chuong 2 bai 14 409 1397549746

2 21 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 17:25

BÀI 14 PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI I MỤC TIÊU : + Giúp học sinh : -Thành lập ghi nhớ bảng Trừ phạm vi - Biết làm tính trừ phạm vi II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : + Bộ đồ dùng dạy toán + Tranh giống SGK III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 1.Ổn Định : + Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập 2.Kiểm tra cũ : +Gọi học sinh đọc lại công thức cộng phạm vi +Sửa tập Bài tập – Giáo viên treo bảng phụ – G ọi h ọc sinh lên b ảng ch ữa ( Kết phép tính nối với số ) +Nhận xét, sửa sai chung bảng lớp + Nhận xét cũ - Ktcb Bài : TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động : Giới thiệu phép trừ phạm vi Mt : Hình thành công thức trừ phạm vi -Có áo Lấy áo.Hỏi -Treo tranh cho học sinh quan sát nhận xét nêu áo ? toán bớt trừ - bớt ? -Học sinh đọc lại : – = - trừ ? 9–8=1 -Giáo viên ghi : – = -Giáo viên ghi : – = ?  Học sinh đọc lại: – = 9–8=1  Cho học sinh thấy rõ : số bé cộng lại -Ghi số vào chỗ chấm số lớn Nếu lấy số lớn trừ số -Học sinh đọc công thức sau bé kết số bé lại giáo viên hình thành bảng lớp -Tiến hành tương tự với phép tính : 9–2=7 9–7=2 9–3=6 9–6=3 9–4=5 9–5=4 -Học sinh đọc đt lần Hoạt động : Học thuộc công thức -Học sinh đọc thuộc lòng em Mt : Học sinh ghi nhớ công thức trừ phạm vi -Cho học sinh học thuộc theo phương pháp xoá -Học sinh trả lời nhanh dần -Gọi học sinh đọc thuộc -Học sinh mở SGK -Hỏi miệng : – = ; – = ? ; - ? = Hoạt động : Thực hành Mt :Học sinh biết làm toán trừ phạm vi -Cho học sinh mở SGK, nhắc lại học o Bài : -Cho học sinh làm vào Bài tập toán -Lưu ý học sinh viết số thẳng cột o Bài : -Yêu cầu học sinh nhẩm ghi kết -Củng cố mối quan hệ cộng trừ -Học sinh tự làm chữa -Học sinh làm vào Btt -Nhận xét cột tính để thấy rõ mối quan hệ cộng , trừ o Bài : -Hướng dẫn học sinh cách làm ( dạng cấu tạo số ) -Phần : Hướng dẫn học sinh viết số thích hợp vào ô trống ( chẳng hạn gồm nên viết vào ô tr ống -4 ) -phần : Hướng dẫn học sinh tính vi ết kết vào ô trống thích hợp Chẳng hạn lấy + (ở hàng đầu trừ = , viết vào ô trống hàng thứ , thẳng cột với , + = nên viết vào ô trống hàng thứ thẳng cột với số -Trong tổ có ong, bay hết -Cho học sinh lên bảng làm sửa o Bài : Quan sát tranh nêu toán ghi ong Hỏi tổ ong ? 9–4= phép tính phù đặt -H ọ c sinh viết vào bảng -Cho học sinh thảo luận để đặt đề toán phép tính phù hợp 4.Củng cố dặn dò : - Gọi em đọc lại công thức trừ phạm vi -Nhận xét tuyên dương học sinh hoạt động sôi - Dặn học sinh học thuộc lòng bảng cộng trừ chuẩn bị hôm sau Rút kinh nghiệm :
- Xem thêm -

Xem thêm: chuong 2 bai 14 409 1397549746 , chuong 2 bai 14 409 1397549746 , chuong 2 bai 14 409 1397549746

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay