QUẢN TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU CHƯƠNG 7 2011

77 202 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 17:20

Chương 7: HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HĨA QUỐC TẾ GS.TS ĐỒN THỊ HỒNG VÂN QTNT - GS.TS Doan Thi Hong Van HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HĨA QUỐC TẾ ♦ Khái niệm ♦ Đặc điểm ♦ Phân loại ♦ Nội dung ♦ Ví dụ (tr 299-362) QTNT - GS.TS Doan Thi Hong Van KHÁI NIỆM Hợp đồng MBHHQT thoả thuận bên MUA – BÁN nước khác nhau, qui đònh quyền nghóa vụ bên BÁN - Cung cấp hàng hóa chuyển giao chứng từ: ♦ Liên quan đến hàng hóa ♦ Quyền sở hữu hàng hóa MUA - Nhận hàng toán tiền hàng QTNT - GS.TS Doan Thi Hong Van MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ Đ 27, LTM, MBHHQT thực hình thức: XK, NK, tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập chuyển Đ 28, LTM, XK, NK hàng hóa XK HH việc hàng hóa đưa khỏi lãnh thổ VN đưa vào khu vực đặc biệt nằm lãnh thổ VN coi khu vực hải quan riêng quy đònh pháp luật QTNT - GS.TS Doan Thi Hong Van MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ NK HH việc hàng hóa đưa vào lãnh thổ VN từ nước từ khu vực đặc biệt nằm lãnh thổ VN coi khu hải quan riêng theo quy đònh pháp luật QTNT - GS.TS Doan Thi Hong Van Đ.29: Tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập hàng hóa Tạm nhập, tái xuất hàng hóa việc hàng hóa đưa từ nước từ khu vực đặc biệt nằm lãnh thổ VN coi khu vực hải quan riêng theo quy đònh pháp luật vào VN, có làm thủ tục NK vào VN làm thủ tục XK hàng hóa khỏi VN QTNT - GS.TS Doan Thi Hong Van Đ.29: Tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập hàng hóa Tạm xuất, tái nhập hàng hóa việc hàng hóa đưa nước đưa vào khu vực đặc biệt nằm lãnh thổ VN coi khu vực hải quan riêng theo quy đònh pháp luật vào VN, có làm thủ tục XK khỏi VN làm thủ tục NK lại hàng hóa vào VN QTNT - GS.TS Doan Thi Hong Van Đ 30: Chuyển hàng hóa Chuyển hàng hóa việc mua hàng từ nước , vùng lãnh thổ để bán sang nước, vùng lãnh thổ lãnh thổ VN mà không làm thủ tục NK vào VN không làm thủ tục XK khỏi VN Chuyển hàng hóa thực theo hình thức sau: QTNT - GS.TS Doan Thi Hong Van Các hình thức CKHH: a/ Hàng hóa vận chuyển thẳng từ từ nước XK đến nước NK không qua cửa VN b/ Hàng hóa vận chuyển từ nước XK đến nước NK có qua cửa VN không làm thủ tục NK vào VN không làm thủ tục XK khỏi VN QTNT - GS.TS Doan Thi Hong Van Các hình thức CKHH: c/ Hàng hóa vận chuyển từ nước XK đến nước NK có qua cửa VN đưa vào kho ngoại quan, khu vực trung chuyển hàng hóa cảng VN, không làm thủ tục NK vào VN không làm thủ tục XK khỏi VN QTNT - GS.TS Doan Thi Hong Van KHIẾU NẠI (CLAIM)  Thời hạn khiếu nại  Thủ tục khiếu nại QTNT - GS.TS Doan Thi Hong Van TRỌNG TÀI (ARBITRATION)  Người đứng xét xử ?  Luật áp dụng ?  Cam kết chấp hành tài  Phân chia chi phí trọng tài QTNT - GS.TS Doan Thi Hong Van TRỌNG TÀI (ARBITRATION) Ex: In the even of any disputes and differences in opinion arising during implementation of this contract between the parties which can not be settled amicably, such dispute shall be settled by the Vietnam International Arbitration Center (VIAC), at the Chamber of Commerce and Industry of Vietnam Arbitration fees shall be borned by losing party QTNT - GS.TS Doan Thi Hong Van Bài tập chương - Đọc dòch hợp đồng từ tr 331 đến tr 348 - Làm tập 1-11 - Chọn làm tập 12, 13, 14, 15 - Các nhóm thực tế (nếu có thể) làm tập nhóm QTNT - GS.TS Doan Thi Hong Van Bài tập lớn 1.Trên cương vị nhà xuất lan Việt Nam phân tích, nhận xét hợp đồng xuất lan đây, sai sót, bất lợi sửa chữa lại, sở lập hợp đồng xuất lan hồn chỉnh (bằng tiếng Anh) QTNT - GS.TS Doan Thi Hong Van SALES CONTRACT No: 97/07 KINCO-UDOM Date: Dec 01st , 2007 BETWEEN : KIM NGAN ORCHIDS JOINT STOCK COMPANY 84/184-185 Phan Van Tri Street, Ward 2, District 5, Ho Chi Minh City, Viet Nam Tel: (84-8) 923-5615, Fax: (84-8) 833-0047 Hereinafter called as “The Seller” AND : UDOM ORCHIDS LTD., PART No 65 Ram-indra Rd., (Soi 52), Km ½ Kannayao, Kannayao Bangkok 10230, Thailand Tel: (66-2) 510 9241 Fax: (66-2) 510 1301 Hereinafter called as “The Buyer” QTNT - GS.TS Doan Thi Hong Van The two parties have mutually agreed to sign the contract under the terms and conditions as follows: Commodities: (CFR) No Description of Goods Unit Quantity Unit price (USD) Amount (USD) Dendrobium hybrids plant 2,000 $0.30 $600.00 Dendrobium flowers stem 5,400 $0.15 $810.00 Mokara hybrids plant 300 $1.20 $360.00 TOTAL 1,570.00 QTNT - GS.TS Doan Thi Hong Van Say total: US Dollars One thousand seven hundred and seventy only./ Origin : Produced by Vietnam Packing : export standard Payment term: - In US Dollar by TTR 100% Invoice’s value, 60 days after shipment day - The Beneficiary’s account: 201 000 075 at Saigon Commercial Bank, Hung Dao Branch, 99A Nguyen Van Cu Street, District 5, HCMC, Viet Nam -The Buyer’s account: 019 1037 37 at KASIKORNBANK, Prannok Branch, No Soi Kasikornthai Rachburana Road, Bangkok 10140, Thailand QTNT - GS.TS Doan Thi Hong Van Shipment terms: ♦ Time of shipment : within days after contract signed ♦ Partial shipment : not allowed ♦ Transshipment : not allowed ♦ Destination : Bangkok Airport, Thailand QTNT - GS.TS Doan Thi Hong Van Shipping documents: ( in triplicate) - Commercial Invoice - Packing List - Original B/L - Certificate of Origin (Form E) (issued by Chamber of Commerce & Industry) - Certificate of Insurance QTNT - GS.TS Doan Thi Hong Van General Condition: Any disputes or difference arising out of or relating to the contract which can be settled amicably at first, if disagreement, shall be arbitrated the economic court in Bangkok to solve, any changes and agreement to contract shall be in writing and subject to prior approval by both parties This contract is made in Ho Chi Minh City, signed through fax and its comes into effect as from its signing QTNT - GS.TS Doan Thi Hong Van FOR THE BUYER Mr UDOM PINWATHANAPURG Director FOR THE SELLER Mrs DOAN MINH DUC - Director QTNT - GS.TS Doan Thi Hong Van Dựa liệu hợp đồng vừa soạn thảo kiến thức Incoterms 2000, anh/chị trả câu hỏi sau: ♦ Địa điểm chuyển giao rủi ro địa điểm nào? ♦ Địa điểm viết kèm theo CFR địa điểm nào? ♦ Ai người mua bảo hiểm? ♦ Ai người làm thủ tục đòi bảo hiểm hàng hóa gặp rủi ro dọc đường? QTNT - GS.TS Doan Thi Hong Van (tiếp) ♦ Ai người phải làm thủ tục xuất khẩu? ♦ Ai người làm thủ tục nhập khẩu? ♦ Ai người lập chứng từ xuất khẩu? ♦ Nếu hàng đóng container, nên chuyển điều kiện CFR sang áp dụng điều kiện thích hợp hơn? ♦ Ai người th phương tiện vận tải? ♦ Ai người trả cước vận tải? QTNT - GS.TS Doan Thi Hong Van (tiếp) Hãy cho biết, để tổ chức thực hợp đồng xuất lan nêu nhà xuất Việt Nam cần làm cơng việc gì? Trình bày tóm tắt nột dung cơng việc Hãy cho biết q trình đàm phán hợp đồng ngoại thương có giai đoạn nào? Trình bày vắn tắt nội dung giai đoạn QTNT - GS.TS Doan Thi Hong Van ... Jacket/ Ladies Jacket QTNT - GS.TS Doan Thi Hong Van CH T LƯNG (QUALITY) Xác đònh ch t lượng, dựa vào: Mẫu hàng Tiêu chuẩn Nhãn hiệu hàng hóa Tài liệu kỹ thuật Hàm lượng ch t Dung trọng hàng hóa... khỏi VN Chuyển hàng hóa thực theo hình thức sau: QTNT - GS.TS Doan Thi Hong Van Các hình thức CKHH: a/ Hàng hóa vận chuyển thẳng từ từ nước XK đến nước NK không qua cửa VN b/ Hàng hóa vận chuyển... đồng Những xác lập hợp đồng NHỮNG THÔNG TIN VỀ CH THỂ HP ĐỒNG: ♦ ♦ Tên, đòa ch , số máy Fax, Telex, Phone Người đại diện ký kết, tên, ch c vụ … QTNT - GS.TS Doan Thi Hong Van CẤU TRÚC CỦA MỘT
- Xem thêm -

Xem thêm: QUẢN TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU CHƯƠNG 7 2011, QUẢN TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU CHƯƠNG 7 2011, QUẢN TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU CHƯƠNG 7 2011

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay