Đánh giá rủi ro kim loại nặng trong gạo ở một số vùng sản xuất nông nghiệp tại Quảng Nam và Đà Nẵn

17 20 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 18:27

Header Page of 149 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIM LOẠI NẶNG TRONG GẠO Ở MỘT SỐ VÙNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI QUẢNG NAM VÀ ĐÀ NẴNG Mã số: Đ2014-03-60 Chủ nhiệm đề tài: ThS Đoạn Chí Cường Đà Nẵng, 11/2014 Footer Page of 149 Header Page of 149 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nền nông nghiệp thâm canh nói chung thâm canh lúa nói riêng đòi hỏi phải sử dụng số lượng lớn phân bón (cả vô hữu cơ); hóa chất bảo vệ thực vật (thuốc trừ sâu, diệt cỏ, diệt côn trùng); chất kích thích sinh trưởng,… Tuy nhiên, tạp chất kim loại nặng chứa lượng định loại hợp chất trên, ô nhiễm kim loại nặng lên hệ sinh thái nông nghiệp, đặc biệt lúa điều khó tránh khỏi Kim loại nặng nguyên tố dễ dàng tích lũy đất trồng thông qua hoạt động sản xuất nông nghiệp, đặc biệt việc sử dụng hó chất nông nghiệp phương thức canh tác không hợp lý người Bên cạnh đó, kim loại nặng xâm nhập vào hệ sinh thái nông nghiệp thông qua đường phong hóa vật liệu đá mẹ tự nhiên; qua nguồn nước tưới bị ô nhiễm chất thải từ khu công nghiệp lân cận, chất thải làng nghề truyền thống, nước thải từ hoạt động khai thác khoáng sản thượng nguồn Từ gây tác động xấu đến vấn đề an toàn thực phẩm gây rủi sức khỏe cho người trực tiếp gián tiếp thông qua đường chuỗi thức ăn Đà Nẵng thành phố có tốc độ đô thị hóa công nghiệp hóa mạnh mẽ, diện tích đất nông nghiệp nói chung diện tích đất dành cho sản xuất lúa nói riêng bị thu hẹp nhanh chóng Đứng trước tình hình đó, xã Hòa Châu xã Điện Phương (một xã thuộc huyện Điện Bàn, nằm cuối hạ lưu hệ thống sông Vu Gia-Thu Bồn, giáp ranh với thành phố Đà Nẵng) kỳ vọng vùng sản xuất lúa trọng yếu, đáp ứng nhu cầu lương thực người dân địa phương mà thành phố Đà Nẵng (nơi mật độ dân số không ngừng tăng lên) Footer Page of 149 Header Page of 149 Do đó, vấn đề ô nhiễm kim loại nặng trong đất nông nghiệp trồng lúa nông sản (gạo) hai khu vực cần quan tâm Với mong muốn đó, thực đề tài: “Đánh giá rủi ro kim loại nặng gạo số vùng sản xuất nông nghiệp Quảng Nam Đà Nẵng” Đây nghiên cứu theo hướng đánh giá rủi ro đến sức khỏe người dân thông qua việc sử dụng nguồn lương thực, thực phẩm bị nhiễm hóa chất độc mà cụ thể nghiên cứu KLN Mục tiêu đề tài 2.1 Mục tiêu tổng quát Xác định hàm lượng kim loại nặng đất gạo số vùng sản xuất nông nghiệp xã Điện Phương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng Xác định mức độ rủi ro kim loại nặng gạo số vùng sản xuất nông nghiệp Quảng Nam Đà Nẵng Trên sở đó, nhà quản lý đưa cảnh báo, khuyến cáo cho người dân hoạt động sản xuất nông nghiệp tiêu thụ gạo lấy từ lúa sản xuất địa bàn 2.2 Mục tiêu cụ thể    Đánh giá số đặc điểm môi trường đất vùng nghiên cứu (hàm lượng KLN tổng số; pH; EC hàm lượng chất hữu cơ) Xác định hàm lượng KLN tích lũy rễ, thân gạo Đánh giá rủi ro KLN sức khỏe người sử dụng gạo bị nhiễm kim loại nặng Nội dung nghiên cứu Footer Page of 149 Header Page of 149 Để thực mục tiêu đặt đề tài, thực số nội dung nghiên cứu sau:      Phân tích/Đánh giá số đặc điểm môi trường đất khu vực nghiên cứu (hàm lượng KLN tổng số, pH, EC tỷ lệ chất hữu cơ) Phân tích/Đánh giá hàm lượng số KLN (Mn, Zn, Pb, Cd Cr) thân; rễ gạo giống lúa thơm lấy khu vực nghiên cứu Đánh giá khả hấp thụ tích lũy KLN gạo theo hệ số BAF hệ số TCs Đánh giá tương quan hàm lượng KLN tổng số môi trường đất với hàm lượng KLN gạo, pH đất; EC đất tỷ lệ chất hữu đất lấy khu vực nghiên cứu Đánh giá mức độ rủi ro KLN sức khỏe người tiêu thụ gạo có chứa KLN trồng số vùng sản xuất lúa chuyên canh xã Điện Phương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam xã Hòa Châu thành phố Đà Nẵng Ý nghĩa đề tài Về mặt khoa học, kết nghiên cứu đề tài bổ sung thêm sở dẫn liệu hấp thụ tích lũy KLN thể thực vật Về khía cạnh thực tiễn, kết đề tài thông tin tin cậy cập nhật hàm lượng số KLN môi trường đất lúa gạo trồng vùng SXNN xã Điện Phương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng Bên cạnh đó, báo cáo đánh giá rủi ro (nếu có) kim loại nặng gạo sức khỏe người sử dụng gạo trồng số vùng SXNN huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam xã Hòa Châu, thành phố Đà Nẵng thông tin khoa học quan trọng cho Footer Page of 149 Header Page of 149 Sở TNMT thành phố Đà Nẵng tỉnh Quảng Nam khai thác, đưa giải pháp xử lý kịp thời và quản lý phù hợp Đề tài góp phần khai thác hiệu trang thiết bị đầu tư từ dự án tăng cường lực cho nhóm nghiên cứu DN-EBR Đại học Đà Nẵng Ngoài ra, đề tài góp phần đào tạo sinh viên ngành cử nhân Sinh học Môi trường; cử nhân Quản lý tài nguyên Môi trường CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Tổng quan vùng nghiên cứu 1.1.1 Vị trí địa lý 1.1.2 Dân cư lao động 1.1.3 Hoạt động sản xuất lúa gạo số huyện tỉnh Quảng Nam số quận huyện TP Đà Nẵng 1.2 Tổng quan kim loại nặng 1.2.1 Đặc điểm, tính chất số kim loại nặng 1.2.2 Cơ chế hấp thụ, tích lũy loại bỏ KLN thực vật 1.2.3 Cơ chế đào thải KLN người 1.3 Một số đặc điểm sinh thái lúa nước 1.4 Tổng quan số kết nghiên cứu liên quan đến đề tài 1.4.1 Một số nghiên cứu ô nhiễm KLN đất nông nghiệp nông sản 1.4.2 Một số nghiên cứu đánh giá rủi ro KLN sức khỏe người CHƯƠNG ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Trong nghiên cứu này, tiến hành xác định hàm lượng KLN (Mn, Zn, Pb, Cd Cr) đất rễ, thân, gạo giống lúa thơm thuộc loài Oryza sativa L lấy vùng sản xuất lúa Footer Page of 149 Header Page of 149 chuyên canh xã Điện Phương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng Nghiên cứu thực thời gian vụ hè thu năm 2014 2.2 Phương pháp nghiên cứu Để thực nội dung trên, sử dụng số phương pháp nghiên cứu sau: 2.2.1 Phương pháp hồi cứu số liệu Trong nghiên cứu này, phương pháp hồi cứu số liệu sử dụng để có thông tin về:       Một số điều kiện tự nhiên, môi trường, dân cư lao động; tình hình sản xuất lúa gạo vùng nghiên cứu Một số nghiên cứu chất lượng môi trường đất tình hình ô nhiễm KLN gạo số nước giới Việt Nam Một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng môi trường đất gạo khu vực nghiên cứu Một số đặc điểm sinh học lúa nước Vai trò; độc tính đường hấp thụ,chuyển hóa/đào thải tích lũy số KLN môi trường đất thể sinh vật Một số phương pháp đánh giá rủi ro sức khỏe tiêu thụ nguồn thực phẩm bị nhiễm KLN số nhà nghiên cứu 2.2.2 Phương pháp lấy mẫu đất mẫu lúa/gạo a Mẫu đất Để đánh giá hàm lượng KLN (Zn, Pb, Cd, Cr Mn) tiến hành lấy tổng cộng 30 mẫu đất Trong đó, có 15 mẫu lấy xã Điện Phương, tỉnh Quảng Nam 15 mẫu lấy xã Hòa Châu, thành phố Đà Nẵng Mẫu đất lấy độ sâu (0 – 20 cm) Footer Page of 149 Header Page of 149 dụng cụ lấy mẫu đất chuyên dụng theo hướng dẫn TCVN 75382:2005, sau mẫu xử lý sơ cách loại bỏ thành phần giới khác đất (xác thực vật, đá, sỏi) sau phơi khô mẫu điều kiện tự nhiên (không sấy mẫu), giã mịn sàng qua rây có kích thước 0,12 mm Mẫu bảo quản túi polyethylene có gắn nhãn, để chỗ tối theo hướng dẫn TCVN 7538-6:2010 b Mẫu lúa/gạo Để đánh giá hàm lượng KLN lúa/gạo, tiến hành lấy 30 mẫu lúa (thân, rễ hạt lúa) tương ứng với địa điểm lấy mẫu đất Mẫu rễ mẫu thân rửa vòi nước máy, sau rửa lại nước cất lần; mẫu thân thái nhỏ; mẫu hạt lúa chọn hạt chắc, mẫy Tất mẫu (rễ, thân, hạt lúa) phơi khô điều kiện tự nhiên; mẫu hạt lúa sau phơi khô giã bỏ vỏ trấu Mẫu nghiền nhỏ sàng qua rây có kích thước 0,12 mm Mẫu bảo quản túi polyethylene có gắn nhãn giữ nhiệt độ phòng theo hướng dẫn TCVN 9016:2011 2.2.3 Phương pháp vô hóa mẫu phân tích mẫu Lấy 3g mẫu đất (rễ, thân, gạo) cho vào ống vô mẫu, thêm vào 21ml HCl 7ml HNO3; để yên 16 nhiệt độ phòng Đun từ từ hỗn hợp điều kiện đối lưu trì h Sau để nguội, cho phần lớn cặn không tan huyền phù lắng xuống Thu dịch lọc, định mức lên 100 ml HNO3 % Dung dịch lọc giấy lọc kim loại nặng Whatman No.42 (Theo hướng dẫn TCVN 6649 : 2000) Mẫu sau vô hóa phân tích phương pháp trắc quang nguyên tử máy AAS Zenit 700P PTN Công nghệ Môi trường, Khoa Sinh – Môi trường Bước sóng tương ứng kim Footer Page of 149 Header Page of 149 loại nặng Zn, Pb, Cd, Cr Mn 213 nm, 283 nm, 228 nm, 357 nm 279 nm (Theo hướng dẫn TCVN 6496:2009) 2.2.4 Phương pháp xử lý số liệu a Phương pháp đánh giá mức độ hấp thụ KLN Hiệu hay mức độ hấp thụ KLN lúa trồng khu vực nghiên cứu đánh giá thông qua hệ số vận chuyển (TCs) Kloke (1984) Kachenko (2006); hệ số tích lũy sinh học BAF (Bioaccumulation factor) Đây hai hệ số cần thiết sử dụng để đánh giá khả tích tụ KLN thực vật Hệ số TCs tính tỷ lệ hàm lượng KLN so với tổng hàm lượng KLN đất Hệ số TCs sử dụng để đánh giá hiệu vận chuyển kim loại từ môi trường đất vào Theo Zhenhai Liang (2011), giá trị TCs cao thời gian lưu lại KLN môi trường đất thấp hay nói cách khác, hiệu hấp thụ KLN cao ngược lại Vì vậy, TCs hệ số để biểu thị khả người tiếp xúc với kim loại thông qua chuỗi thức ăn Hàm lượng KLN TCs = Tổng hàm lượng KLN đất Hệ số BAF tính tỷ lệ hàm lượng KLN tích lũy phần mặt đất so với hàm lượng KLN môi trường đất Hệ số BAF cho phép so sánh khả hấp thụ kim loại thực vật loại môi trường đất khác khả tích lũy kim loại nặng phận khác trồng Trong nghiên cứu chúng tôi, hệ số BAF tính tỷ lệ hàm lượng KLN gạo so với hàm lượng KLN môi trường đất Footer Page of 149 Header Page of 149 Hàm lượng KLN gạo BAF = Hàm lượng KLN đất Trong đó, BAF ≤ 1, loài thực vật hấp thụ mà không tích lũy KLN; BAF > 1, loài thực vật có tích lũy KLN Ngoài ra, số tác giả cho rằng, BAF > 1, loài thực vật thuộc dòng “thực vật tích tụ”; BAF < 1, loài thực vật thuộc dòng “ngăn chặn” BAF > 10, loài thực vật xếp vào dòng “siêu tích tụ” Hệ số TCs > xem loài thực vật có khả vận chuyển kim loại cao b Phương pháp phân tích tương quan Trong nghiên cứu này, xác định tương quan hàm lượng KLN tổng số môi trường đất; pH đất; EC đất, hàm lượng chất hữu đất với hàm lượng KLN gạo thông qua hệ số tương quan r Hệ số r so sánh theo bảng 2.1 Bảng 2.1 Hệ số r mức độ tương quan Hệ số tương quan Mức tương quan < ǀrǀ < 0,3 Tương quan yếu 0,3 < ǀrǀ < 0,5 Tương quan vừa 0,5 < ǀrǀ < 0,7 Tương quan tương đối chặt 0,7 < ǀrǀ < 0,9 Tương quan chặt 0,9 < ǀrǀ < Tương quan chặt Nguồn: Chu Văn Mẫn c Phương pháp đánh giá rủi ro Footer Page of 149 Header Page 10 of 149 Rủi ro KLN đến sức khỏe người tiêu thụ gạo bị nhiễm KLN đánh giá theo hướng dẫn Zheng cộng (2007):  Mức độ tiêu thụ ngày EDI (estimated daily intake) tính công thức: C x Con x EF x ED EDI = Bw x AT Trong đó: EDI: ước tính lượng tiêu thụ ngày (µg/kg/ngày) C: hàm lượng KLN gạo (mg/kg) Con: lượng gạo tiêu thụ ngày (g/người/ngày) Trong đó, lượng gạo trung bình tiêu thụ người trưởng thành trẻ em theo là: 389,2 198,4 g/người/ngày EF: tần suất tiếp xúc (365 ngày) – exposure frequency ED: khoảng thời gian tiếp xúc (70 năm, tương đương với tuổi thọ trung bình người) – exposure duration Bw: cân nặng thể (kg) – body weight Trong đó, cân nặng trung bình người trưởng thành trẻ em là: 55,9 kg 32,7 kg (số liệu tham khảo sử dụng nhiều nghiên cứu Khan cộng (2008); Zheng (2007a,b); Wang cộng (2005) AT: thời gian tiếp xúc trung bình mà ảnh hưởng gây ung thư (365 ngày/năm x số năm tiếp xúc phơi nhiễm, nghiên cứu giả sử = 70) – averaged exposure time  Chỉ số THQ kim loại (Target Hazard Quotient) tính công thức: Footer Page 10 of 149 Header Page 11 of 149 10 EDI THQ = RfD Trong đó, RfD Cr, Pb, Zn Cd là: 5; 3,5; 300 1,0 µ/kg/ngày Giá trị số THQ < cho an toàn sức khỏe người sử dụng gạo có chứa KLN đánh giá  Chỉ số HI (Hazard index) tính tổng THQ chất, hợp chất Trong nghiên cứu kim loại nặng: HI = d Xử lý số liệu  Số liệu tổng hợp xử lý thống kê phần mềm MS.Excel 2007  Biểu đồ vẽ phần mềm Origin 8.5 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 Đặc điểm môi trường đất khu vực nghiên cứu Kết đánh giá số đặc điểm môi trường đất trồng lúa chuyên canh xã Điện Phương, huyện Điện Bàn xã Hòa Châu, TP Đà Nẵng trình bày bảng 3.1; hình 3.1a hình 3.1b Kết so sánh với QCVN 03:2008 (tương đương TCVN 7029:2002) giới hạn hàm lượng KLN đất trồng nông nghiệp Bộ TNMT Việt Nam tiêu chuẩn tối đa cho phép KLN đất nông nghiệp Trung Quốc (GB 15618-1995) Kết đánh giá bảng 3.1 cho thấy, giá trị pH đất vùng sản xuất lúa xã Hòa Châu dao động khoảng 4,2 – 5,92 (trung bình 4,67±0,41) xã Điện Phương dao động khoảng 4,57 – 5,29 (trung bình 4,82±0,18), vậy, đất hai vùng nghiên cứu thuộc loại Footer Page 11 of 149 Header Page 12 of 149 11 chua nhẹ Đối chiếu với TCVN 7377:2004 cho thấy, đất hai khu vực thuộc loại đất phù sa (pH dao động khoảng 3,57 - 6,84, giá trị pH trung bình 4,59) Độ dẫn điện (EC) có giá trị dao động khoảng 0,065 – 0,64 dS/m xã Hòa Châu 0,07 – 0,29 dS/m xã Điện Phương Hàm lượng KLN Mn, Zn, Pb, Cd Cr đất nông nghiệp xã Hòa Châu có khoảng dao động Mn (36,42 – 173,93 mg/kg), Zn (58,59 – 207,69 mg/kg), Pb (1,87 – 10,58 mg/kg), Cd (0,0002 – 0,0088 mg/kg) Cr (0,35 – 3,63 mg/kg) xã Điện Phương có khoảng dao động Mn (41,42 – 205,07 mg/kg), Zn (44,38 – 82,12 mg/kg), Pb (3,91 – 13,67 mg/kg), Cd (0,0004 – 2,2648 mg/kg) Cr (1,44 – 2,91 mg/kg) 3.2 Hàm lượng kln phận lúa 3.2.1 Hàm lượng kim loại nặng gạo Kết phân tích hàm lượng KLN tích lũy gạo vùng nghiên cứu trình bày bảng 3.2; hình 3.2a; hình 3.2b hình 3.2c Kết bảng 3.2 cho thấy, nhìn chung, hàm lượng trung bình KLN Mn, Zn Cd gạo xã Hòa Châu Điện Phương tương đồng; nhiên, hàm lượng trung bình Pb Cr gạo xã Điện Phương cao từ – lần so với hàm lượng Pb Cr gạo xã Hòa Châu Hàm lượng trung bình KLN Mn, Zn, Pb, Cd Cr gạo xã Hòa Châu lượt 19.805 mg/kg; 46.163 mg/kg; 1.592 mg/kg; 0.124 mg/kg 0.321 mg/kg Còn xã Điện Phương, hàm lượng KLN Mn, Zn, Pb, Cd Cr 28.351 mg/kg; 36.760 mg/kg; 5.338 mg/kg; 0.171 mg/kg; 0.790 mg/kg Hàm lượng trung bình Cd, Cr Zn gạo hai xã Hòa Châu Điện Phương nằm giới hạn cho phép QCVN 8- Footer Page 12 of 149 Header Page 13 of 149 12 2:2011 Bộ Y tế (0,4 mg/kg); GB 2762-2012 Trung Quốc (1,0 mg/kg) Pilc (1999) Tuy nhiên, hàm lượng trung bình Mn Pb vượt nhiều lần so với TCCP WHO (1994) QCVN 8-2:2011 Bộ Y tế Cụ thể, hàm lượng Mn Pb gạo xã Hòa Châu vượt 2,2 lần 7,95 lần; hàm lượng Mn Pb gạo xã Điện Phương vượt 3,14 lần 31,65 lần 3.2.2 Hàm lượng kim loại nặng thân rễ Hàm lượng kim loại nặng mẫu thân rễ trình bày bảng 3.3; bảng 3.4 hình 3.3(a – e) hình 3.4(a – e) Kết phân tích bảng 3.3 cho thấy, hàm lượng Mn, Zn, Pb, Cd Cr trung bình mẫu thân lúa trồng xã Hòa Châu 316,884 mg/kg; 53,265 mg/kg; 0,608 mg/kg; 0,637 mg/kg; 0,560 mg/kg Còn xã Điện Phương 163,836 mg/kg; 46,713 mg/kg; 4,3 mg/kg; 0,363 mg/kg 1,682 mg/kg Kết phân tích bảng 3.4 cho thấy, hàm lượng Mn, Zn, Pb, Cd Cr trung bình mẫu rễ lúa trồng xã Hòa Châu 186,718 mg/kg; 64,545 mg/kg; 3,765 mg/kg; 0,413 mg/kg; 0,302 mg/kg Còn xã Điện Phương 197,188 mg/kg; 55,596 mg/kg; 9,959 mg/kg; 0,625 mg/kg 2,737 mg/kg 3.3 Mức độ hấp thụ KLN lúa Hiệu hay mức độ hấp thụ KLN lúa trồng khu vực nghiên cứu đánh giá thông qua hệ số tích lũy (TCs) hệ số tích lũy sinh học BAF Kết bảng 3.5 cho thấy, giá trị hệ số TCs KLN TCs (Mn): 1,171 – 1,956; TCs (Zn): 0,536 – 0,695; TCs (Pb): 0,487 – 0,704; TCs (Cd): 2,554 – 330,238 TCs (Cr): 0,369 – 0,757 Giá trị hệ số BAF gạo trồng xã Hòa Châu theo thứ tự Cd (104,398) > Zn (0,453) > Pb (0,39) > Cr (0,3) > Mn (0,222) xã Điện Phương theo thứ tự Cd (1,129) > Pb (0,575) > Zn (0,551) > Cr Footer Page 13 of 149 Header Page 14 of 149 13 (0,344) > Mn (0,256) cho thấy khả tích lũy KLN gạo không giống 3.4 Phân tích tương quan Hệ số tương quan bảng 3.6 cho thấy, hàm lượng Pb gạo có tương quan chặt, thuận (r = 0.736; p < 0.05) với hàm lượng Pb tổng số môi trường đất; hàm lượng Pb gạo có tương quan vừa, nghịch với EC đất (r = -0,421; p < 0,05) hàm lượng chất hữu đất (r = -0,309; p < 0,05; p < 0,05); hàm lượng Zn gạo có tương quan vừa, nghịch với pH đất (r = -0;476, p < 0;05); hàm lượng Cr gạo có tương quan vừa, thuận (r = 0,399; p < 0;05) với hàm lượng Cr tổng số môi trường đất; hàm lượng Mn gạo có tương quan vừa, nghịch với EC đất (r = -0,336; p < 0,05) hàm lượng chất hữu đất (r = -0,397; p < 0,05) 3.5 Đánh giá rủi ro KLN gạo sức khỏe người Kết bảng 3.7 cho thấy, lượng tiêu thụ ngày (EDI) KLN Zn, Pb, Cd Cr thông qua gạo xã Hòa Châu 321,41; 11,08; 0,86 2,23 µg/kg/ngày người trưởng thành 280,08; 9,66; 0,75 1,95 µg/kg/ngày trẻ em Còn xã Điện Phương, giá trị EDI KLN Zn, Pb, Cd Cr thông qua gạo 255,94; 37,17; 1,19 5,5 µg/kg/ngày người trưởng thành 223,03; 32,39; 1,04 4,79 µg/kg/ngày trẻ em Giá trị số HI thông qua việc tiêu thụ gạo người trưởng thành trẻ em xã Hòa Châu 5,55 4,84 xã Điện Phương nghiên cứu 13,76 11,99 (bảng 3.7) Kết cho thấy rằng, người trưởng thành trẻ em hai xã Hòa Châu Điện Phương gặp phải rủi ro sức khỏe tiêu thụ gạo bữa ăn ngày trồng khu vực Footer Page 14 of 149 Header Page 15 of 149 14 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Về hàm lượng KLN Mn, Zn, Pb, Cd Cr đất gạo: Hàm lượng tất KLN Mn, Zn, Pb, Cd Cr đất nông nghiệp vùng nghiên cứu nằm giới hạn cho phép so sánh với QCVN 03:2008 hàm lượng KLN đất nông nghiệp Bộ Tài nguyên Môi trường Tiêu chuẩn tối đa cho phép KLN đất nông nghiệp Trung Quốc Hàm lượng Cd, Cr Zn gạo hai xã Hòa Châu Điện Phương nằm giới hạn cho phép theo QCVN 8-2:2011 Bộ Y tế (0,4 mg/kg); GB 2762-2012 Trung Quốc (1,0 mg/kg) Tuy nhiên, hàm lượng trung bình Mn Pb vượt nhiều lần so với TCCP WHO (1994) QCVN 8-2:2011 Bộ Y tế Về mức độ hấp thụ KLN lúa: Giá trị hệ số TCs KLN TCs (Mn): 1,171 – 1,956; TCs (Zn): 0,536 – 0,695; TCs (Pb): 0,487 – 0,704; TCs (Cd): 2,554 – 330,238 TCs (Cr): 0,369 – 0,757 Trong đó, giá trị TCs Pb Cr hai vùng nghiên cứu xã Hòa Châu xã Điện Phương cao so với khoảng khuyến cáo Giá trị hệ số BAF gạo trồng xã Hòa Châu theo thứ tự Cd (104,398) > Zn (0,453) > Pb (0,39) > Cr (0,3) > Mn (0,222) xã Điện Phương theo thứ tự Cd (1,129) > Pb (0,575) > Zn (0,551) > Cr (0,344) > Mn (0,256) cho thấy khả tích lũy KLN gạo môi trường đất khác không giống Về tương quan hàm lượng KLN gạo so với số đặc điểm môi trường đất: Footer Page 15 of 149 Header Page 16 of 149 15 Hàm lượng Pb gạo có tương quan chặt, thuận (r = 0,736) với hàm lượng Pb tổng số môi trường đất; tương quan vừa, nghịch với EC đất (r = -0,421) hàm lượng chất hữu đất (r = -0,309); hàm lượng Zn có tương quan vừa, nghịch với pH đất (r = -0,476); hàm lượng Cr có tương quan vừa, thuận (r = 0,399) với hàm lượng Cr tổng số môi trường đất; hàm lượng Mn có tương quan vừa, nghịch với EC đất (r = -0,336) hàm lượng chất hữu đất (r = -0,397) Về rủi ro KLN sức khỏe người tiêu thụ gạo trồng hai xã Hòa Châu Điện Phương: Chỉ số THQ KLN giảm dần theo thứ tự Pb > Cd > Cr > Zn hai đối tượng người trưởng thành trẻ em Trong đó, Pb yếu tố có ảnh hưởng bất lợi có tiềm gây rủi ro sức khỏe cho người dân sử dụng gạo trồng hai xã Hòa Châu Điện Phương Chỉ số HI thông qua việc tiêu thụ gạo người trưởng thành trẻ em xã Hòa Châu 5,55 4,84 xã Điện Phương 13,76 11,99 Kết cho thấy rằng, người trưởng thành trẻ em hai xã Hòa Châu Điện Phương gặp phải rủi ro sức khỏe tiêu thụ gạo bữa ăn ngày trồng khu vực Kiến nghị Đề tài đánh giá TCs KLN từ đất vào toàn trồng (rễ, thân, hạt) mà chưa đánh giá TCs theo phận Đề tài đánh giá hàm lượng KLN phận lúa (rễ, thân lá, gạo) giai đoạn trưởng thành (thu hoạch) mà chưa đánh giá giai đoạn phát triển lúa Kim loại nặng tồn môi trường đất dạng, trồng nói chung hấp thụ số dạng (dạng F1 dạng Footer Page 16 of 149 Header Page 17 of 149 16 F2) Vì vậy, cần nghiên cứu thêm dạng KLN có đất nông nghiệp Đề tài đánh giá hàm lượng KLN tổng số có môi trường đất mà chưa xác định xác nguồn KLN đó, ví dụ như: KLN đến từ hoạt động sản xuất nông nghiệp (sử dụng phân bón hóa chất bảo vệ thực vật); từ lắng đọng KLN khí hoạt động công nghiệp giao thông; hay môi trường đất có sẵn (thông qua trình phong hóa từ vật liệu đá mẹ) Đề tài dừng lại đánh giá hàm lượng số KLN đất gạo, từ đánh giá rủi ro sức khỏe việc tiêu thụ gạo bị nhiễm KLN mà chưa đánh giá mức độ hấp thụ rủi ro gạo trồng loại đất khác Đề tài đánh giá rủi ro đến sức khỏe người tiêu thụ gạo nhiễm KLN Tuy nhiên thực tế, rủi ro sức khỏe cho người đến từ nhiều nguồn thực phẩm khác đường tiếp xúc với chất độc (hô hấp hay tiếp xúc trực tiếp qua da) Số liệu cân nặng trung bình; tuổi thọ trung bình người dân lượng tiêu thụ KLN cho phép ngày dùng để đánh giá rủi ro nghiên cứu tham khảo nghiên cứu tác giả khác Như vậy, số liệu không phù hợp với điều kiện người dân Việt Nam nói chung người dân khu vực nghiên cứu nói riêng Số lượng mẫu nghiên cứu đề tài dừng lại 30 (15 mẫu cho vùng nghiên cứu) Như vậy, kết luận đến tích lũy KLN đất gạo đánh giá rủi ro sức khỏe người dân tiêu thụ gạo bữa ăn ngày trồng hai xã Hòa Châu Điện Phương có ý nghĩa số lượng mẫu Footer Page 17 of 149 ... tâm Với mong muốn đó, thực đề tài: Đánh giá rủi ro kim loại nặng gạo số vùng sản xuất nông nghiệp Quảng Nam Đà Nẵng” Đây nghiên cứu theo hướng đánh giá rủi ro đến sức khỏe người dân thông qua... lượng kim loại nặng đất gạo số vùng sản xuất nông nghiệp xã Điện Phương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng Xác định mức độ rủi ro kim loại nặng gạo số vùng. .. 1.1.3 Hoạt động sản xuất lúa gạo số huyện tỉnh Quảng Nam số quận huyện TP Đà Nẵng 1.2 Tổng quan kim loại nặng 1.2.1 Đặc điểm, tính chất số kim loại nặng 1.2.2 Cơ chế hấp thụ, tích lũy loại bỏ KLN
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá rủi ro kim loại nặng trong gạo ở một số vùng sản xuất nông nghiệp tại Quảng Nam và Đà Nẵn, Đánh giá rủi ro kim loại nặng trong gạo ở một số vùng sản xuất nông nghiệp tại Quảng Nam và Đà Nẵn, Đánh giá rủi ro kim loại nặng trong gạo ở một số vùng sản xuất nông nghiệp tại Quảng Nam và Đà Nẵn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay