Kế toán nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Mạnh Quân

72 129 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 17:01

MỤC LỤC 3.1.2 Đặc điểm sản xuất kinh doanh 22 3.1.3 Đặc điểm tổ chức máy quản lý 25 KÝ HIỆU VIẾT TẮT Ký hiệu Ý nghĩa TNHH Trách nhiệm hữu hạn KH CNV DN QLDN DT TS NV TSCĐ GTGT TM TGNH NXB BTC BCTC BCĐKT Khách hàng Công nhân viên Doanh nghiệp Quản lý doanh nghiệp Doanh thu Tài sản Nguồn vốn Tài sản cố định Giá trị gia tăng Tiền mặt Tiền gửi ngân hàng Nhà xuất Bộ tài Báo cáo tài Bảng cân đối kế toán CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Nền kinh tế thị trường có điều tiết nhà nước tạo hội thách thức doanh nghiệp, yêu cầu doanh nghiệp phải giải tốt vấn đề liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh Trong đó, kế toán công cụ quản lý quan trọng không thiếu Qua thời gian tiếp xúc trực tiếp với công tác kế toán, xin lựa chọn đề tài “Kế toán nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Mạnh Quân” làm khóa luận tốt nghiệp Trên phương diện lý thuyết, nội dung khóa luận tìm hiểu lý luận chung công tác kế toán nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ theo chế độ kế toán hành Trên phương diện thực tế, khóa luận sâu nghiên cứu giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên liệu vật liệu nói riêng DN nói chung 1.2 Ý nghĩa đề tài - Hệ thống kiến thức nguyên liệu vật liệu; - Trên sở tồn công tác kế toán nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ đưa kiến nghị hoàn thiện 1.3 Mục tiêu nghiên cứu đề tài - Tìm hiểu, tập hợp vấn đề lý luận kế toán nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ; - Củng cố kiến thức học, hoàn thiện kiến thức công kế toán nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ - Chỉ ưu điểm, tồn công tác kế toán nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ; - Đưa biện pháp hoàn thiện, củng cố công tác kế toán nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ; 1.4 Đối tượng nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Công tác kế toán nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ - Phạm vi nghiên cứu: Tài liệu năm 2015 1.5 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp so sánh: Là phương pháp chủ đạo trình nghiên cứu đề tài Nội dung phương pháp so sánh lý luận học với thực tiễn để nhận thấy khác biệt - Phương pháp thu thập, xử lý số liệu: Thực vấn nhân viên phòng kế toán Thu thập số liệu liên quan, đưa giải pháp hoàn thiện hạn chế tồn - Phương pháp chuyên gia: Tham khảo ý kiến chuyên gia để hoàn thiện lý luận có đánh giá phù hợp CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG DOANH NGHIỆP 2.1 Nhiệm vụ kế toán nguyên liệu vật liệu công cụ dụng cụ 2.1.1 Khái niệm, đặc điểm nguyên liệu vật liệu công cụ dụng cụ Đặc điểm Nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ đối tượng lao động, yếu tố trình sản xuất sở vật chất cấu thành nên thực thể sản phẩm Đặc điểm bật nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ tham gia vào trình sản xuất kinh doanh, nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ tham gia vào chu kỳ sản xuất kinh doanh bị tiêu hao toàn vào trình sản xuất, không giữ lại nguyên hình tháí vật chất ban đầu, giá trị chúng chuyển toàn lần vào chi phí sản xuất kinh doanh 2.1.2 Nhiệm vụ yêu cầu quản lý nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ Nhiệm vụ Ghi chép phản ánh đầy đủ tình hình thu mua dự trữ, nhập-xuất…nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ công cụ dụng cụ Mặc khác thông qua tài liệu kế toán biết chất lượng, chủng loại có đảm bảo hay không, sổ lượng thiếu hay thừa sản xuất để từ người quản lý đề biện pháp thiết thực sản xuất để đề biện pháp thiết thực nhằm kiểm soát giá cả, chất lượng nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ công cụ dụng cụ Giúp cho việc kiểm tra chặt chẽ tình hình thực kế hoạch sử dụng, cung cấp, từ có biện pháp đảm bảo nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ công cụ dụng cụ cho sản xuất cách có hiệu Yêu cầu quản lý Xuất phát từ vị trí, đặc điểm vật liệu trình sản xuất kinh doanh Để trình sản xuất kinh doanh diễn cách liên tục phải đảm bảo cung cấp nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ kịp thời mặt số lượng, chất lượng chủng loại vật liệu nhu cầu sản xuất ngày phát triển đòi hỏi vật liêụ ngày nhiều để đáp ứng cho nhu cầu sản xuất sản phẩm kinh doanh có lãi mục tiêu mà Doanh nghiệp hướng tới Vì vậy, quản lý tốt khâu thu mua, dự trữ sử dụng nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ điều kiện cần thiết để đảm bảo chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí, giảm giá thành, tăng lợi nhuận Doanh nghiệp Nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ tài sản dự trữ cho sản xuất thường xuyên biến động Do vậy, Doanh nghiệp cần giám sát chặt chẽ trình thu mua, bảo quản sử dụng vật liệu cách có hiệu  Ở khâu thu mua: Đảm bảo cung cấp đầy đủ kịp thời nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ cho sản xuất sản phẩm mặt số lượng, chủng loại, chất lượng, giá hợp lý phản ánh đầy đủ xác giá thực tế vật liệu ( giá mua, chi phí thu mua)  Khâu bảo quản: Doanh nghiệp phải tổ chức hệ thống kho tàng hợp lý, chế độ bảo quản với loại vật liệu để tránh hư hỏng, thất thoát, hao hụt, phẩm chất ảnh hướng đấn chất lượng sản phẩm  Khâu dự trữ: Để đảm bảo cho trình sản xuất tiến hành, không bị ngừng trệ, gián đoạn Doanh nghiệp phải dự trữ vật liệu định mức tối đa, tối thiểu đảm bảo cho sản xuất liên tục bình thường không gây ứ đọng (do khâu dự trữ lớn) tăng nhanh vòng quay vốn  Trong khâu sử dụng vật liệu: Sử dụng vật liệu theo định mức tiêu hao, chủng loại vật liệu, nhằm phát huy hiệu sử dụng vật liệu nâng cao chất lượng sản phẩm, chi phí vật liệu giá thành sản phẩm đòi hỏi tổ chức tốt việc ghi chép, theo dõi phản ánh tình hình xuất vật liệu Tính toán phân bổ xác vật liệu cho đối tượng sử dụng theo phương pháp thích hợp, cung cấp số liệu kịp thời xác cho công tác tính giá thành sản phẩm Đồng thời thường xuyên định kỳ phân tích tình hình thu mua, bảo quản dự trữ sử dụng vật liệu, sở đề biện pháp cần thiết cho việc quản lý khâu, nhằm giảm mức tiêu hao vật liệu sản xuất sản phẩm, sở để tăng thêm sản phẩm cho xã hội 2.2 Phân loại đánh giá nguyên liệu vật liệu công cụ dụng cụ 2.2.1 Phân loại Căn vào nội dung kinh tế yêu cầu quản trị doanh nghiệp, gồm: - Nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ chính: Là đối tượng chủ yếu cấu thành nên thực thể sản phẩm (kể bán thành phẩm mua ngoài) tôn, sillic, sắt chế tạo động - Vật liệu phụ: Là thứ có tác động phụ trợ sản xuất chế tạo sản phẩm nhằm làm tăng chất lượng nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ tăng chất lượng sản phẩm sản xuất dầu nhờn, hồ keo, thuốc nhuộm, thuốc tẩy, thuốc chống rò rỉ, hương liệu, xà phòng - Nhiên liệu: Là thứ sử dụng cho công nghệ sản xuất sản phẩm cho phương tiện vật chất, máy móc thiết bị trình sản xuất kinh doanh - Phụ tùng thay thế: Là chi tiết phụ tùng dùng để thay sữa chữa thay cho máy móc, thiết bị sản xuất, phương tiện vận tải - Thiết bị xây dựng bản: Bao gồm vật liệu thiết bị cần lắp, không cần lắp, vật kết cấu khác Doanh nghiệp phục vụ mục đích đầu tư xây dựng - Vật liệu khác: Là toàn vật liệu lại trình sản xuất chế tạo sản phẩm phế liệu thu hồi từ lý tài sản cố định Căn vào nguồn nhập, gồm: - Nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ mua - Nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ tự chế thuê gia công chế biến - Nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ nhận vốn góp liên doanh đơn vị khác cấp phát biếu tặng - Nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ thu hồi vốn góp liên doanh - Nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ khác kiểm kê thừa, vật liệu không dùng hết Căn vào mục đích sử dụng, gồm: - Nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ trực tiếp dùng vào sản xuất kinh doanh - Nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ dùng cho nhu cầu khác phục vụ quản lý phân xưởng, tổ đội sản xuất, cho nhu cầu bán hàng quản lý doanh nghiệp 2.2.2 Đánh giá Đánh giá nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ theo giá gốc Giá thực tế nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ nhập kho: Trong hạch toán, nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ tính theo giá thực tế ( giá gốc) tuỳ theo hình thức tính thuế nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ theo phương pháp khấu trừ hay trực tiếp mà Doanh nghiệp áp dụng mà giá thực tế Doanh nghiệp có hay thuế giá trị gia tăng Giá thực tế nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ xuất kho: Theo chế độ kế toán hành kế toán nhập - xuất kho nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ Doanh nghiệp tính theo giá thực tế Song đặc điểm phong phú chủng loại thường xuyên biến động trình sản xuất kinh doanh nên để đơn giản hoá giảm bớt khối lượng tính toán, ghi sổ hàng ngày kế toán sử dụng phương pháp sau theo phương pháp quán hạch toán Theo chuẩn mực 02- Hàng tồn kho ban hành theo QĐ149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 Bộ trưởng Bộ Tài có phương pháp tính giá vật liệu xuất kho sau: - Phương pháp giá thực tế đích danh - Phương pháp bình quân gia quyền - Phương pháp nhập trước xuất trước (FIFO) - Phương pháp nhập sau xuất trước (LIFO) Đánh giá nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ theo giá hạch toán Đối với doanh nghiệp có nhiều loại vật liệu, công cụ, dụng cụ, giá biến động thường xuyên, việc nhập, xuất diễn liên tục việc hạch toán theo giá thực tế trở nên phức tạp, tốn nhiều công thức có khí không thực Do việc hạch toán hàng ngày, kế toán nên sử dụng theo giá hạch toán Giá hạch toán loại giá tương đối ổn định, doanh nghiệp sử dụng thời gian dài để hạch toán nhập, xuất tồn kho vật liệu, CCDC chưa tính giá thực tế Có thể sử dụng giá kế hoạch giá mua thời điểm đó, hay giá vật liệu, CCDC bình quân tháng trước, CCDC hàng ngày giá cuối kỳ trước để làm giá hạch toán Nhưng cuối tháng phải tính chuyển giá hạch toán vật liệu, CCDC xuất, tồn kho theo giá thực tế Việc tính chuyển dựa sở hệ số giá thực giá hạ sử dụng giá hạch toán đơn giản, giảm bớt khối lượng cho công tác kế toán nhập, xuất vật liệu Giá hạch toán dụng hạch toán chi tiết vật liệu, hạch toán tổng hợp phải sử dụng giá thực tế Giá hạch toán có ưu đIểm phản ảnh kịp thời biến động giá trị loại vật liệu trình sản xuất kinh doanh 2.3 Tổ chức kế toán chi tiết nguyên liệu vật liệu công cụ dụng cụ 2.3.1 Chứng từ kế toán - Phiếu nhập kho - Phiếu xuất kho - Hóa đơn GTGT - Bảng kiểm kê vật tư, sản phẩm, hàng hóa - Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội - Phiếu xuất vật tư hạn mức - Bảng kê chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào - Hóa đơn kim phiếu xuất kho - Phiếu báo vật tư lại cuối kỳ 2.3.2 Sổ kế toán - Sổ chi tiết nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ 2.3.3 Phương pháp kế toán Phương pháp ghi thẻ song song Phương pháp ghi thẻ song song nghĩa tiến hành theo dõi chi tiết vật liệu song song kho phòng kế toán theo thứ vật liệu với cách ghi chép gần khác chỗ thủ kho theo dõi tình hình nhập, xuất, tồn kho vật liệu theo tiêu số lượng, kế toán theo dõi tiêu giá trị sổ tiết vật liệu chứng từ nhập, xuất, tồn kho thủ kho gửi đến sau kế toán kiểm tra lại, đối chiếu với thủ kho Ngoài để số liệu đối chiếu kiểm tra với kế toán tổng hợp cần phải tổng hợp số liệu kế toán chi tiết vào bảng tổng hợp nhập, xuất, tồn kho vật liệu cho nhóm vật liệu - Ở kho: Hàng ngày có chứng từ nhập- xuất, thủ kho vào số lượng thực nhập, thực xuất chứng từ để ghi vào thẻ kho liên quan, chứng từ ghi vào dòng thẻ kho Thẻ kho mở cho danh điểm vật tư, cuối tháng thủ kho phải tiến hành tổng cộng số lượng nhập, xuất, tính số tồn kho mặt lượng theo danh điểm vật liệu Hàng ngày định kỳ sau ghi thẻ kho, thủ kho phải chuyển toàn chứng từ nhập xuất kho phòng kế toán - Ở phòng kế toán: Kế toán sử dụng sổ ( thẻ) kế toán chi tiết vật liệu để theo dõi tình hình nhập- xuất- tồn kho hàng ngày Sổ chi tiết theo dõi mặt vật giá trị nhận chứng từ nhập- xuất kho thủ kho chuyển đến, nhân viên kế toán nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ phải kiểm tra đối chiếu chứng từ nhập, xuất kho với chứng từ liên quan ( hoá đơn GTGT, phiếu mua hàng ) Cuối tháng, kế toán cộng sổ tính tổng số nhập, tổng số xuất số tồn kho danh điểm vật liệu Số lượng NVL tồn kho phản ánh sổ kế toán chi tiết phải đối chiếu khớp với số tồn kho ghi thẻ kho tương ứng Sau đối chiếu với thẻ kho thủ kho kế toán phải vào sổ kế toán chi tiết nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ lập bảng tổng hợp nhập, xuất, tồn kho nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ, số liệu bảng đối chiếu với số liệu sổ kế toán tổng hợp Phương pháp áp dụng với doanh nghiệp có chủng loại vật liệu khối lượng nghiệp vụ (chứng từ ) nhập, xuất không thường xuyên trình độ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên môn phận kế toán hạn chế 10 Căn vào kế hoạch sản xuất nhu cầu phân xưởng, đề nghị Công ty cấp cho phân xưởng vật liệu sau: STT Tên vật liệu Thép 304 2b 2,5 Đơn vị Kg Giám đốc Số lượng 29.761 Thủ kho Biểu số 2.11: PHIẾU XUẤT KHO Ngày 21 Tháng 02 năm 2015 Họ tên người nhận hàng: Nguyễn Văn Tuân Địa chỉ: Phân xưởng tạo phôi Lý xuất kho: Sản xuất sản phẩm theo kế hoạch Xuất kho: Vật tư 58 Ghi Người đề nghị STT Tên, nhãn hiệu Mã quy cách vật tư ĐVT Số lượng Yêu Thực số Thép 304 2b 2,5 cầu xuất 29.761 29.761 55.562 Kg Cộng Phụ trách phận sử dụng Đơn giá Thành tiền 1.653.580.682 1.653.580.682 Người nhận Thủ kho Kế toán trưởng Biểu số 2.12: GIẤY ĐỀ NGHỊ XUẤT VẬT TƯ Ngày 22 Tháng 02 năm 2015 Kính gửi: Phòng kế toán Tên là: Phạm Viết Cường – Phân xưởng đánh bóng Căn vào kế hoạch sản xuất nhu cầu phân xưởng, đề nghị Công ty cấp cho phân xưởng vật liệu sau: STT Tên vật liệu Đơn vị 59 Số lượng Ghi Lô sợi 4" Lô sợi 3”x5P Lô sợi 2,5” x 7P Giám đốc Cái Cái Cái Thủ kho 20.145 18.763 15.542 Người đề nghị Biểu số 2.13: PHIẾU XUẤT KHO Ngày 22 Tháng 02 năm 2015 Họ tên người nhận hàng: Phạm Viết Cường Địa chỉ: Phân xưởng đánh bóng Lý xuất kho: Sản xuất sản phẩm theo kế hoạch Xuất kho: Vật tư STT Tên, nhãn hiệu Mã quy cách vật tư số ĐVT Số lượng 60 Đơn giá Thành tiền Lô sợi 4" Lô sợi 3” x 5P Lô sợi 3,5” x 7P Cái Cái Cái Cộng Phụ trách phận sử dụng Yêu Thực cầu 20.145 18.763 15.542 xuất 20.145 5.945 18.763 2.935 15.542 3.901 119.762.025 55.069.405 60.629.342 235.460.772 Người nhận Thủ kho Kế toán trưởng Biểu số 2.14: THẺ KHO Tháng 02 năm 2015 Tên nhãn hiệu quy cách vật tư: Thép 304 2b 2,5 Đơn vị tính: Kg Ngày tháng Chứng từ Nhập Xuất 15/02 204 21/02 22/02 25/02 305 Diễn giải Ngày nhập Tồn đầu kỳ Nhập kho 15/02 Xuất kho Nhập kho Xuất kho 21/02 22/02 25/02 61 Số lượng Nhập Xuất 37.616 29.761 21.000 23.250 Tồn 14.465 52.081 22.320 43.320 20.070 Nhập- xuất 58.616 kỳ 53.011 Tồn cuối kỳ 20.070 Biểu số 2.15: THẺ KHO Tháng 02 năm 2015 Tên nhãn hiệu quy cách vật tư: Lô sợi 4” Đơn vị tính: Cái Ngày tháng 18/02 22/02 25/02 26/02 Chứng từ Nhập Xuất Diễn giải Tồn đầu kỳ Nhập kho Ngày nhập 18/02 Xuất kho 22/02 Nhập kho 24/02 Xuất kho 26/02 Nhập- xuất Số lượng Nhập Xuất 15.764 20.145 12.414 10.123 28.178 kỳ Tồn cuối kỳ Tồn 8.738 24.502 4.357 16.771 6.648 30.268 6.648 62 63 Biểu số 2.16 SỔ CHI TIẾT NGUYÊN VẬT LIỆU Tháng 02 năm 2015 Tên, quy cách nguyên vật liệu: Thép 304 2b 2,5 Đơn vị tính: Kg Chứng từ Số Ngày 15/02 21/02 22/02 25/02 Diễn giải Đơn giá Tồn đầu tháng Nhập kho mua Xuất kho cho PX Nhập kho mua Xuất kho cho PX Cộng phát sinh Tồn cuối tháng 54.600 55.800 55.562 55.800 55.562 Nhập SL Tiền 37.616 2.098.972.800 21.000 1.171.800.000 58.616 3.270.772.800 64 Xuất SL Tiền 29.761 1.653.580.682 23.250 53.011 1.291.816.500 2.945.397.182 Tồn SL 14.465 52.081 22.320 43.320 20.070 Tiền 789.789.000 2.888.761.800 1.235.181.118 2.406.981.118 1.115.164.618 20.070 1.115.164.618 Biểu số 2.17 SỔ CHI TIẾT NGUYÊN VẬT LIỆU Tháng 02 năm 2015 Tên, quy cách nguyên vật liệu: Lô sợi 4” Đơn vị tính: Cái Chứng từ Diễn giải Số Ngày Tồn đầu tháng 18/02 Nhập kho mua 22/02 Xuất kho cho PX 25/02 Nhập kho mua 26/02 Xuất kho cho PX Cộng phát sinh Tồn cuối tháng Đơn giá Nhập SL 5.848 5.980 15.764 5.945 5.980 12.414 5.945 28.178 Tiền Xuất SL Tiền 20.145 119.762.025 10.123 30.268 60.181.235 179.943.260 94.268.720 74.235.720 168.504.440 65 Tồn SL 8.738 24.502 4.357 16.771 6.648 Tiền 51.102.554 145.371.274 25.609.249 99.844.969 39.663.734 6.648 39.663.734 Biểu số 2.18: BẢNG TỔNG HỢP NHẬP- XUẤT- TỒN Tháng 02 năm 2015 Tên VT ĐVT Thép 304 2b 3,0 Thép 304 2b 2,8 Thép 304 2b 2,5 Thép 420 jl 5,0 … … Thép 430 6,0 Thép không gỉ 4,5 Lô sợi 4’’ Lô sợi 3’’x 5P … Tổng cộng … Tồn đầu kỳ SL TT 41.986 2.291.033.580 21.680 1.178.287.797 14.465 789.789.000 7.904 415.018.395 … … 5.160 167.448.384 Nhập kỳ SL TT 34.894 1.947.085.200 43.180 2.409.438.038 58.616 3.270.772.800 … … 52.353 1.693.442.201 Xuất kỳ SL TT 55.654 3.067.982.404 58.128 3.215.345.781 53.011 2.945.397.182 2.365 124.179.973 … … 10.142 328.154.544 Tồn cuối kỳ SL TT 21.226 1.170.136.376 6.732 372.380.054 20.070 1.115.164.618 5.539 290.838.422 … … 47.371 1.532.736.041 17.310 533.588.366 - - 11.152 343.765.307 6.158 189.823.059 8.738 9.300 … 51.102.554 25.611.410 … 16.706.957.591 28.178 37.125 … 168.504.440 110.632.500 … 25.811.697.083 30.268 40.378 … 179.943.260 118.509.430 … 20.872.398.006 6.648 6.047 … 39.663.734 17.734.480 … 21.646.256.668 66 Biểu số 2.19: SỔ CHI TIẾT PHẢI TRẢ CHO NGƯỜI BÁN Tháng 02 năm 2015 Đối tượng: KH0475- POSCO VST CO., LTD Chứng từ Mã Số TK đối Số phát sinh Ngày Nợ Có ứng Dư đầu kỳ 19.371.741.650 PN 0002351 05/02 Mua thép 304 4,0 1521 1.113.497.718 PN 0002351 05/02 Mua thép 304 4,0 1331 111.349.772 PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN 0002407 0002407 0002407 0002407 0002407 0002500 0002500 0002589 0002589 0002632 0002632 Diễn giải 10/02 10/02 10/02 10/02 10/02 15/02 15/02 20/02 20/02 22/02 22/02 Mua thép 304 3,0 Mua thép 304 2,8 Mua thép 304 2,0 Mua thép 304 4,0 Mua thép Mua thép 304 2,5 Mua thép 304 2,5 Mua thép 304 1,2 Mua thép 304 1,2 Mua thép 304 2,5 Mua thép 304 2,5 Tổng phát sinh Dư cuối kỳ 1521 1521 1521 1521 1331 1521 1331 1521 1331 1521 1331 67 1.947.085.200 2.409.438.038 1.943.929.038 1.207.783.044 750.823.532 2.098.972.800 209.897.280 885.085.580 88.508.558 1.171.800.000 117.180.000 14.055.350.560 33.427.092.210 Biểu số 2.20: Đơn vị: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI MẠNH QUÂN Địa chỉ: Số 5, ngách 66/72, Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội (TRÍCH) SỔ CÁI Tháng 02 năm 2015 Tài khoản: 331- Phải trả cho người bán Diễn giải NKC Số hiệu NTGS Chứng từ Số hiệu NT Trang số STT dòng TKĐƯ Số dư đầu kỳ 01/02 BN201502005 01/02 TT tiền máy biến áp 11214 … … … … … 15/02 0002500 15/02 Thép 304 2b 2,5 1521 15/02 0002500 15/02 Thép 304 2b 2,5 1331 … … … … … 18/02 0004107 18/02 Lô sợi 4” 1522 18/02 0004107 18/02 Lô sợi 4” 1331 … … … … … … … Cộng số phát sinh Số dư cuối kỳ 68 Số tiền Nợ Có 136.964.788.262 88.405.219.659 87.780.000 … … 2.098.972.800 209.897.280 … … 94.268.720 9.426.872 … … 10.203.332.916 21.683.893.686 148.249.456.008 86.676.568.383 Biểu số 2.21: Đơn vị: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI MẠNH QUÂN Địa chỉ: Số 5, ngách 66/72, Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội (TRÍCH) SỔ NHẬT KÝ CHUNG Tháng 02 năm 2015 NT Chứng từ Số GS BC20150203 507/NSXXK … BC20150214 Diễn giải Đã ghi STT Ngày sổ 01/02 Thu tiền bán phế liệu thép Phải thu khách hàng Tiền gửi NH Sacombank 01/02 Hộp đóng gói Phải trả cho người bán Chi phí sản xuất chung … … … 14/02 Thu tiền bán hàng Phải thu khách hàng Tiền gửi NH SHBC Cộng chuyển sang trang sau Số hiệu TK Phát sinh Nợ dòng đối ứng 13111 11214 … 33112 6271 … 13112 11226 Đơn vị: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI MẠNH QUÂN Địa chỉ: Số 5, ngách 66/72, Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội (TRÍCH) SỔ NHẬT KÝ CHUNG 69 Có 1.720.000.000 1.720.000.000 30.792.115 30.792.115 … … 6.493.297.290 6.493.297.290 9.471.387.623 9.471.387.623 Tháng 02 năm 2015 NT GS Chứng từ Số Diễn giải Ngày 0002500 15/02 15/02 … … 0004107 … 18/02 … Số trang trước chuyển sang Thép 304 2b 2,5 nhập kho VAT hàng nhập Phải trả cho người bán Rút tiền mặt nhập quỹ Đã ghi STT Số hiệu TK sổ dòng đối ứng … … Lô sợi 4” nhập kho VAT hàng nhập Phải trả người bán … … Cộng chuyển sang trang sau 1521 1331 33111 1111 1121 … 1522 1331 33111 … … … Phát sinh Nợ Có 9.471.387.623 9.471.387.623 2.098.972.800 209.897.280 2.308.870.000 3.660.940.000 3.660.940.000 … … 94.268.720 9.426.872 103.695.592 … … 54.235.439.670 54.235.439.670 Biểu số 2.22: Đơn vị: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI MẠNH QUÂN Địa chỉ: Số 5, ngách 66/72, Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội (TRÍCH) SỔ CÁI Tháng 02 năm 2015 Tài khoản: 152- Nguyên vật liệu Ngày tháng Chứng từ Số hiệu Diễn giải Ngày NKC Tran 70 STT Số hiệu Số tiền Nợ TKĐƯ Có tháng g số dòng Số dư đầu năm 01/02/13 … 10/02 … … 15/02 15/02 … 18/02 18/02 … 21/02 … 22/02 22/02 22/02 … … … … … … 01/02 01/02 01/02 … 05/02 05/02 … 10/02 10/02 … 15/02 15/02 … 18/02 18/02 … 21/02 … 22/02 22/02 22/02 … Số phát sinh tháng Mua Alumina Mua bột đá Xuất thép 420 jl 5,0 … Mua lô vải lõi nhựa 3”x20 Xuất thép 430 … Mua thép 304 2b 3,0 Mua thép 304 2b 2,0 … Mua thép 304 2b 2,5 Xuất thép 304 2b 2,0 … Mua lô sợi 4” Xuất thép 304 1,2 … Xuất thép 304 2b 2,5 … Xuất lô sợi 4” Xuất lô sợi 3”x5P Xuất lô sợi 2,5x7P … Cộng số phát sinh tháng 16.706.957.591 … … … … … … … … … … … … Số dư cuối tháng 33111 33111 621 … 33111 621 … 33111 33111 … 33111 621 … 33111 621 … 621 … 621 621 621 … 81.847.200 52.070.000 … 121.221.860 … 1.947.085.200 1.943.929.038 … 2.098.972.800 677.679.223 … 94.268.720 124.179.973 … … … 885.085.580 … … 1.653.580.682 … … 119.762.025 51.466.909 39.228.008 … … 25.811.697.083 20.872.398.006 21.646.256.668 71 472.213.937 Biểu số 2.23: BẢNG PHÂN BỔ NGUYÊN VẬT LIỆU Tháng 02 năm 2015 Ghi có TK STT TK 152 Ghi nợ TK TK 621: 12.888.550.748 - Sản phẩm thìa 3.098.335.235 - Sản phẩm dao 2.918.650.324 - Sản phẩm dĩa 3.009.365.181 - Sản phẩm xoong TK 627: 3.862.200.000 5.997.893.371 - Sản phẩm thìa 1.372.500.000 - Sản phẩm dao 1.078.726.066 - Sản phẩm dĩa 1.321.482.338 - Sản phẩm xoong TK 641 TK 642 Cộng 2.225.184.967 994.475.600 991.478.289 20.872.398.006 72 ... 2015 1.5 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp so sánh: Là phương pháp chủ đạo trình nghiên cứu đề tài Nội dung phương pháp so sánh lý luận học với thực tiễn để nhận thấy khác biệt - Phương pháp... dương - Phương pháp tính hàng tồn kho: kê khai thường xuyên - Phương pháp hạch toán thuế: Hạch toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ - Công ty áp dụng phương pháp tính khấu hao TSCĐ theo phương... pháp tính giá vật liệu xuất kho sau: - Phương pháp giá thực tế đích danh - Phương pháp bình quân gia quyền - Phương pháp nhập trước xuất trước (FIFO) - Phương pháp nhập sau xuất trước (LIFO) Đánh
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Mạnh Quân, Kế toán nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Mạnh Quân, Kế toán nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Mạnh Quân

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay