chuong 4 bai 3 2 693 1397705424

8 106 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 17:27

* Tính nhẩm: 65 – = … 70 – 30 = … TOÁN CÁC NGÀY TRONG TUẦN LỄ THÁNG BA 29 THÁNG BA 30 CHỦ NHẬT THỨ HAI THÁNG BA 31 THỨ BA THÁNG TƯ THỨ TƯ THÁNG TƯ THỨ NĂM THÁNG TƯ THỨ SÁU THÁNG TƯ THỨ BẢY Một tuần lễ có ngày là: Chủ nhật, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy TOÁN CÁC NGÀY TRONG TUẦN LỄ 1.Viết tiếp vào chỗ chấm : Nếu hôm thứ hai : - Ngày mai thứ …… ba tư - Ngày thứ … ủ … - Hôm qua ch nhật - Hôm thứ bảy … TOÁN : CÁC NGÀY TRONG TUẦN LỄ Bài 2: Đọc tờ lịch hình vẽ viết vào chỗ chấm: THÁNG BA THÁNG BA THÁNG BA THỨ HAI THỨ BA THÁNG BA THỨ TƯ - Ngày thứ … sáu - Ngày thứ ……… - Chủ nhật ngày … - Thứ năm ngày …… THÁNG BA THỨ NĂM THÁNG BA SÁU 8THỨTHÁNG BA THỨ SÁU THÁNG BA THỨ BẢY 10 CHỦ NHẬT TOÁN : CÁC NGÀY TRONG TUẦN LỄ Bài 3: Kì nghỉ Tết vừa qua em nghỉ tuần lễ ngày Hỏi em nghỉ tất ngày? Tóm tắt: Bài giải: nghỉ: tuần ngày nghỉ: …… ngày ? ...* Tính nhẩm: 65 – = … 70 – 30 = … TOÁN CÁC NGÀY TRONG TUẦN LỄ THÁNG BA 29 THÁNG BA 30 CHỦ NHẬT THỨ HAI THÁNG BA 31 THỨ BA THÁNG TƯ THỨ TƯ THÁNG TƯ THỨ NĂM THÁNG TƯ THỨ... …… ba tư - Ngày thứ … ủ … - Hôm qua ch nhật - Hôm thứ bảy … TOÁN : CÁC NGÀY TRONG TUẦN LỄ Bài 2: Đọc tờ lịch hình vẽ viết vào chỗ chấm: THÁNG BA THÁNG BA THÁNG BA THỨ HAI THỨ BA THÁNG BA THỨ... THÁNG BA SÁU 8THỨTHÁNG BA THỨ SÁU THÁNG BA THỨ BẢY 10 CHỦ NHẬT TOÁN : CÁC NGÀY TRONG TUẦN LỄ Bài 3: Kì nghỉ Tết vừa qua em nghỉ tuần lễ ngày Hỏi em nghỉ tất ngày? Tóm tắt: Bài giải: nghỉ: tuần
- Xem thêm -

Xem thêm: chuong 4 bai 3 2 693 1397705424 , chuong 4 bai 3 2 693 1397705424 , chuong 4 bai 3 2 693 1397705424

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay