Đề thi học kì 2 môn Công nghệ lớp 9 trường THCS Ngô Quyền, Gia Lai năm học 2016 2017

9 140 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 17:25

PHÒNG GD-ĐT KRÔNG PA ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2016- 2017 TRƯỜNG THCS NGÔ QUYỀN MÔN: CÔNG NGHỆ– LỚP (Phần trắc nghiệm) THỜI GIAN: 10 phút (Không kể thời gian giao đề) Họ tên học sinh: ………………………………… Lớp: …………… ĐIỂM MÃ ĐỀ Tr.nghiệm T luận LỜI NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN Tổng điểm A A PHẦN TRẮC NGHIỆM (2.0 điểm): HS làm trực tiếp đề kiểm tra Khoanh tròn vào chữ đứng trước phương án trả lời Câu (0,25 điểm): Lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn cần có thiết bị: A Một cầu chì, hai công tắc hai cực, hai bóng đèn B Hai cầu chì, hai công tắc hai cực, hai bóng đèn C Ba cầu chì, hai công tắc hai cực, hai bóng đèn D Bốn cầu chì, hai công tắc hai cực, hai bóng đèn Câu (0,25điểm): Mạch điện cầu thang tên gọi mạch điện: A Đèn huỳnh quang B Hai công tắc ba cực điều khiển đèn C Hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn D Một công tắc ba cực điều khiển hai đèn Câu (0,25điểm): Trong mạch điện gia đình cầu chì mắc mắc nào? A Cầu chì mắc dây trung hòa sau công tắc B Cầu chì mắc dây pha sau công tắc C Cầu chì mắc dây pha trước công tắc D Cầu chì mắc dây trung hòa trước công tắc Câu (0,25điểm): Trong lắp đặt mạng điện kiểu dùng ống cách điện, nối ống luồn dây vuông góc với ta thường dùng: A Ống nối chữ T C Ống nối chữ L B Ống nối nối tiếp D Kẹp đỡ ống Câu (0,25điểm): Dây dẫn điện nhà không dùng dây dẫn trần vì: A Để đảm bảo an toàn điện B Không đạt yêu cầu mỹ thuật C Dây dẫn trần không bền dây dẫn có vỏ bọc D Không thuận tiện sử dụng Câu (0,25điểm): Để kiểm tra an toàn mạng điện nhà ta cần kiểm tra ? A Kiểm tra dây dẫn điện B Kiểm tra cách điện mạng điện C Kiểm tra thiết bị điện, đồ dùng điện D Tất Câu (0,25điểm): Đồng hồ dùng đo điện áp mạch điện là: A Ampe kế B Oát kế C Vôn kế D Ôm kế Câu (0,25điểm): Để kiểm tra rò điện dụng cụ điện kim loại ta dùng dụng cụ sau : A Bút thử điện B Kìm C Tua vít D Tất PHÒNG GD-ĐT KRÔNG PA ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2016- 2017 TRƯỜNG THCS NGÔ QUYỀN MÔN: CÔNG NGHỆ– LỚP (Phần trắc nghiệm) THỜI GIAN: 10 phút (Không kể thời gian giao đề) Họ tên học sinh: ………………………………… Lớp: …………… ĐIỂM MÃ ĐỀ Tr.nghiệm T luận LỜI NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN Tổng điểm B A PHẦN TRẮC NGHIỆM (2.0 điểm): HS làm trực tiếp đề kiểm tra Khoanh tròn vào chữ đứng trước phương án trả lời Câu (0,25 điểm): Mạch điện cầu thang tên gọi mạch điện: A Đèn huỳnh quang B Hai công tắc ba cực điều khiển đèn C Hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn D Một công tắc ba cực điều khiển hai đèn Câu (0,25 điểm): Trong mạch điện gia đình cầu chì mắc mắc nào? A Cầu chì mắc dây trung hòa sau công tắc B Cầu chì mắc dây pha sau công tắc C Cầu chì mắc dây pha trước công tắc D Cầu chì mắc dây trung hòa trước công tắc Câu (0,25 điểm): Trong lắp đặt mạng điện kiểu dùng ống cách điện, nối ống luồn dây vuông góc với ta thường dùng: A Ống nối chữ T B Ống nối nối tiếp C Ống nối chữ L D Kẹp đỡ ống Câu (0,25 điểm): Đồng hồ dùng đo điện áp mạch điện : A Ampe kế B Oát kế C Vôn kế D Ôm kế Câu (0,25 điểm): Lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn cần có thiết bị: A Một cầu chì, hai công tắc hai cực, hai bóng đèn B Hai cầu chì, hai công tắc hai cực, hai bóng đèn C Ba cầu chì, hai công tắc hai cực, hai bóng đèn D Bốn cầu chì, hai công tắc hai cực, hai bóng đèn Câu (0,25 điểm): Để kiểm tra an toàn mạng điện nhà ta cần kiểm tra gì? B Kiểm tra dây dẫn điện B Kiểm tra cách điện mạng điện D Kiểm tra thiết bị điện, đồ dùng điện D Tất Câu 7(0,25điểm): Để kiểm tra rò điện dụng cụ điện kim loại ta dùng dụng cụ sau : A Bút thử điện B Kìm C Tua vít D Tất Câu (0,25 điểm): Dây dẫn điện nhà không dùng dây dẫn trần vì: A Để đảm bảo an toàn điện B Không đạt yêu cầu mỹ thuật C Dây dẫn trần không bền dây dẫn có vỏ bọc D Không thuận tiện sử dụng PHÒNG GD-ĐT KRÔNG PA ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2016- 2017 TRƯỜNG THCS NGÔ QUYỀN MÔN: CÔNG NGHỆ– LỚP (Phần tự luận) THỜI GIAN: 35 phút (Không kể thời gian giao đề) Họ tên học sinh: ………………………………… Lớp: …………… B PHẦN TỰ LUẬN (8.0 điểm): HS làm giấy riêng Câu (2 điểm): Hãy trình bày ưu điểm nhược điểm mạch điện kiểu ngầm? Câu 10 (3 điểm): Hãy trình bày số yêu cầu thuật mạng điện lắp đặt dây dẫn kiểu nổi? Câu 11 (3 điểm): Hãy vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện cầu thang? PHÒNG GD-ĐT KRÔNG PA ĐÁP ÁN & HƯỚNG DẪN CHẤM TRƯỜNG THCS NGÔ QUYỀN BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2016 - 2017 MÔN: CÔNG NGHỆ– LỚP A PHẦN TRẮC NGHIỆM (2.0 điểm): Chọn phương án trả lời câu 0,25 điểm CÂU ĐÁP ÁN ĐỀ A B B C C A D C A ĐÈ B B C C C B D A A B PHẦN TỰ LUẬN (8.0 điểm): ĐÁP ÁN CÂU ĐIỂM Mạng điện kiểu ngầm - Ưu điểm: 0,5 + Dây dẫn tránh tác động môi trường 0,5 + Đảm bảo tính mĩ thuật, bền đẹp - Nhược điểm: 0,5 + Khó lắp đặt sửa chữa hư hỏng 0,5 + Giá thành lắp đặt cao Các yêu cầu thuật mạng điện lắp đặt kiểu : - Đường dây dẫn phải song song với vật kiến trúc cao mặt đất 0,5 2,5m trở lên 10 - Tổng tiết diện dây dẫn ống không vượt 40% tiết diện 0,5 ống - Bảng điện phải cách mặt đất tối thiểu từ 1,3m đến 1,5m 0,5 - Khi dây dẫn đổi hướng phân nhánh cần tăng thêm kẹp ống 0,5 - Không luồn đường dây khác cấp điện áp vào chung ống 0,5 - Đường dây dẫn xuyên tường,trần nhà phải luồn dây qua ống cách 0,5 điện Yêu cầu vẽ sơ đồ đẹp 11 PHÒNG GD-ĐT KRÔNG PA MA TRẬN TRƯỜNG THCS NGÔ QUYỀN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016- 2017 MÔN: CÔNG NGHỆLỚP Mức độ Nhận biết TN Chủ đề Thông hiểu T L TN TL VD thấp T N TL VD cao T TL N CỘNG Mạch điện Nhận biết hai công phần tử có tắc hai cực mạch điều khiển điện đèn Số câu: câu(C1) câu Số điểm: 0,25 0,25 Tỉ lệ: 2,5% 2,5% - Nhận biết Vẽ Mạch điện mạch sơ đồ lắp cầu thang điện cầu thang đặt mạch điện Số câu: câu (C2) Số điểm: 0.25 câu(C11) 3,25 Tỉ lệ: 2.5% câu 32,5% 30% Lắp đặt - Nhận biết Biết Biết ưu Biết dây dẫn loại dụng cụ công dụng nhược điểm mạng điện điện dùng nhà lắp đặt đồng hồ mạch điện số đo điện yêu cầu kiểu ngầm mạch điện thuật nhà mạch điện kiểu Số câu: câu ( C3,4) câu(C7) câu(C9) câu Số điểm: 0,5 0,25 câu(C10) 5,75 Tỉ lệ: 5% 2,5% 20% 57,5% 30% Kiểm tra Nhận biết cách Biết an toàn kiểm tra mạng mạch mạng điện điện đồ điện trong nhà dùng điện nhà không dùng dây trần Số câu: câu ( C5,8) câu(C6) câu Số điểm: 0,25 0,25 0,75 Tỉ lệ: 2,5% 2,5% 7,5% Tổng số câu Tổng điểm câu câu câu 11 câu 1,5 2,5 10.0 15% 25% 60% 100% Tổng tỉ lệ Tổ trưởng chuyên môn Giáo viên môn
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 2 môn Công nghệ lớp 9 trường THCS Ngô Quyền, Gia Lai năm học 2016 2017 , Đề thi học kì 2 môn Công nghệ lớp 9 trường THCS Ngô Quyền, Gia Lai năm học 2016 2017 , Đề thi học kì 2 môn Công nghệ lớp 9 trường THCS Ngô Quyền, Gia Lai năm học 2016 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay