chuong 3 bai 4 1 613 1397544071

7 100 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 17:25

Lời chào lời chúc tốt đẹp TOÁN: Bài cũ: 1.Đọc tên điểm đoạn thẳng A B Q P C M D N TOÁN: • Có 10 • Có 10 que tính • Có chục • Có chục que tính 10 đơn vị = chục 10 TOÁN: Vẽ thêm cho đủ chục chấm tròn: TOÁN: Khoanh vào chục vật ( theo mẫu): TOÁN: 3.Điền số vào vạch tia số: 10 XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ GIÁO CÙNG TẤT CẢ CÁC EM HỌC SINH THÂN MẾN! ...TOÁN: Bài cũ: 1. Đọc tên điểm đoạn thẳng A B Q P C M D N TOÁN: • Có 10 • Có 10 que tính • Có chục • Có chục que tính 10 đơn vị = chục 10 TOÁN: Vẽ thêm cho đủ chục chấm tròn:... TOÁN: Vẽ thêm cho đủ chục chấm tròn: TOÁN: Khoanh vào chục vật ( theo mẫu): TOÁN: 3. Điền số vào vạch tia số: 10 XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ GIÁO CÙNG TẤT CẢ CÁC EM HỌC SINH THÂN MẾN!
- Xem thêm -

Xem thêm: chuong 3 bai 4 1 613 1397544071 , chuong 3 bai 4 1 613 1397544071 , chuong 3 bai 4 1 613 1397544071

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay