Nghiên Cứu Quy Trình Sản Xuất Vật Liệu Sinh Học Nhằm Cải Tạo Thảm Cỏ Làm Tiểu Cảnh Cho Khuôn Viên

74 293 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 18:18

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN THANH NHÀN NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH SẢN XUẤT VẬT LIỆU SINH HỌC NHẰM TÁI TẠO THẢM CỎ LÀM TIỂU CẢNH CHO KHUÔN VIÊN Chuyên ngành: Khoa học môi trường Mã số: 60 44 03 01 Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thị Minh NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tôi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa dùng để bảo vệ lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn, thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Nguyễn Thanh Nhàn 2 LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn, nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy cô giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp hoàn thành luận văn, cho phép bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc cô giáo TS Nguyễn Thị Minh tận tình hướng dẫn, dành nhiều công sức, thời gian tạo điều kiện cho suốt trình học tập thực đề tài Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Bộ môn Vi sinh vật, Khoa Môi trường – Học viện Nông Nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ trình học tập, thực đề tài hoàn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ mặt, động viên khuyến khích hoàn thành luận văn./ Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Nguyễn Thanh Nhàn 3 MỤC LỤC 4 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt CT ĐC VLSH VSV Nghĩa tiếng Việt Công thức Đối chứng Vật liệu sinh học Vi sinh vật DANH MỤC BẢNG 6 TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Arbuscular Mycorhizae loài nấm rễ nội cộng sinh rễ mang lại nhiều lợi ích cho chủ làm tăng sinh trưởng phát triển trồng tăng cường hấp thụ chất dinh dưỡng nâng cao khả chống chịu với điều kiện bất lợi môi trường Vi khuẩn Rhizobium loài sống cộng sinh với họ đậu hay điền thanh, lục lạc tròn,… có khả cố định Nitơ cung cấp cho phát triển trồng cải thiện tính chất đất Đề tài lợi dụng đặc tính nấm rễ Rhizobium vào sản xuất vật liệu sinh học, sâu vào nghiên cứu khả khai thác tối đa hiệu hiệp đồng Arbuscular Mycorrhizae Rhizobium để giúp tái tạo nhanh cho thảm thực vật nói chung, thảm cỏ nói riêng khuôn viên đồng thời cải tạo đất Mục đích đề tài bước đầu xây dựng quy trình sản xuất VLSH dùng cho tái tạo thảm thực vật thử nghiệm tái tạo thảm thực vật tạo cảnh quan cho khuôn viên để tiến tới chuyển giao quy trình công nghệ ứng dụng thực tiễn Trên sở 13 chủng AM phân lập từ loại đất khác nhau, giống AM Gigaspora sp6 Dentiscutata nigra với hoạt tính sinh học cao khả cộng sinh chủ tuyển chọn để sản xuất VLSH Cây đậu xanh cỏ đuôi phụng lựa chọn làm chủ để nhân giống nấm rễ có thời gian sinh trưởng ngắn, rễ phát triển nhanh khỏe mạnh, có khả tạo sinh khối lớn thời gian ngắn phù hợp nấm rễ phát triển nhân sinh khối nhanh chóng Từ 24 chủng Rhizobium phân lập đất phù sa sông Hồng, giống Bradyrhizobium japonicum Shinorhizobium fredii có đặc tính sinh học cao (thích ứng nhiệt độ pH rộng, kháng kháng sinh cao) tuyển chọn làm giống để sản xuất vật liệu sinh học Chất cho VLSH lựa chọn đất phù sa cũ có điều kiện thích hợp cho AM Rhizobium sinh trưởng phát triển, phân bón NPK 15-0-15 bổ sung vào VLSH với tỷ lệ 15g/kg vật liệu có tác dụng kích thích nảy mầm phát triển sợi nấm rễ AM Rhizobium Quy trình sản xuất vật liệu xây dựng gồm bước chính: (i) Chọn nhân giống AM Rhizobium, (ii) xử lý chất nền, (iii) bổ sung dinh dưỡng, (iv) thêm hạt giống (nếu trồng hạt), (v) phối trộn kiểm tra chất lượng trước sử dụng Kiểm tra cho thấy vật liệu sinh học có chất lượng ổn định phát huy hiệu sử dụng sau tháng sản xuất 7 Vật liệu sinh học thử nghiệm cỏ lạc cảnh (Arachis pintoi) khu thí nghiệm khoa Môi trường Theo dõi sau tuần thử nghiệm thấy rõ chênh lệch mức độ sinh trưởng phát triển trồng mức sai số có ý nghĩa công thức thí nghiệm Ở công thức sử dụng VLSH, cỏ sinh trưởng nhanh, trọng lượng thân, trọng lượng rễ mức độ xâm nhiễm rễ số bào tử cao hẳn so với cỏ công thức đối chứng, đặc biệt tiêu sinh trưởng rễ: Chiều dài rễ gấp 1,76 lần; Trọng lượng rễ gấp 3,64 lần; Mức độ xâm nhiễm rễ gấp 9,35 lần; Số lượng bào tử gấp 7,91 lần; Số lượng nốt sần gấp 3,03 lần so với công thức đối chứng Bên cạnh đó, tỷ lệ che phủ công thức VLSH cao hẳn so với đối chứng Điều chứng tỏ, bước đầu VLSH phát huy tính tích cực theo giả thuyết ban đầu, đem lại sinh trưởng phát triển tốt cho trồng Hơn nữa, so sánh số đánh giá chất lượng đất trước sau thí nghiệm nhận thấy VLSH làm cho tính chất đất chuyển biến nhẹ theo chiều hướng tốt Kết sử dụng VLSH mở triển vọng ứng dựng quy trình sản xuất VLSH vào thực tiễn với quy mô lớn nhằm đem lại hiệu cao việc tái tạo thảm thực vật, tăng cường độ che phủ cải tạo tính chất đất, 8 THESIS ABSTRACT Arbuscular mycorrhizal (AM) is an endosymbiotic fungi in plant roots brings many benefits to the host plants as increasing the growth and development of planting crops by enhancing the absorption of nutrients and improving the resistance to the adverse conditions of the environment Rhizobium is a symbiosis species with legumes or Fabaceae plants (Sesbania sesban, Crotalaria pallida Aiton, ) with ability in nitrogen fixing and providing for plant growth and improving soil properties This subject aim is to use those advantage of mycorrhizal fungi and Rhizobium in the production of biological materials, research deeply on the capabilities of maximize exploiting the synergistic effect of AM and Rhizobium leading to restore faster for revegetaion in general and grass greenery in particular, at the same time to land reclamation The purpose of this research is preliminary constructing the production process of biomaterial for revegetation and testing in revegetation grass which could make landscape, forward to transfer technology process in the practical application Based on 13 AM strains were isolated from different soil types, AM strains (Gigaspora SP6 and Dentiscutata nigra) with high biological activities and symbiotic capabilities on host plants have been selected to produce biomaterial The green bean and Calathea lancifolia plants were chosen as hosts for propagation mycorrhizal fungi by growth time short, root develop fast and strong, capable of producing large biomass in a short time and suitable for AM symbiosis From 24 Rhizobium strains isolated on alluvial soils of Red river, strains (Bradyrhizobium japonicum and Shinorhizobium fredii) with highest biological activities (adaptive wide temperature and pH, high antibiotic resistance) were selected as species for biomaterial production Main substrate for biomaterial was chosen as the old alluvial soil due to it including the conditions suitable for AM and Rhizobium growth and development, NPK 15-0-15 be added at a rate of 15g/kg, give effect in stimulating the germination and growth of AM mycelium and Rhizobium The production process of biomaterial is constructed consisting of main steps: (i) Select, propagation AM and Rhizobium, (ii) substrate treatment, (iii) nutritional supplements, (iv) adding seeds (if planted by seeds) and (v) mixing and quality checking before using Results showed that biomaterial have stable quality and still give efficient after months production 9 Biomaterials are tested on scene peanut plants (Arachis pintoi) in the experimental station of faculty of Environment There was clearly difference in the growth and development of plants after weeks observation at significant levels among treatments In the treatment using biomaterial, grass grow and develop fast, the stem weight, root weight and root colonization level and spores number significantly higher than in the control, especially in the root growth parameters: root length in biomaterial treatment was higher 1.76 times; root weight was higher 3.64 times; The colonization rate was higher 9.35 times; The spores number was higher 7.91 times; The nodule number was higher 3.03 times compared to control treatment Besides, the covered rate in the biomaterial treatment was also much higher compared to the control Those results prove that biomaterial has been promoting positive according to the initial hypothesis, bringing the growth and development of crops better Furthermore, the results of quality soil before and after the tested experiment suggested that biomaterial given slight changes in soil properties in a good way Results using biomaterial opens up promising applying the biomaterial production processes into practice on a large scale in order to bring highly effective in revegetation, increasing covered rate and improving soil properties, 10 10 học N (%) P2O5 (mg/g) K2O (mg/g) Tính chất sinh VSVTS (106 TB/g) Nấm rễ (TB/ 100g đất) học 0,06 0,11 1,42 5,39 17 0,06 0,14 1,53 7,68 25 0,17 0,10 1,52 23,9 264 Kết bảng 4.18 cho thấy, trước sau sử dụng VLSH khoảng thời gian tuần tính chất đất thay đổi theo chiều hướng tích cực Cụ thể: độ ẩm đất tăng độ che phủ cao hạn chế thoát nước từ đất Bên cạnh đó, hoạt động cộng sinh Arbuscular mycorrhizae Rhizobium với rễ có xu hướng làm tăng số dinh dưỡng đất Nấm rễ có khả chuyển hóa hấp thụ mạnh dinh dưỡng, đặc biệt P làm tăng hàm lượng dinh dưỡng dễ tiêu đất Rhizobium giúp cố định Nitơ tự không khí cung cấp đạm cho trồng, phần trả lại đạm cho đất Mặt khác, có mặt hoạt động mạnh mẽ AM Rhizobium VLSH kích thích hệ vi sinh vật đất hoạt động theo hướng tích cực, phân giải chuyển hóa chất hữu đất, góp phần cải thiện tính chất đất 60 60 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Từ kết nghiên cứu, đề tài đưa số kết luận sau: - Tuyển chọn hai chủng AM hai chủng Rhizobium làm giống sản xuất VLSH dùng để tái tạo thảm cỏ làm tiểu cảnh cho khuôn viên đó: Hai chủng nấm rễ Gigaspora sp6 Dentiscutata nigra tuyển chọn chủng sinh trưởng phát triển nhanh, hệ sợi phát triển mạnh, tỷ lệ nảy mầm sức sống cao; Hai chủng vi khuẩn nốt sần Bradyrhizobium japonicum Shinorhizobium fredii tuyển chọn chủng có đặc tính sinh học vượt trội, khả mọc nhanh (48-72h), thích ứng pH nhiệt độ rộng, ưa ấm khả cạnh tranh cao Chất lựa chọn để sản xuất VLSH đất phù sa cũ Gia Lâm, loại nguyên liệu sẵn có, rẻ tiền mà đảm bảo điều kiện sinh trưởng phát triển cho nấm rễ Arbuscular mycorhizae Rhizobium Dinh dưỡng bổ sung vào VLSH NPK 15-0-15 với tỷ lệ 15-20g/ 1kg vật liệu Lượng dinh dưỡng đảm bảo cho sinh trưởng phát triển giống VSV - Quy trình sản xuất VLSH gồm có bước chính: (i) Chọn nhân giống AM Rhizobium, (ii) xử lý chất nền, (iii) bổ sung dinh dưỡng, (iv) thêm hạt giống (nếu trồng hạt), (v) phối trộn kiểm tra chất lượng trước sử dụng Vật liệu sinh học có chất lượng ổn định phát huy hiệu sử dụng sau tháng sản xuất - Sử dụng VLSH thử nghiệm lạc cảnh đưa lại kết khả quan việc tái tạo thảm cỏ nhanh chóng để làm tiểu cảnh khuôn viên Tác động hiệp đồng nấm rễ AM vi khuẩn nốt sần Rhizobium làm tăng cường sinh trưởng phát triển cây: Ở công thức sử dụng VLSH chiều dài rễ tăng gấp 1,76 lần; Trọng lượng rễ gấp 3,64 lần; Mức độ xâm nhiễm rễ gấp 9,35 lần; Số lượng bào tử gấp 7,91 lần; Số lượng nốt sần gấp 3,03 lần so với công thức đối chứng Đặc biệt, số diện tích LAI công thức sử dụng VLSH vào tuần thứ tăng gấp 5,67 lần so với công thức đối chứng Bên cạnh đó, hoạt động 61 61 hệ vi sinh vật vùng rễ làm thay đổi tính chất đất theo chiều hướng tích cực, kích thích phát triển mạnh mẽ quần thể vi sinh vật đất góp phần cải thiện độ phì nhiêu đất 5.2 KIẾN NGHỊ Do thời gian thực đề tài ngắn, quy mô thử nghiệm nhỏ nên đưa vào thực tế ứng dụng VLSH cần: + Tiến hành phân lập, tuyển chọn thêm giống AM Rhizobium phù hợp cho nhóm trồng khác để tăng phổ ứng dụng VLSH + Thử nghiệm tái tạo thảm cỏ tạo cảnh quan quy mô lớn để khẳng định hiệu khả ứng dụng VLSH + Tính toán sử dụng nguyên liệu rẻ, sẵn có mà đảm bảo điều kiện sinh trưởng phát triển tối ưu cho nấm rễ AM vi khuẩn nốt sần Rhizobium nhằm giảm giá thành VLSH cách tối đa để dễ dàng chuyển giao ứng dụng đại trà việc tái tạo thảm thực vật nhiều mục đích khác 62 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt: Bùi Ngọc Tấn (2013) Hiện trang hướng trì hệ thống xanh khuôn viên trường đại học Nông Nghiệp Hà Nội Tạp chí Khoa học phát triển 11 (2) Chính phủ (2010) Nghị định 64/2010/NĐ-CP quản lý xanh đô thị Hàn Tất Ngạn (1999) Kiến trúc cảnh quan NXB Xây dựng, Hà Nội Hàn Tất Ngạn (2000) Nghệ thuật vườn công viên NXB Xây dựng, Hà Nội Hồ Thị Kim Anh (1999) Ảnh hưởng chủng vi khuẩn cố định nitơ rễ lúa lên sinh trưởng mầm lúa CR203 NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội Hồng Vân (2015) Không gian đô thị xanh- nhìn từ nước http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-gioi/745473/khong-gian-do-thi-xanh%E2%80%93-nhin-tu-cac-nuoc Lê Xuân Cường (2013) Phân lập tuyển chọn số chủng vi khuẩn cố định đạm nội sinh rễ ngô số địa điểm tỉnh Dak Lak Luận văn thạc sỹ Ngô Thế Dân, Nguyễn Ngọc Quyên Nguyễn Kim Vũ (2000) Phân vi khuẩn nốt sần cách sử dụng cho đậu đỗ Nhà Xuất Nông Nghiệp, Hà Nội Ngô Thế Thi (2009) Tổ chức thẩm mỹ không gian trống khu đô thị http://www.ashui.com/mag/chuyenmuc/quy-hoach-do-thi/1538-to-chuc-tham-mykhong-gian-trong-trong-cac-khu-o-do-thi.html 10 Ngô Thị Bưởi (2015) Phân lập tuyển chọn giống nấm rễ cộng sinh Arbuscular mycorhizae dùng để sản xuất vật liệu sinh học nhằm tạo thảm thực vật làm tiều cảnh cho khuôn viên 11 Nguyễn Thị Minh (2005) Phân lập tuyển chọn nấm rễ Arbuscular Mycorrhizae để xử lý cho trồng , Ttạp chí khoa học đất Việt Nam (23) tr 46-51 12 Nguyễn Thị Minh (2007) Hiệu việc xử lý Arbuscular Mycorrhizae đến sinh trưởng phát triển họ đậu đất phù sa sông Hồng Tạp chí khoa học đất Việt Nam (28) tr.27-30 13 Nguyễn Thị Minh, Nguyễn Thu Hà Phan Quốc Hưng (2014) Phân lập tuyển chọn giống Abuscular Mycorrhizae dùng để sản xuất VLSH nhằm tái tạo thảm thực 63 63 vật phủ xanh T, tạp chí Nông nghiệp phát triển nông thôn (3-4) tr 49-55 14 Nguyễn Thị Minh, Nguyễn Thu Hà, Phan Quốc Hưng, Nguyễn Tú Điệp Vũ Thị Xuân Hương (2014) Nghiên cứu xác định nguyên liệu để sản xuất vật liệu sinh học nhằm tái tạo thảm thực vật phủ xanh., Ttạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (6)/2014 tr 111-116 15 Nguyễn Thị Phương Chi (1999) Phối hợp chủng Vi khuẩn cố định nitơ Vi khuẩn hòa tan Photphat để nâng cao hiệu chế phẩm phân vi sinh., Nhà xuất Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 16 Nguyễn Văn Sức (2005) Nấm rễ nội cộng sinh (vesicular arbuscular mycorrhizae) quần thể vi sinh vật đất trồng bưởi đặc sản Đoan Hùng Tạp chí khoa học đất Việt Nam (23) tr 42 17 Nguyễn Văn Sức (2007) Nghiên cứu áp dụng kỹ thuật phát triển cộng sinh Mycorrhizae cho số trồng số vùng sinh thái phục vụ cho sản xuất nông nghiệp bền vững đề tài KHCN trọng điểm cấp Bộ 2006-2010 18 Nông Thị Quỳnh Anh (2014) Xây dựng quy trình sản xuất vật liệu sinh học từ nấm rễ nội cộng sinh Arbuscular mycorhizae nhằm tái tạo thảm thực vật phủ xanh đất trống đồi núi trọc Luận văn thạc sỹ Học viện Nông nghiệp Việt Nam 19 Phạm Ngọc Đăng (2014) Vai trò xanh đô thị cải thiện môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu http://vacne.org.vn/vai-tro-cua-cay-xanh-do-thitrong-cai-thien-moi-truong-va-ung-pho-voi-bien-doi-khi-hau/213000.html 20 Phan Minh Thịnh, Tôn Thất Phát Mai Văn Phô (2009) Nghiên cứu xanh đô thị kiến trúc cảnh quan thành phố Huế Tạp chí khoa học, đại học Huế, số 46 21 Phan Quốc Hưng cộng (2010) Khả kết hợp vi sinh vật thực vật địa ưa nước xử lý đất nông nghiệp ô nhiễm kim loại nặng Tạp chí Nông nghiệp phát triển nông thôn (8) tr.19-23 22 Phương Thảo (2014) Đưa không gian xanh vào môi trường sống http://vnexpress.net/tin-tuc/khoa-hoc/moi-truong/dua-khong-gian-xanh-vao-moitruong-song-3028546.html 23 Thái Văn Trừng (1978) Thảm thực vật rừng Việt Nam NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 24 Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam (TCXDVN 362:2005) quy hoạch xanh sử dụng công cộng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế 64 64 25 Trần Đình Lý (1998) Sinh thái thảm thực vật, giáo trình cao học Viện sinh thái tài nguyên sinh vật, Hà Nội 26 Trần Lê Bảo Hà (2012) Công nghệ vật liệu sinh học NXB Giáo dục Việt Nam 27 Trần Văn Mão (2011) Vi sinh vật có ích tập NXB Nông nghiệp, Hà Nội 28 Võ Thị Kiều Thanh (2012) Nghiên cứu sản xuất phân vi sinh cố định đạm từ bùn thải nhà máy bia Việt Nam Tạp chí sinh học (34) http://vjs.ac.vn/index.php/vjbio/article/viewFile/1791/2376http://www.ctahr.hawaii edu/bnf/Downloads/Training/BNF%20technology/Rhizobia.PDF Tiếng Anh: 29 Marumoto Takuya, Nobuyuki Kawano, Tsugio Ezaki and Hiroaki Okabe (1999) Plant restoration in Volcanic Denuded land using Mycorrhizae fungi Soil and Microbiology vol 53 (2) pp 81-90 30 Morton J.B (1998) Taxonomy of mycorrhizal fungi: Classificationnonmenclature and identification, 32 pp 276-324 31 Wenxin chen, Entao wang, Suying wang, Yingbo Li, Xiaoqiong chen, and Ying (1995) Characteristics of Rhizobium tianshanense sp nov., a Moderately and Slowly Growing Root Nodule Bacterium Isolated from an Arid Saline Environment in Xinjiang, People’s Republic of China http://www.microbiologyresearch.org/docserver/fulltext/ijsem/45/1/ijs-451153.pdf? expires=1461059173&id=id&accname=guest&checksum=8AE04FA6AD1F2B05E B74DF2C34747207 32 Yamamoto K, Takuya Marumoto, Hiroaki Okabe et al (2006) Plant fixation and soil quality teb years after the arial reforestation efforts in the quality of Fugendake, Unzen, Japan reforestation engineering Journal vol.32 65 65 PHỤ LỤC Bảng Hình thái học phân loại chủng giống AM phân lập Ký hiệu Mẫu đất Hình dạng Màu sắc giống phân lập AM1 Gia Lâm Hình cầu đến gần hình Trắng kem tới cầu xanh nhạt AM2 Gia Lâm Hình cầu đến gần hình Trắng tới cầu trắng kem AM3 Gia Lâm Chủ yếu hình cầu Hồng nhạt tới hồng đậm, hồng sắc xanh AM4 Gia Lâm Hình cầu đến gần cầu Vàng xanh tới vàng cam, nâu AM5 Gia Lâm Chủ yếu hình cầu Nâu tới nâu cam AM6 Gia Lâm Hình cầu đến gần cầu Vàng rơm nhạt tới vàng nâu AM7 Gia Lâm Hình cầu đến gần cầu, Trắng tới số bất quy tắc hồng nhạt AM8 Gia Lâm Hình cầu đến gần cầu, Trắng tới số bất quy tắc xanh lục nhạt AM9 Gia Lâm Hình cầu, gần hình cầu, Nâu vàng nhạt tới số thuôn dài nâu đen AM10 Gia Lâm Hình cầu, gần hình cầu Kem nhạt tới vàng nâu, chuyển sang đen AM11 Hiệp Hòa Hình cầu đến gần cầu Nâu nhạt tới nâu đậm AM12 Hiệp Hòa Hình cầu đến gần cầu Trắng ánh nâu tới trắng ánh hồng AM13 Hiệp Hòa Hình cầu, gần hình cầu, Nâu nhạt tới nâu bề mặt nhám sẫm Kích thước Phân loại (µm) 210-280 Gigaspora Albida 240 - 370 Gigaspora Decipiens 200-320 Gigaspora sp1 253-320 Gigaspora sp2 390-450 70-110 Gigaspora sp3 Glomus sp1 200-330 Scutellospora sp1 Scutellospora sp2 Gigaspora sp6 330-410 300-425 240-320 Dentiscutata Nigra 250-270 310-420 Scutellospora sp3 Gigaspora sp4 270 – 340 Gigaspora sp5 Hình Sự sinh trưởng bào tử nấm rễ sau 15 ngày nuôi cấy Kiểu A: Chưa hình thành sợi Kiểu B: Hình thành sợi ngắn Kiểu C: Sợi nấm bắt đầu phân nhánh Kiểu D: Sợi nấm có nhiều nhánh, hình thành cấu trúc đặc trưng với nhiều cấu trúc đặc trưng Bảng Sự phát triển bào tử sau 30 ngày nuôi cấy 66 66 Số lượng bào tử mức phát triển hệ sợi Mức Mức Mức AM1 1 AM2 2 AM3 1 AM4 AM5 1 AM6 2 AM7 AM8 3 AM9 AM10 AM11 AM12 AM13 2 Mức I: Bào tử phát triển vài sợi Tên giống Mức II: Số lượng sợi nấm phát triển trung bình Mức III: Sợi nấm sinh trưởng mạnh tới mức tối đa với nhiều cấu trúc đặc trưng Bảng Một số tính chất sinh học giống AM tuyển chọn Ký hiệu giống AM6 Hình dạng Hình cầu đến gần cầu AM11 Hình cầu đến gần cầu AM9 Hình cầu, gần hình cầu, 67 Số lượng bào tử mức phát triển hệ sợi sau Kích Màu 30 ngày nuôi thước sắc cấy (µm) Kiểu Kiểu Kiểu Mức Mức III B C D II Vàng 70rơm 110 nhạt tới 4 vàng nâu Nâu 250trong 270 nhạt tới 3 nâu đậm Nâu 3001 vàng 425 nhạt tới nâu đen Số lượng bào tử giai đoạn khác sau 30 ngày nuôi cấy 67 Tỷ lệ nảy Phân loại mầm Glomus sp1 70 Scutellospor a sp3 60 90 Gigaspora sp6 số thuôn dài AM10 Hình cầu, gần hình cầu Kem 240nhạt tới 320 vàng nâu, chuyển sang đen Kiểu A: Chưa hình thành sợi Dentiscutata Nigra 4 80 Kiểu B: Hình thành sợi ngắn Kiểu C: Sợi nấm bắt đầu phân nhánh Kiểu D: Sợi nấm có nhiều nhánh, hình thành cấu trúc đặc trưng với nhiều cấu trúc đặc trưng Mức II: Số lượng sợi nấm phát triển trung bình Mức III: Sợi nấm sinh trưởng mạnh tới mức tối đa với nhiểu cấu trúc đặc trưng Hình 4.3 Tỷ lệ nảy mầm bào tử sau 30 ngày nuôi cấy Bảng Khả cộng sinh chủng giống Rhizobium Ký hiệu giống RT1 RT2 RT3 RT4 RT5 RT6 RT7 RT8 RT9 RT10 RT11 RT12 RT13 RĐ1 RĐ2 RĐ3 RĐ4 RĐ5 68 Nguồn gốc Điền Điền Điền Điền Điền Điền Điền Điền Điền Điền Điền Điền Điền Đậu tương Đậu tương Đậu tương Đậu tương Đậu tương Thời gian xuất Số lượng nốt sần hữu nốt sần (ngày) hiệu ( nốt/cây) 15,3 10,6 21,6 3,3 17,3 4,3 22,6 1,6 18,6 8,3 24,3 2,0 21,3 2,6 23,0 1,3 25,0 24,3 1,0 19,6 1,6 20,3 22,6 16,3 2,3 16,0 3,3 14,3 4,6 15,3 5,3 13,6 7,3 68 RĐ6 RL1 RL2 RL3 RL4 RL5 Đậu tương Lạc Lạc Lạc Lạc Lạc 15,6 14,3 14,6 17,6 16,3 16,6 3,6 7,6 5,6 1,3 6,3 4,6 (Nguyễn Thị Minh, 2016) PHỤ LỤC Xử lý thống kê kết thí nghiệm Ảnh hưởng xử lý VLSH đến số tiêu sinh trưởng lạc cảnh BALANCED ANOVA FOR VARIATE CCC FILE THANHF1 28/ 3/16 16:39 :PAGE Anh huong cua xu ly VLSH den mot so chi tieu sinh truong cua co lac dai VARIATE V003 CCC LN ndthanhf SOURCE OF VARIATION SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 69.4961 69.4961 112.07 0.001 * RESIDUAL 2.48053 620134 * TOTAL (CORRECTED) 71.9766 14.3953 BALANCED ANOVA FOR VARIATE CDR FILE THANHF1 28/ 3/16 16:39 :PAGE Anh huong cua xu ly VLSH den mot so chi tieu sinh truong cua co lac dai VARIATE V004 CDR LN DF ndthanhf SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 37.7504 37.7504 67.50 0.002 * RESIDUAL 2.23693 559234 * TOTAL (CORRECTED) 39.9874 7.99747 BALANCED ANOVA FOR VARIATE TLT FILE THANHF1 28/ 3/16 16:39 :PAGE Anh huong cua xu ly VLSH den mot so chi tieu sinh truong cua co lac dai VARIATE V005 TLT 69 69 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 53.6406 53.6406 62.45 0.002 * RESIDUAL 3.43593 858983 * TOTAL (CORRECTED) 57.0765 11.4153 BALANCED ANOVA FOR VARIATE TLR FILE THANHF1 28/ 3/16 16:39 :PAGE Anh huong cua xu ly VLSH den mot so chi tieu sinh truong cua co lac dai VARIATE V006 TLR LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 60.8653 60.8653 160.96 0.001 * RESIDUAL 1.51254 378136 * TOTAL (CORRECTED) 62.3779 12.4756 BALANCED ANOVA FOR VARIATE MDXNR FILE THANHF1 28/ 3/16 16:39 :PAGE Anh huong cua xu ly VLSH den mot so chi tieu sinh truong cua co lac dai VARIATE V007 MDXNR LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 547.979 547.979 ****** 0.000 * RESIDUAL 1.63014 407534 * TOTAL (CORRECTED) 549.609 109.922 BALANCED ANOVA FOR VARIATE SLBT FILE THANHF1 28/ 3/16 16:39 :PAGE Anh huong cua xu ly VLSH den mot so chi tieu sinh truong cua co lac dai VARIATE V008 SLBT LN SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 657.516 657.516 388.42 0.000 * RESIDUAL 6.77115 1.69279 - 70 SOURCE OF VARIATION DF 70 * TOTAL (CORRECTED) 664.287 132.857 BALANCED ANOVA FOR VARIATE SLNS FILE THANHF1 28/ 3/16 16:39 :PAGE Anh huong cua xu ly VLSH den mot so chi tieu sinh truong cua co lac dai VARIATE V009 SLNS ndthanhf LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 331.081 331.081 313.13 0.000 * RESIDUAL 4.22932 1.05733 * TOTAL (CORRECTED) 335.310 67.0620 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE THANHF1 28/ 3/16 16:39 :PAGE Anh huong cua xu ly VLSH den mot so chi tieu sinh truong cua co lac dai MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ DC VLSH SE(N= 5%LSD NOS 3 3) 4DF CT$ DC VLSH NOS 3 CCC 11.8667 18.6733 CDR 6.59667 11.6133 TLT 6.26667 12.2467 TLR 2.40667 8.77667 0.454655 1.78215 0.431754 1.69238 0.535096 2.09746 0.355029 1.39164 MDXNR 2.29333 21.4067 SLBT 3.02667 23.9633 SLNS 7.32667 22.1833 SE(N= 3) 0.368571 0.751174 0.593669 5%LSD 4DF 1.44472 2.94444 2.32705 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE THANHF1 28/ 3/16 16:39 :PAGE Anh huong cua xu ly VLSH den mot so chi tieu sinh truong cua co lac dai F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE 71 GRAND MEAN (N= 6) NO STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | 71 | | | CCC CDR TLT TLR MDXNR SLBT SLNS OBS 6 6 6 15.270 9.1050 9.2567 5.5917 11.850 13.495 14.755 TOTAL SS 3.7941 2.8280 3.3787 3.5321 10.484 11.526 8.1891 RESID SS 0.78749 0.74782 0.92681 0.61493 0.63838 1.3011 1.0283 | 5.2 8.2 10.0 11.0 5.4 9.6 7.0 | 0.0011 0.0021 0.0023 0.0007 0.0001 0.0003 0.0004 MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI Thu nhặt bào tử nấm rễ AM 72 Bào tử giống AM 72 Dentiscutata nigra Gigaspora sp2 Một số chủng nấm rễ AM thu nhặt Chuẩn bị đất nhân giống AM 73 73 Thử nghiệm VLSH để tái tạo thảm cỏ (cây cỏ lạc cảnh) 74 74 ... TR CH YẾU LUẬN VĂN Arbuscular Mycorhizae loài nấm rễ nội cộng sinh rễ mang lại nhiều lợi ch cho ch làm tăng sinh trưởng phát triển trồng tăng cường hấp thụ ch t dinh dưỡng nâng cao khả ch ng ch u... phải ch a lượng dinh dưỡng định, đảm bảo cung cấp dinh dưỡng để VSV tồn Không ch a ch t có hại cho VSV, cho người, động thực vật, môi trường sinh thái ch t lượng nông sản… (Nguyễn Như Hà, 2011) Ch t... đối ch ng Bên cạnh đó, tỷ lệ che phủ công thức VLSH cao hẳn so với đối ch ng Điều ch ng tỏ, bước đầu VLSH phát huy tính t ch cực theo giả thuyết ban đầu, đem lại sinh trưởng phát triển tốt cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên Cứu Quy Trình Sản Xuất Vật Liệu Sinh Học Nhằm Cải Tạo Thảm Cỏ Làm Tiểu Cảnh Cho Khuôn Viên, Nghiên Cứu Quy Trình Sản Xuất Vật Liệu Sinh Học Nhằm Cải Tạo Thảm Cỏ Làm Tiểu Cảnh Cho Khuôn Viên, Nghiên Cứu Quy Trình Sản Xuất Vật Liệu Sinh Học Nhằm Cải Tạo Thảm Cỏ Làm Tiểu Cảnh Cho Khuôn Viên, PHẦN 1. MỞ ĐẦU, PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU, PHẦN 3. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, PHẦN 4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay