Đánh Giá Diễn Biến Chất Lượng Môi Trường Nước Mặt Sông Phan Đoạn Chảy Qua Thành Phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

70 260 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 18:19

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA MÔI TRƯỜNG - - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI: “ĐÁNH GIÁ DIỄN BIẾN CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT SÔNG PHAN ĐOẠN CHẢY QUA THÀNH PHỐ VĨNH YÊN, TỈNH VĨNH PHÚC” Người thực : NGUYỄN VĂN GIÁP Lớp : MTE Khóa : 57 Chuyên ngành : Khoa học Môi trường Giáo viên hướng dẫn : THS.DƯƠNG THỊ HUYỀN Hà Nội – 2016 HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA MÔI TRƯỜNG  - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ DIỄN BIẾN CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT SÔNG PHAN ĐOẠN CHẢY QUA THÀNH PHỐ VĨNH YÊN, TỈNH VĨNH PHÚC Người thực : NGUYỄN VĂN GIÁP Lớp : MTE Khóa : 57 Ngành : MÔI TRƯỜNG Giáo viên hướng dẫn : THS DƯƠNG THỊ HUYỀN Địa điểm thực tập : Sông Phan đoạn chay qua thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Hà Nội 2016 2 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Bản luận văn tốt nghiệp công trình nghiên cứu, tìm hiểu thực cá nhân tôi, thực sở nghiên cứu lý thuyết, nghiên cứu khảo sát phân tích từ thực tiễn hướng dẫn khoa học THS.Dương Thị Huyền Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu trình bày luận văn hoàn toàn trung thực, phần trích dẫn tài liệu tham khảo hợp phápvà rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2016 Người viết cam đoan 3 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp đầu tiên, xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban giám hiệu trường Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Khoa Môi trường, Bộ môn Công Nghệ Môi Trường, Bộ môn Sinh thái Nông nghiệp tình giúp đỡ tạo điều kiện cho trình học tập thực đề tài Đặc biệt xin chân thành cảm ơn THs Dương Thị Huyền,Bộ môn Sinh Thái, Học viện Nông Nghiệp Việt Nam trực tiếp, bảo tận tình đóng góp nhiều ý kiến quý báu, giúp đỡ hoàn thành luận văn tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn cán bộ, lãnh đạo Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc, Trung tâm Quan trắc Công nghệ Môi trường Vĩnh Phúc, sở Tài Nguyên Môi Trường tỉnh Vĩnh Phúc, UBND phường Đồng Tâm, UBND phường Thanh Trù bạn bè tạo điều kiện giúp đỡ hoàn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn! Hà Nôi, ngày 18 tháng 05 năm 2016 Học viên 4 MỤC LỤC 5 BẢNG DANH MỤC HÌNH 6 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nước thiếu sống chúng ta, người sử dụng nguồn nước mặt để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hàng ngày (tắm, nước uống, tưới tiêu,…) Nước mặt nguồn nước chủ yếu cung cấp cho sinh hoạt, sản xuất người Với tăng dân số, phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội giới ngày nước mặt trở nên vấn đề quan trọng không riêng quốc gia mà vấn đề tất người, vùng, khu vực trái đất Cùng với phát triển đô thị hóa người tạo sức ép lớn lên nguồn nước mặt việc thải lượng chất thải ngày tăng lên vào môi trường môi trường nước mặt chịu ô nhiễm nặng nề , ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, sinh vật sức khoẻ người Do chung ta cần phải tìm hiểu rõ biến đổi, mức độ ô nhiểm để có biện pháp khả thi bảo vện xử lý, khắc phục, quản lý ô nhiễm môi nhiễm Kiểm soát nguồn gây ô nhiễm nước để trì chất lượng nước mặt cung cấp cho hệ tiếp sau sử dụng nhằm đảm bảo cho phát triển bền vững môi trường Thành phố Vĩnh Yên đường công nghiệp hoá – đại hoá, trình đô thị hoá diễn nhanh chóng Trong năm gần đây, thành phố Vĩnh Yên nói riêng tỉnh Vĩnh Phúc nói chung phát triển nhanh mạnh Trước sông Phan rộng, tuyến giao thông thủy quan trọng, chất lượng nước sông tốt, khai thác nhiều loại tôm cá Ngay kể vùng đất ngập nước, bán ngập thuộc lưu vực sông Phan có giá trị lớn với hệ sinh thái quí giá Hình ảnh xinh đẹp, thơ mộng sông Phan địa bàn tỉnh thành phố tâm trí, ký ức người dân Làn nước xanh cảnh trưa hè lũ trẻ nhảy sông tắm mát, mò tôm, bắt cá ngày không nữa; thay vào màu 7 nước đen đục, ô nhiễm đủ loại nước thải sinh hoạt, nước thải sở sản xuất không qua xử lý đổ dồn Sông Phan có nguy đánh khả tự làm mình, khả tự vệ quý thiên nhiên ban tặng cho cho sông Việc đánh giá diễn biến chất lượng nước mặt thường xuyên, nắm bắt tình hình diễn biến chất lượng nước mặt để có biện pháp quản lý cho phù hợp, kịp thời xử lý nguồn gây ô nhiễm, đảm bảo chất lượng nước Chính vậy, hướng dẫn cô Th.s Dương Thị Huyền mà tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá diễn biến chất lượng môi trường nước mặt sông Phan đoạn chảy qua thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc ” Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đánh giá diễn biến chất lượng môi trường nước mặt sông Phan đoạn chảy qua thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc thông qua số tiêu đánh giá chất lượng nước Phân tích nguyên nhân làm ảnh hưởng đến chất lượng nước sông Phan đoạn chảy qua thành phố Vĩnh Yên Đề xuất số biện pháp khắc phục bảo vệ chất lượng nước sông Phan 8 Chương TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Khái quát chất lượng nước 1.1.1 Các tiêu đánh giá chất lượng nước Là tiêu cho ta biết chất lượng nước, sức sống nước từ tìm gia giải pháp phù hợp, khả thi để bảo vệ khắc phục cố môi trường Cũng mục đích sử dụng nước cho phù hợp 1.1.1.1 Các ion vô hòa tan Nhiều ion vô có nồng độ cao nước tự nhiên, đặc biệt nước biển Trong nước thải đô thị chứa lượng lớn ion Cl -, SO42-, PO43-, Na+, K+ Trong nước thải công nghiệp, ion kể có chất vô có độc tính cao hợp chất Hg, Pb, Cd, As, Sb, Cr, [19] Các chất dinh dưỡng (N, P) Muối nitơ photpho chất dinh dưỡng thực vật, nồng độ thích hợp chúng tạo điều kiện cho cỏ, rong tảo phát triển Amoni, nitrat, photphat chất dinh dưỡng thường có mặt nguồn nước tự nhiên, hoạt động sinh hoạt sản xuất người làm gia tăng nồng độ ion nước tự nhiên[19] Amoni amoniac (NH4+, NH3): nước mặt thường chứa lượng nhỏ (dưới 0,05 mg/L) ion amoni (trong nước có môi trường axít) amoniac (trong nước có môi trường kiềm) Nồng độ amoni nước ngầm thường cao nhiều so với nước mặt Nồng độ amoni nước thải đô thị nước thải công nghiệp chế biến thực phẩm thường cao, có lúc lên đến 100 mg/L Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước mặt (QCVN 08:2008/BTNMT) quy định nồng độ tối đa amoni (hoặc amoniac) 9 nguồn nước dùng vào mục đích sinh hoạt 0,1 mg/L (tính theo N) từ 0,2 đến 1,0 mg/L cho mục đích sử dụng khác[19] Nitrat (NO3-): sản phẩm cuối phân hủy chất chứa nitơ có chất thải người động vật Trong nước tự nhiên nồng độ nitrat thường nhỏ mg/L Do chất thải công nghiệp, nước chảy tràn chứa phân bón từ khu nông nghiệp, nồng độ nitrat nguồn nước tăng cao, gây ảnh hưởng đến chất lượng nước sinh hoạt nuôi trồng thủy sản Trẻ em uống nước chứa nhiều nitrat bị mắc hội chứng methemoglobin (hội chứng “trẻ xanh xao”) QCVN 08:2008/BTNMT quy định nồng độ tối đa nitrat nguồn nước mặt dùng vào mục đích sinh hoạt mg/L (tính theo N) từ đến 15 mg/L cho mục đích sử dụng khác[19] Photphat (PO43-): nitrat, photphat chất dinh dưỡng cần cho phát triển thực vật thủy sinh Nồng độ photphat nguồn nước không ô nhiễm thường nhỏ 0,01 mg/L Nước sông bị ô nhiễm nước thải đô thị, nước thải công nghiệp nước chảy tràn từ đồng ruộng chứa nhiều loại phân bón, có nồng độ photphat đến 0,5 mg/L Photphat không thuộc loại hóa chất độc hại người, nhiều tiêu chuẩn chất lượng nước không quy định nồng độ tối đa cho photphat Mặc dù không độc hại người, song có mặt nước nồng độ tương đối lớn, với nitơ, photphat gây tượng phú dưỡng (eutrophication, gọi phì dưỡng) Theo nhiều tác giả, hàm lượng photphat nước đạt đến mức ³ 0,01 mg/l (tính theo P) tỷ lệ P:N:C vượt 1:16:100, gây tượng phú dưỡng nguồn nước Từ eutrophication bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp, có nghĩa “được nuôi dưỡng tốt” Phú dưỡng tình trạng hồ nước có phát triển mạnh tảo Mặc dầu tảo phát triển mạnh điều kiện phú dưỡng hỗ trợ cho chuỗi thức ăn hệ sinh thái nước, phát triển bùng nổ tảo gây 10 10 Bảng 3.11 Bảng số liệu phân tích thông số TSS (mg/l) VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 QCVN08:2008/BTNMT(B1) Đợt1 51 50 59 67 71 Đợt2 60 53 70 81 65 Đợt3 89 90 73 60 53 2013 36 36 36 36 36 50 (nguồn: Kết phân tích) Hình 3.10 Biểu đồ biến động TSS nước mặt sông Phan Tại VT1 giá trị TSS giao động khoảng 51(mg/l) đến 89(mg/l); giá trị TSS biến động mạnh qua thời điểm quan trắc, cao đợt ( có giá trị 89mg/l) Giá trị TSS so với năm 2013 nhiều lần(1,42 đến 2,47 lần), cho thấy TSS có xu hướng tăng lên vào thời điểm quan trắc Vượt 1,02 đến 1,78 lần so với QCVN08:2008/BTNMT(B1) Vị trí có dấu hiệu ô nhiễm TSS nhẹ Tại VT2 giá trị TSS dao động khoảng 50(mg/l) đến 90(mg/l); thời điểm quan trắc giá trị TSS biến động mạnh cao đợt (có giá trị 90mg/l) Giá trị TSS cao với năm 2013 từ 1,38 đến 2,5 lần, cho thấy TSS có xu hướng tăng vào thời điểm quan trắc Vượt 1,06 đến 1,8 lần so với QCVN08:2008/BTNMT(B1), vị trí có dấu hiệu ô nhiễm TSS nhẹ Tại VT3 giá trị TSS dao động khoảng 59(mg/l) đến 73(mg/l); giá trị TSS biến động không nhiều qua đợt quan trắc Giá trị TSS cao so vơi năm 2013 từ 1,64 đến 2,02 lần, cho thấy TSS có xu hướng tăng lên vào thời điểm quan trắc Vượt 1,18 đến 1,46 lần so với QCVN08:2008/BTNMT(B1), vị trí có dấu hiệu ô nhiễm TSS nhẹ Tại VT4 giá trị TSS dao động khoảng 60(mg/l) đến 81(mg/l); giá trị TSS có biến động qua đợt quan trắc cao đợt 2( có giá trị 81 mg/l) Giá trị TSS cao so với năm 2013 từ 1,67 đến 2,25 lần, cho thấy 56 56 TSS có xu hướng tăng lên vào thời điểm quan trắc Vượt 1,2 đến 1,62 lần so với QCVN08:2008/BTNMT(B1), vị trí bị ô nhiễm TSS Tại VT5 giá trị TSS dao động khoảng 53(mg/l) đến 71(mg/l); đợt quan trắc thấy giá trị TSS có biến động không nhiều cao đợt (có giá trị 71 mg/l) Giá trị TSS cao so với năm 2013 cụ thể 1,47 đến 1,97 lần, cho thấy TSS có xu hướng tăng lên Vượt 1,06 đến 1,42 lần so với QCVN08:2008/BTNMT(B1), vị trí có dấu hiệu ô nhiễm TSS nhẹ Tại vị trí VT3,VT4,VT5 có hàm lượng TSS tương đối đồng đều, VT1,VT2 có thời điêm TSS tăng cao đột biến, nguyên nhân vào đầu mùa mưa hai vị trí gần cánh đồng, công trình thi công( bệnh viện hồi sức Vĩnh Phúc, nắn sông) làm hàm lượng chất rắn lơ lửng tăng lên khối lượng bụi, bùn đất chảy xuống sông Nhìn chung 5/5 vị trí có giá trị TSS cao năm 2013 từ 1,39 đến 2,27 lần, TSS có xu hướng tăng lên vào thời điểm quan trắc Cả 5/5 vị trí có giá trị TSS vượt ngưỡng cho phép QCVN08:2008/BTNMT(B1) từ 1,02 đến 1,78 lần cho thầy nước mặt sông Phan đaonj chảy qua thành phố Vĩnh Yên bị ô nhiễm TSS nhẹ vào thời điểm quan trắc Nguyên nhân đầu mùa mưa, mùa cấy nước giao lưu với đồng ruộng, nước mưa theo bùn đất, vật liệu xây dựng từ công trình nắn sông gần Làm hàm lượng TSS tăng lên 3.3.2.6 Coliform: Được coi vi khuẩn định thích hợp để đánh giá chất lượng nước uống, nước sinh hoạt nước nuôi trồng thủy sản (dễ phát định lượng), thường tồn thiên nhiên không đặc hiệu cho ô nhiễm phân.(Tuy nhiên nhóm vi khuẩn Coliform có phổ biến Escherichia Coli, loại vi khuẩn thường có hệ tiêu hóa người) Bảng 3.12 Bảng số liệu phân tích thông số Coliform (MNP/100ml) Đợt1 57 57 Đợt2 Đợt3 2013 VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 QCVN08:2008/BTNMT(B1) 1622 1905 1568 2501 2230 2740 2100 1750 1930 1860 2100 2400 1700 1300 1700 2200 2200 2200 2200 2200 7500 (nguồn: Kết phân tích) Hình 3.11 Biểu đồ biến động Coliform nước mặt sông Phan Tại VT1 giá trị Coliform dao động khoảng 1622(MNP/100ml) đến 2740(MNP/100ml); thời điểm quan trắc số lượng Coliform có biến động, cao đợt với 2740(MNP/100ml) Giá trị Coliform nhỏ so với năm 2013 đợt1 đợt 3, đợt cao năm 2013, lượng Coliform có dấu hiệu giảm nhẹ Đều nằm ngưỡng cho phép QCVN08:2008/BTNMT(B1) Tại VT2 giá trị Coliform dao động khoảng 1905(MNP/100ml) đến 2400(MNP/100ml); lượng Coliform biến động không nhiều qua thời điểm quan trắc cao đợt 3( có giá trị 2400MNP/100ml) Đợt đợt có giá trị Coliform thấp so vơi năm 2013 đợt cao chút, cho thấy lượng Coliform có xu hướng giảm nhẹ vào thời điểm quan trắc Đều nằm ngưỡng cho phép QCVN08:2008/BTNMT(B1) Tại VT3 giá trị Coliform dao động khoảng 1568(MNP/100ml) đến 1700(MNP/100ml); giá trị Coliform biến động không lớn qua đợt quan trắc cao đợt có giá trị 1700(MNP/100ml) Giá trị Coliform thấp so với năm 2013, cho thấy vị trí Coliform có xu hướng giảm Đều nằm ngưỡng cho phép QCVN08:2008/BTNMT(B1) Tại VT4 giá trị Coliform dao động khoảng 1300(MNP/100ml) đến 2501(MNP/100ml); giá trị Coliform có biến động lớn thấp đợt 3(có gí trị 1300MNP/100ml) Giá trị Coliform đợt đợt thấp so 58 58 với năm 2013, đợt cao không đáng kể, cho thấy Coliform có xu hướng giảm vào thời điểm quan trắc Đều nằm ngưỡng cho phép QCVN08:2008/BTNMT(B1) Tại VT5 giá trị Coliform dao động khoảng 1700(MNP/100ml) đến 2230(MNP/100ml); giá trị Coliform biến động nhẹ cao đợt 1(có giá trị 2230 MNP/100ml) Giá trị Coliform thấp so với năm 2013, đợt cao không đáng kể, cho thây Coliform có xu hướng giảm Đều nằm ngưỡng cho phép QCVN08:2008/BTNMT(B1) Tại vị trí cho thấy lượng Coliform biến động không nhiều cao VT1, nguyên nhân VT1 tiếp nhận nhiều nước thải trạng trại, nước trang trại chăn nuôi giao lưu với nước sông Phan VT3 có lượng Coliform thấp nơi dân cư, trang trại, điểm sau giao giữ sông Phan Đầm vạc, nên tiếp nhận chất thải chăn nuôi Tổng quan cho thấy lượng Coliform có dấu hiệu giảm nhẹ Đều năm ngưỡng cho phép QCVN08:2008/BTNMT(B1) 3.4 Các biện pháp cải thiên bảo vệ sông Phan, đoạn chảy qua thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc 3.4.1 Các biện pháp công trình: Tăng cường nạo vét, khơi thông dòng chảy giúp cho dòng chảy lưu thông không bị ứa đọng Xây dựng bờ kè giảm thiểu xói, lở hai bên bờ sông Xây dựng, hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải tập trung thành phố: Chủ đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật thành phố cần xây dựng hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung Đảm bảo tất nguồn thải xử lý Các hạng mục cần thiết kế phù hợp điều kiện thực tế; xây dựng, lắp đặt thiết kế; trì hoạt động ổn định hiệu suốt trình hoạt động 59 59 3.4.2 Các biện pháp khác: Thực nghiêm túc chế độ tự quan trắc báo cáo môi trường: Chủ đầu tư doanh nghiệp, bệnh viện khu vực thành phố phải thực nghiêm túc việc tự quan trắc theo cam kết tuân thủ chế độ báo cáo thường xuyên cho quan có thẩm quyền theo quy định Yêu cầu bắt buộc trạm xử lý nước thải tập trung thành phố phải lắp đặt hệ thống quan trắc tự động giám sát chất lượng nước thải trước thải môi trường Số liệu cập nhật thường xuyên liên tục quan quản lý môi trường Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, mô hình quản lý công nghệ thân thiện môi trường: Thường xuyên tổ chức tập huấn, hướng dẫn thực văn pháp luật BVMT chủ doanh nghiệp đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng kỹ thuật thành phố chủ dự án đầu tư khu vực thành phố Tăng cường tuyên truyền, phổ biến tiêu mục tiêu bảo vệ môi trường thành phố doanh nghiệp khu vực thành phố, mô hình quản lý công nghệ thân thiện với môi trường Tuyên truyền, quản lý giúp doanh nghiệp tiếp cận vay vốn sử dụng hiệu nguồn quỹ bảo vệ môi trường công tác xây xây dựng hệ thống xử lý nước thải công tác bảo vệ môi trường khác Cần có quy định cụ thể chế tài riêng cho lĩnh vực đầu tư bảo vệ môi trường Về công nghệ Ở nhiều sở sản xuất sử dụng công nghệ, thiết bị sản xuất lạc hậu, phát sinh dòng thải lớn nên công nghệ, hệ thống thiết bị xử lý không đáp ứng yêu cầu xử lý, sở có tiềm gây ô nhiễm lớn sở luyện kim, sản xuất xi măng, khai thác khoáng sản kim loại Do cần có hộ trợ cho doan nghiệp cải tiến thiết bị máy móc 60 60 Tư vấn cho doanh nghiệp việc lựa chọn công nghệ xử lý môi trường Công khai thông tin môi trường đơn vị: Công khai công tác BVMT đơn vị, doanh nghiệp khu vực thành phố phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài, trang tin điện tử), nhằm tạo sức ép đơn vị, doanh nghiệp vi phạm, gây ô nhiễm môi trường động viên, khuyến khích đơn vị, doanh nghiệp thực tốt công tác BVMT Tăng cường lực cán quản lý bảo vệ môi trường: Tăng cường lực cho đội ngũ thực phận chuyên môn môi trường Sở Tài Nguyên Môi Trường Phòng Tài Nguyên Môi trường thành phố Vĩnh Yên Việc tăng cường cần trọng đào tạo nâng cao trình độ tăng cường số lượng đội ngũ cán Nâng cao chất lượng công tác thẩm định thành ĐTM, đặc biệt thẩm định yếu tố môi trường, chất lượng công tác tra, giám sát, đảm bảo thi hành quy định bảo vệ môi trường sở sản xuất xả thải Hoàn thiện cấu tổ chức hệ thống quản lý môi trường: Việc hoàn thiện cấu tổ chức hệ thống quản lý môi trường công việc quan trọng KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ Kết luận: Qua trình thực đề tài rút kết luận sau 61 61 Quá trình phát triển, đô thị hóa thành phố Vĩnh Yên gia tăng chất thải hoạt động sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ sinh hoạt người dân tạo nên áp lực lớn chất lượng nước sông Phan Nếu biện pháp bảo vệ môi trường, xử lý nước thải phù hợp nước sông Phan bị ô nhiễm nặng Qua kết quan trắc cho thấy nước sông Phan đoạn chảy qua thành phố Vĩnh Yên có biểu ô nhiễm hữu cơ, vô cơ, chất rắn lơ lửng Nhất tiêu BOD5 vượt 1,8 đến 12,6 lần so với QCVN08:2008/BTNMT(B1) nhận lượng lớn chất thải sinh hoạt, chất tẩy rửa từ trung tâm dịch vụ hai phường Đồng Tân Thanh Trù Chỉ tiêu DO qúa thấp so với quy chuẩn nguyên nhân nước sông bị ô nhiễm COD, làm giảm lượng oxy hòa tan Ngoài tượng bèo tây lấn áp mặt sông khiến cho oxy từ không khí hòa tan vào nước giảm mạnh Các nguyên nhân gây ô nhiễm nước sông Phan gồm: Nguyên nhân trực tiếp nước thải sinh hoạt, chăn nuôi, nông nghiệp,nước thải sản xuất công nghiệp Nguyên nhân gián tiếp nguồn lực cán bộ, công nghệ xử lý việc tuân thủ quy định pháp luật bảo vệ môi trường, ý thức người dân việc bảo vệ môi trường Đề nghị Tôi có số đề nghị sau: Tăng cường nạo vét khơi thông dòng chảy, vớt bèo tây rác để mặt sông thông thoáng giúp lượng oxy hòa tan vào nước tăng lên Cần đưa ngưỡng chịu tải tiêu nước mặt sông Phan để có giải pháp tổng thể xử lý kiểm soát ô nhiễm Tăng cường kiểm tra, giám sát, kiên xử lý nghiêm khắc tổ chức, cá nhân vi phạm Tăng cường cán kiểm tra kĩ chất lượng chất thải, lưu lưởng thải doanh nghiệp, khu công nghiệp trước xả thải xuống sông 62 62 Tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng giữ gìn vệ sinh bảo vệ môi trường Tăng cường đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường, xử lý chất thải đặc biệt xử lý nước thải trước đổ xuống sông để giảm thiểu ô nhiễm TÀI LIỆU THAM KHẢO [01] Cục Bảo vệ môi trường, 2007, Dự án “Điều tra, thống kê, đánh giá ảnh hưởng ô nhiễm môi trường tới sức khoẻ cộng đồng” [02] Cục Quản lý Tài nguyên nước, 2008, Dự án đánh giá ngành nước [03] Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc (2005, 2010), Niên giám thống kê tỉnh Vĩnh Phúc năm 2005 Niên giám thống kê tỉnh Vĩnh Phúc 2010 [ 04] Bộ Tài Nguyên Môi Trường Luật bảo vệ môi trường 2014 [05] Bộ Tài Nguyên Môi trường,TCVN 6663-6:2008 [06] Bộ Tài nguyên Môi trường, 2006, Báo cáo môi trường quốc gia 2006 - Môi trường nước lưu vực sông: Cầu, Nhuệ - Đáy, Đồng Nai [07] Bộ Tài nguyên Môi trường, 2009, Báo cáo “Những vấn đề giải pháp quản lý khai thác, sử dụng nước” [08] Bộ Tài Nguyên Môi Trường Báo cáo môi trường quốc gia năm 2013 [19] Bộ Tài nguyên Môi trường, Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA (1/2010), Báo cáo tổng kết nghiên cứu quản lý môi trường nước lưu vực sông Việt Nam, Hà Nội [10] Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/4/2004 Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn 63 63 [11] Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 Chính phủ thoát nước đô thị khu công nghiệp [12] Nghị định số 120/2008/NĐ-CP ngày 01/12/2008 Chính phủ quản lý lưu vực sông [13] Sở Tài Nguyên Môi Trường tỉnh VĨNH PHÚC Báo cáo trạng môi trường tỉnh Vĩnh Phúc năm 2009 [14] Sở Tài Nguyên Môi Trường, 2007-2011, Báo cáo trạng môi trường địa phương [15] Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc (2011), Quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 [16] Sở Tài Nguyên Môi Trường tỉnh VĨNH PHÚC Báo cáo trạng môi trường tỉnh vĩnh phúc năm 2010 [17] Sở Tài Nguyên Môi Trường tỉnh VĨNH PHÚC Báo cáo trạng môi trường tỉnh 2013 [18] Sở tài nguyên môi trường tỉnh VĨNH PHÚC.Thực trạng nguồn nước mặt Vĩnh Phúc giải pháp nh Phúc 2013 [19] BÙI HỌC PHI (2013)- Luận văn thạc sĩ : Đánh giá thực trạng chất lượng nước mặt sông Cầu đoạn chảy qua thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên Đại học Nông Lâm Thái Nguyên [ 20] Đào Duy Hưng(2012) Luận văn Thạc sĩ: Nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng trình đô thị hóa, công nghiệp hóa Thành phố Vĩnh Yên đến môi trường sông Phan đề xuất giải pháp quản lý.Đại học Tài Nguyên Và Môi Trường [21] Liên hiệp Các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp với Mạng lưới sông ngòi Việt Nam (VRN), ngày 14.8.2012 Tp HCM, Báo cáo hội thảo khoa học “Mê Công đập thủy điện” [22] QCVN08:2008/BTNMT 64 64 [23] Tài nguyên nước trạng sử sụng nước Việt Nam http://www.slideshare.net/ Thứ bảy 26/03/2016 [24] Trung tâm Quan trắc môi trường - Tổng cục Môi trường, 2007-2011, Báo cáo kết quan trắc môi trường [25] Tổng cục Thống kê, 2011, Niên giám thống kê năm 2010 [26] Tổng cục Môi trường, 2010, Báo cáo Xây dựng triển khai chương trình quan trắc môi trường nước, trầm tích, đánh giá mức độ ô nhiễm xuyên biên giới qua hệ thống sông Hồng [27].Trung tâm Con người Thiên nhiên, 2011, Tổ chức quản lý lưu vực sông Việt Nam - Quyền lực Thách thức [28] VÕ DƯƠNG MỘNG HUYỀN, TRẦN THỊ TRÀ MI, (04/2013) Bài báo cáo :Tài nguyên nước trạng sử dụng nước.Trường Đại Học NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH 65 65 HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA MÔI TRƯỜNG PHIẾU ĐIỀU TRA HỘ DÂN Họ tên :……………………………Tuổi:……… Gioi tính : Địa chỉ: Dân tộc : Kinh Anh/chị có phải chủ hộ không: Dân tộc khác: o Có o Không Trình độ văn hóa: o o o o o o Tổng số người gia đình(Anh/chị):…… …Số người 18 tuổi…… Thời gian ngụ cư (Anh/ chị): o o o o o 30 năm Nguồn thu gia đình: o o o o 66 Cấp Cấp2 Cấp Trung cấp Cao đẳng/đại học Sau đại học Nông nghiệp Công nhân Buôn bán Tiểu thủ công nghiệp 66 o Tiền lương Nguồn nước dùng cho gia đinh từ đâu: o o o o Nước máy Giếng khoan Giếng thường Loại khác……………………………………………… 10.Theo (Anh/chị) loại nước thải gia đình phát sinh từ đâu: o Sinh hoạt o Chăn nuôi o Làng nghề o Khác……………………………………………………… 11 (Anh/chị) nước thải gia đình đổ đâu: o Trong vườn o Hệ thống công cộng o Sông,kênh, rạch o Nguồn khác……………………………………………… 12 Hệ thống công cộng, kênh, rạch có đổ sông Phan hay không: o Có o Không 13 Anh/chị có biết hoạt động bảo vệ môi trường diễn địa phương: o Không biết o Không quan tâm o Có Biết (hoạt động gi? Hoạt động có liên quan đến sông Phan không?) ……………………………………………………………… ………………………………………………………………… ……………………………………………………………… ………………………………………………………………… 14 Theo anh/chị nước sông khu vực có bị ô nhiễm không: o Không bị ô nhiễm o Bình thường 67 67 o It bị ô nhiễm o Ô nhiễm nặng 15.Theo (Anh/chị) nguyên nhân gây ô nhiễm nước sông: o Do sinh hoạt người dân o o o o o Do chăn nuôi Do sản suất công nghiệp/tiểu thủ công nghiệp Do ý thức người dân Do sở hạ tầng Do công tác quản lý quan chức 16 Theo (Anh/chị) điều kiên môi trường nước sông có ảnh hưởng đến sức khỏe gia đình không: o Không ảnh hưởng o It ảnh hưởng o Anh hưởng nhiều o Không quan tâm 17 Anh/chị biết vấn đề môi trường thông qua: o Các phương tiện truyền thông o Họp tổ dân phố o Cơ quan quản lý môi trường địa phương o Dư luận người dân 18 Theo (Anh/chị) để làm cho môi trường nước sông tốt người phải thực hiện: o Người dân o UBND phường o UBND thành phố o Khác………………………………………………………… 19 Theo (Anh/chị) để làm môi trường nước sông tốt cần phải: o Di dời sở ô nhiễm o Khơi thông kênh, rạch , sông o Tăng cường thu gom rác thải o Phạt người xả thải 68 68 o Khác………………………………………………………… 20 Lọai chất thải rắn gia đình (Anh/chị) ; o Rau, củ, quả, o Túi nilong, bao bì vỏ hộp, chai lọ o Chất thải khác………………………………………………… Khối lượng……………………….kg/ngày 21.Chất thải rắn đâu: o Được thu gom công cộng o Chôn lấp o Vứt xuống sông, kênh, rạch 22 Khu vực tập kết chất thải có liên quan đến sông Phan không? o Có o Không 23.Theo (Anh/chị) rác thải rắn khu vực có làm ô nhiễm nước: sông hay không: o Không ảnh hưởng o o o o Anh hưởng Ảnh hưởng vừa Ảnh hưởng nặng Không để ý 24 Theo (Anh/chị) nguyên nhân gây ô nhiễm chất thải do: o Người dân xẩ rác lung tung o o o o Thu gom rác không tốt Không phạt người vi phạm Thiếu quan tâm cấp quyền Khác…………………………………………………………… 23 Anh/chị cho ý kiến công tác thu gom rác địa phương nay: o Số lần thu gom o Giờ giấc, tổ chức thug om chưa hợp lý o Thu gom tốt 69 69 o Khác…………………………………………………………… 25.Lệ phí thu gom rác……………………đồng/ tháng: 26 Anh/chị có đề suất cho quan chức để tăng cường chất lượng nước sông: ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Người vấn vấn Người Nguyễn Văn Giáp 70 70
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh Giá Diễn Biến Chất Lượng Môi Trường Nước Mặt Sông Phan Đoạn Chảy Qua Thành Phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Đánh Giá Diễn Biến Chất Lượng Môi Trường Nước Mặt Sông Phan Đoạn Chảy Qua Thành Phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Đánh Giá Diễn Biến Chất Lượng Môi Trường Nước Mặt Sông Phan Đoạn Chảy Qua Thành Phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU, 3 Thực trạng về chất lượng môi trường nước mặt trên thế giới và Việt Nam, ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN, 4 Các biện pháp cải thiên và bảo vệ sông Phan, đoạn chảy qua thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc, [07] Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2009, Báo cáo “Những vấn đề và giải pháp quản lý khai thác, sử dụng nước”., [08] Bộ Tài Nguyên và Môi Trường. Báo cáo môi trường quốc gia năm 2013.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay