Hành vi tiêu dùng nước hoa của nữ tại địa bàn thành phố Long Xuyên

28 20 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 18:32

Header Page of 149 Hành vi tiêu dùng nước hoa nữ địa bàn TP Long Xuyên, tỉnh An Giang CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN Giới thiệu chương Trong chương nhóm trình bày sở hình thành đề tài, mục tiêu nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, ý nghĩa nghiên cứu cấu trúc nghiên cứu 1.1 Cơ sở hình thành đề tài Đất nước ngày phát triển, nhu cầu vật chất tinh thần người ngày tăng Do đó, người tiêu dùng trọng đến vẻ đẹp bên nhiều hơn, xây dựng hình tượng đẹp cho thân từ trang phục đến mùi hương thể để thể phần quan trọng tính cách riêng, tạo dựng tự tin, thoải mái, gây ấn tượng tốt giao tiếp Chính thế, nước hoa ngày sử dụng phổ biến, đặc biệt phái nữ Hiện nay, Việt Nam bị ảnh hưởng nhiều xu hướng làm đẹp giới, thương hiệu nước hoa ngoại nhập ngày đa dạng phong phú Chanel, Avon, Oriflame, Blue, Gucci với phát triển thương hiệu nước làm cho thị trường nước hoa trở nên vô đa dạng Mặt khác, nước hoa sản phẩm mang tính đặc thù riêng, sử dụng tùy theo mùa, tùy theo thời tiết, văn hóa đặc trưng khu vực nhu cầu cá nhân theo độ tuổi, nghề nghiệp, tính cách Vì vậy, đứng góc độ nhà kinh doanh nước hoa, cần phải hiểu rõ hành vi tiêu dùng khách hàng để kịp thời đáp ứng nhu cầu họ, qua mang lại lợi nhuận tối đa cho doanh nghiệp Chính lý trên, đề tài: “Hành vi tiêu dùng nước hoa nữ địa bàn thành phố Long Xuyên” cần tiến hành nghiên cứu, nhằm tìm hiểu phân tích nhiều góc độ để có nhìn toàn diện hành vi tiêu dùng nước hoa nữ giới, đồng thời đưa giải pháp phù hợp để thúc đẩy phát triển sản phẩm, nâng cao lợi nhuận cho doanh nghiệp kinh doanh nước hoa thành phố Long Xuyên 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Đề tài thực nhằm đạt hai mục tiêu: - Mô tả hành vi tiêu dùng nước hoa khách hàng nữ Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng nước hoa khách hàng nữ 1.3 Phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: hành vi tiêu dùng nước hoa nữ thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang Đối tượng khảo sát: người tiêu dùng nữ giới địa bàn thành phố Long Xuyên Không gian nghiên cứu: nghiên cứu thực địa bàn TP Long Xuyên Thời gian: từ tháng 5/2014 đến tháng 7/2014 Nội dung: nghiên cứu không sâu vào nghiên cứu đặc tính nước hoa Nhóm_DH12QT Footer Page of 149 Trang Header Page of 149 Hành vi tiêu dùng nước hoa nữ địa bàn TP Long Xuyên, tỉnh An Giang 1.4 Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu thực gồm hai giai đoạn: (1) nghiên cứu sơ bộ; (2) nghiên cứu thức (thông qua câu hỏi vấn) với cỡ mẫu 100 Phương pháp chọn mẫu sử dụng nghiên cứu phương pháp chọn mẫu thuận tiện (1) Nghiên cứu sơ Nghiên cứu sơ gồm hai bước: nghiên cứu sơ lần nghiên cứu sơ lần Nghiên cứu sơ lần 1: dùng phương pháp nghiên cứu định tính, thảo luận tay đôi dùng dàn thảo luận tay đôi để vấn Giai đoạn nhóm tiến hành vấn người bán hàng khách hàng Thông tin thu bước kiểm tra, chỉnh sữa xếp lại theo trình tự logic để xây dụng thang đo lập hỏi cho nghiên cứu thức Nghiên cứu sơ lần 2: dùng phương pháp nghiên cứu định lượng, nhóm sử dụng câu hỏi vấn thử trực tiếp 10 khách hàng để kiểm tra thang đo, hiệu chỉnh lại câu hỏi cuối dùng cho nghiên cứu thức (2) Nghiên cứu thức Nghiên cứu thức: dùng phương pháp nghiên cứu định lượng, điều tra bảng câu hỏi trực tiếp hiệu chỉnh nghiên cứu sơ lần 2, với cỡ mẫu 100 khách hàng nữ Nghiên cứu định lượng kiểm định lại thang đo mô hình nghiên cứu thông qua kỹ thuật phân tích sau: thống kê mô tả 1.5 Ý nghĩa nghiên cứu Kết nghiên cứu nguồn tư liệu tham khảo cung cấp thông tin hữu ích giúp cho doanh nghiệp hiểu hành vi tiêu dùng nước hoa khách hàng nữ từ vạch chiến lược Marketing chiến lược kinh doanh hợp lý cho sản phẩm làm đẹp nói chung nước hoa nói riêng địa bàn thành phố Long Xuyên Ngoài ra, kết trình nghiên cứu nguồn thông tin hữu ích bổ sung cho đại lý cửa hàng bán lẻ Bài khảo sát giúp cho người làm nghiên cứu sau có thêm số hiểu biết nước hoa hành vi tiêu dùng khách hàng để có nghiên cứu sâu tốt Mặt khác, đề tài góp phần giúp cho người thực có thêm kinh nghiệm quý báu cho lần nghiên cứu sau tốt 1.6 Cấu trúc báo cáo nghiên cứu Đề tài nghiên cứu gồm chương: - - Chương 1: Tổng quan nghiên cứu Chương trình bày vấn đề sau: Lý chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, ý nghĩa thực tiễn đề tài nghiên cứu cấu trúc đề tài nghiên cứu Chương 2: Cơ sở lý thuyết – Mô hình nghiên cứu Chương trình bày phần lý thuyết liên quan đến đề tài nghiên cứu, mô hình nghiên cứu Chương 3: Phương pháp nghiên cứu Chương giới thiệu nội dung sau: thiết kế bước nghiên cứu, cở mẫu, phương pháp chọn mẫu, phương Nhóm_DH12QT Footer Page of 149 Trang Header Page of 149 Hành vi tiêu dùng nước hoa nữ địa bàn TP Long Xuyên, tỉnh An Giang - pháp thu thập liệu phương pháp phân tích liệu sử dụng nghiên cứu Chương 4: Sơ lược thị trường nước hoa Việt Nam Long Xuyên Chương nêu khái quát thị trường nước hoa Việt nam thành phố Long Xuyên Chương 5: Kết nghiên cứu Kết nghiên cứu sau xử lý liệu công cụ trình bày chương Chương 6: Kết luận Chương tóm tắt lại kết nghiên cứu, đưa kiến nghị rút hạn chế đề tài Tóm tắt chương Bài nghiên cứu gồm có mục tiêu cần đạt thực qua hai giai đoạn nghiên cứu sơ nghiên cứu thức, cấu trúc gồm có chương, cỡ mẫu 100 khách hàng nữ Nhóm_DH12QT Footer Page of 149 Trang Header Page of 149 Hành vi tiêu dùng nước hoa nữ địa bàn TP Long Xuyên, tỉnh An Giang CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT - MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU Giới thiệu chương Nhằm giúp đề tài nghiên cứu có tính khoa học xác nghiên cứu cần xây dựng sở lý thuyết đáng tin cậy Từ sở lý thuyết làm tảng cho trình nghiên cứu Vì vậy,chương II trình bày sở lý thuyết hành vi tiêu dùng thông qua quy trình định mua yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng Từ phác thảo mô hình nghiên cứu 2.1 Hành vi tiêu dùng Trước hết ta tìm hiểu người tiêu dùng: bao gồm cá nhân, hộ tiêu dùng mua sắm hàng hóa dịch vụ cho mục đích tiêu dùng cá nhân Hành vi tiêu dùng: hành động người tiến hành mua sử dụng sản phẩm dịch vụ, bao gồm trình tâm lý xã hội xảy trước sau xảy hành động Hành vi tiêu dùng không liên quan đến hành động cụ thể xảy cá nhân mua sử dụng sản phẩm hay dịch vụ, mà bao gồm yếu tố tâm lý, xã hội ảnh hưởng đến hành động Những yếu tố kích thích “Hộp đen” ý thức người mua Những phản ứng đáp lại người mua Hình 2.1: Mô hình đơn giản hành vi người tiêu dùng Các tác nhân Marketing Các tác nhân khác Đặc điểm người mua Quá trình định người mua Quyết định người mua  Sản phẩm  Giá  Địa điểm  Khuyến mại  Kinh tế  Công nghệ  Chính trị  Văn hóa  Xã hội  Văn hóa  Cá tính  Tâm lý  Nhận thức vấn đề  Tìm hiểu thông tin  Đánh giá  Quyết định hành vi mua  Lựa chọn sản phẩm  Lựa chọn nhãn hiệu  Lựa chọn đại lý  Định thời gian mua  Định số lượng mua Hình 2.2: Mô hình chi tiết hành vi người mua theo Philip Kotler (Philip Kotler Lược dịch: T.S Phan Thăng, T.S Vũ Thị Phượng, Giang Văn Chiến 1998, Marketing bản, nhà xuất Thống Kê) Nhóm_DH12QT Footer Page of 149 Trang Header Page of 149 Hành vi tiêu dùng nước hoa nữ địa bàn TP Long Xuyên, tỉnh An Giang 2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi người tiêu dùng Trong sống thường ngày, định chịu ảnh hưởng yêu tố môi trường sống xung quanh Do định lựa chọn mua sử dụng loại sản phẩm đáp ứng nhu cầu phải chịu ảnh hưởng yếu tố xung quanh Văn hóa Xã hội    Nền văn hóa  Nhóm tham khảo Nhánh văn hóa  Gia đình Tầng lớp xã hội  Vai trò địa vị Cá nhân  Tuổi giai đoạn chu kỳ sống  Nghề nghiệp  Hoàn cảnh kinh tế  Lối sống  Nhân cách tự ý thức Tâm lý  Động  Nhận thức  Hiểu biết  Niềm tin thái độ Người mua Hình 2.3: Mô hình chi tiết yếu tố ảnh hưởng đến hành vi người tiêu dùng 2.2.1 Yếu tố văn hóa  Nền Văn hóa Văn hóa văn minh hiểu theo nghĩa rộng dân tộc học, có nghĩa tổng thể phức hợp bao gồm kiến thức tín ngưỡng, nghệ thuật, đạo đức, luật lệ phong tục tất khả năng, thói quen mà người đạt với tư cách thành viên xã hội Văn hóa yếu tố định mong muốn hành vi người Văn hóa tạo giá trị, cảm thụ, ưa thích, tác phong, truyền thống thể chế xã hội truyền từ hệ sang hệ khác  Nhánh văn hóa Mỗi văn hóa có nhánh văn hóa nhỏ tạo nên đặc điểm đặc thù cho thành viên nhánh văn hóa Nhánh văn hóa bao gồm: Các dân tộc, tôn giáo, nhóm chủng tộc vùng địa lý Nhiều nhánh văn hóa tạo nên phân khúc thị trường quan trọng người làm marketing thường thiết kế sản phẩm, chương trình marketing theo nhu cầu nhánh văn hóa  Tầng lớp xã hội Trong xã hội vấn đề phân định đẳng cấp điều tất yếu Giai tầng xã hội nhóm tương đối ổn định khuôn khổ xã hội, xếp theo thứ bậc Nhóm_DH12QT Footer Page of 149 Trang Header Page of 149 Hành vi tiêu dùng nước hoa nữ địa bàn TP Long Xuyên, tỉnh An Giang đẳng cấp đặc trưng quan điểm giá trị, lợi ích hành vi đạo đức giống thành viên Các giai tầng xã hội xác định dựa sở nghề nghiệp, thu nhập, tài sản, học vấn, định hướng giá trị đặc trưng khác người thuộc giai tầng Hành vi tiêu dùng giai tầng khác biểu qua nhu cầu, thị hiếu sản phẩm, nhãn hiệu, địa điểm mua hàng,…khác 2.2.3 Yếu tố xã hội Hành vi người tiêu dùng chịu ảnh hưởng yếu tố xã hội như: Nhóm tham khảo, gia đình, vai trò địa vị  Nhóm tham khảo Là nhóm có ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp đến thái độ hành vi người Nhóm tham khảo có ảnh hưởng trực tiếp bao gồm: Gia đình, bạn bè, láng giềng, đồng nghiệp tổ chức tôn giáo, đoàn thể, hiệp hội công đoàn Nhóm tham khảo có ảnh hưởng gián tiếp nhóm mà thân người chịu ảnh hưởng thành viên bao gồm: Nhóm ngưỡng mộ, nhóm tẩy chay  Gia đình Là tổ chức mua hàng quan trọng xã hội Vợ chồng, có vai trò ảnh hưởng tương đối đến việc mua sắm nhiều loại sản phẩm, dịch vụ khác Vấn đề thay đổi nhiều nước tầng lớp xã hội khác  Vai trò địa vị Cá nhân thành viên nhiều nhóm xã hội, vị trí người nhóm xác định vào vai trò địa vị họ Mỗi vai trò gắn với địa vị định Vai trò địa vị người ảnh hưởng đến định mua sắm người họ thích chọn mua sản phẩm thể vai trò địa vị Ví dụ: Chủ tịch công ty thường xe cao cấp, mua hàng hóa đắt tiền, tham gia vào hoạt động giải trí thời thượng,… 2.2.4 Yếu tố cá nhân Quyết định người mua chịu ảnh hưởng đặc điểm cá nhân Nổi bật tuổi tác giai đoạn chu kỳ sống, nghề nghiệp, hoàn cảnh kinh tế, lối sống, nhân cách tự ý thức họ  Tuổi tác giai đoạn chu kỳ sống Con người thay đổi hàng hóa dịch vụ mà họ mua sắm theo tuổi tác Ví dụ: Thanh niên thích ăn mặc trang phục hợp thời trang người già mặc quần áo đơn giản, màu sắc phù hợp với độ tuổi họ Hành vi tiêu dùng khác qua giai đoạn chu kỳ đời sống gia đình Các giai đoạn gia đình phân biệt nhờ vào biến cố xảy như: Mới kết hôn, có con, trưởng thành sống tự lập  Nghề nghiệp Nghề nghiệp có ảnh hưởng định đến tính chất hàng hóa dịch vụ chọn mua  Hoàn cảnh kinh tế Hoàn cảnh kinh tế bao gồm thu nhập chi tiêu được, tiền tiết kiệm tài sản, khả vay mượn nợ, thái độ việc chi tiêu tiết kiệm Tình trạng kinh tế Nhóm_DH12QT Footer Page of 149 Trang Header Page of 149 Hành vi tiêu dùng nước hoa nữ địa bàn TP Long Xuyên, tỉnh An Giang người tiêu dùng ảnh hưởng lớn đến loại hàng hóa số lượng hàng hóa mà họ lựa chọn, mua sắm  Lối sống Lối sống hình thức tồn bền vững người giới, thể hoạt động, quan tâm niềm tin người Những người xuất thân từ nhánh văn hóa, tầng lớp xã hội nghề nghiệp có lối sống hoàn toàn khác Lối sống miêu tả sinh động toàn diện người mối quan hệ với bên Do đó, người làm marketing tìm kiếm mối quan hệ sản phẩm với nhóm theo lối sống  Nhân cách tự ý thức Mỗi người có kiểu nhân cách khác biệt ảnh hưởng đến hành vi người Kiểu nhân cách tập hợp đặc điểm tâm lý người nhằm đảm bảo phản ứng đáp lại môi trường xung quanh tương đối quán ổn định Nhân cách biến hữu ích phân tích hành vi người tiêu dùng ta nhận thấy mối tương quan chặt chẽ kiểu nhân cách định với cách lựa chọn sản phẩm nhãn hiệu 2.2.4 Yếu tố tâm lý Việc lựa chọn mua sắm người chịu ảnh hưởng yếu tố thuộc tâm lý là: Động cơ, nhận thức, tri thức, niềm tin thái độ  Động Động nhu cầu trở thành khẩn thiết đến mức độ buộc người phải tìm cách phương thức thỏa mãn Nhu cầu người xếp trật tự theo thứ bậc từ cấp thiết đến cấp thiết Thứ bậc nhu cầu Abraham Maslow đưa trình bày từ thấp đến cao hình ‘Thứ bậc nhu cầu theo Maslow’ Theo thứ tự tầm quan trọng nhu cầu xếp sau: Nhu cầu sinh lý, nhu cầu an toàn, nhu cầu xã hội, nhu cầu tôn trọng cao nhu cầu tự khẳng định Con người cố gắng thỏa mãn trước hết nhu cầu cấp thiết cho sống họ Khi người ta thỏa mãn nhu cầu quan trọng không động thời Khi đó, người ta cố gắng thỏa mãn nhu cầu nhu cầu trở thành nhu cầu quan trọng thời Nhóm_DH12QT Footer Page of 149 Trang Header Page of 149 Hành vi tiêu dùng nước hoa nữ địa bàn TP Long Xuyên, tỉnh An Giang Nhu cầu tự khẳng định (tự phát triển thể tiềm năng) Nhu cầu tôn trọng (được tôn trọng, công nhận, có địa vị xã hội) Nhu cầu xã hội (cảm giác thân mật, tình yêu) Nhu cầu an toàn (an toàn, bảo vệ) Nhu cầu sinh lý (đói, khát) Hình 2.4: Thứ bậc nhu cầu theo Maslow (Nguồn: Philip Kotler 1999 Marketing Hà Nội: NXB Thống kê)  Nhận thức Nhận thức trình cá nhân lựa chọn, tổ chức diễn giải thông tin nhận để tạo tranh có ý nghĩa giới Các cá nhân có phản ứng khác tác nhân kích thích yếu tố thuộc nhận thức người là: Sự quan tâm có chọn lọc, bóp méo có chọn lọc ghi nhớ có chọn lọc - Sự quan tâm có chọn lọc: Hàng ngày người ta tiếp xúc với vô số tác nhân kích thích Dĩ nhiên người ta có khả phản ứng với tất Phần lớn tác nhân kích thích bị sàng lọc Một thách thức thực làm để giải thích người ta ý nhiều đến tác nhân kích thích Sau số kết thu được: (1) Người ta có khuynh hướng ý đến tác nhân kích thích có liên quan đến nhu cầu có (2) Người ta có khuynh hướng ý nhiều đến tác nhân kích thích mà họ mong đợi (3) Người ta có khuynh hướng ý nhiều đến tác nhân kích thích có điểm khác biệt hẳn với tác nhân thông thường - Sự bóp méo có chọn lọc: Nghĩa người có khuynh hướng biến đổi thông tin, gán cho ý nghĩa cá nhân - Sự ghi nhớ có chọn lọc: Con người phải quên nhiều điều mà họ biết có khuynh hướng giữ lại thông tin ủng hộ thái độ, niềm tin Nhóm_DH12QT Footer Page of 149 Trang Header Page of 149 Hành vi tiêu dùng nước hoa nữ địa bàn TP Long Xuyên, tỉnh An Giang  Sự hiểu biết Sự hiểu biết diễn tả biến đổi định hành vi người ảnh hưởng kinh nghiệm mà họ tích lũy Sự hiểu biết giúp người tiêu dùng tổng quát hóa tiếp xúc với kích thích phân biệt kích thích khác  Niềm tin thái độ Thông qua hành động lĩnh hội mà người có niềm tin thái độ, đến lượt chúng lại có ảnh hưởng đến hành vi mua hàng người Niềm tin nhận định thâm tâm Những niềm tin xây dựng sở tri thức thực tế, ý kiến lòng tin Chúng có hay không chịu ảnh hưởng tình cảm Từ niềm tin hình thành nên hình ảnh sản phẩm nhãn hiệu người ta hành động theo niềm tin Nếu có niềm tin không đắn cản trở việc mua hàng nhà sản xuất cần tiến hành chiến dịch để uốn nắn lại Thái độ đánh giá tốt hay xấu cá thể, hình thành sở tri thức có bền vững khách thể hay ý tưởng đó, cảm giác chúng gây phương hướng hành động có Thái độ dẫn dắt người xử quán trước kích thích tương đồng phản ứng với vật, việc theo cách Chính mà khó thay đổi thái độ, muốn thay đổi thái độ người đòi hỏi phải nhiều phí tổn, thời gian công sức Tóm lại, cách lựa chọn hàng hóa người kết tác động qua lại phức tạp yếu tố văn hóa, xã hội, cá nhân tâm lý Trong số yếu tố có nhiều yếu tố không chịu ảnh hưởng người làm marketing Những yếu tố khác chịu ảnh hưởng người làm marketing gợi ý cho họ phát triển sản phẩm, định giá, tổ chức lưu thông khuyến để tạo hưởng ứng mạnh mẽ người tiêu dùng 2.3 Quá trình định người tiêu dùng - Quyết định việc chi phối thông tin sản phẩm quan điểm, nhu cầu thân Quá trình định mua sắm người tiêu dùng thường trải qua giai đoạn sau: Nhậ n thức nhu cầu Tìm kiếm thôn g tin Đánh giá lựa chọn Quy ết định mua Hàn h vi sau mua Hình 2.4: Quy trình định người mua 2.3.1 Nhận thức nhu cầu: diễn trình bắt đầu đòi hỏi chưa thỏa mãn cần đặt tên Điều kiện để phát sinh nhu cầu thường mang tính nội tại, nhu cầu phát sinh kích thích từ bên tác động quảng cáo hay hình ảnh đẹp sản phẩm Nhóm_DH12QT Footer Page of 149 Trang Header Page 10 of 149 Hành vi tiêu dùng nước hoa nữ địa bàn TP Long Xuyên, tỉnh An Giang - Một nhu cầu xuất hiện, khách hàng thường xuyên xảy xung đột hay đắn đo với điều kiện thời gian hay tiền bạc mà họ có 2.3.2 Tìm kiếm thông tin: nhận nhu cầu, người tiêu dùng có không tìm kiếm thông tin Nếu có thoi thúc họ mạnh vừa ý nằm tầm tay người tiêu dùng mua Việc tìm kiếm thông tin người tiêu dùng họ từ tình liên quan đến giải vấn đề đơn giản, đến giải vấn đề mở rộng Thông tin tìm kiếm chia làm loại: - Thông tin bên trong: trình liên quan đến việc tìm kiếm ký ức, trí nhớ để khởi dậy kinh nghiệm hiểu biết trước - Thông tin bên ngoài: cần thiết thông tin bên không đủ cung cấp thông tin cho người tiêu dùng Các nguồn thông tin bên chủ yếu: + Nguồn thông tin cá nhân (bạn bè, gia đình…) + Nguồn thông tin công cộng (báo cáo người tiêu dùng) + Nguồn thông tin có ảnh hưởng đến người tiếp thị (quảng cáo, bán hàng…) 2.3.3 Đánh giá lựa chọn: đánh giá lựa chọn, người tiêu dùng thường sử dụng hai loại thông tin: danh sách nhãn hiệu mà họ định lựa chọn, hai tiêu chuẩn mà họ dùng để đánh giá sản phẩm, Sau khả lựa chọn, họ chọn nhãn hiệu cụ thể Việc lựa chọn thường chịu ảnh hưởng bởi: + Thông tin khách hàng có từ kinh nghiệm khác + Những thông tin có đáng tin cậy không - Khi có nhiều giá trị lựa chọn, thường có giá trị trở nên quan trọng khách hàng thường coi trọng giá trị cần có định nhanh chống 2.3.4 Quyết định mua: sau nhắc đánh giá lựa chọn, khách hàng có định mua hay không mua Nếu định mua, loạt định có liên quan tính đến như: chất lượng, nơi mua, thời điểm mua, phương thức toán… Vì định mua chưa phải chấm dứt mà thực chất khởi đầu loạt định Đánh giá phương án Ý định mua hàng Thái độ người khác Quyết định mua Các yếu tố dự kiến Hình 2.5: Các yếu tố kiềm hãm định mua Kotler, Philip Lược dịch: T.S Phan Thăng, T.S Vũ Thị Phượng, Giang Văn Chiến 1998, Marketing bản, nhà xuất Thống Kê 2.3.5 Hành vi sau mua: sau mua hàng, người tiêu dùng hài lòng không hài lòng sản phẩm dịch vụ Cảm nghĩ sau mua có ảnh hưởng đến Nhóm_DH12QT Footer Page 10 of 149 Trang 10 Header Page 14 of 149 Hành vi tiêu dùng nước hoa nữ địa bàn TP Long Xuyên, tỉnh An Giang Giải thích quy trình: Quy trình bắt đầu việc xác định vấn đề nghiên cứu, sở vấn đề nghiên cứu này, kết hợp với mô hình lý thuyết để đưa mô hình cho nghiên cứu Từ mô hình tiến hành thảo luận tay đôi với cỡ mẫu 5, mục đích nhằm tạo sở cho việc thiết lập câu hỏi, sau chọn khoảng 10 khách hàng theo tiêu chí phù hợp với mục tiêu phạm vi nghiên cứu để tiến hành thử nghiệm câu hỏi Nếu đạt lập thành câu hỏi hoàn chỉnh, ngược lại tiến hành hiệu chỉnh cho thích hợp với mục tiêu, vấn đề phạm vi nghiên cứu Từ câu hỏi thức tiến hành triển khai phát hỏi thức với cỡ mẫu n = 100, sau giai đoạn xử lý số liệu hoàn thành báo cáo nghiên cứu 3.2 Thiết kế nghiên cứu Đề tài tiến hành thông qua giai đoạn: nghiên cứu sơ nghiên cúu thức Nghiên cứu sơ Nghiên cứu sơ gồm bước: nghiên cứu sơ lần nghiên cứu sơ lần Các bước nghiên cứu lấy mẫu theo phương pháp thuận tiện  Đối với nghiên cứu sơ lần dùng phương pháp nghiên cứu định tính, thảo luận tay đôi dùng dàn thảo luận tay đôi, dựa vào thang đo nháp dàn thảo luận tay đôi chuẩn bị trước để thực vấn trực tiếp Giai đoạn nhóm tiến hành vấn người bán hàng khách hàng Mục đích lần nghiên cứu khai thác vấn đề nghiên cứu, hiệu chỉnh thang đo xây dựng câu hỏi cho lần vấn sau  Đối với nghiên cứu sơ lần dùng phương pháp nghiên cứu định lượng, điều tra câu hỏi trực tiếp 10 khách hàng nữ sử dụng nước hoa địa bàn thành phố Long Xuyên, An giang Kết thu sử dụng cho việc phân tích nhằm kiểm tra thang đo, hiệu chỉnh lại câu hỏi cuối dùng cho nghiên cứu thức Nghiên cứu thức Nghiên cứu thức tiến hành phương pháp định lượng, sử dụng câu hỏi hiệu chỉnh nghiên cứu sơ lần Với cỡ mẫu 100 khách hàng Phương pháp thu thập liệu thực thông qua câu hỏi trực tiếp gửi cách: gửi hỏi trực tiếp, nhóm mạng xã hội có chứa hỏi nghiên cứu Các mẫu lấy theo phương pháp thuận tiện, toàn liệu xử lý phần mềm SPSS 16.0 Excel hỗ trợ phân tích Nhóm_DH12QT Footer Page 14 of 149 Trang 14 Header Page 15 of 149 Hành vi tiêu dùng nước hoa nữ địa bàn TP Long Xuyên, tỉnh An Giang 3.3 Mẫu 3.3.1 Nghiên cứu sơ Nghiên cứu sơ lần Mời người bán hàng khách hàng nữ tham gia thảo luận tay đôi, khách hàng nữ người tiêu dùng loại nước hoa khác Các khách hàng tham gia thảo luận cần có số yêu cầu cần thiết sau: tự nguyện tham gia, có quan tâm hiểu rõ vấn đề nghiên cứu Nghiên cứu sơ lần Chọn 10 khách hàng Phỏng vấn viên phát hỏi sơ cho khách hàng Phỏng vấn viên vấn trực tiếp giải thích cho khách hàng Sau đó, vấn viên thảo luận với khách hàng ghi nhận ý kiến 10 phút Kết thu xử lý để kiểm định thang đo sơ phần mềm SPSS 16.0 3.3.2 Nghiên cứu thức Đối tượng khảo sát nghiên cứu khách hàng nữ tiêu dùng nước hoa địa bàn thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang Phương pháp chọn mẫu sử dụng nghiên cứu phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên Cỡ mẫu: theo Roscoe (1975) việc lấy mẫu từ 30 đến 500 phù hợp Ở nghiên cứu nhóm chọn cỡ mẫu 100 khách hàng nữ khu vực thành phố Long Xuyên Nhưng việc vấn tiến hành với 120 khách hàng nhằm dự phòng câu hỏi hồi đáp không đạt yêu cầu Tiến hành điều tra trực tiếp hỏi, sau tổng hợp làm liệu để thuận tiện cho việc phân tích Các hỏi thức phát trực tiếp cho khách hàng sau khách hàng đọc trả lời vòng 25 phút gửi trực tiếp đến địa điểm mạng xã hội đối tượng khảo sát 3.4 Thang đo Thang đo sử dụng bảng câu hỏi gồm thang nhị phân, thang đo Likert (dùng thang đo diểm 5), thang đo định danh, thang đo tỉ lệ Dữ liệu sau tổng hợp xữ lý phân tích với hỗ trợ phần mềm chuyên dụng: SPSS 16.0 sử dụng số công cụ Excel: tính toán đơn giản, vẽ biểu đồ minh họa Nhóm_DH12QT Footer Page 15 of 149 Trang 15 Header Page 16 of 149 Hành vi tiêu dùng nước hoa nữ địa bàn TP Long Xuyên, tỉnh An Giang 3.5 Phương pháp phân tích liệu Với mục tiêu đề tài mô tả hành vi tiêu dùng nước hoa nữ giới địa bàn thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang nên phương pháp phân tích chủ yếu đề tài nghiên cứu thống kê mô tả nhằm phản ánh quy trình định mua khách hàng 3.6 Phương pháp thu liệu Dữ liệu sơ cấp: thu thập từ 120 khách hàng nữ thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang câu hỏi trực tiếp Dữ liệu thứ cấp: nguồn sách, báo, internet Tóm tắt chương Phương pháp nghiên cứu trình bày chi tiết chương bao gồm bước chính: nghiên cứu sơ (định tính), nghiên cứu sơ (định lượng) nghiên cứu thức (định lượng) Nhằm mục đích đạt mục tiêu đề Trong nghiên cứu sơ bộ, sử dụng kỹ thuật thảo luận tay đôi với 15 khách hàng sau lần để tìm kiếm thông tin liên quan đến đề tài nghiên cứu, làm sở cho việc thiết kế câu hỏi vấn Với nghiên cứu thức, áp dụng kỹ thuật vấn trực tiếp qua bảng câu hỏi hiệu chỉnh tiến hành vấn thức với kich thước mẫu n = 100 khách hàng Dùng phần mềm SPSS 16.0 Excel hỗ trợ phân tích Nhóm_DH12QT Footer Page 16 of 149 Trang 16 Header Page 17 of 149 Hành vi tiêu dùng nước hoa nữ địa bàn TP Long Xuyên, tỉnh An Giang Nhóm_DH12QT Footer Page 17 of 149 Trang 17 Header Page 18 of 149 Hành vi tiêu dùng nước hoa nữ địa bàn TP Long Xuyên, tỉnh An Giang CHƯƠNG 4: SƠ LƯỢC VỀ THỊ TRƯỜNG NƯỚC HOA Ở VIỆT NAM VÀ LONG XUYÊN Giới thiệu chương Chương trình bày khái quát thị trường nước hoa Việt nam thành phố Long Xuyên 4.1 Khái quát thị trường nước hoa Việt Nam Trong ba năm vừa qua, thu nhập người dân nước liên tục tăng Theo thông tin Thủ tướng cập nhật Diễn đàn VDPF, hu nhập bình quân đầu người khoảng 1.960 USD/năm (thu nhập bình quân đầu người năm 2012 1.540 USD), dự kiến số tăng khoảng 5,8% vào năm 2014 tăng 6% vào năm 2015 Xu hướng tiếp diễn năm tới Chính thế, trạng ngành kinh doanh nước hoa Việt Nam thay đổi nhanh chóng có thêm nhiều hãng nước hoa mang thương hiệu toàn cầu nhập vào nước, với phát triển hãng nước hoa nước để đáp ứng cầu làm đẹp ngày tăng cao Hiện nay, việc sử dụng nước hoa không xem việc xa xỉ, người tiêu dùng bỏ số tiền từ 100 đến vài triệu, để mua lọ nước hoa tùy theo nhu cầu khả Trên thị trường, hệ thống showroom trưng bày bán sản phẩm nước hoa bao phủ hết tất tỉnh thành, với website bán nước hoa trực tuyến góp phần làm cho thị trường ngày sôi động Theo khảo sát trang web thegioinuochoa.com.vn, có loại nước hoa dành cho Nữ ưa chuộng nay: Chanel (Chance Eau De Parfum); Lacôme (Trésor); Gucci (Flora by Gucci); Victoria’s Secret (Very Sexy); Armani (Gio IA) 4.2 Khái quát thị trường nước hoa thành phố Long Xuyên Thành phố Long Xuyên tỉnh có tiềm phát triển kinh tế tạo nhiều hội cho nhà đầu tư sách thu hút doanh nghiệp từ tỉnh đầu tư công trình dự án lớn, tạo nhiều công việc làm cho người dân từ trình độ Đại học, Cao đẳng hay Trung cấp có khả tìm việc làm cho thân Ngoài việc có công việc ổn định có chăm sóc sức khỏe tốt, xã hội công nhận tự khẳng định thân mình, người dân có nhu cầu tự làm đẹp để hoàn thiện thân mà thể thân trước người khác Trong việc biết cách chon lựa nhu yếu phẩm cần thiết cho sinh hoạt ngày, chi em phụ nữ quan tâm tới việc chăm sóc thân,họ muốn có tự tin để lại ấn tượng tốt công gặp gỡ với đối tác, khách hàng Nắm bắt nhu cầu nhiều hãng nước hoa cho đời nhiều sưu tập nước hoa với nhiều mùi hương mùi hoa cỏ, mùi gỗ, mùi kẹo….với mức giá khác nhau, chị em phụ nữ lực chon loại nước hoa thích hợp với thân phù hợp với công việc Với dân số 360.000 người (tháng 5/2012), thu nhập bình quân đầu người năm 2013 70 triệu đồng/năm, thành phố Long Xuyên chắn thị trường tiềm lớn để kinh doanh nước hoa Các địa điểm bán nước hoa tham khảo để chọn lựa sản phẩm tốt cho như: siêu thị Coopmart, shop nước hoa cao cấp Ngoc An Khang số 544A Võ Thị Sáu, phường Mỹ Xuyên Tp Long Xuyên- Tỉnh An Giang… Các loại nước hoa từ loại có chất lượng, giá vừa phải nhãn hiệu nước, dòng nước hoa cao cấp dành cho người có thu nhập cao, Thị trường nước Nhóm_DH12QT Footer Page 18 of 149 Trang 18 Header Page 19 of 149 Hành vi tiêu dùng nước hoa nữ địa bàn TP Long Xuyên, tỉnh An Giang hoa đa dạng, phong phú với hàng trăm thương hiệu, từ tên tuổi lẫy lừng đến hiệu như:.Giorgio Armani, Tresor (LanCôme), Polo (Ralph Lauren), Eternity (Calvin Klein), Credence (Avon), Victoria (Gryphon Development), Brut (Faberge)…, trình độ dân trí người dân ngày nâng cao, với mức thu nhập mua sắm nhu yếu phẩm cho thân Bạn dể dàng tìm thấy cửa hàng siêu thi bán dòng sản phẩm nước hoa từ mức giá từ vài trăm nghìn hàng triệu, tùy vào dung tích, nhãn hiệu mùi hương chúng Tóm tắt chương Sau Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại giới( gọi tắt WTO) kinh tế đất nước có bước phát triển đáng kể lĩnh vực phát triển ngành Nông nghiệp truyền thống đất nước, mà thúc đẩy phát triển Công nghiệp- xây dựng dịch vụ, tạo tiền đề cho phát triển lâu dài đất nước hướng tới CNHHĐH, làm cho trình buôn bán, giao thương xuất nhập phát triển Với xu phát triển đó, thị trường mở rộng không nước mà vươn rộng nước để hoà nhập vào phát triển chung giới Cùng với có mặt công ty lớn đến từ nước tiếng với nhãn hiệu nước hoa giới, Với nhịp điệu tăng trưởng ngày nhanh thành phố Long Xuyên, mức sống trìnhđộ dân trí người dân thành phố ngày nâng cao, sống người dân ngày phong phú với nhu cầu làm đẹp khẳng định phong cách từ nước hoa Nhóm_DH12QT Footer Page 19 of 149 Trang 19 Header Page 20 of 149 Hành vi tiêu dùng nước hoa nữ địa bàn TP Long Xuyên, tỉnh An Giang PHỤ LỤC Phụ lục Bài thảo luận trực tiếp DÀN BÀI THẢO LUẬN TAY ĐÔI Chào Chị! Nhóm đến từ khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, trường Đại học An Giang Hiện nhóm thực đề tài “Hành vi tiêu dùng nước hoa nữ TP Long Xuyên” để tìm hiểu yếu tố ảnh hưởng đến đinh mua nước hoa Rất mong chị bỏ phút để trả lời câu hỏi sau Sự đóng góp quý báu từ chị góp phần cho nghiên cứu thành công hơn, nhóm mong hợp tác chân thành từ chị Chị có sử dụng nước hoa không? Theo chị trường hợp thích hợp sử dụng nước hoa? Theo chị nước hoa có mùi hương nào, chị nêu tên vài mùi hương mà chị dùng? Chị tìm kiếm thông tin nước hoa từ đâu (gia đình, bạn bè, tạp chí…)? Khi mua nước hoa chị thường quan tâm yếu tố nào? Chị thấy nước hoa có chương trình khuyến nào? Theo chị nước hoa mua từ nơi nào? Lọ nước hoa chị dùng dung tích, kiểu dáng giá cả? Chị dùng nhãn hiệu nước hoa nào? 10 Chị có muốn thay đổi nhãn hiệu nước hoa dùng không? Tại sao? Cám ơn chị giành thời gian để cung cấp thông tin quý báu cho Nhóm_DH12QT Footer Page 20 of 149 Trang 20 Header Page 21 of 149 Hành vi tiêu dùng nước hoa nữ địa bàn TP Long Xuyên, tỉnh An Giang Phụ lục 2: câu hỏi thức BẢN CÂU HỎI PHỎNG VẤN TRỰC TIẾP Chào Chị! Nhóm đến từ khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, trường Đại học An Giang Hiện nhóm thực đề tài “ Hành vi tiêu dùng nước hoa nữ địa bàn thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang” nên cần thông tin thực tế từ bạn Rất mong bạn bỏ phút để trả lời câu hỏi sau Sự đóng góp quý báo từ bạn góp phần cho nghiên cứu thành công hơn, mong hợp tác chân thành từ bạn Bạn vui lòng trả lời cách đánh dấu ( X) vào ý kiến bạn chọn Phần 1: Nhận thức nhu cầu Bạn sử dụng nước hoa chưa? Có ( tiếp tục trả lời câu sau) Không ( dừng lại) Bạn dùng nước hoa để? (có thể lựa chọn nhiều phương án) Tạo phong cách Tự tin Thu hút Giống người Khi bạn dùng nước hoa? (có thể lựa chọn nhiều phương án) Gặp bạn bè Dự tiệc Đi chơi Theo sở thích Khác Chị yêu thích phong cách sử dụng nước hoa? (có thể lựa chọn nhiều phương án) Quyến rũ Lịch Táo bạo Nữ tính Khác Nhóm_DH12QT Footer Page 21 of 149 Trang 21 Header Page 22 of 149 Hành vi tiêu dùng nước hoa nữ địa bàn TP Long Xuyên, tỉnh An Giang Mùi nước hoa chị thích nhất? Hương cỏ may Hương trái Hương gỗ Hương Khác Phần 2: Tìm kiếm thông tin Nguồn thông tin tham khảo ảnh hưởng đến việc chị mua nước hoa? (có thể lựa chọn nhiều phương án) Bản thân Bạn bè giới thiệu Nhân viên bán hàng Quảng cáo Tờ rơi, tạp chí Khác Nhóm_DH12QT Footer Page 22 of 149 Trang 22 Header Page 23 of 149 Hành vi tiêu dùng nước hoa nữ địa bàn TP Long Xuyên, tỉnh An Giang Phần 3: Đánh giá lựa chọn Bạn cho biết mức độ quan tâm bạn yếu tố sau (khoanh tròn vào mức độ đồng ý bạn từ đến 5) 1.Hoàn toàn không quan tâm 4.Quan tâm 2.Không quan tâm 3.Trung hòa 5.Rất quan tâm Đặc tính Thương hiệu Chất lượng Giá Mẫu mã Cửa hàng bán Khuyến Nhóm_DH12QT Footer Page 23 of 149 Mức độ quan tâm Trang 23 Header Page 24 of 149 Hành vi tiêu dùng nước hoa nữ địa bàn TP Long Xuyên, tỉnh An Giang Tiêu chí bạn lựa chọn cửa hàng bán nước hoa? Thuận tiện Nhân viên phục vụ tốt Cửa hàng có danh tiếng Có nhiều loại nước hoa Cách trưng bày đẹp Khác Bạn ưu tiên sử dụng nước hoa thuộc nhãn hiệu? Avon Chanel Oriflame Khác 10 Bạn cho biết mức độ quan tâm bạn số đặc tính nước hoa? (khoanh tròn vào mức độ đồng ý bạn từ đến 5) 1.Hoàn toàn không quan tâm 4.Quan tâm 2.Không quan tâm 5.Rất quan tâm Đặc tính Mức độ quan tâm Thời gian lưu hương Mùi hương Không kích ứng da Khác Nhóm_DH12QT Footer Page 24 of 149 3.Trung hòa Trang 24 Header Page 25 of 149 Hành vi tiêu dùng nước hoa nữ địa bàn TP Long Xuyên, tỉnh An Giang 11 Bạn ưu tiên sử dụng lọ nước hoa với thiết kế kiểu dáng về? Về kích thước Lớn Vừa Nhỏ Hình trụ Hình bầu dục Khá Xanh Hồng Khác Về hình dáng Hình vuông Về màu sắc Trắng 12 Hình thức khuyến thu hút bạn mua nước hoa? Giảm giá Tặng phẩm Dịch vụ tư vấn khách hàng Khác Phần 4: Quyết định mua 13 Người ảnh hưởng đến mức độ mua bạn nhiều nhất? Bản thân Bạn bè Nhân viên bán hàng Người thân 14 Bạn thường mua nước hoa với dung tích bao nhiêu? Dưới 75ml Từ 75ml đến 125ml Từ 125ml đến 200ml Trên 200ml 15 Khoảng bạn dùng hết lượng nước hoa trên? Dưới tháng Từ đến tháng Từ đến tháng Trên tháng 16 Bạn sẵn lòng trả để lọ nước hoa yêu thích? < 200.000 đồng 200.000 – 400.000 đồng > 400.000 đồng 17 Bạn thường mua nước hoa đâu? (có thể lựa chọn nhiều phương án) Cửa hàng mỹ phẩm Nhóm_DH12QT Footer Page 25 of 149 Chợ Trang 25 Header Page 26 of 149 Hành vi tiêu dùng nước hoa nữ địa bàn TP Long Xuyên, tỉnh An Giang Siêu thị Nơi khác 18 Khi không tìm thấy nhãn hiệu nước hoa yêu thích bạn sẽ? Tìm mua cửa hàng khác Để hôm khác mua Mua loại nước hoa tương tự Phần 5: Hành vi sau mua 19 Sau sử dụng hết bạn có dự định thay đổi nhãn hiệu mua? Có ( tiếp tục câu 20) Không (tiếp câu 21) 20 Lý bạn thay đổi nhãn hiệu dùng? Sản phẩm khác khuyến Muốn thay đổi phong cách Giá thay đổi Hết hàng Khác 21 Nhãn hiệu nước hoa bạn nghĩ đến muốn thay đổi? Avon Chanel Oriflame Khác Nhóm_DH12QT Footer Page 26 of 149 Trang 26 Header Page 27 of 149 Hành vi tiêu dùng nước hoa nữ địa bàn TP Long Xuyên, tỉnh An Giang 22 Bạn không thay đổi nhãn hiệu sử dụng nhãn hiệu dùng? Phù hợp sở thích Được nhiều người thích Thuộc dòng sản phẩm hot Bạn vui lòng cho biết thêm số thông tin cá nhân thân Độ tuổi Dưới 18 Từ 18 – 25 Từ 26 – 35 Trên 35 Nghề nghiệp Sinh viên Công nhân viên chức Nội trợ Khác Thu nhập hàng tháng bạn Dưới triệu Từ đến triệu Từ đến triệu Từ triệu trở lên Chân thành cám ơn hợp tác bạn! Nhóm_DH12QT Footer Page 27 of 149 Trang 27 Header Page 28 of 149 Hành vi tiêu dùng nước hoa nữ địa bàn TP Long Xuyên, tỉnh An Giang Tài liệu tham khảo Bùi Thụy Huỳnh Như 2011 Nghiên cứu hành vi tiêu dùng bia Sài Gòn người tiêu dùng thành phố Long Xuyên Chuyên đề năm ba ngành Kinh tế đối ngoại Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Đại học An Giang Lâm Bảo Châu 2007 Hành vi sử dụng điện thoại di động người tiêu dùng Long Xuyên Luận văn tốt nghiệp Cử nhân Quản trị kinh doanh nông nghiệp Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Đại học An Giang Lê Thị Chúc Loan 2010 Hành vi tiêu dùng rau an toàn người tiêu dùng thị trấn Lấp Vò – Đồng tháp Chuyên đề năm ba ngành Tài ngân hàng Khoa kinh tế - Quản trị kinh doanh, Đại học An Giang Phạm Thị Thu Ba 2013 Nghiên cứu nhân tố cá nhân ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng mỹ phẩm nam giới Luận văn Thạc sĩ Kinh tế ngành Quản trị kinh doanh Khoa Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Từ Đỗ Kinh Luân 2010 Hành vi tiêu dùng sản phẩm bột giặt OMO người dân Mỹ Xuyên Chuyên đề năm ba ngành Quản trị kinh doanh Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Đại học An Giang Nhóm_DH12QT Footer Page 28 of 149 Trang 28 ... 149 Hành vi tiêu dùng nước hoa nữ địa bàn TP Long Xuyên, tỉnh An Giang 3.5 Phương pháp phân tích liệu Với mục tiêu đề tài mô tả hành vi tiêu dùng nước hoa nữ giới địa bàn thành phố Long Xuyên, ... 149 Hành vi tiêu dùng nước hoa nữ địa bàn TP Long Xuyên, tỉnh An Giang Tài liệu tham khảo Bùi Thụy Huỳnh Như 2011 Nghiên cứu hành vi tiêu dùng bia Sài Gòn người tiêu dùng thành phố Long Xuyên. .. 149 Hành vi tiêu dùng nước hoa nữ địa bàn TP Long Xuyên, tỉnh An Giang Tiêu chí bạn lựa chọn cửa hàng bán nước hoa? Thuận tiện Nhân vi n phục vụ tốt Cửa hàng có danh tiếng Có nhiều loại nước hoa
- Xem thêm -

Xem thêm: Hành vi tiêu dùng nước hoa của nữ tại địa bàn thành phố Long Xuyên, Hành vi tiêu dùng nước hoa của nữ tại địa bàn thành phố Long Xuyên, Hành vi tiêu dùng nước hoa của nữ tại địa bàn thành phố Long Xuyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay