QUẢN TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU CHƯƠNG MO DAU 2017

23 151 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 17:20

QUẢN TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU (75 tiết) GS.TS ĐOÀN THỊ HỒNG VÂN www.themegallery.com LOGO CHƯƠNG MỞ ĐẦU Ý nghĩa môn học Mục đích nghiên cứu QT NT Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu môn học www.themegallery.com Ý nghĩa môn học “Muốn chơi điệu Hãy học luật chơi” Muốn làm XNK giỏi, phải biết Quản trị XNK www.themegallery.com Quản trị ngoại thương Quản trị XNK chuỗi hoạt động phức tạp, nhà quản trị phải tổ chức hoạt động kinh doanh XNK từ khâu đầu đến khâu cuối chu kỳ kinh doanh www.themegallery.com Quản trị ngoại thương Có thể hiểu Quản trị XNK tổng hợp hoạt động: - Hoạch định chiến lược kinh doanh XNK, xây dựng kế hoạch kinh doanh; - Tổ chức thực hoạt động kinh doanh XNK; - Kiểm tra, kiểm soát toàn hoạt động kinh doanh XNK đơn vị => Thực mục tiêu đề cách hiệu www.themegallery.com Mục đích môn học Môn học có mục đích: Cung cấp cho sinh viên cách có hệ thống, khoa học, đầy đủ chi tiết kiến thức Quản trị XNK, như:  Kỹ thuật đàm phán hợp đồng XNK /ngoại thương  Kỹ thuật soạn thảo hợp đồng XNK /ngoại thương  Cách tổ chức thực hợp đồng XNK => Giúp sinh viên có hiểu biết thấu đáo Quản trị XNK www.themegallery.com Mục đích môn học 2.Hướng dẫn tổ chức cho sinh viên tiếp cận thực tế hoạt động XNK đất nước, biết vận dụng kiến thức học để phân tích, đánh giá thực tế, xử lý tốt tình thực tế đặt – giúp sinh viên trở thành nhà Quản trị XNK giỏi www.themegallery.com Đối tượng phạm vi n/c Hoạt động XNK Quản trị XNK doanh nghiệp Tập trung sâu vào hoạt động (sẽ trình bày mục 5) www.themegallery.com Phương pháp nghiên cứu Nghe giảng viên/ chuyên gia ngoại thương, luật, hải quan giảng giải vấn đề lý luận môn học, nghe cách chủ động, tích cực Tự nghiên cứu tài liệu theo hướng dẫn giảng viên Làm tập lớp/ máy vi tính www.themegallery.com Phương pháp nghiên cứu Tiến hành thuyết trình, thảo luận vấn đề nghiên cứu Đi tìm hiểu, điều tra, khảo sát thực tế, sử dụng thành thạo phần mềm SPSS (hoặc phần mềm có công dụng tương tự) để xử lý số liệu, phân tích, đánh giá, đúc rút kinh nghiệm Xử lý tình thực tế đặt www.themegallery.com Phương pháp nghiên cứu Chia lớp thành nhóm - 10 người, chọn đề tài nghiên cứu, chuẩn bị thuyết trình kết nghiên cứu trước lớp www.themegallery.com Kết cấu môn học Để thực mục đích nêu trên, môn học có 13 chương chia làm phần: Phần I: Những kiến thức để Quản trị XNK Chương I: Hoạch định chiến lược kế hoạch kinh doanh XNK Chương II: Incoterms Chương III: Các phương thức toán quốc tế chủ yếu www.themegallery.com Kết cấu môn học Phần II: Kỹ thuật đàm phán hợp đồng ngoại thương Chương IV: Những vấn đề lý luận đàm phán Chương V: Quá trình đàm phán hợp đồng ngoại thương Chương VI: Kỹ thuật đàm phán hợp đồng ngoại thương www.themegallery.com Kết cấu môn học Phần III: Hợp đồng XNK Chương VII: Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế/ Hợp đồng XNK Chương VIII: Hợp đồng gia công quốc tế Chương IX: Hợp đồng chuyển giao công nghệ www.themegallery.com Kết cấu môn học Phần IV: Tổ chức thực hợp đồng XNK Chương X: Thực hợp đồng xuất khẩu, nhập Chương XI: Những chứng từ thường sử dụng kinh doanh XNK Chương XII: Nghiệp vụ hải quan Chương XIII: Các tranh chấp, bất đồng hoạt động XNK cách giải www.themegallery.com Đề tài nghiên cứu: Nghiên cứu Incoterms 2010 Nghiên cứu tình hình vận dụng Incoterms công ty… - Thực trạng giải pháp Nghiên cứu tình hình vận dụng phương thức toán quốc tế công ty/ngân hàng… - Thực trạng giải pháp Kinh nghiệm đàm phán với người Mỹ/Nhật/Đức/Pháp… Nghiên cứu hợp đồng xuất nhập công ty… giải pháp hoàn thiện www.themegallery.com Đề tài nghiên cứu (tt): Nghiên cứu hợp đồng gia công công ty… - Thực trạng giải pháp hoàn thiện Nghiên cứu hợp đồng chuyển giao công nghệ công ty… - Thực trạng giải pháp hoàn thiện Quá trình tổ chức thực hợp đồng xuất/nhập công ty… - Thực trạng giải pháp www.themegallery.com Đề tài nghiên cứu (tt): Quy trình lập/kiểm tra chứng từ Thực trạng giải pháp hoàn thiện 10 Quy trình thủ tục hải quan 11 Quy trình giao nhận hàng hóa xuất nhập 12 Kinh nghiệm giải tranh chấp công ty… www.themegallery.com Đề tài nghiên cứu (tt): 13 Chiến lược xuất (tên mặt hàng cụ thể) sang thị trường (tên thị trường) công ty… giai đoạn… 14 Các giải pháp đẩy mạnh xuất (tên mặt hàng cụ thể) sang thị trường (tên thị trường) công ty… 15 Các giải pháp đẩy mạnh hoạt động Logistics công ty… www.themegallery.com Đề tài nghiên cứu (tt): 16 Chuỗi cung ứng, quản trị chuỗi cung ứng giải pháp để doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu 17 Lập kế hoạch kinh doanh mặt hàng… Cho công ty… ……………………………………………… www.themegallery.com Tài liệu tham khảo chính: Đoàn Thị Hồng Vân Quản trị Ngoại thương NXB LĐ – XH 2008 Đoàn Thị Hồng Vân, Kim Ngọc Đạt Giáo trình Quản trị Xuất Nhập Khẩu NXB LĐ – XH 2011 www.themegallery.com Cách cho điểm  50% điểm trình  50% điểm thi kết môn www.themegallery.com Chúc thành công ! www.themegallery.com LOGO ... học luật chơi” Muốn làm XNK giỏi, phải biết Quản trị XNK www.themegallery.com Quản trị ngoại thương Quản trị XNK chuỗi hoạt động phức tạp, nhà quản trị phải tổ chức hoạt động kinh doanh XNK từ... Phần IV: Tổ chức thực hợp đồng XNK Chương X: Thực hợp đồng xuất khẩu, nhập Chương XI: Những chứng từ thường sử dụng kinh doanh XNK Chương XII: Nghiệp vụ hải quan Chương XIII: Các tranh chấp, bất... Tài liệu tham khảo chính: Đoàn Thị Hồng Vân Quản trị Ngoại thương NXB LĐ – XH 2008 Đoàn Thị Hồng Vân, Kim Ngọc Đạt Giáo trình Quản trị Xuất Nhập Khẩu NXB LĐ – XH 2011 www.themegallery.com Cách
- Xem thêm -

Xem thêm: QUẢN TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU CHƯƠNG MO DAU 2017, QUẢN TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU CHƯƠNG MO DAU 2017, QUẢN TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU CHƯƠNG MO DAU 2017, Ý nghĩa của môn học, Quản trị ngoại thương, Phương pháp nghiên cứu, Kết cấu của môn học., Đề tài nghiên cứu (tt):

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay