môi trường DSVHTG Chỉ tiêu 14: Mức độ hài lòng du khách Nguồn: Đề xuất tác giả Từ tiêu chí tiêu khai thác hợp lý xác định, tác giả đề xuất mô hình khai thác hợp lý di sản văn hóa giới sau: Nguồn lực tài nguyên: Các di sản văn hóa Khai thác hợp lý di sản văn hóa giới Phát triển du lịch Tăng cường giá trị di sản Lợi ích kinh tế Bảo vệ môi trường Hình 1.7: Mô hình khai thác hợp lý di sản văn hóa giới Footer Page 10 of 149 Header Page 13 of 149 11 Số lượng khách đến Mỹ Sơn qua năm tăng lên đáng kể 2.2.3 Tình hình khai thác khách DSVHTG Cố đô Huế Số lượng khách đến với Huế ngày nhiều, tốc độ tăng bình quân 12,3%/năm giai đoạn 2000-2012 2.2.4 Tình hình khai thác khách DSVHTG Thành Nhà Hồ DSVHTG Thành Nhà Hồ UNESCO công nhận vào tháng 6-2011 làm tăng tính hấp dẫn du lịch Thanh Hóa 2.3 ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ TRONG KHAI THÁC CÁC DSVHTG 2.3.1 Tăng cường giá trị DSVHTG 2.3.1.1 Khai thác đầy đủ di sản văn hóa giới Đến Hội An có 1.360 di tích, danh thắng, nhiên có 10% di tích khai thác Hội An DSVHTG Thánh địa Mỹ Sơn hư hỏng nặng, nguy hiểm cho khách tham quan tháp Tỷ lệ di tích khai thác 28% Số lượng di tích khai thác Huế không nhiều, tỷ lệ di tích khai thác 54% Thành Nhà Hồ Thanh Hóa UNESCO công nhận DSVHTG vào tháng năm 2011 Việc khai thác giai đoạn ban đầu chưa thể đầy đủ, trình nghiên cứu 2.3.1.2 Khai thác DSVHTG phải đôi với việc trùng tu, tôn tạo, bảo vệ di tích gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống, phát huy tính độc đáo di sản văn hóa giới Trung tâm quản lý bảo tồn di tích Hội An phân loại di tích Hội An nhằm mục đích xác định giá trị nguồn kinh phí hỗ trợ tu bổ, sửa chữa di tích Tỷ lệ di tích đầu tư tôn tạo so với tổng số di tích khai thác 100% (180/136), có nhiều nhà dân không khai thác phục vụ cho du lịch trọng đầu tư tôn tạo bảo vệ Có 1.252 di tích quy hoạch bảo tồn Mỹ Sơn có 70 tháp lại phế tích Những công trình đòi hỏi bảo tồn cấp thiết Công tác tu bổ di tích Cố đô Huế trọng thực hiện, đảm bảo chuẩn mực bảo tồn tính xác công trình Tỷ lệ di tích đầu tư tôn tạo so với tổng số di tích khai thác 52,17% Các công trình CSHT bị hư hại từ 40% đến Footer Page 13 of 149 Header Page 14 of 149 12 70% lập dự án tu bổ, có 80 công trình tiến hành với nhiều mức độ khác Đối với di sản Thành Nhà Hồ, tình trạng hộ dân xây dựng trái phép lấn chiếm đất thuộc khu vực bảo vệ I 2.3.1.3 Có nguồn vốn tái đầu tư để bảo vệ DSVHTG Tại Hội An, với phương châm “lấy di sản nuôi di sản”, 75% tiền từ việc bán vé trích để nộp vào quỹ bảo tồn trùng tu di tích Ngoài có nguồn vốn từ Nhà nước huy động từ tổ chức nước Tại Mỹ Sơn, có nguồn vốn từ dự án để bảo vệ nguyên vẹn Khu di sản bao gồm nguồn vốn từ ngân sách nhà nước nguồn tài trợ tổ chức, cá nhân nước quốc tế Nguồn vốn đầu tư tôn tạo bảo vệ di tích Cố đô Huế có từ ngân sách trung ương với vốn hỗ trợ có mục tiêu văn hóa Chính phủ, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia văn hóa ; ngân sách địa phương bao gồm vốn tỉnh, vốn từ nguồn thu phát huy giá trị di tích vốn từ nguồn thu hợp pháp khác; vốn tài trợ nguồn huy động hợp pháp khác nước Ngoài ra, 80% doanh thu bán vé trích để thực trùng tu tôn tạo di sản So với di sản khác, giá vé tham quan di sản giới Thành Nhà Hồ thấp Với lượng doanh thu từ bán vé vào cửa thấp đủ nguồn để thực trùng tu tôn tạo di tích, cần phải dựa nhiều vào nguồn tài trợ từ bên đủ khả để thực việc giữ gìn phát huy giá trị di sản 2.3.2 Đảm bảo lợi ích kinh tế cho cộng đồng địa phương 2.3.2.1 Khai thác đảm bảo đem lại việc làm thu nhập cho cộng đồng Chính quyền thành phố Hội An thời gian qua có cách khai thác riêng sức khôi phục di sản Trong trình khai thác du lịch đem lại lợi ích kinh tế cho bên liên quan Trong khu phố cổ Hội An có đến 751 cửa hàng loại phục vụ khách du lịch, 84 khách sạn với 3482 phòng Việc khai thác DSVHTG Mỹ Sơn chưa phù hợp Người dân khu vực xung quanh di sản không hưởng lợi từ di sản Chính quyền thành phố Huế chưa phát huy giá trị lịch sử giá trị văn hóa kiến trúc, nghệ thuật vốn Footer Page 14 of 149 Header Page 15 of 149 13 có Các dịch vụ lưu trú, bán hàng lưu niệm, ca Huế sông Hương phần đem lại lợi ích cho cư dân địa phương Cho đến việc khai thác di sản Thành Nhà Hồ chưa đem lại lợi ích cho người dân địa phương 2.3.2.2 Khai thác DSVHTG phải kết hợp với loại hình du lịch khác Tại Hội An khai thác tốt tiềm du lịch văn hoá, lễ hội, sinh thái làng quê, sông nước, làng nghề, du lịch nghỉ dưỡng Việc quan tâm đến số loại hình du lịch khác mang lại cho Mỹ Sơn loại hình du lịch vô đặc trưng, du lịch văn hóa lễ hội Khai thác giá trị đặc sắc công trình kiến trúc kinh thành Huế kết hợp nhã nhạc cung đình Huế, ẩm thực cung đình, ca Huế Ngoài kết hợp loại hình du lịch sinh thái Với DSVHTG Thành Nhà Hồ, việc đa dạng hóa loại hình du lịch tạo thành sản phẩm du lịch độc đáo 2.3.3 Quan tâm đến chất lượng môi trường di sản 2.3.3.1 Chú ý đến vấn đề sức chứa trình khai thác Trong thời gian qua, việc khai thác DSVHTG Đô thị cổ Hội An, Mỹ Sơn, Cố đô Huế chưa tính đến vấn đề Thành nhà Hồ DSVHTG công nhận, bước đầu khai thác nên vấn đề sức chứa chưa bàn đến 2.3.3.2 Khai thác hợp lý DSVHTG đôi với việc bảo vệ môi trường du lịch Chùa Cầu bị ô nhiễm trầm trọng gây ảnh hưởng đến cảnh quan di tích, ô nhiễm tiếng ồn lực lượng thuyền phục vụ khách Sự tập trung đông người di sản Khu đền tháp Mỹ Sơn đem đến nguy làm cho di sản bị hư hỏng bị biến dạng nặng Hiện nay, KDL Huế bị làm phiền lực lượng buôn bán hàng rong, chưa trọng đến khu vực vệ sinh điểm tham quan Tại Thành nhà Hồ, ô nhiễm môi trường trầm trọng bãi rác sinh hoạt khu vực Đàn tế Nam Giao Việc giáo dục nâng cao nhận thức khách du lịch tôn trọng bảo vệ môi trường DSVHTG chưa quan tâm Mức độ hài lòng khách du lịch tham quan di sản thấp Footer Page 15 of 149 Header Page 16 of 149 14 2.4 ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC DU LỊCH TẠI CÁC DI SẢN VĂN HÓA THẾ GIỚI NHẰM PHÁT TRIỂN DU LỊCH 2.4.1 Tổng kết tiêu đánh giá phát triển du lịch Miền Trung Tốc độ tăng trưởng bình quân tổng số lượt khách đến Miền Trung giai đoạn 2000 – 2012 đạt 9,7%/năm, tốc độ tăng số lượt KQT 16,4%/năm tốc độ tăng số lượt KQT 17,3%/năm Bên cạnh đó, tốc độ tăng thu nhập từ hoạt động du lịch thấp 2.4.2 Đánh giá chung Thứ nhất, tăng cường giá trị di sản, hoạt động khai thác thời gian qua trọng đến phát huy giá trị độc đáo đặc sắc di sản, có cách thức khai thác phù hợp với loại di sản Thứ hai, việc khai thác du lịch di sản đảm bảo lợi ích kinh tế cho cộng đồng địa phương, người dân địa phương có việc làm nhờ phát triển du lịch, đời sống nhân dân cải thiện ổn định Riêng người dân Hội An Huế hưởng lợi trực tiếp từ di sản Thứ ba, môi trường trị, trật tự an toàn xã hội nơi có di sản tốt, thuận lợi vô to lớn cho địa phương trình khai thác PTDL, đóng góp vào trình phát triển bền vững DL Bên cạnh đó, việc khai thác du lịch DSVHTG có hạn chế: Thứ di sản có đặc điểm khác biệt làm cho việc khai thác gặp nhiều khó khăn, phát huy giá trị di sản phục vụ PTDL nhiều bất cập Thứ hai, việc đầu tư bảo tồn, phát triển TNDL, bảo tồn di sản phục vụ du lịch manh mún, dàn trải, thiếu đồng Thứ ba, thiếu chế tạo điều kiện để cộng đồng dân cư khu vực di sản tham gia đầu tư PTDL, chưa đảm bảo đem lại lợi ích cho cộng đồng từ DL Thứ tư, chủ thể khai thác du lịch chưa rõ ràng Thứ năm, môi trường nơi có di sản chưa đảm bảo, chưa làm hài lòng du khách đến tham quan Thứ sáu, hoạt động truyền thông cho di sản chưa trọng nhiều Footer Page 16 of 149 Header Page 17 of 149 15 2.4.3 Kết điều tra nghiên cứu khách du lịch Các KDL chủ yếu du khách theo tour du lịch trọn gói Các khách du lịch đến tham quan MT nhiều độ tuổi khác Tỷ lệ khách quốc tế đến Huế 47,9%, đến Hội An 45,5% đến Mỹ Sơn 52,2%, tỷ lệ khách nội địa đến Huế 52,1%, đến Hội An 54,5% đến Mỹ Sơn 47,8% Trong số KDL đa số tham quan lần đầu tiên, tỷ lệ khách du lịch quay trở lại thấp Điều chứng tỏ nơi chưa đủ sức hấp dẫn mời chào khách quay trở lại nhiều lần Mục đích chuyến khách du lịch chủ yếu tham quan di sản, khách có mục đích thư giãn, nghỉ ngơi, giải trí, công tác thăm thân nhân, bạn bè mục đích khác Những thông tin mà du khách có đến tham quan di sản phổ biến qua phương tiện truyền thông khác nhau, nhiên Internet công cụ hiệu Các di sản có nét riêng làm du khách thích thú đến thăm Đặc điểm di sản khiến du khách định tới tham quan giá trị văn hóa lịch sử di sản, có cảnh quan đẹp, di tích bảo vệ tốt có lễ hội truyền thống đặc sắc Đây yếu tố hấp dẫn KDL nước Tỷ lệ khách hài lòng chuyến tham quan cao Thông qua kết kiểm định xử lý xác định đánh giá du khách di sản ghé thăm 2.4.4 Đánh giá chuyên gia CHƯƠNG CÁC GIẢI PHÁP KHAI THÁC HỢP LÝ CÁC DSVHTG NHẰM PHÁT TRIỂN DU LỊCH MIỀN TRUNG 3.1 CÁC CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP KHAI THÁC HỢP LÝÝ CÁC DI SẢN VĂN HÓA THẾ GIỚI NHẰM PHÁT TRIỂN DU LỊCH MIỀN TRUNG 3.1.1 Các điều kiện khai thác du lịch miền Trung 3.1.1.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội 3.1.1.2 Điều kiện sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch 3.1.1.3 Điều kiện đồng thuận cộng đồng cư dân địa phương Footer Page 17 of 149 Header Page 18 of 149 16 3.1.2 Tình hình khai thác du lịch giới, Việt Nam MT Du lịch xem ngành chủ lực để phát triển kinh tế quốc gia phát triển quốc gia phát triển Khai thác hợp lý DSVHTG thúc đẩy du lịch MT phát triển 3.1.3 Xu hướng du lịch văn hóa Cùng với phát triển kinh tế, xu du lịch văn hóa tăng nhanh phạm vi toàn cầu 3.1.4 Các định hướng khai thác hợp lý DSVHTG Miền Trung 3.1.4.1 Định hướng khai thác du lịch văn hóa nhằm phát triển du lịch miền Trung - Hình thành sản phẩm du lịch đặc trưng Miền Trung du lịch văn hóa, du lịch văn hóa di sản, gắn liền giá trị văn hóa hữu hình giá trị văn hóa vô hình - Hình thành tuyến du lịch gắn kết di sản với - Đầu tư cho việc trùng tu, tôn tạo, bảo vệ di sản, di tích, phát huy giá trị di sản, khôi phục lễ hội, làng nghề - Thực chương trình truyền thông quảng bá di sản đến khách hang mục tiêu - Chú trọng xây dựng môi trường du lịch hấp dẫn - Phát triền nguồn nhân lực du lịch để có đủ nguồn cung lao động cung cấp cho ngành du lịch khu vực 3.4.1.2 Định hướng khai thác hợp lý DSVHTG Miền Trung - Chú trọng tăng cường giá trị DSVHTG để tăng tính hấp dẫn sản phẩm du lịch văn hóa miền Trung, đặc biệt thông qua hoạt động quảng bá, tuyên truyền để giúp du khách hiểu rõ giá trị đặc sắc, đồng thời giáo dục ý thức bảo vệ giá trị - Tăng cường huy động nguồn vốn nước cho hoạt động trùng tu, tôn tạo bảo vệ di tích di sản - Xác định rõ trách nhiệm chủ thể quản lý khai thác DSVHTG - Quan tâm đến hoạt động bảo vệ môi trường di sản Footer Page 18 of 149 Header Page 19 of 149 17 3.1.5 Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam Theo Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, mục tiêu Chiến lược PTDL Việt Nam tới là: đến năm 2020, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có tính chuyên nghiệp, hệ thống sở vật chất đồng bộ, đại; SPDL có chất lượng cao đa dạng; khẳng định thương hiệu có sức cạnh tranh; đậm đà sắc dân tộc thân thiện môi trường; Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn; đến năm 2030, đưa Việt Nam trở thành điểm đến du lịch ưa chuộng, có đẳng cấp giới 3.1.6 Xác định khách hàng mục tiêu du lịch Miền Trung định vị 3.1.6.1 Xác định khách hàng mục tiêu Các thị trường truyền thống Tây Âu, Đông Bắc Á Bắc Mỹ, Australia nước ASEAN Chú ý đến thị trường Canada nước Bắc Âu Ngoài ra, KDL nội địa cần quan tâm đến 3.1.6.2 Định vị hình ảnh du lịch Miền Trung thị trường khách mục tiêu Đối với thị trường Châu Âu định vị khác biệt văn hóa đem đến bất ngờ thú vị Thị trường Đông Bắc Á định vị tương đồng văn hóa với di tích cũ thời giao lưu buôn bán Thị trường nước ASEAN định vị khu vực có nhiều tiềm hội để đầu tư Thị trường Mỹ Canada định vị có văn hóa độc đáo đa dạng, có khả để đầu tư 3.2 CÁC CƠ HỘI, THÁCH THỨC, ĐIỂM MẠNH, ĐIỂM YẾU TRONG KHAI THÁC DU LỊCH MIỀN TRUNG 3.2.1 Các hội du lịch Miền Trung Có quan tâm Đảng Nhà nước, trị ổn định thời gian dài 3.2.2 Các thách thức khai thác du lịch Miền Trung Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch cạnh tranh với nhau, hội nhập gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự xã hội 3.2.3 Các điểm mạnh khai thác du lịch Miền Trung Có bãi biển đẹp, có DSVHTG có giá trị, người thân thiện, vui vẻ, hiếu khách Footer Page 19 of 149 Header Page 20 of 149 18 3.2.4 Các điểm yếu khai thác du lịch Miền Trung Khả cạnh tranh quốc tế yếu, đội ngũ nhân lực phục vụ ngành du lịch trình độ hạn chế, công tác xúc tiến chưa đầu tư mức, sản phẩm chưa đa dạng 3.3 DỰ BÁO SỐ KHÁCH DU LỊCH ĐẾN MIỀN TRUNG VÀ DỰ BÁN DOANH THU DU LỊCH 3.3.1 Dự báo khách du lịch đến Miền Trung Để làm sở đề giải pháp có tính khả thi, việc dự báo số lượt khách đến Miền Trung thời gian tới quan trọng Để dự báo, tác giả sử dụng phần mềm EVIEWS 7.0 ứng dụng mô hình dự báo dạng “Mô hình kinh tế lượng theo hàm xu làm trơn dạng hàm mũ ” với dạng hàm phi tuyến (hàm mũ theo mô hình Holt-Winter) Bảng 3.4: Bảng tổng hợp kết dự báo khách du lịch đến Miền Trung thời kỳ 2015 – 2020 Đơn vị tính: lượt khách Năm 2012 Năm 2015 Năm 2020 Khách du lịch quốc tế 4.616.482 6.261.583 9.083.170 Khách du lịch nội địa 24.422.927 32.672.978 46.473.649 Nguồn: Tác giả tự tính dựa vào mô hình dự báo 3.3.2 Dự báo doanh thu du lịch Miền Trung Bảng 3.5:Dự báo doanh thu du lịch Miền Trung đến năm 2020 Đơn vị tính: Triệu USD Năm 2015 Năm 2020 Doanh thu từ KDL QT 2.078,60 3.550,43 Doanh thu từ KDL NĐ 2.049,596 4.029,27 Tổng cộng 4.128,196 7.579,70 Nguồn: Tác giả tự tính 3.4 PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU KHAI THÁC DSVHTG NHẰM PHÁT TRIỂN DU LỊCH MIỀN TRUNG 3.4.1 Phương hướng Thế mạnh du lịch MT dựa tiềm văn hóa, với DSVHTG hấp dẫn mang nhiều đặc trưng riêng với tam giác Huế - Footer Page 20 of 149 Header Page 21 of 149 19 Hội An – Mỹ Sơn Cần ý đến sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho du lịch Bên cạnh đó, cần có đầu tư đắn để phát triển CSHT.Ngoài cần trọng đến việc giữ gìn bảo vệ môi trường sinh thái nhằm gia tăng thêm yếu tố hấp dẫn cho điểm đến 3.4.2 Mục tiêu 3.4.2.1 Mục tiêu chung - Miền Trung có lợi du lịch biển, du lịch văn hoá - lịch sử, du lịch sinh thái nên mạnh PTDL Trên sở mạnh tạo điều kiện đẩy mạnh PTDL khu vực - Trong thời gian tới, việc PTDL cần trọng tới việc khai thác đôi với việc phát huy bảo vệ giá trị văn hóa đặc sắc dân tộc, đặc biệt trọng khai thác hợp lý DSVHTG, bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn khu vực nước 3.4.2.2 Mục tiêu cụ thể - Đến năm 2015 khu vực miền Trung đón khoảng 6,2 triệu lượt KDL quốc tế khoảng 32,7 triệu lượt KDL nội địa Đến năm 2020, khu vực miền Trung đón khoảng 9,1 triệu lượt KDL quốc tế khoảng 46,5 triệu lượt KDL nội địa (theo dự báo tác giả) - Doanh thu du lịch từ khách du lịch quốc tế đạt 2.078,6 Triệu USD năm 2015 3.550,43 Triệu USD năm 2020, doanh thu du lịch từ khách du lịch nội địa năm 2015 đạt 2.048,6 Triệu USD năm 2020 4.029 Triệu USD (theo dự báo tác giả) 3.5 MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHAI THÁC HỢP LÝ CÁC DI SẢN VĂN HÓA THẾ GIỚI NHẰM PHÁT TRIỂN DU LỊCH TẠI MIỀN TRUNG 3.5.1 Nhóm giải pháp tăng cường phát huy giá trị di sản văn hóa giới 3.5.1.1 Khai thác đôi với trùng tu bảo vệ di sản văn hóa giới * Thứ nhất: Chú ý đến hoạt động trùng tu tôn tạo bảo vệ di sản Footer Page 21 of 149 Header Page 22 of 149 20 Đối với DSVHTG phải xác định giá trị đích thực nó, việc khai thác DSVHTG phải đôi với việc trùng tu bảo vệ, có kế hoạch phát huy có hiệu giá trị di sản để phục vụ cho việc PTDL * Thứ hai, có hoạt động kêu gọi nguồn vốn nước để trùng tu tôn tạo bảo vệ di tích DSVHTG 3.5.1.2 Giải pháp đa dạng hóa sản phẩm du lịch di sản Bổ sung thêm sản phẩm DL có kết hợp văn hóa vật thể văn hóa phi vật thể địa phương 3.5.1.3 Chú ý đến vấn đề quy hoạch di sản văn hóa giới Đối với đô thị cổ Hội An, quyền thành phố chịu trách nhiệm việc đề xuất quy hoạch khu vực phố cổ đảm bảo mục tiêu bảo tồn di sản PTDL bền vững Đối với Mỹ Sơn, quy hoạch chủ yếu khu vực vành đai, tạo cảnh quan thông thoáng để thuận lợi cho việc ngắm cảnh Tại cố đô Huế nên xác định không gian kiến trúc văn hóa truyền thống đô thị để tạo thành tổng thể thống nhất, ý quy hoạch không phá vỡ không gian cổ kính vốn có 3.5.2 Nhóm giải pháp pháp tăng cường lợi ích kinh tế từ di sản văn hóa giới cho cộng đồng 3.5.2.1.Giải pháp nâng cao nhận thức cộng đồng Nâng cao nhận thức cộng đồng dân cư để họ hiểu giá trị đặc sắc di sản, hiểu di sản đem lại cho họ điều kiện để phát triển kinh tế đồng thời nhận trách nhiệm cộng đồng việc trì nguồn tài nguyên, để dân cư địa phương có thái độ đắn khách du lịch 3.5.2.2 Đảm bảo lợi ích thu nhập cho cộng đồng địa phương Footer Page 22 of 149 Header Page 23 of 149 21 Khai thác hợp lý DSVHTG mang lại lợi ích cho cộng đồng 3.5.3 Nhóm giải pháp liên quan đến bảo vệ môi trường 3.5.3.1 Giải pháp cải thiện môi trường du lịch để đảm bảo phát triển du lịch bền vững Thứ nhất, phải hạn chế ô nhiễm môi trường di sản Thứ hai, người dân gần di sản cần giáo dục để thực tốt luật bảo vệ môi trường Thứ ba, cần ý xây dựng khu vực vệ sinh công cộng khu di sản Thứ tư, cần tăng cường hệ thống thông tin để hướng dẫn du khách thực việc bảo vệ môi trường di sản Thứ năm, cần ý đến vấn đề sức chứa di tích Thứ sáu, Huế, cần dẹp bỏ tình trạng bán hàng rong 3.5.3.2 Xác định sức chứa di sản văn hóa giới Để khai thác hợp lý DSVHTG, cần tính toán số du khách cực đại tham quan DSVHTG thời gian không làm giảm chất lượng môi trường, không ảnh hưởng đến thỏa mãn nhu cầu du khách 3.5.4 Nhóm giải pháp khác 3.5.4.1 Phát huy vai trò quyền khai thác, quảng bá di sản văn hóa giới Chính quyền địa phương nên tổ chức máy để quản lý di sản phân chia trách nhiệm rõ ràng cho phận để thực hoạt động tu bổ tôn tạo di sản, bảo vệ cảnh quan di sản Ngoài quyền cần phải thực quảng bá cho di sản, lúc làm cho di sản tiếng nhiều người biết đến Hơn nữa, quyền địa phương đầu mối việc triển khai hoạt động marketing cho điểm đến 3.5.4.2 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch Trong thời gian tới, cần đào tạo đào tạo lại nguồn nhân lực du lịch MT cấp độ, đặc biệt đào tạo quy du lịch trình Footer Page 23 of 149 Header Page 24 of 149 22 độ đại học đại học để tạo nên lực lượng quản lý nòng cốt 3.5.4.3 Liên kết du lịch tỉnh Miền Trung để khai thác hợp lý di sản văn hóa giới Để việc liên kết đạt kết tốt cần phải có quy hoạch chung mang tính liên vùng cao, có phát huy hết tiềm vùng đồng thời làm giảm tính trùng lặp SPDL khu vực Thành lập quan quản lý du lịch MT làm đầu tàu liên kết 3.6 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.6.1 Đối với phủ Cần có sách rõ ràng, tạo chế quản lý hệ thống tiêu chuẩn riêng cho hoạt động khai thác DSVHTG Đồng thời cần có hỗ trợ kinh phí đầu tư sở hạ tầng, hỗ trợ đào tạo để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch địa phương có di sản Hơn cần có giúp đỡ địa phương có di sản thực quảng bá cho di sản 3.6.2 Đối với tỉnh Ban hành quy định việc khai thác đôi với việc bảo tồn DSVHTG 3.6.3 Đối với doanh nghiệp lữ hành du lịch, sở cung ứng dịch vụ du lịch Cần phối hợp với cộng đồng địa phương, với quyền, với Ban quản lý di tích, di sản tổ chức khai thác hợp lý DSVHTG 3.6.4 Đối với người dân cộng đồng địa phương Mạnh dạn tham gia vào hoạt động DL để chia sẻ lợi ích với doanh nghiệp Footer Page 24 of 149 Header Page 25 of 149 23 KẾT LUẬN Khai thác hợp lý DSVHTG chủ đề luận án, vấn đề đặt mà luận án cần giải Việc khai thác hợp lý DSVHTG nhiệm vụ đặt lên hàng đầu với nhà quản lý DL Luận án tập trung đánh giá tình hình khai thác du lịch DSVHTG nhằm phát triển du lịch MT thời gian qua dựa nhân tố tiêu chí tiêu xác định, sở luận án rút kết đạt hạn chế việc khai thác du lịch DSVHTG Đây quan trọng để hình thành giải pháp khai thác hợp lý DSVHTG nhằm phát triển du lịch miền Trung thời gian đến * Những đóng góp mặt học thuật, lý luận: - Luận án hệ thống hóa góp phần bổ sung sở lý luận du lịch văn hóa du lịch di sản văn hóa, đưa khái niệm phát triển du lịch đồng thời xác định tiêu thức đánh giá phát triển du lịch - Luận án xác định sở lý luận DSVHTG, xác định đặc điểm DSVHTG - Luận án đưa khái niệm khai thác hợp lý DSVHTG, vào xây dựng mô hình khai thác hợp lý di sản văn hóa giới đồng thời xác định tiêu chí tiêu đánh giá khai thác hợp lý DSVHTG - Phân tích kinh nghiệm áp dụng sách quản lý DSVHTG số nước khu vực rút học cho Việt Nam * Những đóng góp mặt thực tiễn: - Luận án tổng hợp, đánh giá tình hình phát triển du lịch khu vực Miền Trung Việt Nam - Luận án đánh giá tình hình khai thác du lịch di sản văn hóa giới, đánh giá ưu điểm tồn trình khai thác, vận dụng lý thuyết đánh giá tính hợp lý khai thác Footer Page 25 of 149 Header Page 26 of 149 24 di sản văn hóa giới Miền Trung, đặc biệt di sản vật thể di sản văn hóa giới Quần thể di tích Cố đô Huế, Đô thị cổ Hội An Thánh địa Mỹ Sơn, Thành Nhà Hồ, thành công, tồn trình khai thác di sản văn hóa giới - Nghiên cứu điều kiện khai thác du lịch, đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, hội đe đọa Miền Trung khai thác nhằm PTDL - Luận án sử dụng mô hình dự báo khách du lịch theo phương pháp làm trơn hàm mũ Holt-Winter nhằm dự báo số lượt khách du lịch quốc tế khách du lịch nội địa đến Miền Trung thời gian đến năm 2020 - Đề xuất phương hướng giải pháp khai thác hợp lý DSVHTG nhằm phát triển du lịch Miền Trung thời gian tới - Đề xuất kiến nghị cấp nhằm tạo điều kiện việc khai thác di sản văn hóa giới cách hợp lý Những kết nghiên cứu đạt đề tài có khả ứng dụng : - Để phát triển vấn đề lý luận khai thác hợp lý tài nguyên du lịch theo hướng phát triển bền vững nói chung, phát triển du lịch bền vững nói riêng, điều kiện cụ thể Việt Nam - Xây dựng sách, biện pháp cụ thể nhằm đảm bảo cho việc khai thác theo hướng du lịch bền vững Việt Nam, góp phần tích cực thực mục tiêu phát triển chiến lược du lịch Việt Nam - Nhân rộng mô hình khai thác hợp lý khu du lịch Việt Nam, góp phần tăng khả thu hút khách kinh doanh du lịch có hiệu khu du lịch Footer Page 26 of 149 Header Page 27 of 149 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ Bàn vấn đề khai thác hợp lý tiềm du lịch văn hóa – Tạp chí Văn hóa Quảng Nam, số 51, tháng 5-6.2005 Khai thác tài nguyên du lịch văn hóa Hội An - Tạp chí Du lịch Việt Nam, số 5/2010 Vai trò văn hóa phát triển du lịch – Tạp chí Du lịch Việt Nam, số 8/2010 Phát triển bền vững di sản văn hóa giới - Kỷ yếu hội thảo Phát triển nhanh bền vững kinh tế xã hội khu vực duyên hải Miền Trung Tây Nguyên (2011) Phát triển hoạt động kinh doanh lữ hành Đà Nẵng - Kỷ yếu hội thảo khoa học Phát triển kinh tế xã hội Miền Trung Tây Nguyên gắn với yêu cầu tái cấu kinh tế (2012) Phát triển du lịch miên Trung Việt Nam – Kỷ yếu hội thảo phát triển nguồn lực cho du lịch miền Trung Tây Nguyên (2013) Footer Page 27 of 149 ... DSVHTG Miền Trung 3.1.4.1 Định hướng khai thác du lịch văn hóa nhằm phát triển du lịch miền Trung - Hình thành sản phẩm du lịch đặc trưng Miền Trung du lịch văn hóa, du lịch văn hóa di sản, gắn... phát triển du lịch miền Trung, phân tích đánh giá tình hình khai thác du lịch di sản văn hóa giới DSVHTG nhằm phát triển du lịch miền Trung Việt Nam, đánh giá tính hợp lý khai thác di sản văn hóa... vấn đề khai thác hợp lý tiềm du lịch văn hóa – Tạp chí Văn hóa Quảng Nam, số 51, tháng 5-6.2005 Khai thác tài nguyên du lịch văn hóa Hội An - Tạp chí Du lịch Việt Nam, số 5/2010 Vai trò văn hóa
- Xem thêm -

Xem thêm: Khai thác hợp lý các di sản văn hóa thế giới nhằm phát triển du lịch miền Trung Việt Nam, Khai thác hợp lý các di sản văn hóa thế giới nhằm phát triển du lịch miền Trung Việt Nam, Khai thác hợp lý các di sản văn hóa thế giới nhằm phát triển du lịch miền Trung Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay