Hình tượng nhân vật nữ trong truyện ngắn Lê Minh Khuê

26 26 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 18:33

Header Page of 149 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ MỸ LÀI HÌNH TƢỢNG NHÂN VẬT NỮ TRONG TRUYỆN NGẮN LÊ MINH KHUÊ Chuyên ngành: Văn học Việt Nam Mã số: 60.22.34 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN Đà Nẵng, năm 2014 Footer Page of 149 Header Page of 149 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS HỒ THẾ HÀ Phản biện 1: TS NGUYỄN THÀNH Phản biện 2: TS NGÔ MINH HIỀN Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sỹ Khoa học Xã hội Nhân văn họp Đại học Đà Nẵng vào ngày tháng năm 2014 Có thể tìm luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Sư phạm, Đại hoc Đà Nẵng Footer Page of 149 Header Page of 149 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Những thập niên gần đây, gia tăng đột biết bút nữ văn xuôi trẻ đầy tài sớm thành danh với giải thưởng báo tạp chí có uy tín tạo dư luận, gây ý làm nóng văn đàn văn học Một gương mặt tiêu biểu nhà nghiên cứu, phê bình, bạn đọc nước đánh giá ghi nhận bút truyện ngắn sung sức viết chín, viết say viết sâu sắc, xứng đáng với sức lao động nghệ thuật nghiêm túc Lê Minh Khuê Những trang văn Lê Minh Khuê dành mối quan tâm đặc biệt hướng ngòi bút đến với đối tượng nhân vật phụ nữ Bởi nữ văn sĩ cho rằng, dù sống xã hội đại người phụ nữ chịu nhiều thiệt thòi nên viết họ với tất lòng yêu thương, thấu hiểu, cảm thông sâu sắc với day dứt trái tim phụ nữ viết vui buồn cho nhận, nỗi đau hạnh phúc giới Là giáo viên dạy văn trường phổ thông, chọn đề tài Hình tượng nhân vật nữ truyện ngắn Lê Minh Khuê, số nhà văn nữ có tác phẩm (Những xa xôi) đưa vào giảng dạy trường phổ thông việc tìm hiểu tác giả chưa tương xứng Đồng thời, muốn khám phá phong cách truyện ngắn nữ giàu cá tính tranh chung truyện ngắn đương đại tìm đến vùng sâu tâm hồn nửa nhân loại Lịch sử vấn đề 2.1 Khái lược đánh giá hành trình truyện ngắn Lê Minh Khuê Footer Page of 149 Header Page of 149 Tập truyện đầu tay Cao điểm mùa hạ trình làng, Lê Thị Đức Hạnh cho rằng: Những ngày đầu cầm bút, Lê Minh Khuê "hình thành dáng vẻ riêng" "một bút truyện ngắn sung sức" [11, tr 7] Tập Đoạn kết đời, không thu hút nhiều quan tâm đánh giá, Thiên Hương nhận xét: "Bên cạnh trang viết với lối thể gọn, dứt khoát có xếp sẵn mà người đọc đọc trước, biết sau sơ sài, đơn giản đến khô khan" [13, tr 7] Bùi Việt Thắng nhận định ".Đoạn kết lộ ý muốn đổi cách viết dường Lê Minh Khuê lúng túng" [34, tr 10] Tập Một chiều xa thành phố vừa đời, Hồ Anh Thái nhận xét: "Đến tập thứ ba này, Lê Minh Khuê thực thuyết phục người đọc chị thoát khỏi cách nhìn nhận cảm, trở nên khách quan hơn, đa diện không mà phần nồng hậu" [32, tr 11] Bùi Việt Thắng cho rằng: phải đến tập truyện "Lê Minh Khuê thực tên dễ nhớ, bút truyện ngắn chững chạc, có phong cách" [37, tr 9] Đến Bi kịch nhỏ mắt, thu hút ý độc Trung Nguyễn nhận xét: Bi kịch nhỏ "ra đời đứa èo uột" [25, tr 8] Trần Thanh cho rằng: Bi kịch nhỏ "khiến người đọc bàng hoàng, chua xót sống rối tinh, rối mù" [31, tr 6] Bùi Việt Thắng nhận định "Bi kịch nhỏ thể nghiệm, phép thử Lê Minh Khuê truyện ngắn " [37, tr 8] Bảo Ninh cho "bản chất truyện ngắn Lê Minh Khuê truyện ngắn chữ vấn đề xung đột, mâu thuẫn, bi kịch nhân vật truyện mà bi kịch lòng người đọc" [24, tr 5] Tập truyện Trong gió heo may đời, Bùi Việt Thắng khẳng định: "Sự trải, bình tĩnh thêm kỹ xảo truyện ngắn theo lối "viết chơi", Lê Minh Khuê không lấp lánh Footer Page of 149 Header Page of 149 cách mười lăm năm, thay vào lắng đọng có nghề Lê Minh Khuê ngòi bút có sức bền" [40, tr 8] Những tập Tuyển tập (Những dòng sông, buổi chiều, mưa); Màu xanh man trá; Một qua đường; nhiệt đới gió mùa; Truyện ngắn chọn lọc, không gây ồn Bi kịch nhỏ, không mà người đọc không hào hứng đón nhận 2.2 Những nhận xét, đánh giá truyện ngắn Lê Minh Khuê Bùi Việt Thắng nhận xét "Lê Minh Khuê nhà văn chuyên tâm trung thành với truyện ngắn thành công thể loại Mỗi truyện ngắn chị viết thức dậy người đọc khao khát hướng thiện" [37, tr 8] Tên tuổi nhà văn nhắc đến nhiều viết, công trình nghiên cứu tạp chí Văn học, Văn nghệ, Văn nghệ Quân đội, vấn, Lê Thị Đức Hạnh nhận xét "Lê Minh Khuê bút nữ có nhiều đóng góp truyện ngắn Từ hồn nhiên, trẻo đến sắc sảo, nghiêm ngặt, chị có chất giọng riêng cốt truyện hấp dẫn, nhiều chi tiết sắc nhọn, cách diễn đạt linh hoạt, đầy hình ảnh, màu sắc, âm thanh, " [11, tr 17] Tuy nhiên, tác giả chưa thực sâu phân tích yếu tố Lời cuối sách Lê Minh Khuê truyện ngắn chọn lọc, NXB Phụ nữ, 2002, Hồ Anh Thái nhận xét: "Lê Minh Khuê có ý thức nói giọng - tiết chế, chủng chẳng, khô khan, đầy hàm ý " [6, tr 439] Hầu hết viết có điểm gặp gỡ khẳng định: Lê Minh Khuê bút nữ tài năng, lĩnh, thường xuyên tìm tòi đổi nghệ thuật nhiều phương diện nhà văn đầy tâm huyết có duyên với thể loại truyện ngắn Footer Page of 149 Header Page of 149 2.3 Những đánh giá hình tượng nhân vật nói chung nhân vật nữ nói riêng truyện ngắn Lê Minh Khuê Tập truyện ngắn đầu tay Cao điểm mùa hạ đời, Bùi Việt Thắng nhận xét "Nhân vật chị phác, hồn nhiên không đơn giản: cảnh ngộ thật éo le, gay cấn, tiêu biểu" [34, tr 11] Hữu Đạt phát "Lê Minh Khuê thực làm chủ ngòi bút khai thác vẻ đẹp tâm hồn nhân vật" [6, tr 98] Lê Thị Đức Hạnh cho rằng: tập truyện "ghi lại chân thực, sống động dáng vóc tầng lớp niên, đặc biệt nữ thời điểm trọng đại đất nước" [11, tr 11] Bàn giới nhân vật truyện ngắn Lê Minh Khuê, Phan Cự Đệ cho rằng: "Những trang văn đẹp Lê Minh Khuê viết nhân vật nữ mang mặt buồn Giữa tác giả nhân vật có mối đồng cảm lớn hệ trực tiếp tham gia chiến tranh" [7, tr 757] Bùi Việt Thắng nhận xét "Nhân vật nữ truyện ngắn chị kết tinh niềm tin người viết xu chiến thắng đẹp" [37, tr 8] Hồ Anh Thái cho "Số phận người phụ nữ quan tâm thường xuyên Lê Minh Khuê với niềm mong mỏi họ hưởng hạnh phúc nhiều hơn" [32, tr 7] Tất ý kiến khẳng định: Lê Minh Khuê bút nữ tài năng, lĩnh, sáng tạo đầy tâm huyết thể loại truyện ngắn Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng khảo sát để nghiên cứu luận văn 10 tập truyện ngắn xuất tính đến thời điểm 3.2 Phạm vi nghiên cứu Footer Page of 149 Header Page of 149 Do yêu cầu đề tài khuôn khổ luận văn, tập trung khảo sát truyện ngắn Lê Minh Khuê có đề cập đến nhân vật người phụ nữ khảo sát qua giới hình tượng nhân vật phương thức nghệ thuật đặc sắc, để làm bật thành tựu, phong cách nhà văn Phƣơng pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp thống kê, phân loại 4.2 Phương pháp phân tích, tổng hợp 4.3 Phương pháp so sánh, đối chiếu 4.4 Một số phương pháp hỗ trợ Ngoài phương pháp chủ yếu trên, sử dụng vận dụng số phương pháp khác như: Thi pháp học, phương pháp tiểu sử, xã hội học, phân tâm học, văn hóa, lịch sử, Các phương pháp không tách rời mà vận dụng kết hợp, đan xen trình thực đề tài Đóng góp luận văn - Cung cấp cho người đọc thông tin đầy đủ nhà văn Lê Minh Khuê đóng góp diện mạo truyện ngắn nữ đương đại - Nghiên cứu cách có hệ thống, hoàn chỉnh hình tượng nhân vật nữ truyện ngắn Lê Minh Khuê, góp phần hoàn thiện chân dung người phụ nữ Việt Nam nối tiếp truyền thống văn học dân tộc - Góp cách nhìn toàn diện nhân vật nữ truyện ngắn Lê Minh Khuê từ quan niệm nghệ thuật người đến phương thức thể Đồng thời, nối tiếp thành tựu phong cách tác giả nữ văn học Việt Nam đương đại Footer Page of 149 Header Page of 149 6 Bố cục luận văn Ngoài phần Mở đầu, Kết luận Tài liệu tham khảo, Luận văn kết cấu gồm ba chương Chƣơng Truyện ngắn nữ đương đại thành tựu truyện ngắn Lê Minh Khuê Chƣơng Thế giới hình tượng nhân vật nữ truyện ngắn Lê Minh Khuê Chƣơng Phương thức biểu hình tượng nhân vật nữ truyện ngắn Lê Minh Khuê Footer Page of 149 Header Page of 149 CHƢƠNG TRUYỆN NGẮN NỮ ĐƢƠNG ĐẠI VÀ THÀNH TỰU TRUYỆN NGẮN LÊ MINH KHUÊ 1.1 DIỆN MẠO TRUYỆN NGẮN NỮ ĐƯƠNG ĐẠI VIỆT NAM 1.1.1 Đội ngũ nhà văn nữ đƣơng đại viết truyện ngắn Nhắc đến đội ngũ nhà văn đương đại viết truyện ngắn, không nhắc đến đội ngũ nhà văn nữ vừa đông đảo số lượng lại vừa đa dạng tiềm xuất từ sau đổi vào lòng công chúng Đoàn Lê, Phạm Thì Hoài, Nguyễn Thị Thu Huệ, Võ Thị Hảo, Lê Minh Khuê, Phan Thị Vàng Anh, Trần Thùy Mai, Võ Thị Xuân Hà, Y Ban, gần Đỗ Bích Thúy, Nguyễn Ngọc Tư, Phong Điệpi, Nguyễn Thị Cẩm, Cấn Vân Khánh, Điểm chung hầu hết sáng tác nhà văn nữ giai đoạn quan tâm đến thân phận, hạnh phúc quyền sống người phụ nữ nhận văn chương nghệ thuật vùng đất để họ gửi gắm, bộc lộ tâm tư, tình cảm giới Bằng tài lĩnh, đội ngũ nhà văn nữ đương đại khẳng định vị trí văn học nghệ thuật Họ nhanh chóng hình thành phát triển cho phong cách riêng, dòng văn học riêng - dòng văn học nữ giới 1.1.2 Diện mạo chung truyện ngắn nữ đƣơng đại Nhiều năm gần đây, xuất đông đảo đội ngũ nhà văn nữ đương đại viết truyện ngắn chiếm ưu văn đàn chất lượng truyện ngắn đội ngũ nhà văn tay Mỗi truyện ngắn cảnh đời, số phận; chí tâm trạng, nỗi niềm mà tác giả xem thông điệp sống mà họ muốn gửi gắm đến bạn đọc Mỗi tác giả giọng điệu, cách nhìn, cách lí giải thực khác Nhưng họ có điểm Footer Page of 149 Header Page 10 of 149 chung, truyện kết thúc có tình, có lý làm sáng lên niềm tin người vào sống Bằng kinh nghiệm trải nghiệm thân, nhà văn nữ mạnh dạn phô bày đời sống người phụ nữ tầng sâu thể với tư cách khách thể thẩm mĩ độc lập diễn đàn văn học nghệ thuật khẳng định giá trị người phụ nữ sống xã hội Ghi nhận thành tựu diện mạo truyện ngắn nữ đương đại khẳng định đóng góp lớn lao lớn mạnh không ngừng đội ngũ nhà văn nữ Một lớn mạnh dự báo tín hiệu tốt lành với nhiều bứt phá cho văn học tương lai 1.2 QUAN NIỆM NGHỆ THUẬT CỦA LÊ MINH KHUÊ 1.2.1 Quan niệm nghệ thuật ngƣời a Giai đoạn trước 1975 Văn học Việt Nam trước năm 1975 văn học đời vận động, phát triển hoàn cảnh đặc biệt hai chiến tranh quốc vĩ đại dân tộc Văn học tập trung nỗ lực xây dựng người mang tầm vóc thời đại Con người trung tâm văn học người tập thể, người cộng đồng với phẩm chất cao đẹp chủ nghĩa yêu nước chủ nghĩa anh hùng cách mạng Tập Cao điểm mùa hạ Lê Minh Khuê khắc họa thành công chân dung người tập thể, người cộng đồng nhìn sử thi mang vẻ đẹp lãng mạn tinh thần thời đại Nhân vật người lính công binh, lính lái xe, trinh sát, niên xung phong, y tá, bác sĩ quân y, đa phần số họ phụ nữ Tất hăng hái tự nguyện lên đường tham gia vào chiến tranh vĩ đại sẵn sàng dâng hiến tuổi xuân để bảo vệ độc lập cho dân tộc cô Nguyên, cô Vân (Bạn bè tôi), cô Sim (Con sáo nhỏ tôi), cô Miên (Cao điểm mùa hạ), cô Nho, cô Footer Page 10 of 149 Header Page 12 of 149 10 1.2.2 Quan niệm công việc sáng tạo nhà văn Là nhà văn chân chính, Lê Minh Khuê ý thức sâu sắc trách nhiệm, sứ mệnh nhà văn trước đời, trước đất nước trước người Mỗi cầm bút, Lê Minh Khuê cẩn trọng nghề văn với nữ văn sĩ rung động mà muốn gửi gắm với bạn đọc Nhiều lúc chị cảm thấy hạnh phúc sống viết, viết với tất bút lực để nói lên tâm sự, trăn trở Văn Lê Minh Khuê mang vẻ đẹp người phụ nữ tự tin vào nhan sắc trời phú nên "không cần trang điểm nhiều" Nhưng vườn hoa muôn sắc truyện ngắn nữ đương đại Việt Nam, người đọc nhận Lê Minh Khuê dư sắc, dư hương, kín đáo dịu dàng, hàng ngày dâng hiến vẻ đẹp sống vẻ đẹp nghệ thuật cho đời Vì vậy, lắng đọng sau trang sách vẻ đẹp trang đời với cảm xúc ngào, sâu lắng, thấm đẫm giá trị nhân văn lẽ sống tình người Lê Minh Khuê thực yêu công việc sáng tạo mình, nhà văn vừa xem nghề bao nghề khác với thái độ lao động nghiêm túc, vừa xem cách để yêu thương người để làm đẹp cho đời Lê Minh Khuê thật phong cách nghệ thuật sáng giá truyện ngắn đương đại Việt Nam 1.3 ĐẶC ĐIỂM TRUYỆN NGẮN LÊ MINH KHUÊ 1.3.1 Truyện ngắn Lê Minh Khuê - Song kết truyền thống đại Lê Minh Khuê khắc họa hình tượng người phụ nữ song hành truyền thống đại, khứ tại, qua thấy vận động hoàn cảnh, tâm lý tính cách nhân vật hoàn cảnh lịch sử - xã hội khác Nhân vật nữ truyện ngắn Lê Minh Khuê gắn bó phát triển mối quan hệ cụ thể người với người, Footer Page 12 of 149 Header Page 13 of 149 11 người với hoàn cảnh môi trường Và đó, tương tác, song kết chủ thể khách thể làm nên diện mạo thực đời sống thực tế khách quan Từ đó, người đọc thấy vai trò thiên tính, cá tính người phụ nữ vận động làm nên vẻ đẹp đại từ truyền thống Nhờ vậy, lịch sử tâm hồn kiểu nhân vật, cá thể lên sinh động đa dạng trang viết Lê Minh Khuê 1.3.2 Truyện ngắn Lê Minh Khuê - Thiên tính nữ khát vọng nhân Thiên tính nữ văn chương phóng chiếu, khúc xạ đặc tính nữ giới qua phương diện lựa chọn đề tài, chủ đề, xây dựng hình tượng, lựa chọn kết hợp ngôn ngữ, qua mặt lòng tự tin, trí tưởng tượng, đồng cảm, thấu hiểu chia sẻ, hóa thân, quan sát, Lê Minh Khuê nữ văn sĩ có vượt trội tài khí chất thiên bẩm Sau năm 1975, Lê Minh Khuê không đặt nhân vật nữ "bầu không khí vô trùng" nữa, có nghĩa nhân vật nữ chị không nguyên vẹn lý tưởng trước Nhà văn nhân vật nữ nhận thức sâu sắc hoàn cảnh mới, sống với nhiều thử thách khắc nghiệt, bắt buộc họ phải tự đấu tranh để tự khẳng định hay phải chấp nhận đầu hàng Đặt nhân vật nhiều tình huống, nhà văn muốn nhân vật nữ phải tự nhận chân với niềm tin khát vọng nhân người Footer Page 13 of 149 Header Page 14 of 149 12 CHƢƠNG THẾ GIỚI HÌNH TƢỢNG NHÂN VẬT NỮ TRONG TRYỆN NGẮN LÊ MINH KHUÊ 2.1 HÌNH TƢỢNG NHÂN VẬT TRONG QUAN HỆ VỚI LÝ TƢỞNG VÀ CÁCH MẠNG 2.1.1 Nhân vật quan hệ với lý tƣởng Nhân vật nữ truyện ngắn Lê Minh Khuê trước 1975 nhân vật lý tưởng Đó nhân vật luôn giữ niềm tin phẩm chất tốt đẹp từ đầu đến cuối tác phẩm với ý thức sâu sắc tầm vóc thời đại, với tinh thần ý chí dân tộc Đặc biệt, lý tưởng nhận thức giúp nhân vật nữ biến ý chí hành động thành tâm sức mạnh Họ sẵn sàng xả thân, hóa thân cho cội nguồn chiến thắng có sức lay động đến người sống Trong truyện ngắn Lê Minh Khuê, lý tưởng nhân vật thể đậm đặc suy nghĩ mục đích sống nhân vật Đó hệ cô gái cô họa sĩ Mai (Nơi bắt đầu tranh), Những nữ trinh sát mặt đường niên xung phong cao điểm hai chị em Mua Sim (Con sáo nhỏ tôi), Nho, Thao định (Những xa xôi) Hay suy nghĩ cô gái hậu cần trước lúc mặt trận (Bạn bè tôi), Ngoài lý tưởng nhiệt huyết người lính chiến trường, Lê Minh Khuê tập trung miêu tả lý tưởng nhiệt huyết người lao động, xây dựng đất nước Mỹ (Miền quê), Quý (Đoạn kết), người phụ nữ (Căn nhà bên đồi), 2.1.2 Nhân vật quan hệ với cách mạng Hình tượng nhân vật nữ mối quan hệ với cách mạng hình tượng người tập thể lý tưởng chung, hòa nhập cá nhân vào cộng đồng mang tầm vóc thời đại Bom đạn hiểm Footer Page 14 of 149 Header Page 15 of 149 13 nguy, thiên nhiên khắc nghiệt, sống gian khổ ngăn tinh thần lạc quan, yêu đời, yêu sống tin tưởng vào tương lai cô gái niên xung phong cao điểm, hay nữ quân y hăng say, nhiệt tình phục vụ cách mạng sẵn sàng hy sinh thân hoàn cảnh Sim (Con sáo nhỏ tôi), Miên (Cao điểm mùa hạ), Đa số nhân vật nữ truyện ngắn trước 1975 lên với vẻ đẹp nhất, với lý tưởng cách mạng hoàn hảo "bao bọc bầu không khí vô trùng" Cho nên, người chưa miêu tả với tư cách đối tượng nghệ thuật, chưa khám phá góc độ cá nhân, có đời sống riêng với biểu đa dạng, phức tạp để mở tầng sâu mẻ thú vị đời sống bí ẩn, vô vô tận người 2.2 HÌNH TƢỢNG NHÂN VẬT TRONG QUAN HỆ VỚI TÌNH YÊU VÀ GIA ĐÌNH 2.2.1 Nhân vật quan hệ với tình yêu Tình yêu tình cảm cao đẹp thiêng liêng người người, hướng người đến Chân, Thiện, Mỹ Lê Minh Khuê viết tình yêu với tất nỗi niềm rung cảm, tinh tế trái tim người phụ nữ Nhà văn mang tâm hồn để nhập thân sống, suy ngẫm, khao khát đau đớn với nhân vật Bên cạnh câu chuyện tình lãng mạn trang văn thấm đẫm nước mắt - vị đắng tình yêu; bên cạnh chiêm nghiệm sâu sắc tình yêu khát vọng giản dị hạnh phúc đời thường Tình yêu vốn có nhiều cung bậc cảm xúc trạng thái bật niềm khát khao cháy bỏng, niềm đam mê mãnh liệt Mỗi cá nhân giới riêng, người có bí mật, nỗi buồn, kỉ niệm mà trái tim không ngủ yên Người phụ nữ truyện ngắn Lê Minh Khuê đến với tình yêu Footer Page 15 of 149 Header Page 16 of 149 14 cảm xúc My (Cơn mưa cuối mùa), người mẹ (Mong manh tia nắng), Châu (Lời chào ngưỡng cửa), Nghĩa (Câu chuyện tác thành), Đặt nhân vật mối quan hệ với tình yêu, Lê Minh Khuê thực "tìm thấy người người" Bởi theo chị, hoàn cảnh nào, người hướng tình yêu hạnh phúc cứu cánh, nỗ lực tìm kiếm giữ gìn hạnh phúc 2.2.2 Nhân vật quan hệ với gia đình Gia đình tế bào xã hội, thực xã hội thu nhỏ, có tình yêu hạnh phúc, có thay đổi rạn nứt, có đổ vỡ đời thường Bởi vậy, Lê Minh Khuê dành mối quan tâm đặc biệt xây dựng nhân vật nữ quan hệ với gia đình Họ người vợ thủy chung, người mẹ tần tảo hy sinh người phụ nữ dành cho gia đình, chồng lớn lao, vô tận Trong sống gia đình, niềm vui hạnh phúc giống nỗi buồn bất hạnh cá nhân, gia đình lại khác trước đời sống kinh tế thị trường lối sống đại Thùy (Những người đàn bà), Kim (Dòng sông), Sánh (Những ngày trở về), Đề cập đến vấn đề lương tâm trách nhiệm thành viên gia đình truyện ngắn Ga xép, Dạo thời chiến tranh, Những người đàn bà, Đặt nhân vật mối quan hệ với gia đình thái độ khách quan, không đơn giản, xuôi chiều, Lê Minh Khuê khám phá tới tận bề sâu, mặt khuất tối sống gia đình xã hội đại 2.3 HÌNH TƢỢNG NHÂN VẬT TRONG QUAN HỆ VỚI TÂM LINH VÀ TÍNH DỤC 2.3.1 Nhân vật mối quan hệ với tâm linh Footer Page 16 of 149 Header Page 17 of 149 15 Đời sống tâm linh phần đời sống tinh thần người, người tin sống với tâm linh Nhân vật nữ mối quan hệ tâm linh truyện ngắn Lê Minh Khuê thường người tồn thực tế đời sống mang đậm yếu tố hư cấu, lôi người đọc chi tiết vừa ảo, vừa thực đan xen Đó người đàn bà có đầu vú màu hồng gái Máu hồ, người gái nhờ xe Mờ mờ nhân ảnh, hay cô gái xấu xí tốt bụng Câu chuyện tác thành, người đàn bà lịch (Cuộc chơi), Đề cập đến khả bí ẩn người, thông linh người sống người chết, cõi âm cõi dương, Lê Minh Khuê bộc lộ nhìn nhân bản, đa chiều toàn diện người phụ nữ Nhờ vào sức mạnh tâm linh mà người vượt qua cám dỗ đời thường, vượt qua việc làm mờ ám, để thấu suốt, để hướng thiện 2.3.2 Nhân vật mối quan hệ tính dục Lê Minh Khuê cho rằng, tính dục mặt khác sống, biết sử dụng đắc địa Đặt nhân vật quan hệ với tính dục, nhà văn nhìn nhận nhu cầu tự nhiên, đáng người Nhờ vậy, truyện ngắn nhà văn dường lắng đọng, có chiều sâu giàu giá trị nhân Là người phụ nữ, mẹ gái nên hết Lê Minh Khuê thấu hiểu tính dục giới Đó tính dục tuổi lớn Thêu (Ngỗng non), cô thiếu nữ Ngân (Mưa), nhà khoa học Hằng (Một buổi chiều thật muộn), Đặt nhân vật mối quan hệ với tính dục, Lê Minh Khuê không đề cao tính dục tự nhiên người mà miêu tả tay hay trượt dài dùng yếu tố sex để câu khách số tác phẩm số nhà văn khác thời gian gần Footer Page 17 of 149 Header Page 18 of 149 16 Nữ văn sĩ hướng tính dục hòa vào niềm khát vọng tình yêu, khát vọng dâng hiến, khát vọng chia sẻ, giao cảm nên tính dục sâu sắc hơn, khắc khoải da diết đầy nữ tính Footer Page 18 of 149 Header Page 19 of 149 17 CHƢƠNG PHƢƠNG THỨC BIỂU HIỆN HÌNH TƢỢNG NHÂN VẬT NỮ TRONG TRYỆN NGẮN LÊ MINH KHUÊ 3.1 CỐT TRUYỆN 3.1.1 Cốt truyện đan xen nhiều mạch chuyện Truyện ngắn Lê Minh Khuê trước 1975 trang văn sáng hào hùng nhằm ngợi ca, tự hào hệ trẻ Việt Nam kháng chiến chống Mĩ cứu nước Nhà văn ý tạo dựng cốt truyện chặt chẽ với chi tiết, kiện, tình gay cấn, căng thẳng theo mạch thẳng như: Những xa xôi, Cao điểm mùa hạ, Con sáo nhỏ tôi, nhằm khẳng định tô đậm phẩm chất anh hùng vẻ đẹp lý tưởng người làm nên thời đại lịch sử hào hùng dân tộc Điểm bật nghệ thuật xây dựng cốt truyện sau 1975 nhà văn tạo đan xen nhiều mạch chuyện: mạch khứ mạch tại, hay song song tồn thực ảo, Cốt truyện có xáo trộn thời gian nghệ thuật, nhằm khắc họa sâu sắc hình tượng nhân vật, đặc biệt hình tượng nhân vật nữ, đồng thời bộc lộ tối đa tư tưởng chủ đề tác phẩm Dòng sông, Ngày đường, 3.1.2 Cốt truyện giàu chi tiết, kiện Sau năm 1975 góc nhìn - đời tư, truyện ngắn Lê Minh Khuê sử dụng nhiều chi tiết, kiện đời thường, bình dị, đơn giản, chí tản mạn lại có khả chuyển tải vấn đề lớn lao sống Dạo thời chiến tranh, Một đời, Đây kiểu cốt truyện mà dòng chứa đầy chi tiết, đoạn thể kiện hay biến cố đời nhân vật Footer Page 19 of 149 Header Page 20 of 149 18 Truyện ngắn Lê Minh KHuê tạo tiết, kiện biến cố từ khứ đến tại, không tái đời người mà khái quát đời số phận người phụ nữ Hiệu lớn kiểu cốt truyện để lại dấu ấn sâu đậm nhận thức, tình cảm hành động người đọc 3.1.3 Cốt truyện có cấu trúc lỏng, lắp ghép Kiểu cốt truyện có cấu trúc lỏng, lắp ghép truyện ngắn Lê Minh Khuê truyện không coi trọng gắn kết chi tiết, kiện cách mạch lạc, mà giống ghi chép, góp nhặt chi tiết, kiện đời sống thường nhật cách tự nhiên Các chi tiết, kiện tình truyện ngắn Lê Minh Khuê có nới lỏng đến mức không cốt truyện Đó truyện ngắn tâm tình, cốt truyện phát triển theo dòng tâm trạng nhân vật Sống chậm, Chuyện bếp núc, Một qua đường, Nước cỏ lau, Một buổi chiều thật muộn, Sự đa dạng kết cấu cốt truyện truyện ngắn Lê Minh Khuê phần lý giải, phân tích vấn đề phong phú, phức tạp bí ẩn người sống 3.2 GIỌNG ĐIỆU 3.2.2.Giọng điệu tự hào, ngợi ca Giọng điệu tự hào, ngợi ca giọng điệu chủ đạo tập truyện ngắn viết trước 1975 Giọng điệu chịu chi phối sâu sắc cảm hứng sử thi - ngợi ca văn học cách mạng, thấm sâu vào câu, chữ Lê Minh Khuê miêu tả hình tượng người phụ nữ thời đại "Xẻ dọc Trường Sơn cứu nước" Thao, Nho Định (Những xa xôi), Mua, Sim (Con sáo nhỏ), Miên (Cao điểm mùa hạ), cô họa sĩ Mai (Nơi bắt đầu tranh), cô gái hậu cần (Bạn bè tôi), Footer Page 20 of 149 Header Page 21 of 149 19 Giọng điệu thể rõ qua cách đặt tên cho truyện ngắn như: Những xa xôi, Nơi bắt đầu tranh, Cao điểm mùa hạ, Con sáo nhỏ tôi, Bạn bè tôi, Tên truyện thể rõ lý tưởng cách mạng, tinh thần lạc quan niềm tin vào tương lai tươi sáng dân tộc Giọng điệu tự hào, ngợi ca truyện ngắn Lê Minh Khuê thể cách tự nhiên, chân thành, mộc mạc khẳng định điều vĩ đại, lớn lao, cao cả, phi thường làm nên sức mạnh dân tộc nói chung người phụ nữ nói riêng 3.2.1 Giọng điệu suy tƣ, trữ tình Giọng điệu suy tư, trữ tình truyện ngắn Lê Minh Khuê chắt lọc từ cách nghĩ, cách cảm đậm chất nữ tính, lôi bạn đọc vào dòng tâm tưởng miên man, gợi cảm xúc sâu lắng, đằm thắm tâm hồn nhân vật nữ Những xa xôi, Mong manh tia nắng, Ngày đường, Trong gió heo may, Là người phụ nữ, viết tâm tư, tình cảm, khát vọng giới mình, Lê Minh Khuê không bỏ qua hội mượn giọng điệu suy tư, trữ tình để nói lên suy ngẫm, chiêm nghiệm người phụ nữ Nếu giọng trữ tình bộc lộ nội cảm, khơi sâu vào nội tâm nhân vật giọng điệu suy tư cho phép chủ thể nhận xét, nhận định sâu sắc đời sống, tâm tư tình cảm nhân vật Giọng điệu nhà văn sử dụng cách linh hoạt khắc họa thành công hình tượng nhân vật nữ in đậm dấu ấn cá nhân quan niệm nghệ thuật người 3.2.3 Giọng điệu giễu nhại, mỉa mai Truyện ngắn Lê Minh Khuê sau 1975 có thêm giọng giễu nhại, mỉa mai Bởi nhà văn nhận rằng: sống lúc Footer Page 21 of 149 Header Page 22 of 149 20 đầy chất thơ, sống có nhiều toan lo, bất ổn cay đắng Viết mảng thực đôi lúc dễ dàng động đến nhiều người nhiều vấn đề bất cập xã hội Giọng điệu giễu nhại, mỉa mai thể qua cách đối thoại (Cơn Mƣa cuối mùa, ) ; qua đối tượng phê phán (Đồng đô la vĩ đại, Máu hồ, Chó điên, ); qua cách phê phán, tức cách nói, cách so sánh, ví von ( Ngỗng non, Máu hồ, Chó điên, ); qua lối sống tha hóa; qua cách nhập vai, nhập giọng nhân vật, cách dùng từ thô lỗ, cách nói ngược, Với tài vốn sống trải nghiệm, phong phú, Lê Minh Khuê thể lối viết đa giọng điệu tác phẩm nhằm bộc lộ nhìn đa chiều, bén nhạy sâu sắc người thực sống Sự thành công nghệ thuật xây dựng hình tượng nhân vật nữ truyện ngắn Lê Minh Khuê định yếu tố giọng điệu 3.3 NGHỆ THUẬT MIÊU TẢ NHÂN VẬT 3.3.1 Nghệ thuật miêu tả hình thức bên Do trọng mặt hành động lý tưởng nên nhân vật nữ truyện ngắn Lê Minh Khuê trước 1975 chủ yếu miêu tả hình thức bên ngoài, tâm lý bên gọi tên không miêu tả ghi nhận số nét không tái hiện, khám phá chiều sâu diễn tâm lý phức tạp Chỉ cần vài chi tiết điển hình ngoại hình, Lê Minh Khuê làm bật nét đẹp đặc trưng thiên phú người phụ nữ hoa chiến trường Đó nữ trinh sát mặt đường Nho, Thao, Định (Những xa xôi), Miên (Cao điểm mùa hạ), cô y tá Cúc thời trọng điểm 12K (Dạo thời chiến tranh), hai cô gái thông tin Tân Viện (Một chiều xa thành phố) Miêu tả hình thức bên nhân vật, Lê Minh Khuê chọn chi tiết đặc trưng, ấn tượng "biết nói" để làm bật Footer Page 22 of 149 Header Page 23 of 149 21 hình tượng nhân vật người đọc đọc phần đời sống tâm lý bên giới hình tượng nhân vật nữ truyện ngắn Lê Minh Khuê 3.3.2 Nghệ thuật miêu tả tâm lý bên Lê Minh Khuê miêu tả thành công diễn biến, trạng thái tâm lý vốn mong manh, tinh tế, nhạy cảm bên tâm hồn người nên nhân vật nữ Lê Minh Khuê sống nhiều cảm giác Ninh (Bầu trời xanh), nội tâm phong phú, sống với nhiều linh cảm, ẩn chứa nhiều nỗi niềm Châu (Lời chào ngưỡng cửa), Duyên (Khoảng khắc số phận), My (Cơn mưa cuối mùa), Nghệ thuật miêu tả nhân vật truyện ngắn Lê Minh Khuê thể cách sinh động, đa dạng biến hóa Những tìm tòi, đổi cách tân nghệ thuật giúp nhà văn tăng cường đào sâu, khám phá đời sống nội tâm bí ẩn người Từ việc miêu tả khắc họa nhân vật qua hình thức bên ngoài, nhà văn chuyển dần vào việc miêu tả khắc họa đời sống tâm lí bên Nghệ thuật miêu tả nhân vật trở thành phương thức thiếu việc nắm bắt, mổ xẻ sắc thái tinh vi, rung động tinh tế sâu thẳm tâm hồn người, đặc biệt người phụ nữ Lê Minh Khuê khắc họa thành công nhiều tranh tâm trạng, sâu sắc toàn diện làm bật hình tượng người phụ nữ truyện ngắn Footer Page 23 of 149 Header Page 24 of 149 22 KẾT LUẬN Sức sống tác phẩm, sức bền ngòi bút thử thách cao người nghệ sĩ Trung thành bền bỉ với thể loại truyện ngắn động, nhạy bén góc nhìn, cách tiếp cận, phản ảnh thực nỗ lực cách tân nghệ thuật, Lê Minh Khuê gặp hái nhiều thành tựu sáng tạo nghệ thuật có đóng góp đáng kể diện mạo văn xuôi đương đại Việt Nam Trong dòng chày truyện ngắn nữ đương đại, ta dễ dàng nhận Lê Minh Khuê sắc sảo, mặn mà bên cạnh Nguyễn Thị Thu Huệ già dặn, trải, Phan Thị Vàng Anh dí dỏm, thâm trầm, Đỗ Bích Thủy mền mại, liệt, Ấn tượng sâu đậm lưu lại lâu tình cảm bạn đọc trang văn Lê Minh Khuê tinh tế, sâu sắc khả quan sát nắm bắt chất vận động phát triển xã hội để khắc họa sinh động, chân xác hình tượng nhân vật nữ Từ cảm hứng ngợi ca chuyển sang cảm hứng thật lịch sử, từ góc nhìn người sử thi, lý tưởng chuyển sang góc nhìn người đời tư sự, Lê Minh Khuê lấy hình tượng người phụ nữ làm trung tâm nhìn nghệ thuật Sự chuyển đổi quan niệm nghệ thuật người nhà văn thể qua việc xây dựng giới nhân vật phong phú, đa dạng xây dựng nhiều mối quan hệ: Từ hình tượng nhân vật nữ mối quan hệ với lý tưởng cách mạng, sang hình tượng nhân vật nữ mối quan hệ với tình yêu gia đình, có hình tượng nhân vật nữ mối quan hệ với tâm linh tính dục Footer Page 24 of 149 Header Page 25 of 149 23 Xây dựng hình tượng nhân vật nữ, Lê Minh Khuê chứng tỏ tìm tòi, sáng tạo riêng, độc đáo với hình thức nghệ thuật đại Cốt truyện truyện ngắn Lê Minh Khuê có khả dung chứa lượng thông tin lớn sống người biểu nhiều hình thức: từ cốt truyện mạch thẳng đến cốt truyện đan xen nhiều mạch chuyện; từ cốt truyện sử dụng nhiều chi tiết, kiện tình khuôn mẫu có tính điển hình sang cốt truyện giàu chi tiết, kiện tình có sức khái quát cao; từ cốt truyện có có cấu trúc lỏng theo dòng tâm trạng sang cốt truyện lắp ghép, cóp nhặt chặt chẽ Nhiều truyện ngắn Lê Minh Khuê thực tác phẩm đa thanh, giàu sắc điệu nên giọng điệu trở nên phong phú linh hoạt Nếu truyện ngắn Lê Minh Khuê trước 1975 chủ yếu thể giọng điệu tự hào, ngợi ca, nhiều truyện ngắn sau 1975 lại thể nhiều giọng điệu: Từ giọng điệu suy tư, trữ tình sang giọng điệu giễu nhại, mỉa mai, Nhưng dù thể hình thức nào, truyện ngắn mình, Lê Minh Khuê luôn có ý thức nói giọng nói mình, giọng nữ sâu sắc, đằm thắm táo bạo, sắc lạnh nồng ấm nhân hậu Lấy hình tượng nhân vật nữ làm điểm nhìn trung tâm sáng tạo nghệ thuật, Lê Minh Khuê khẳng định vị trí, lĩnh, tài phong cách hành trình sáng tạo nghệ thuật Mỗi truyện ngắn chị viết vắt kiệt nguồn lực để dâng hiến cho vẻ đẹp sống với cảm xúc ngào, sâu lắng, thấm đẫm giá trị nhân văn lẽ sống tình đời Hy vọng, với đam mê sáng tạo lĩnh nghệ thuật vững vàng, Lê Minh Khuê xa với thể loại truyện ngắn - lựa chọn duyên nợ Footer Page 25 of 149 Header Page 26 of 149 24 để gieo vào lòng người đọc sức ngân thẩm mĩ khắc sâu tâm trí họ ấn tượng khó quên mênh mông truyện ngắn Footer Page 26 of 149 ... Chƣơng Truyện ngắn nữ đương đại thành tựu truyện ngắn Lê Minh Khuê Chƣơng Thế giới hình tượng nhân vật nữ truyện ngắn Lê Minh Khuê Chƣơng Phương thức biểu hình tượng nhân vật nữ truyện ngắn Lê Minh. .. đời Lê Minh Khuê thật phong cách nghệ thuật sáng giá truyện ngắn đương đại Việt Nam 1.3 ĐẶC ĐIỂM TRUYỆN NGẮN LÊ MINH KHUÊ 1.3.1 Truyện ngắn Lê Minh Khuê - Song kết truyền thống đại Lê Minh Khuê. .. văn Lê Minh Khuê đóng góp diện mạo truyện ngắn nữ đương đại - Nghiên cứu cách có hệ thống, hoàn chỉnh hình tượng nhân vật nữ truyện ngắn Lê Minh Khuê, góp phần hoàn thiện chân dung người phụ nữ
- Xem thêm -

Xem thêm: Hình tượng nhân vật nữ trong truyện ngắn Lê Minh Khuê, Hình tượng nhân vật nữ trong truyện ngắn Lê Minh Khuê, Hình tượng nhân vật nữ trong truyện ngắn Lê Minh Khuê

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay