Đánh Giá Tác Động Của Biên Đổi Khí Hậu Đến Sản Xuất Lúa Và Bước Đầu Đề Xuất Các Giải Pháp Thích Ứng Cho Đồng Bằng Sông Hồng

88 159 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 18:19

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN ĐỨC HIẾU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN SẢN XUẤT LÚA VÀ BƯỚC ĐẦU ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP THÍCH ỨNG CHO ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀ NỘI, NĂM 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN ĐỨC HIẾU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN SẢN XUẤT LÚA VÀ BƯỚC ĐẦU ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP THÍCH ỨNG CHO ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG CHUYÊN NGÀNH: KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG MÃ SỐ: 60.44.03.01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS PHẠM QUANG HÀ HÀ NỘI, NĂM 2015 2 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2015 Tác giả luận văn Nguyễn Đức Hiếu LỜI CẢM ƠN Lời xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Phạm Quang Hà, người trực tiếp hướng dẫn tận tình, chu đáo suốt trình nghiên cứu thực luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn đến thầy giáo, cô giáo Khoa Môi trường, Học viện Nông nghiệp Việt Nam dành nhiều tâm huyết để truyền đạt kiến thức quí báu chuyên ngành khoa học môi trường cho Tôi xin chân thành cảm ơn toàn thể cán bộ, chuyên viên Phòng Khoa học Hợp tác quốc tế, Viện Môi trường Nông nghiệp, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hải Dương, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Thái Bình tạo điều kiện giúp đỡ trình khảo sát, thu thập xử lý số liệu, tài liệu liên quan để xây dựng luận văn Cuối muốn gửi lời cảm ơn tới gia đình bạn bè tôi, người động viên, giúp đỡ suốt trình học tập rèn luyện Học viện Nông nghiệp Việt Nam Hà Nội, ngày tháng năm 2015 Tác giả luận văn Nguyễn Đức Hiếu MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BĐKH ĐBSCL ĐBSH Biến đổi khí hậu Đồng sông Cửu Long Đồng sông Hồng FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations GDP HTSDĐ Gross Domestic Product Hiện trạng sử dụng đất IASVN Institute of Agriculture Science for Southern Viet Nam IPCC KHKT KNK NASA Intergovernmental Panel on Climate Change Khoa học kỹ thuật Khí nhà kính National Aeronautics and Space Administration NN & PTNT Nông nghiệp Phát triển nông thôn TN&MT PTNT UNFCCC Tài nguyên Môi trường Phát triển nông thôn United Nations Framework Convention on Climate Change DANH MỤC BẢNG STT Tên bảng Trang STT Tên hình Trang MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Lúa gạo lương thực quan trọng Việt Nam Nó nguồn lương thực quan trọng cho nửa loài người, nước Đông Á, Đông Nam Á Nam Á Trong năm 2013, xuất lúa gạo toàn cầu mức 469,4 triệu tiêu thụ gạo toàn cầu ước tính khoảng 467 triệu Theo số liệu Tổ chức Lương thực Nông nghiệp Liên Hợp Quốc năm 2013, Việt Nam đứng thứ giới sản xuất lúa gạo sau Ấn Độ Thái Lan (FAO, 2014) Xét thứ hạng nước theo sản lượng, gạo sản phẩm nông nhiệp hàng đầu Việt Nam với tổng sản lượng năm 2013 44,1 triệu tấn, tương đương 19,1 tỷ USD tăng 338 ngàn so với năm 2012 Xuất gạo Việt Nam năm 1995 1,988 triệu đến năm 2013 6,61 triệu Có thể thấy lượng xuất gạo Việt Nam 18 năm qua tăng 3,3 lần đóng góp không nhỏ cho xuất Việt Nam (năm 2013 đạt 2,95 tỷ USD chiếm 2,2% tổng kim ngạch xuất nước) (Tổng cục Thống kê, 2014) Trong bối cảnh biến đổi khí hậu nay, thực trạng sản xuất lúa gạo Việt Nam chịu nhiều áp lực tác động tiêu cực Theo kịch biến đổi khí hậu (BĐKH) Bộ TN&MT, nước biển dâng m, khoảng 39% diện tích đồng sông Cửu Long, 10% diện tích đồng sông Hồng (ĐBSH) Quảng Ninh, 2,5% diện tích thuộc tỉnh ven biển miền Trung có nguy bị ngập (Bộ TN & MT, 2014) Mực nước biển tăng tăng áp lực xâm nhập mặn, nước mặt cho tưới tiêu bị ảnh hưởng nước ngầm bị mặn hóa, đất trồng trồng bị tác động theo Thêm nữa, vùng trồng lúa ta chủ yếu tập trung đồng thấp ven biển nên hệ lụy nước biển dâng cao đáng ngại, điều ảnh hưởng lớn đến sản xuất lúa nước nói chung đồng sông Hồng nói riêng ĐBSH vùng sản xuất lúa lớn thứ hai nước ta, có khoảng triệu đất với sản lượng triệu lương thực (18% nước) dân số 19 triệu người (22% nước) bình quân ruộng đất thấp (bằng 40% số trung bình 99 nước) (Thông tin nông thôn Việt Nam, 2014) Các nghiên cứu đánh giá tác động biến đổi khí hậu đến sản xuất lúa ĐBSH ý năm gần câu hỏi cần lời giải đáp, nông dân người trông lúa nhà hoạch định sách quan tâm Vì lý nêu, tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá tác động biến đổi khí hậu đến sản xuất lúa bước đầu đề xuất giải pháp thích ứng cho đồng sông Hồng” Mục đích nghiên cứu Đánh giá trạng sản xuất lúa ĐBSH biện pháp áp dụng sản xuất lúa gặp khó khăn thời tiết, khí hậu Xác định diễn biến khí hậu, thời tiết khu vực ĐBSH thời gian vừa qua, tác động, mức độ thiệt hại hậu BĐKH đến lúa sản xuất lúa ĐBSH Đánh giá mức độ tổn thương BĐKH đến lúa tỉnh Thái Bình Hải Dương Định lượng số thay đổi suất lúa theo kịch BĐKH đến năm 2050 ĐBSH Góp phần đề xuất giải pháp giảm thiệt hại tác động BĐKH đảm bảo sản xuất lúa ĐBSH Yêu cầu đề tài Nêu đặc điểm tự nhiên (đất đai, khí hậu), kinh tế - xã hội (điều kiện sản xuất) liên quan đến trạng sản xuất lúa ĐBSH Nêu biến đổi khí hậu biểu cực đoan thời tiết ĐBSH năm gần đây, ví dụ cụ thể Nêu tác động BĐKH đến lúa sản xuất lúa ĐBSH Các kinh nghiệm canh tác lúa thực tiễn ứng phó với bất lợi thiên tai, thời tiết Đánh giá mức độ tổn thương định lượng suất lúa theo kịch BĐKH Đề xuất giải pháp đảm bảo sản xuất lúa ĐBSH 10 2030 6,47 6,45 6,44 2040 6,49 6,35 6,34 2050 6,40 6,16 6,15 Đối với canh tác tiềm năng: Năng suất lúa mùa tỉnh Thái Bình giảm nhiều vào năm 2050 theo kịch A2 1,52 tấn/ha, giảm vào năm 2020 theo kịch B1 1,16 tấn/ha Hình 3.4 Năng suất tiềm lúa mùa tỉnh Thái Bình theo kịch BĐKH (tấn/ha) 3.4.2.2 Hải Dương + Vụ Xuân Năng suất thông thường: Năng suất tham chiếu mô hình canh tác thông thường vụ xuân tỉnh Hải Dương năm 2014 5,40 tấn/ha Bảng 3.23 Năng suất thông thường lúa xuân tỉnh Hải Dương theo kịch BĐKH (tấn/ha) Năm Kịch B1 B2 A2 2020 5,32 5,26 5,17 2030 5,24 5,19 5,08 2040 5,22 5,08 5,00 2050 5,09 5,03 5,02 Đối với canh tác thông thường: Năng suất lúa xuân tỉnh Hải Dương giảm nhiều kịch A2 vào năm 2050 0,38 tấn/ha, giảm vào năm 2020 theo kịch B1 0,08 tấn/ha 74 Hình 3.5 Năng suất thông thường lúa xuân tỉnh Hải Dương theo kịch BĐKH (tấn/ha) Năng suất tiềm năng: Năng suất tham chiếu mô hình canh tác tiềm vụ xuân tỉnh Hải Dương năm 2014 10,36 tấn/ha Bảng 3.24 Năng suất tiềm lúa xuân tỉnh Hải Dương theo kịch BĐKH (tấn/ha) Năm Kịch B1 B2 A2 2020 10,16 10,12 10,08 2030 10,07 10,03 9,99 2040 10,01 9,91 9,87 2050 10,01 9,80 9,55 Đối với canh tác tiềm năng: Năng suất lúa xuân tỉnh Hải Dương giảm nhiều kịch A2 vào năm 2050 0,81 tấn/ha, giảm vào năm 2020 theo kịch B1 0,20 tấn/ha Hình 3.6 Năng suất tiềm lúa xuân tỉnh Hải Dương theo kịch BĐKH (tấn/ha) + Vụ Mùa: Năng suất thông thường: Năng suất tham chiếu mô hình canh tác thông thường vụ mùa tỉnh Hải Dương năm 2014 5,80 tấn/ha Bảng 3.25 Năng suất thông thường lúa mùa tỉnh Hải Dương theo kịch BĐKH (tấn/ha) 75 Năm Kịch B1 B2 A2 2020 5,79 5,74 5,73 2030 5,72 5,71 5,71 2040 5,71 5,65 5,64 2050 5,64 5,61 5,31 Đối với canh tác thông thường: Năng suất lúa mùa tỉnh Hải Dương giảmg nhiều kịch A2 vào năm 2050 0,49 tấn/ha, giảm vào năm 2020 theo kịch B1 0,01 tấn/ha Hình 3.7 Năng suất thông thường lúa mùa tỉnh Hải Dương theo kịch BĐKH (tấn/ha) Năng suất tiềm năng: Năng suất tham chiếu mô hình canh tác tiềm vụ mùa tỉnh Hải Dương năm 2014 9,40 tấn/ha Bảng 3.26 Năng suất tiềm lúa mùa tỉnh Hải Dương theo kịch BĐKH (tấn/ha) Năm Kịch B1 B2 A2 2020 9,22 9,09 9,08 2030 9,11 9,10 9,07 2040 9,06 8,96 8,93 2050 8,90 8,74 8,69 76 Đối với canh tác tiềm năng: Năng suất lúa mùa tỉnh Hải Dương giảm nhiều kịch A2 vào năm 2050 0,71 tấn/ha, giảm vào năm 2020 theo kịch B1 0,18 tấn/ha Hình 3.8 Năng suất tiềm lúa mùa tỉnh Hải Dương theo kịch BĐKH (tấn/ha) 3.5 Đề xuất biện pháp đảm bảo sản xuất lúa vùng ĐBSH - Cần nghiên cứu phát triển giống lúa phù hợp với vùng để giảm bớt tập trung lệ thuộc vào số giống nhập nội có chất lượng thấp khả chống chịu - Hoàn thiện quy trình canh tác đặc thù cho giống lúa điều kiện sinh thái sở ứng dụng kỹ thuật canh tác tân tiến, tiết kiệm đầu vào, đặc biệt tiết kiệm nước tưới cho vùng canh tác lúa có nguy khô hạn - Chuyển dịch cấu mùa vụ giống lúa hợp lý để né tránh thiên tai tượng thời tiết cực đoan, giảm tổn thất trực tiếp tác động thiên tai sản xuất lúa ĐBSH - Cần rà soát lại số đưa vào đánh giá tổn thương lúa để xác định giá trị tổn thương thực tế canh tác lúa ĐBSH, sở dự báo thay đổi suất sát với thực tế xác định mức đầu tư phân bón phù hợp nâng cao hiệu sản xuất lúa ĐBSH - Cần tiếp tục nghiên cứu đánh giá dự báo xu hướng thay đổi công nghệ, hiệu công nghệ chọn tạo giống lúa để có giải pháp phù hợp nhằm hạn chế tối thiểu tác động tiêu cực biến đổi khí hậu đến thay đổi suất tiềm thực tế sản xuất lúa vùng ĐBSH 77 KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ Kết luận Hiện trạng diện tích, suất sản lượng trồng lúa vùng ĐBSH cho thấy vùng có vai trò lớn việc cung cấp lương thực cho vùng, cho nước xuất Đồng thời vùng có suất trồng lúa cao nước biết áp dụng kỹ thuật tiên tiến cho suất cao hạn chế bớt tác động BĐKH đến sản xuất lúa Tuy nhiên cần biện pháp khắc phục tác động BĐKH đầu tư hợp lý để tăng sản lượng lúa nâng cao suất cao Vùng ĐBSH chịu nhiều tác động BĐKH nhiệt độ, hạn hán, mưa, rét, dịch bệnh … ảnh hưởng lớn đến diện tích trồng lúa suất Cần có biện pháp phòng ngừa từ xa biện pháp hạn chế tác động BĐKH đảm bảo suất sản lượng trồng lúa vùng ĐBSH Chỉ số dễ bị tổn thương sản xuất lúa tỉnh Thái Bình Hải Dương mức cao so với tỉnh khác vùng ĐBSH (chỉ Hà Nội) Năng suất lúa tiềm suất thông thường tỉnh Thái Bình tỉnh Hải Dương giảm tất vụ kịch (nhiều kịch A2 năm 2050 kịch B1 năm 2020 Vậy BĐKH tác động đến sản xuất lúa tỉnh Thái Bình tỉnh Hải Dương theo tất kịch Bộ TN & MT, đặc biệt kịch BĐKH cao tác động mạnh Kiến nghị Vùng ĐBSH năm gần suất tăng diện tích trồng lúa giảm dần cần tận dụng tối đa diện tích trồng lúa có sách, chế độ phù hợp đảm bảo sản lượng vùng Xây dựng sách cải tiến giống kỹ thuật canh tác lúa đặc biệt lúa xuân để giảm nhẹ tác động BĐKH đến suất sản lượng Chọn tạo giống lúa có khả chống chịu cao, tiềm năng suất lớn thích hợp với điều kiện thời tiết cực đoan 78 Đối với tỉnh Thái Bình Hải Dương hai tỉnh có diện tích trồng lúa lớn chịu nhiều ảnh hưởng BĐKH cần có biện pháp giảm nhẹ mức độ tổn thương cách phân vùng khu vực trồng lúa, khu vực đô thị hóa; hạn chế tác động trình đô thị hóa – công nghiệp hóa đến thời tiết, khí hậu Dựa vào kết dự báo suất lúa theo kịch BĐKH tỉnh Thái Bình Hải Dương cần có biện pháp điều chỉnh thích hợp yếu tố ảnh hưởng đến suất lúa phân bón, đất, giống, mật độ cấy … cho đảm bảo suất lúa vào năm 2020, 2030, 2040, 2050 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Bách khoa toàn thư mở wikipedia (2014) Biến đổi khí hậu Bộ NN & PTNT (2014) Kỹ thuật trồng thâm canh lúa sản xuất sử dụng phân bón hữu cho lúa Bộ NN PTNT (2014) Thông tin nông nghiệp Bộ TN & MT (2011) Kịch BĐKH 2011 Bộ TN & MT (2014) Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu Bộ TN & MT (2014) Thông tin biến đổi khí hậu Đinh Vũ Thanh (2012) Tác động biến đổi khí hậu đến lĩnh vực nông nghiệp giải pháp ứng phó NXB Nông nghiệp Mai Văn Trịnh, Trần Văn Thể Đinh Vũ Thanh (2014) Biến đổi khí hậu trồng trọt NXB Nông nghiệp Ngân hàng giới (2007) Tác động mực nước biển dâng cao đến nước phát triển Hà Nội, Việt Nam Ngân hàng giới Việt nam 10 Nguyễn Văn Hoan (2006) Cẩm nang lúa NXB Lao động 11 Niêm giám thống kê (2014) Số liệu thống kê nông nghiệp năm 2014 12 Phạm Quang Hà (2013) Nghiên cứu đánh giá tác động biến đổi khí hậu đến sản xuất số trồng chủ lực (lúa, ngô, đậu tương, mía) đồng sông Cửu Long đồng sông Hồng Viện Môi trường Nông nghiệp 13 Phòng trồng trọt Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội, Thái Bình, Hải Dương, Nam Định (2014) Thông tin nông nghiệp 14 Trần Thục (2014) Tích hợp vấn đề biến đổi khí hậu vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Viện Khoa học khí tượng thủy văn Môi trường 15 Sở NN & PTNT Hà Nội, Thái Bình, Hải Dương, Nam Định (2014) Số liệu thống kế nông nghiệp 16 Tổng cục thống kê (2014) Số liệu thống kê nông nghiệp 2014 17 Trang tin biến đổi khí hậu (2014) Thông tin điều kiện kinh tế - xã hội Vùng đồng sông Hồng Bộ Thông tin Truyền thông 18 Trang tin biến đổi khí hậu (2014) Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên Vùng đồng sông Hồng Bộ Thông tin Truyền thông 19 Trang tin nông thôn Việt Nam (2014) Thông tin đồng Sông Hồng 80 20 Nguyễn Văn Cường (2012) Tổng quan biến đổi khí hậu tác động chúng đến hoạt động người Viện nghiên cứu Đào tạo Phát triển công nghệ Huế 21 Viện Khoa học Địa chất Khoáng sản (2014) Tài nguyên khoáng sản vùng đồng sông Hồng 22 Viện Khoa học Khí tượng thủy văn Môi trường (2014) Tích hợp vấn đề biến đổi khí hậu vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Tài liệu tiếng nước Food of Agriculture Organization of the United Nations (2014) Vietnam (http://www.fao.org/countryprofiles/index/en/?iso3=VNM) Glossary (2014) “Glossary – Climate Change” Education Center – Arctic Climatology and Meteorology NSIDC National Snow and Ice Data Center Houghton, John Theodore b (2001) “Appendix I – Glossary” Climate change 2001: the scientific basis: contribution of Working Group I to the Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change Cambridge, UK: Cambridge University Press ISBN 0-52180767-0 National Aeronautics and Space Administration (2014) Climate change 2014 Intergovernmental Panel on Climate Change (2014) Climate change 2014 United Nations Framework Convention on Climate Change (1992) Status of Ratification of the Convention 81 82 83 Bảng Mức tăng nhiệt độ (oC) trung bình mùa đông (XII-II) so với thời kì STT Tỉnh, thành phố Hải Dương Thái Bình 2020 0,5 0,5 203 0,8 0,7 Các mộc thời gian kỉ 21 204 206 207 208 2050 2090 2100 0 0 1,1 1,4 1,8 2,1 2,3 2,6 2,8 1,0 1,3 1,6 1,8 2,1 2,3 2,5 (Nguồn: Bộ TN & MT, 2011) Bảng Mức tăng nhiệt độ (oC) trung bình mùa xuân (III-V) so với thời kì 1980-1999 theo kịch phát thải trung bình (B2) STT Tỉnh, thành phố Hải Dương Thái Bình 2020 0,5 0,5 203 0,8 0,7 Các mộc thời gian kỉ 21 204 206 207 208 2050 2090 2100 0 0 1,1 1,4 1,7 2,0 2,2 2,5 2,7 1,0 1,4 1,6 1,9 2,2 2,4 2,6 (Nguồn: Bộ TN & MT, 2011) Bảng Mức tăng nhiệt độ (oC) trung bình mùa hè (VI-VIII) so với thời kì 1980-1999 theo kịch phát thải trung bình (B2) STT Tỉnh, thành phố Hải Dương Thái Bình 2020 0,5 0,4 203 0,7 0,6 Các mộc thời gian kỉ 21 204 206 207 208 2050 2090 2100 0 0 1,0 1,2 1,5 1,8 2,0 2,2 2,4 0,9 1,1 1,4 1,6 1,8 2,0 2,1 (Nguồn: Bộ TN & MT, 2011) Bảng Mức tăng nhiệt độ (oC) trung bình mùa thu (IX-XI) so với thời kì 1980-1999 theo kịch phát thải trung bình (B2) Các mộc thời gian kỉ 21 203 204 206 207 208 STT Tỉnh, thành phố 2020 2050 2090 2100 0 0 Hải Dương 0,5 0,8 1,1 1,4 1,7 2,0 2,3 2,5 2,7 Thái Bình 0,5 0,7 1,0 1,3 1,6 1,8 2,1 2,3 2,5 (Nguồn: Bộ TN & MT, 2011) Bảng Mức thay đổi (%) lượng mưa mùa đông (XII-II) so với thời kì 19801999 theo kịch phát thải trung bình (B2) STT Tỉnh, thành phố 2020 203 Các mộc thời gian kỉ 21 204 2050 206 207 208 84 2090 2100 0,6 1,4 0,8 1,9 0 Hải Dương 0,4 1,0 1,3 1,5 1,6 1,8 Thái Bình 0,9 2,5 3,1 3,6 4,0 4,5 (Nguồn: Bộ TN & MT, 2011) Bảng Mức thay đổi (%) lượng mưa mùa xuân (III-V) so với thời kì 1980- 2,0 4,8 1999 theo kịch phát thải trung bình (B2) STT Tỉnh, thành phố Hải Dương Thái Bình 2020 -0,6 -0,6 203 -0,9 -0,9 Các mộc thời gian kỉ 21 204 206 207 208 2050 2090 2100 0 0 -1,3 -1,6 -2,0 -2,3 -2,6 -2,9 -3,1 -1,2 -1,6 -2,0 -2,3 -2,6 -2,8 -3,1 (Nguồn: Bộ TN & MT, 2011) Bảng Mức thay đổi (%) lượng mưa mùa hè (VI-VII) so với thời kì 19801999 theo kịch phát thải trung bình (B2) Các mộc thời gian kỉ 21 203 204 206 207 208 STT Tỉnh, thành phố 2020 2050 2090 2100 0 0 Hải Dương 2,1 3,1 4,3 5,6 6,8 7,9 8,9 9,9 10,7 Thái Bình 2,5 3,7 5,2 6,7 8,1 9,5 10,7 11,8 12,7 (Nguồn: Bộ TN & MT, 2011) Bảng Mức thay đổi (%) lượng mưa mùa thu (IX-X1) so với thời kì 19801999 theo kịch phát thải trung bình (B2) STT Tỉnh, thành phố Hải Dương Thái Bình 2020 0,7 1,4 203 1,1 2,1 Các mộc thời gian kỉ 21 204 206 207 208 2050 2090 2100 0 0 1,5 1,9 2,3 2,7 3,0 3,4 3,6 2,9 3,8 4,6 5,3 6,0 6,6 7,2 (Nguồn: Bộ TN & MT, 2011) 85 Hình Bản đồ hành 10 tỉnh đồng sông Hồng (Nguồn: Phạm Quang Hà, 2013) 86 Hình Bản đồ trạng sử dụng đất đồng sông Hồng 2010 (Nguồn: Phạm Quang Hà, 2013) 87 Hình Bản đồ tác động biến đổi khí hậu theo kịch nước biển dâng 100cm đến sản xuất lúa vùng đồng sông Hồng (Tỷ lệ 1:50.000 thu nhỏ) (Nguồn: Phạm Quang Hà, 2013) 88
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh Giá Tác Động Của Biên Đổi Khí Hậu Đến Sản Xuất Lúa Và Bước Đầu Đề Xuất Các Giải Pháp Thích Ứng Cho Đồng Bằng Sông Hồng, Đánh Giá Tác Động Của Biên Đổi Khí Hậu Đến Sản Xuất Lúa Và Bước Đầu Đề Xuất Các Giải Pháp Thích Ứng Cho Đồng Bằng Sông Hồng, Đánh Giá Tác Động Của Biên Đổi Khí Hậu Đến Sản Xuất Lúa Và Bước Đầu Đề Xuất Các Giải Pháp Thích Ứng Cho Đồng Bằng Sông Hồng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay