Cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp ngành dệt may ở khu vực miền Trung trong tiến trình hội nhậ

27 21 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 18:27

Header Page of 149 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG BÙI NỮ THANH HÀ CẤU TRÚC TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH DỆT MAY Ở KHU VỰC MIỀN TRUNG TRONG TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ CÔNG NGHIỆP MÃ SỐ: 62.31.09.01 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ Đà Nẵng, 2014 Footer Page of 149 Header Page of 149 CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Người hướng dẫn khoa học: TS Đoàn Gia Dũng PGS.TS Nguyễn Trường Sơn Phản biện 1: PGS.TS Nguyễn Công Phương Phản biện 2: PGS.TS Thái Thanh Hà Phản biện 3: PGS.TS Phan Thị Minh Lý Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Nhà nước họp Đại học Đà Nẵng Vào hồi14 giờ00, ngày 18 tháng 09 năm 2014 Có thể tìm hiểu luận án tại: + Thư viện quốc gia + Trung tâm thông tin – Tư liệu, Đại học Đà Nẵng + Thư viện trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng Footer Page of 149 Header Page of 149 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong tiến trình hội nhập, ngành công nghiệp Dệt may dần trở thành ngành công nghiệp chủ đạo đất nước Định hướng phát triển ngành Dệt may thành ngành mũi nhọn kinh tế quốc dân mục tiêu mang tính chiến lược lâu dài Tuy nhiên rào cản không nhỏ làm ảnh hưởng trực tiếp đến trình thực chiến lược trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, việc cấu trúc tài doanh nghiệp dệt may nhiều bất cập Tại miền Trung, Dệt may tỏ ưu ngành công nghiệp khác, song điều kiện cấu trúc tài doanh nghiệp doanh nghiệp bất cập khiến hiệu kinh doanh ngành Dệt may miền Trung đạt mức khiêm tốn Đối với lĩnh vực cấu trúc tài nhìn chung nhiều tác giả nghiên cứu cấu trúc tài ngành dệt may miền Trung bị bỏ ngõ Đây lý để tác giả chọn đề tài “Cấu trúc tài doanh nghiệp ngành Dệt May khu vực miền Trung tiến trình hội nhập” để thực luận án tiến sĩ nhằm góp phần đưa ngành công nghiệp Dệt may miền Trung trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đất nước Qua nghiên cứu cấu trúc tài ta đánh giá tiềm năng, hiệu kinh doanh rủi ro tài doanh nghiệp Từ đưa phương thức tài trợ an toàn hiệu cho phát triển tương lai Việc phân tích cấu trúc tài có vai trò quan trọng không công tác quản trị tài doanh nghiệp mà có ý nghĩa định đối tác bên doanh nghiệp Footer Page of 149 Header Page of 149 Để giải đề tài, nghiên cứu sinh cần trả lời số câu hỏi sau: + Cấu trúc tài doanh nghiệp dệt may miền Trung có đặc trưng gì? + Những nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài doanh nghiệp dệt may miền Trung? + Cấu trúc tài doanh nghiệp dệt may miền Trung có tương quan với nhân tố ảnh hưởng đó? + Nên sử dụng tiêu để đo lường cấu trúc tài cấu trúc tài doanh nghiệp dệt may miền Trung? + Để hội nhập vào kinh tế giới dệt may miền Trung nên chọn cách ứng xử tập trung đầu tư vào phát triển chuỗi sản xuất hay nên đầu tư công đoạn mà doanh nghiệp phát huy sở trường truyền thống doanh nghiệp? + Trong cách ứng xử cấu trúc tài có tương quan với nhân tố ảnh hưởng? Trả lời tốt dứt điểm câu hỏi góp phần quan trọng vào việc nhanh chóng đưa dệt may miền Trung trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đất nước tiến trình hội nhập Mục tiêu nghiên cứu Trên sở vận dụng lý thuyết cấu trúc tài đề tài trước nghiên cứu, kết hợp với số liệu thực tế tình hình tài doanh nghiệp dệt may miền Trung, luận án đặt mục tiêu vào việc giải vấn đề sau: - Hệ thống hóa lý luận cấu trúc tài nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài doanh nghiệp sở phối hợp lý luận thực tiễn Footer Page of 149 Header Page of 149 - Đánh giá thực trạng cấu trúc tài doanh nghiệp dệt may miền Trung - Xác định nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài doanh nghiệp dệt may miền Trung - Thiết lập hàm tương quan cấu trúc tài doanh nghiệp dệt may miền Trung với nhân tố ảnh hưởng, tạo hướng cho việc thiết kế cấu trúc tài doanh nghiệp dệt may miền Trung - Đề xuất hàm ý sách cho doanh nghiệp dệt may miền Trung sở hàm tương quan thiết lập Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Đề tài tập trung vào nghiên cứu cấu trúc tài doanh nghiệp dệt may miền Trung nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài doanh nghiệp đo lường quan hệ so sánh NPT VCSH Phạm vi nghiên cứu: doanh nghiệp dệt may khu vực miền Trung hoạt động liên tục từ năm 2007 đến năm 2012 Báo cáo tài doanh nghiệp qua kiểm toán nhằm đảm bảo độ tin cậy liệu phân tích đầu vào Qua tác giả có điều kiện nhìn nhận xu hướng cấu trúc tài doanh nghiệp dệt may miền Trung Phương pháp nghiên cứu + Để thực mục tiêu nghiên cứu, đề tài sử dụng phương pháp hệ thống nhằm hệ thống hóa lại lý thuyết nghiên cứu thực nghiệm trước để xác định khung lý thuyết cấu trúc tài nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài + Dùng phương pháp phân tính định tính để đánh giá biểu chung cấu trúc tài doanh nghiệp dệt may miền Trung Footer Page of 149 Header Page of 149 + Dùng phương pháp phân tích thực chứng để tìm mô hình cấu trúc tài hợp lý cho doanh nghiệp dệt may miền Trung theo quy mô doanh nghiệp công đoạn sản xuất kinh doanh tác động nhân tố ảnh hưởng Cụ thể gồm bước: (i) Tiến hành vấn chuyên sâu để đo lường tâm lý doanh nghiệp đứng trước nhu cầu thiết việc huy động vốn cho sản xuất kinh doanh Tìm hiểu phản ứng ngân hàng xử lý vấn đề nợ vay hạn (ii) Tiếp theo khảo sát thực tế, thu thập xử lý số liệu thống kê Tạo nên tập liệu cần thiết cho nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài doanh nghiệp dệt may miền Trung (iii) Sử dụng phương pháp thống kê mô tả phân tích thống kê để phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh ngành dệt may miền Trung cấu trúc tài doanh nghiệp trước tác động nhân tố ảnh hưởng mà đề tài xác định bước trước (iv) Cuối cùng, đề tài sử dụng phương pháp hồi quy mô hình liệu bảng để xử lý phân tích số liệu nhằm trả lời câu hỏi nghiên cứu đặt Đóng góp đề tài - Hệ thống hóa phân tích bổ sung sở lý luận cấu trúc tài doanh nghiệp - Mô tả thực trạng cấu trúc tài ngành dệt may miền Trung tác động nhân tố thực tế ảnh hưởng đến cấu trúc tài doanh nghiệp Footer Page of 149 Header Page of 149 - Phân tích đặc điểm công nghệ dệt may Việt Nam mối quan hệ với xu hội nhập ảnh hưởng đến cấu trúc tài doanh nghiệp dệt may miền Trung - Thiết lập mô hình nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài ngành dệt may miền Trung theo tiêu thức quy mô doanh nghiệp tiêu thức công đoạn sản xuất ngành dệt may - Đề xuất hàm ý sách nhằm định hướng hỗ trợ cho doanh nghiệp dệt may miền Trung chọn lựa cấu trúc tài phù hợp với quy mô theo công đoạn sản xuất kinh doanh ngành dệt may Kết cấu nội dung luận án Ngoài phần mở đầu kết luận, nội dung luận án kết cấu thành chương: Chương 1: Cơ sở lý luận cấu trúc tài doanh nghiệp Chương 2: Thiết kế nghiên cứu Chương 3: Cấu trúc tài doanh nghiệp dệt may miền Trung Chương 4: Nghiên cứu cấu trúc tài doanh nghiệp dệt may miền Trung nhân tố ảnh hưởng Chương 5: Hàm ý sách cấu trúc tài ngành dệt may miền Trung Tổng quan tài liệu nghiên cứu Để thực đề tài, tác giả tìm hiểu nghiên cứu nhiều tài liệu nước lý thuyết cấu trúc tài chính, nhân tố ảnh hưởng nghiên cứu thực nghiệm trước đưa vào luận án 27 tài liệu có trích dẫn Mỗi tác giả có phương pháp nghiên cứu giả thiết nghiên cứu không hoàn toàn giống nghiên cứu lại có kết luận chung tương đồng Footer Page of 149 Header Page of 149 nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài doanh nghiệp Một số tiêu biểu nghiên cứu là: - Tác giả Đoàn Ngọc Phi Anh (2010), “Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài hiệu tài chính: Tiếp cận theo phương pháp phân tích đường dẫn” phân tích nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài hiệu tài doanh nghiệp - Hai tác giả Trương Đông Lộc Võ Thị Kiều Trang (2008), “Các yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn công ty cổ phần niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam” - Các tác giả Antoniou, Antonios, Yilmaz Guney, Krishan Paudyal (2002), “Determinants of Coporate Capital structure: Evidence from European Countries” nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài tập đoàn thuộc khối châu Âu, sở điều tra phân tích số liệu công ty Pháp, Anh, Đức - Các tác giả Bevan, Alan A, Jo Danbolt (2000), “Capital structure and its Determinants in the United Kingdom: A Decompositional Analysis”[6] sử dụng phương pháp hồi quy để phân tích cấu trúc vốn 800 công ty nước Anh - Buferna, F Bangassa, F and Hodgkinson, L (2008) tiến hành nghiên cứu cấu trúc tài công ty Libia tập trung vào nhân tố chính: Tốc độ tăng trưởng; Tỷ trọng tài sản cố định hữu hình; Khả sinh lợi; Quy mô doanh nghiệp - Trong đó, Chen, J And Stranger, R (2005) từ việc nghiên cứu công ty niêm yết thị trường chứng khoán Trung Quốc cho thấy khả sinh lợi có ảnh hưởng đáng kể quan hệ ngược chiều với cấu trúc tài Còn nhân tố quy mô rủi ro kinh doanh lại có quan hệ chiều với cấu trúc tài Mặt khác, thuế nhân tố không ảnh hưởng đến cấu trúc tài Footer Page of 149 Header Page of 149 - Huang, G.H Samuel, Frank Song M (2002), “The Deteminants of the Capital Structure: Evidence from China” thu thập nghiên cứu số liệu kế toán số liệu thị trường 1000 công ty Trung Quốc niêm yết thị trường chứng khoán - Trong nghiên cứu Huat, T.Y (2008) tác động việc thả đòn bẩy tài công ty Malaysia thời gian từ tháng 7/1999 đến tháng 7/2007 tác động bốn yếu tố: Khả sinh lời, quy mô doanh nghiệp, tính khoản hội tăng trưởng - Qua nghiên cứu Mazha, A and Nasr, M (2010) cho tỷ trọng tài sản cố định hữu hình, khả sinh lợi ROA có quan hệ ngược chiều hệ số nợ doanh nghiệp - Tác giả Tran Dinh Khoi Nguyen (2006) nghiên cứu doanh nghiệp vừa nhỏ từ năm 1999 đến 2001, “The Determinants of Capital structure of Small and Medium sized Firms in VietNam.” - Trong nghiên cứu hai tác giả Huang Song từ 19942000 Trung Quốc kết luận đòn bẩy nợ gia tăng với quy mô công ty, cấu tài sản, rủi ro vốn chủ sở hữu - Từ kết điều tra Raghuram G.Rajan, Luigi Zingales (1994), phạm vi nghiên cứu nước nhóm G7 (Mỹ, Nhật, Đức, Pháp, Ý, Anh Canada) với việc nghiên cứu mối quan hệ đòn bẩy nợ với quy mô công ty, khả sinh lợi, tài sản cố định hữu hình hội tăng trưởng đưa mối tương quan tích cực thuận chiều đòn bẩy nợ với quy mô tài sản hữu hình, ngược lại đòn bẩy nợ lại có mối quan hệ nghịch chiều với khả sinh lợi tốc độ tăng trưởng - Salwani, A Mahmood, W.M and Samah, A.R.A (2007) nghiên cứu công ty thuộc lĩnh vực bất động sản thị trường Footer Page of 149 Header Page 10 of 149 Malaysia với biến độc lập cấu tài sản, quy mô doanh nghiệp, tốc độ tăng trưởng, khả sinh lời lãi suất - Yu Wen, Kami Rwegasira and Jan Bilderbeek (2002), “Corporate Governance and Capital Structure Decisions of the Chinese Listed Firms”, lại nghiên cứu mối quan hệ cấu trúc tài công ty trung Quốc với phương thức quản lý điều hành Hội đồng quản trị công ty Qua tìm hiểu nghiên cứu thấy khe hở hướng nghiên cứu bỏ ngõ: + Về phạm vi nghiên cứu: Tuy nghiên cứu có phạm vi rộng song lại chưa có nghiên cứu ý đến ngành Dệt may Việt Nam đặc biệt Dệt may miền Trung + Về đối tượng nghiên cứu: Hầu hết tác giả tập trung vào đối tượng nghiên cứu công ty cổ phần niêm yết thị trường chứng khoán Bên cạnh đó, nghiên cứu tác giả Trần Đình Khôi Nguyên có đối tượng khác biệt doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam giai đoạn 1999-2001 + Về số liệu nghiên cứu: Ngoại trừ đề tài nghiên cứu hai tác giả Trương Đông Lộc Võ Thị Kiều Trang thực vào năm 2008, nghiên cứu thực trước năm 2007 Đây mốc mà luận án muốn tiếp cận nghiên cứu Tuy nhiên nguồn số liệu nghiên cứu hai tác giả kéo dài đến năm 2007 Do vậy, tác giả định hướng nghiên cứu bổ sung nhằm hỗ trợ ngành dệt may miền Trung việc xây dựng cấu trúc tài hợp lý tương quan với nhân tố ảnh hưởng Trong đó, đối tượng phạm vi nghiên cứu doanh nghiệp dệt may miền Trung, không phân biệt quy mô lớn hay nhỏ, Footer Page 10 of 149 Header Page 13 of 149 Cấu trúc tài sản thường biểu góc độ loại tài sản chấp, mức độ hữu hình tài sản doanh nghiệp Có thể thấy tỷ lệ tài sản hữu hình cao có hệ số nợ cao 1.3.2 Chính sách thuế Theo nghiên cứu thuế thu nhập doanh nghiệp có quan hệ chiều ảnh hưởng lớn đến cấu trúc tài Thuế cao tăng cường vay nợ ngược lại 1.3.3 Qui mô + Theo cách nhìn thứ nhất: Quy mô nhân tố có tác dụng ngược chiều với hệ số Nợ + Theo cách nhìn thứ hai: Qui mô hệ số Nợ có mối quan hệ thuận chiều 1.3.4 Rủi ro kinh doanh Nhân tố “Rủi ro kinh doanh” lại phụ thuộc vào yếu tố sau: Sự thay đổi mức cầu; Sự giảm giá đầu ra; Sự tăng giá nguyên vật liệu yếu tố đầu vào; Sự phối hợp yếu tố giá đầu giá đầu vào 1.3.5 Cơ hội tăng trưởng Các nhà nghiên cứu cho doanh nghiệp có hội tăng trưởng cao sử dụng nợ Vậy doanh nghiệp có hội tăng trưởng cao nên sử dụng nợ 1.3.6 Khả sinh lợi Các doanh nghiệp có khả sinh lời cao nên ý rằng: " Khả sinh lời lại có mối quan hệ chiều với cấu trúc nợ nên để tỷ lệ nợ cao góp phần tăng tính thận trọng định tài chính" 1.3.7 Ngành 11 Footer Page 13 of 149 Header Page 14 of 149 Một số nghiên cứu cho thấy cấu trúc tài ngành công nghiệp khác Phần lớn doanh nghiệp có hệ số nợ xoay quanh hệ số nợ trung bình ngành 1.3.8 Khả khoản Khả khoản doanh nghiệp lực tài nhằm đáp ứng nhu cầu toán khoản nợ ngắn hạn cho cá nhân, tổ chức cung cấp tín dụng cho doanh nghiệp 1.3.9 Các nhân tố khác Kết luận chương CHƯƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 2.1 Tổng kết số phương pháp nghiên cứu trước cấu trúc tài 2.1.1 Một số phương pháp nghiên cứu nước Phần lớn nghiên cứu cấu trúc tài Việt Nam trước sử dụng liệu chéo áp dụng mô hình hồi quy bội dựa nguyên tắc bình phương bé (OLS) để xây dựng mối tương quan biến phụ thuộc biến độc lập Phương pháp có độ tin cậy cao nhiều nghiên cứu áp dụng: Tác giả Trần Đình Khôi Nguyên (2006) nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài vốn doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam giai đoạn 1998 – 2001 Tác giả Trang năm 2010 đưa nghiên cứu với nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn doanh nghiệp vừa nhỏ địa bàn thành phố Đà Nẵng Ngoài phương pháp chọn biến Enter, số nghiên cứu sử dụng phương pháp đưa dần vào (Forward selection), loại trừ dần (Backward elimination) hồi quy bước (Stepwise regression) 12 Footer Page 14 of 149 Header Page 15 of 149 Tác giả Nguyễn Thị Hà năm 2007 sử dụng phương pháp Backward elimination nghiên cứu cấu trúc tài doanh nghiệp dệt may Đà Nẵng Tác giả Diễm Trang (2007) sử dụng phương pháp hồi quy Forward với nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn doanh nghiệp thủy sản Đà Nẵng Tác giả Sơn (2008) nghiên cứu nhân tố tác động đến cấu vốn công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam 2.1.2 Một số phương pháp nghiên cứu giới Buferna, F Bangassa, F and Hodgkinson, L (2008) tiến hành nghiên cứu cấu trúc tài công ty Libia Salwani, A Mahmood, W.M and Samah, A.R.A (2007) nghiên cứu công ty thuộc lĩnh vực bất động sản thị trường Malaysia Tác giả Mazha, A and Nasr, M (2010) cho tỷ trọng tài sản cố định hữu hình, khả sinh lợi ROA có quan hệ ngược chiều hệ số nợ doanh nghiệp Huat, T.Y (2008) tác động việc thả đòn bẩy tài công ty Malaysia thời gian từ tháng 7/1999 đến tháng 7/2007 tác động bốn yếu tố: khả sinh lời, quy mô doanh nghiệp, tính khoản hội tăng trưởng Raghuram G.Rajan, Luigi Zingales (1994) nghiên cứu nước nhóm G7 (Mỹ, Nhật, Đức, Pháp, Ý, Anh Canada) với việc nghiên cứu mối quan hệ đòn bẩy nợ với quy mô công ty, khả sinh lợi, tài sản cố định hữu hình hội tăng trưởng đưa mối tương quan tích cực thuận chiều đòn bẩy nợ với quy mô tài sản hữu hình, ngược lại đòn bẩy nợ lại có mối quan hệ nghịch chiều với khả sinh lợi tốc độ tăng trưởng 2.2 Các mô hình nghiên cứu 2.2.1 Mô hình ảnh hưởng cố định (FEM) 13 Footer Page 15 of 149 Header Page 16 of 149 2.2.2 Mô hình ảnh hưởng ngẫu nhiên (REM) 2.2.3 Mô hình phân tích nhân tố định cấu trúc tài nước G7 R.G.Rajan L.Zingales (1995) Ta vận dụng mô hình phân tích nhân tố định đến cấu trúc tài nước G7 Rajan L.Zingales (1995) sau: Yi = α + β1X1i + β2 X2i + β3 X3i + β4 X4i + εi Trong đó: Yi : Tỷ lệ nợ doanh nghiệp thứ i; X1i : Tỷ lệ tài sản hữu hình X2i : Tỷ lệ giá trị thị trường sổ sách; X3i : Logarit doanh thu đại diện cho quy mô doanh nghiệp; X4i : Thu nhập tài sản đại diện cho khả sinh lời doanh nghiệp thứ i; εi : Sai số ngẫu nhiên 2.3 Thiết kế nghiên cứu 2.3.1 Khung nghiên cứu 2.3.2 Nguồn số liệu tiêu 2.3.2 Nguồn số liệu, tiêu chí chọn mẫu tiêu Để có sở thực tế cấu trúc tài doanh nghiệp dệt may miền Trung, tác giả luận án tiến hành thu thập xử lý số liệu theo nguyên tắc sau: + Nguồn số liệu sơ cấp thu thập từ Tổng cục Thống kê Việt Nam Số liệu thu thập từ doanh nghiệp hoạt động tỉnh miền Trung năm + Thời gian: Từ 31/12/ 2007 đến 31/12/2012 + Tiêu chí chọn mẫu: Nhằm đảm bảo độ tin cậy cao cho kết nghiên cứu, tác giả thiết kế tiêu chí chọn mẫu doanh nghiệp đưa vào nghiên cứu sau: - Các doanh nghiệp hoạt động liên tục từ năm 2007 đến năm 2012; - Báo cáo tài doanh nghiệp qua kiểm toán; 14 Footer Page 16 of 149 Header Page 17 of 149 - Hoạt động có hiệu kinh doanh thể qua tiêu Lợi nhuận > Giá áp dụng để xác định tiêu tài “Giá ghi sổ” theo quy định chế độ kế toán hành 2.3.3 Quy trình nghiên cứu + Phân tích khái quát tình hình cấu trúc tài tỷ suất lợi nhuận doanh nghiệp dệt may địa bàn miền Trung từ 31/12/ 2007 đến 31/12/2012 + Dùng số liệu doanh nghiệp dệt may chọn mẫu nghiên cứu để phân tích quy luật quan hệ lợi nhuận doanh nghiệp với tỷ lệ NPT/VCSH doanh nghiệp dệt may miền Trung + Nghiên cứu phát nhân tố ảnh hưởng lớn định đến cấu trúc tài doanh nghiệp dệt may miền Trung đặc biệt giai đoạn hội nhập từ năm 2007 đến + Phân tích doanh nghiệp dệt may miền Trung theo giai đoạn quy trình hoạt động hoàn chỉnh ngành dệt may + Nghiên cứu cấu trúc tài doanh nghiệp dệt may miền Trung theo quy mô + Nghiên cứu cấu trúc tài doanh nghiệp dệt may miền Trung theo cấu trúc tài sản + Nghiên cứu cấu trúc tài doanh nghiệp dệt may miền Trung theo hiệu kinh doanh + Nghiên cứu cấu trúc tài doanh nghiệp dệt may miền Trung theo công đoạn sản xuất ngành dệt may 2.3.4 Nghiên cứu ảnh hưởng sách tái cấu doanh nghiệp đến cấu trúc tài doanh nghiệp dệt may miền Trung 15 Footer Page 17 of 149 Header Page 18 of 149 2.3.4.1 Quan điểm tái cấu doanh nghiệp Nhà nước 2.3.4.2 Mục tiêu tái cấu doanh nghiệp Nhà nước 2.3.5 Xác định nhân tố gợi ý ảnh hưởng đến cấu trúc tài doanh nghiệp dệt may miền Trung 2.3.5.1 Chọn lựa nhân tố giả thiết nghiên cứu phương pháp định tính Đề tài dựa nghiên cứu định tính sở sau: - Các lý thuyết cấu trúc tài nhà kinh tế giới nghiên cứu thực nghiệm nước công bố - Thực trạng cấu trúc tài doanh nghiệp dệt may miền Trung ngành dệt may Việt Nam - Các quan niệm cấu trúc tài 2.3.5.2 Đo lường nhân tố ảnh hưởng Bảng 2.1 – Bảng đo lường nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài STT Cách đo lường Nhân tố Cấu trúc tài Hệ số nợ = NPT/VCSH Cấu trúc tài sản TSDH /Tổng tài sản Chính sách thuế Thuế suất thuế thu nhập DN Quy mô doanh nghiệp Vốn chủ sở hữu Rủi ro kinh doanh Hệ số biến thiên ROA Tốc độ tăng trưởng Tốc độ tăng trưởng tài sản Hiệu hoạt động KD Đặc điểm ngành Khả khoản Tỷ suất ROA Tỷ suất ROE Lợi nhuận / D.thu Hệ số khả toán hành 16 Footer Page 18 of 149 Header Page 19 of 149 2.3.6 Đề xuất hàm số nghiên cứu luận án biểu diễn mối quan hệ cấu trúc tài với nhân tố ảnh hưởng Luận án lựa chọn mô hình hồi quy bội tuyến tính dựa nguyên tắc bình phương bé với hỗ trợ phần mềm SPSS để nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài doanh nghiệp dệt may miền Trung, dạng tổng quát sau: LnYi = β + β1LnX + β LnX + + β n LnX n + ε Trong :LnX1 ; LnX2 ; LnXn biến độc lập mô hình LnY biến phụ thuộc; β0 Hệ số tự do; β1 ; β2 ; βn tham số cần xác định mô hình; ɛ sai số mô hình Kết luận chương CHƯƠNG CẤU TRÚC TÀI CHÍNH CÁC DOANH NGHIỆP DỆT MAY MIỀN TRUNG 3.1 Khái quát tình hình hoạt động dệt may Việt Nam 3.2 Khó khăn hoạt động xuất dệt may Việt Nam 3.3 Khái quát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh ngành Dệt may miền Trung giai đoạn 2007 đến 3.3.1 Khái quát quy mô cấu ngành dệt may miền Trung từ năm sau gia nhập WTO đến Luận án vào tính phổ biến, thông dụng ngành Dệt may để thiết kế mức giới hạn cho hệ số NPT/VCSH (HSNO) : Nhóm CTTC Chú thích Nhóm HSNO < Σ NPT < VCSH Nhóm 1≤ HSNO < 1,5 VCSH ≤ Σ NPT < 1,5 VCSH Nhóm HSNO ≥ 1,5 Σ NPT ≥ 1,5 VCSH 17 Footer Page 19 of 149 Header Page 20 of 149 Bảng 3.1- Số doanh nghiệp dệt may toàn miền Trung phân theo hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu đến 01/01/NN Theo tỷ lệ Nợ phải trả / Vốn chủ sở hữu (D/E) D/E < Năm Tỷ Số %Tăng DN trưởng Tỷ Số %Tăng DN trưởng trọng 2008 161 2009 233 2010 Tỷ Số %Tăng DN trưởng trọng % B D/E ≥ 1.5 1≤ D/E < 1.5 trọng % 63,14 26 44,72 69,35 18 234 0,43 59,54 2011 245 4,70 2012 349 42,45 % 10,20 68 26,67 -30,77 5,36 85 25,00 25,30 27 50,00 6,87 132 55,29 33,59 59,04 44 62,96 10,60 126 -4,55 30,36 66,22 51 15,91 9,68 127 0,79 24,10 Hình 3.1- Cơ cấu doanh nghiệp dệt may toàn miền Trung phân theo hệ số D/E 18 Footer Page 20 of 149 10 Header Page 21 of 149 3.3.2 Phân tích cấu xu hướng tăng trưởng ngành dệt may miền Trung giai đoạn từ 2007 đến Xu hướng quy mô doanh nghiệp dệt may miền Trung ngày tập trung vào doanh nghiệp có quy mô vốn vừa lớn * Đang tăng cường mở rộng vùng nguyên liệu để tăng tính chủ động hoạt động xuất FOB ODM, EDM * Các tỉnh có xu hướng đổi mới, cải tiến công nghệ để tiến đến việc thực tất khâu chuỗi giá trị dệt may từ Sợi – Sản xuất vải – Gia công may mặc * Số doanh nghiệp dệt may ngày gia tăng Hoạt động doanh nghiệp trọng nâng cao chất lượng Kết luận chương CHƯƠNG NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP DỆT MAY MIỀN TRUNG VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG 4.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài doanh nghiệp dệt may miền Trung 4.2 Nghiên cứu tổng thể nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài doanh nghiệp dệt may miền Trung 4.2.1 Quy trình thực Bước : Lựa chọn nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài doanh nghiệp dệt may miền Trung Bước : Xử lý số liệu từ tập số liệu sơ cấp ban đầu Bước : Mã hóa biến Bước : Kiểm tra liệu trước nhập vào phần mềm SPSS Bước : Chạy phần mềm 19 Footer Page 21 of 149 Header Page 22 of 149 Bước 6: Phân tích tương quan biến Bước 7: Kiểm định kết luận mối tương quan Hệ số Nợ phải trả với nhân tố ảnh hưởng nghiên cứu 4.2.2 Mã hóa biến nhân tố ảnh hưởng ban đầu 4.2.3 Nghiên cứu giả định thực nghiệm chiều hướng ảnh hưởng nhân tố ban đầu Bảng 4.3- Mã hóa biến cấu trúc tài nhân tố ảnh hưởng Biến mã hóa Cách đo Nhân tố lường Mã hóa Quy mô doanh nghiệp VCSH LnX1 Cấu trúc tài sản TSDH /TTS LnX2 Hiệu hoạt động kinh doanh ROA; ROE LnX3 ;LnX4 Đặc điểm kinh tế kỹ thuật LNTT/ DTT LnX5 Cấu trúc tài (HSNO) NPT/VCSH LnY 4.3 Kết cấu trúc tài doanh nghiệp dệt may miền Trung áp dụng phần mềm SPSS (xem Phụ lục 16 ÷ 22) 4.3.1 Phân tích kết mô hình 4.3.1.1 Phân tích hệ số tương quan phần r hồi quy tuyến tính đơn HSNO nhân tố ảnh hưởng 4.3.1.2 Phân tích hồi quy tuyến tính bội hệ số HSNO nhân tố ảnh hưởng Với số liệu từ 31.12.2007 ÷ 01.01.2012, kết thu từ phần mềm SPSS có mối quan hệ chặt chẽ có ý nghĩa với biến phụ thuộc biến độc lập Ở tất tập liệu nghiên cứu, hệ số R2 đạt từ: 0,789 ÷ 0,991 Sig < 0,000a Điều cho thấy 20 Footer Page 22 of 149 Header Page 23 of 149 mô hình tuyến tính hồi quy bội phù hợp với tập liệu sử dụng nghiên cứu rút kết luận cho nghiên cứu 4.3.2 Kết Mô hình tương quan HSNO với nhân tố ảnh hưởng phân chia doanh nghiệp dệt may miền Trung theo quy mô Kết luận chương 4: Cấu trúc tài DN dệt may miền Trung Có quan hệ thuận chiều với hiệu kinh doanh VCSH (ROE) có quan hệ ngược chiều với ROA đặc điểm kinh tế kỹ thuật ngành dệt may CHƯƠNG CÁC HÀM Ý CHÍNH SÁCH VỀ CẤU TRÚC TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI NGÀNH DỆT MAY MIỀN TRUNG 5.1 Hướng thiết kế cấu trúc tài ngành dệt may miền Trung theo quy mô Bảng 5.1- Mô hình tương quan HSNO với nhân tố ảnh hưởng theo quy mô doanh nghiệp Mô hình tương quan HSNO với nhân tố ảnh hưởng theo quy mô DN Doanh nghiệp DN quy mô nhỏ LnY = - 4,204 + 0,384 LnX1+ 0,129 LnX2 – 1,478 LnX3 + 1,985 LnX4 –0,571 LnX5 (1) DN quy mô vừa LnY = - 0,475 - 0,004 LnX1 – 0,049 LnX2 – 1,072 LnX3 + 1,279 LnX4 – 0,213 LnX5 (2) DN quy mô lớn LnY = - 2,275 + 0,178 LnX1 + 0,433 LnX2 – 1,157 LnX3 + 1,385 LnX4 – 0,240 LnX5 (3) 5.1.1 Đối với doanh nghiệp nhỏ Vì nhà quản trị doanh nghiệp nên sử dụng phương trình (1) để tính toán cân đối nhu cầu vốn vay, theo hướng tăng vốn chủ sở hữu tăng cương đầu tư loại tài sản dài hạn Cơ cấu mang lại tỷ suất lợi nhuận trước thuế tổng doanh thu khoảng 5,2%, tỷ suất khả quan doanh nghiệp dệt may miền Trung có quy mô nhỏ 5.1.2 Đối với doanh nghiệp vừa 21 Footer Page 23 of 149 Header Page 24 of 149 Qua tính toán số liệu thấy doanh nghiệp dệt may miền Trung có quy mô vừa vận dụng phương trình (2) để xây dựng cấu vốn phù hợp cân nguồn lực sẵn có tài sản dài hạn, nguồn vốn chủ sở hữu theo hướng giảm tỷ trọng VCSH xuống để tăng ROE lên để tăng HSNO Để làm điều này, đòi hỏi hỗ trợ tích cực từ sách cấp quản lý địa phương doanh nghiệp dệt may miền Trung 5.1.3 Đối với doanh nghiệp Lớn Theo phương trình (3), doanh nghiệp dệt may quy mô lớn hoạt động địa bàn miền Trung cần tăng cường đầu tư vào tài sản dài hạn nhân tố tỷ trọng TSDH/TTS nhân tố ảnh hưởng chiều đến hệ số NPT/NVCSH 5.2 Hướng thiết kế cấu trúc tài ngành dệt may miền Trung theo công đoạn sản xuất ngành dệt may Bảng 5.5- Phương trình biểu diễn mối quan hệ HSNO với nhân tố ảnh hưởng theo công đoạn Doanh nghiệp Mô hình tương quan HSNO với nhân tố ảnh hưởng theo quy mô DN DN SX Sợi Ln Y = - 3,979 + 0,353 LnX1 + 0,553 LnX2 – 1,349 LnX3 + 1,393 LnX4 – 0,07 LnX5 (4) DN Dệt nhuộm Ln Y = - 1,942 - 0,049 LnX1 – 0,450 LnX2 – 1,636 LnX3 + 1,806 LnX4 – 0,355 LnX5 (5) DN May mặc Ln Y = - 3,671 + 0,301 LnX1 + 0,101LnX2 – 1,352 LnX3 + 1,803 LnX4 – 0,514 LnX5 (6) DN Dệt- May Ln Y = 1,134 - 0,041 LnX1 + 1,217 LnX2 – 0,524 LnX3 + 1,416 LnX4 – 0,801 LnX5 (7) 5.2.1 Đối với doanh nghiệp sản xuất sợi Tuy ngành có nhiều khó khăn song tỷ suất LNTT/ DTT lại khả quan so với công đoạn Dệt (6,8%) Trong đầu tư cho ngành Sợi, ta áp dụng phương trình (4) để xây dựng co cấu vốn tài sản cho doanh nghiệp phù hợp 22 Footer Page 24 of 149 Header Page 25 of 149 5.2.2 Đối với doanh nghiệp dệt nhuộm Các doanh nghiệp ngành Dệt nhuộm vận dụng phương trình (5) để xây dựng lại cấu vốn cho doanh nghiệp theo hướng hợp lý Theo mô hình này, doanh nghiệp dệt nên cân đối máy móc thiết bị đầu tư nguồn vốn chủ sở hữu với đầu tư vốn vay 5.2.3 Đối với doanh nghiệp thuộc công đoạn may mặc Các doanh nghiệp ngành may mặc áp dụng phương trình (6) để xây dựng cấu vốn Theo mô hình này, ngành may mặc chịu áp lực lớn nguồn nguyên liệu lại đầu tư cho tài sản cố định 5.2.4 Đối với doanh nghiệp dệt - may Cơ cấu vốn doanh nghiệp dệt – may áp dụng theo phương trình (7) Nhìn chung doanh nghiệp dệt – may có khả huy động vốn vay thuận lợi nhờ có nhiều tài sản chấp khả tín chấp cao uy tín doanh nghiệp rộng khắp nước nước 5.3 Các hàm ý sách từ việc nghiên cứu cấu trúc tài ngành dệt may miền Trung 5.3.1 Hướng đầu tư cho doanh nghiệp theo công đoạn ngành dệt may miền Trung 5.3.2 Hàm ý sách khác ngành dệt may miền Trung 5.3.2.1 Tạo điều kiện cho doanh nghiệp dệt may miền Trung có quy mô nhỏ vừa phát triển 5.3.2.2 Tăng cường công tác quản lý vĩ mô nhằm thúc đẩy việc đổi công nghệ trang thiết bị cho doanh nghiệp dệt may miền Trung Kết luận chương 23 Footer Page 25 of 149 Header Page 26 of 149 KẾT LUẬN –š&›— Kết đạt được: - Tập hợp lý thuyết cấu trúc tài doanh nghiệp - Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng tác động đến cấu trúc tài doanh nghiệp dệt may miền Trung - Xây dựng mối tương quan HSNO với nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài doanh nghiệp dệt may miền Trung - Đề xuất hàm ý sách ngành dệt may miền Trung việc thiết kế xây dựng cấu trúc tài Hạn chế: - Đề tài nghiên cứu mẫu số liệu báo cáo tài giới hạn từ 2007-2012 nên kết xác mức độ định - Đề tài chưa xét đến giá thị trường - Do điều kiện thu thập số liệu bị hạn chế nên đề tài chưa nghiên cứu đến cấu trúc tài doanh nghiệp vừa theo quy mô vừa theo công đoạn sản xuất ngành dệt may miền Trung Hướng nghiên cứu phát triển sau hoàn thành đề tài: Sẽ nghiên cứu cấu trúc tài doanh nghiệp dệt may miền Trung xét theo quy mô phối hợp với theo công đoạn trình sản xuất kinh doanh ngành dệt may / 24 Footer Page 26 of 149 Header Page 27 of 149 DANH MỤC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ “Việt Nam trước xu hướng chuyển dịch ngành Dệt may – Vietnam in Tendency of Shifting the Garment Sector ” Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Đà Nẵng Số 04(65) – 2013 “Nghiên cứu cấu trúc vốn doanh nghiệp dệt may miền Trung giai đoạn – A research on the capital structure of Textile enterprises in central region in the current period ” Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Đà Nẵng Số 11(71) – 2013 3.“Số dư đảm phí hoạch định chiến lược kinh doanh - Role of Balance of the contribution margin in making business strategy” Tạp chí Tài chính, số 10 (408) – 1998 25 Footer Page 27 of 149 ... may miền Trung 5.3.1 Hướng đầu tư cho doanh nghiệp theo công đoạn ngành dệt may miền Trung 5.3.2 Hàm ý sách khác ngành dệt may miền Trung 5.3.2.1 Tạo điều kiện cho doanh nghiệp dệt may miền Trung. .. trúc tài doanh nghiệp dệt may miền Trung - Xác định nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài doanh nghiệp dệt may miền Trung - Thiết lập hàm tương quan cấu trúc tài doanh nghiệp dệt may miền Trung với... cấu trúc tài doanh nghiệp dệt may miền Trung nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài doanh nghiệp đo lường quan hệ so sánh NPT VCSH Phạm vi nghiên cứu: doanh nghiệp dệt may khu vực miền Trung hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: Cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp ngành dệt may ở khu vực miền Trung trong tiến trình hội nhậ, Cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp ngành dệt may ở khu vực miền Trung trong tiến trình hội nhậ, Cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp ngành dệt may ở khu vực miền Trung trong tiến trình hội nhậ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay