Báo cáo thực tập tốt nghiệp Công ty CP thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao

36 137 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 16:56

Báo cáo thực tập tốt nghiệp Công ty CP thực phẩm xuất Đồng Giao MỤC LỤC Thị trường đầu siêu thị, cửa hàng tạp hóa như: Unimart, BigC, Metro Sản phẩm có mặt hầu hết siêu thị hệ thống phân phối tỉnh toàn quốc như: Metro, BigC, UniMart… .21 SV: Phạm Phương Phương Lớp: D7KT1 MSSV: 1281100066 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Công ty CP thực phẩm xuất Đồng Giao KÝ HIỆU CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu Ý nghĩa CP Cổ Phần KH DN DNTM GTGT TM TGNH KKĐK KKTX NXB BTC CKTM CKTT BCTC BCĐKT Khách hàng Doanh nghiệp DNTM Giá trị gia tăng Tiền mặt Tiền gửi Ngân hàng Kiểm kê định kỳ Kê khai thường xuyên Nhà xuất Bộ tài Chiết khấu thương mại Chiết khấu toán Báo cáo tài Bảng cân đối kế toán CHƯƠNG 1- TỔNG QUAN VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP 1.1.Quá trình hình thành phát triển doanh nghiệp Tên công ty: Công ty cổ phần thực phẩm xuất Đồng Giao Tên giao dịch: DONG GIAO JOISTOCK FOODSTUFF COMPANY Tên viết tắt: DOVECO SV: Phạm Phương Phương Lớp: D7KT1 MSSV: 1281100066 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Công ty CP thực phẩm xuất Đồng Giao Trụ sở giao dịch: Phường Trung sơn – Thị xã Tam Điệp – Tỉnh Ninh Bình Điện thoại: 0303864039 Fax: 84-30-864325 Công ty cổ phần thực phẩm xuất Đồng Giao tiền thân Nông trường quốc doanh Đồng giao, thành lập vào ngày 26 tháng 12 năm 1955 Công ty chuyển đổi thành công ty thực phẩm xuất Đồng giao theo định số 3769/QĐ/BNN- ĐMDN ngày 30 tháng 12 năm 2005 Công ty hoạt động theo giấy phép kinh doanh số 09-03-000.104 Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Ninh Bình cấp ngày 26 tháng 08 năm 2006 1.2 Chức năng, nhiệm vụ doanh nghiệp - Đăng ký thực kinh doanh theo ngành nghề kinh doanh - Đăng ký mã số thuế với quan thuế - Quản lý tài sản - Sử dụng vốn nguồn lực có hiệu quả, không ngừng phát triển đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh - Chịu trách nhiệm trước nhà nước kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty, chịu trách nhiệm trước pháp luật khách hàng chất lượng sản phẩm Công ty SV: Phạm Phương Phương Lớp: D7KT1 MSSV: 1281100066 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Công ty CP thực phẩm xuất Đồng Giao - Thực nghĩa vụ người lao động, góp phần giải việc làm Thực sách lao động tiền lương - Thực chịu trách nhiệm báo cáo kế toán, báo cáo định kỳ theo quy định nhà nước - Tuân thủ quy định tra nhà nước - Thực tốt công tác trang bị PCCC Công ty theo quy định pháp luật - Đảm bảo an ninh, trật tự phạm vi quản lý Công ty 1.3 Đặc điểm tổ chức kinh doanh Quy trình kinh doanh, mua bán hàng hóa tuân thủ theo bước sau: (1) Lập phiếu yêu cầu mua hàng (2) Đặt hàng với nhà cung cấp (3) Tiếp nhận hàng (4) Nhận hóa đơn GTGT đầu vào (5) Lập phiếu nhập kho, biên nhập kho (6) Xuất kho bán hàng (7) Lập phiếu xuất kho (8) Ghi nhận giá bán theo HĐ GTGT đầu SV: Phạm Phương Phương Lớp: D7KT1 MSSV: 1281100066 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Công ty CP thực phẩm xuất Đồng Giao Sơ đồ Quy trình hoạt động kinh doanh 1.4.Hình thức tổ chức sản xuất kết cấu sản xuất doanh nghiệp Hiện nay, công ty có nhiều sản phẩm cung cấp thị trường nước dứa cô đặc sản phẩm ngày có uy tín thị trường nước Chính vậy, công ty trọng đến quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm công ty DOVECO quy trình công nghệ sản xuất liên tục, bao gồm nhiều giai đoạn công nghệ khác Qua quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm, thấy rằng: Quy trình công nghệ phức tạp, điều làm cho thời gian chuyển nguyên liệu vật liệu vào sản xuất dài Vì quản lý vốn lưu động công ty phức tạp từ làm ảnh hưởng đến tốc độ luân chuyển vốn hiệu sử dụng vốn kinh doanh 1.5.Cơ cấu tổ chức máy quản lý Tổ chức máy quản lý có phân công nhiệm vụ, trách nhiệm tách bạch cho nhân viên Công ty: SV: Phạm Phương Phương Lớp: D7KT1 MSSV: 1281100066 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Công ty CP thực phẩm xuất Đồng Giao - Hội đồng quản trị: Có quyền hạn cao Đưa định bầu cử, bổ nhiệm, định kinh doanh, chia lợi tức hàng năm - Giám đốc: Là người trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh diễn hàng ngày, chịu trách nhiệm pháp lý trước quan Nhà nước - Phòng Kế toán: Theo dõi tài sản - nguồn vốn, tình hình công nợ phải thu - phải trả, ghi sổ kế toán, lập báo cáo tài hàng kỳ - Phòng Kinh doanh: Có nhiệm vụ tư vấn, triển khai dự án với Công ty, tổ chức Nhà nước, đoàn thể, Công ty Nhà nước, tư nhân Công ty, tổ chức nước - Phòng Nhân sự: Tiếp nhận hồ sơ lao động, vấn, lập hợp đồng lao động Hội đồng quản trị Phòng giám đốc Phòng Kế toán Phòng Kinh doanh Phòng Nhân Sơ đồ 1.1 Tổ chức máy quản lý Công ty 1.6.Tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp Tổ chức máy kế toán Tổ chức máy kế toán Công ty xếp khoa học hợp lý, có phân công nhiệm vụ trách nhiệm cần hoàn thành cho nhân viên - Kế toán trưởng: Chịu trách nhiệm công tác tài – kế toán Công ty Lập báo cáo tài chịu trách nhiệm tính xác báo cáo trước pháp luật SV: Phạm Phương Phương Lớp: D7KT1 MSSV: 1281100066 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Công ty CP thực phẩm xuất Đồng Giao - Kế toán TSCĐ: Theo dõi tình hình tăng, giảm TSCĐ, mua bán lý TSCĐ, tính trích khấu hao cho đối tượng sử dụng - Kế toán toán: Quản toán công nợ phải thu – phải trả, đại diện bên giao dịch với ngân hàng - Kế toán bán hàng: Quản lý lượng hàng hóa nhập vào, bán Công ty, xác định kết bán hàng - Kế toán tiền lương: tính toán khoản tiền lương phải trả cho công nhân viên - Thủ quỹ: Chịu trách nhiệm quản lý tiền mặt quỹ Công ty Ghi chép đối chiếu với kế toán tiền mặt Kế toán trưởng Kế toán TSCĐ Kế toán toán Kế toán bán hàng Kế toán tiền lương Thủ quỹ Sơ đồ 1.3 Tổ chức máy kế toán Công ty Các sách kế toán Niên độ kế toán bắt đầu ngày 01/01 kết thúc ngày 31/12 Phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ Phương pháp tính hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên Phương pháp tính giá xuất kho theo phương pháp nhập trước - xuất trước Phương pháp tính khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng SV: Phạm Phương Phương Lớp: D7KT1 MSSV: 1281100066 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Công ty CP thực phẩm xuất Đồng Giao Phương pháp ghi sổ nhật ký chung Hàng ngày, vào chứng từ kiểm tra dùng làm ghi sổ, trước hết ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký chung Căn số liệu ghi sổ Nhật ký chung để ghi vào Sổ Cái tài khoản Nếu đơn vị có mở sổ, thẻ kế toán chi tiết đồng thời với việc ghi sổ Nhật ký chung, nghiệp vụ phát sinh ghi vào sổ, thẻ kế toán chi tiết liên quan Cuối kỳ, sau kiểm tra đối chiếu khớp đúng, số liệu ghi Sổ Cái bảng tổng hợp chi tiết (được lập từ Sổ, thẻ kế toán chi tiết) dùng để lập Báo cáo tài Chứng từ kế toán Sổ Nhật ký đặc biệt Sổ Nhật ký chung Sổ Cái Sổ, thẻ kế toán chi tiết Bảng tổng hợp chi tiết Bảng cân đối số phát sinh Báo cáo tài Sơ đồ Trình tự ghi sổ Nhật ký chung SV: Phạm Phương Phương Lớp: D7KT1 MSSV: 1281100066 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Công ty CP thực phẩm xuất Đồng Giao CHƯƠNG – THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI DOANH NGHIỆP 2.1 Thực trạng kế toán tiền lương khoản trích theo lương Kế toán tiền lương Công ty trả lương theo thời gian Đây hình thức trả lương vào thời gian lao động Trong đó, lương tháng lương cộng (+) khoản phụ cấp Lương thỏa thuận trước với mức tối thiểu 3.000.000đ, tối đa 8.000.000đ Một tháng nghỉ ngày chủ nhật Căn theo thời gian thực tế làm việc, kế toán tính lương phải trả người lao động Các khoản trích theo lương Các khoản trích theo lương bao gồm BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ Các khoản trích theo lương tính theo chi phí lương phải trả người lao động theo tỷ lệ trích lập quy định Tài khoản kế toán - TK 334 – ”Phải trả công nhân viên” TK 3341 – ”Phải trả công nhân viên” - TK 338 – ”Phải trả phải nộp khác” TK 3382 – ”Kinh phí công đoàn” TK 3383 – ”Bảo hiểm xã hội” TK 3384 – ”Bảo hiểm y tế” TK 3389 – ”Bảo hiểm thất nghiệp” Chứng từ kế toán - Bảng chấm công; - Bảng tính lương; - Bảng tính BHXH, BHYT, BHTN; - Bảng toán tiền lương; Sổ sách kế toán - Sổ chi tiết: TK 334, TK 338 - Sổ tổng hợp: nhật ký chung, sổ TK 334, TK 338 SV: Phạm Phương Phương Lớp: D7KT1 MSSV: 1281100066 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Công ty CP thực phẩm xuất Đồng Giao Sơ đồ kế toán Sơ đồ kế toán tiền lương khoản trích theo lương Trình tự hạch toán Hàng tháng, kế toán tính tổng số tiền lương khoản phụ cấp mang tính chất tiền lương phải trả cho công nhân viên (bao gồm tiền lương, tiền công, phụ cấp,tiền thưởng …) phân bổ cho đối tượng sử dụng Cuối kỳ kế toán kết chuyển số tiền lương công nhân viên vắng chưa lĩnh SV: Phạm Phương Phương Lớp: D7KT1 10 MSSV: 1281100066 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Công ty CP thực phẩm xuất Đồng Giao Đánh giá hàng hóa nhập kho - Trường hợp mua nước: Giá nhập kho = Gía HĐ + Chi phí phát sinh (vận chuyển, bốc dỡ…) – Giảm trừ (chiết khấu, giảm giá…) - Trường hợp nhập khẩu: Giá nhập kho = Gía HĐ + Thuế không hoàn (thuế NK, thuế TTĐB…) + Chi phí phát sinh (vận chuyển, bốc dỡ ) – Giảm trừ (chiết khấu, giảm giá…) Đánh giá hàng hóa xuất kho - Công ty CP thực phẩm xuất Đồng Giao áp dụng tính giá hàng hóa xuất kho theo phương pháp nhập trước - xuất trước Hàng hóa nhập trước lấy đơn giá tính giá xuất kho trước Hết lô đó, tính đơn giá xuất kho theo lần nhập Tài khoản kế toán - TK 151: Hàng mua đường; - TK 156: Hàng hóa; - TK 157: Hàng gửi bán Chứng từ kế toán - Phiếu nhập kho (Mẫu số 01 – VT); - Phiếu xuất kho (Mẫu số 02 – VT); - Biên kiểm nghiệm hàng hóa (Mẫu số 03 – VT); SV: Phạm Phương Phương Lớp: D7KT1 22 MSSV: 1281100066 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Công ty CP thực phẩm xuất Đồng Giao - Biên kiểm kê hàng hóa (Mẫu số 05 – VT); - Bảng kê mua hàng (Mẫu số 06 – VT); - Hóa đơn GTGT; - Hợp đồng kinh tế Sổ sách kế toán - Nhật ký chung; - Sổ chi tiết TK 151, TK 156, TK 157 - Sổ Cái TK 151, TK 156, TK 157 Trình tự luân chuyển Thủ kho kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp chứng từ tiến hành ghi chép số thực nhận, thực xuất vào chứng từ thẻ kho; Cuối ngày, tính số tồn kho để ghi vào cột tồn thẻ kho Định kỳ, thủ kho gửi chứng từ nhập, xuất phân loại theo thứ vật tư cho phòng kế toán Kế toán kiểm tra lại chứng từ, hoàn chỉnh chứng từ; vào chứng từ nhập, xuất kho để ghi vào sổ (thẻ) kế toán chi tiết vật tư, mỗi chứng từ ghi dòng Cuối tháng, kế toán lập bảng kê nhập- xuất- tồn Đối chiếu kết sổ Cái hàng hóa với kết sổ chi tiết hàng hóa SV: Phạm Phương Phương Lớp: D7KT1 23 MSSV: 1281100066 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Công ty CP thực phẩm xuất Đồng Giao Một số mẫu chứng từ, sổ kế toán Công ty sử dụng PHIẾU NHẬP KHO Ngày 03 tháng 08 năm 2015 Số: 712 Nợ: 156, 133 Có: 112 Họ tên người giao: Nguyễn Hưng Địa chỉ: Nhân viên Lý do: Nhập kho Nhập kho: Bánh (HH) TT 01 Tên hàng hóa Bánh HH Mã số HH ĐVT Hộp Cộng Số lượng CT TT 1.000 1.000 1.000 1.000 Đơn giá 90.000 Thành tiền 90.000.000 90.000.000 Tổng số tiền (Viết chữ): Chín mươi triệu đồng chẵn./ Ngày 03 tháng 08 năm 2015 Thủ trưởng đơn vị Kế toán Người nhận Thủ kho PHIẾU NHẬP KHO Ngày 03 tháng 08 năm 2015 Số: 713 Nợ: 156, 133 SV: Phạm Phương Phương Lớp: D7KT1 24 MSSV: 1281100066 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Công ty CP thực phẩm xuất Đồng Giao Có: 112 Họ tên người giao: Nguyễn Thu Hương Địa chỉ: Nhân viên Lý do: Nhập kho bánh Nhập kho: Bánh (KĐ) TT Tên hàng hóa A B 01 Bánh KĐ Mã số C KĐ ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền 1.000 1.000 60.000 1.000 1.000 CT D TT Hộp Cộng 60.000.000 60.000.000 Tổng số tiền (Viết chữ): Sáu mươi triệu đồng chẵn./ Ngày 03 tháng 08 năm 2015 Thủ trưởng đơn vị Kế toán Người nhận Thủ kho PHIẾU XUẤT KHO Ngày 03 tháng 08 năm 2015 Số: 790 Nợ: 632 Có: 156 Họ tên người nhận: Nguyễn Văn Nhất Địa chỉ: NV kinh doanh Lý : Xuất bán Xuất kho: Bánh (HH) TT Tên hàng hóa Mã ĐVT SV: Phạm Phương Phương Lớp: D7KT1 Số lượng 25 Đơn giá Thành tiền MSSV: 1281100066 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Công ty CP thực phẩm xuất Đồng Giao số A 01 B Bánh HH C D HH Hộp Cộng CT TT 1.000 1.000 1.000 1.000 90.000 90.000.000 90.000.000 Tổng số tiền (Viết chữ): Chín mươi triệu đồng chẵn./ Ngày 03 tháng 08 năm 2015 Thủ trưởng đơn vị Kế toán Người nhận Thủ kho PHIẾU XUẤT KHO Ngày 03 tháng 08 năm 2015 Số: 791 Nợ: 632 Có: 156 Họ tên người nhận: Nguyễn Văn Hùng Địa chỉ: NV kinh doanh Lý : Xuất bán Xuất kho: Bánh (KĐ) TT Tên hàng hóa A B 01 Bánh KĐ Mã số C ĐVT D KĐ Hộp Cộng Số lượng Đơn giá Thành tiền 100 100 60.000 100 100 CT TT 6.000.000 6.000.000 Tổng số tiền (Viết chữ): Sáu triệu đồng chẵn./ SV: Phạm Phương Phương Lớp: D7KT1 26 MSSV: 1281100066 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Công ty CP thực phẩm xuất Đồng Giao Ngày 03 tháng 08 năm 2015 Thủ trưởng đơn vị Kế toán SV: Phạm Phương Phương Lớp: D7KT1 Người nhận 27 Thủ kho MSSV: 1281100066 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Công ty CP thực phẩm xuất Đồng Giao 2.3 Thực trạng kế toán tài sản cố định đơn vị thực tập Nội dung kế toán TSCĐ TSCĐ tài sản có giá trị lớn, thời gian sử dụng dài, tham gia vào trình sản xuất, bị hao mòn dần giá trị chuyển dịch phần vào chi phí sản xuất kinh doanh giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu bị hư hỏng Công ty CP thực phẩm xuất Đồng Giao phân loại TSCĐ theo công dụng đặc trưng kỹ thuật Cụ thể chia TSCĐ thành loại sau: - Nhà cửa, vật kiến trúc bao gồm: văn phòng, nhà kho, cửa hàng… - Máy móc thiết bị: máy dập khuân, máy dán mác, máy đóng gói… - Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn: ô tô chở hàng, hệ thống điện, đường ống nước - Thiết bị, dụng cụ quản lý: máy tính, máy in… - TSCĐ hữu hình khác: bao gồm loại TSCĐ hữu hình khác chưa quy định - Quyền sử dụng đất: chi phí quyền sử dụng đất… - TSCĐ vô hình khác: bao gồm loại TSCĐ vô hình khác chưa quy định phản ánh Trên việc phân loại TSCĐ, Công ty CP thực phẩm xuất Đồng Giao tiến hành theo dõi quản lý giá trị TSCĐ đơn vị Đánh giá TSCĐ Công ty CP thực phẩm xuất Đồng Giao đánh giá TSCĐ theo ba tiêu: nguyên giá, giá trị hao mòn giá trị lại Trong đó: Nguyên giá = Giá mua Giá trị hao mòn lũy kế Giá trị lại + CP liên quan + Các khoản thuế = Khấu hao lũy kế kỳ trước = Nguyên giá SV: Phạm Phương Phương Lớp: D7KT1 28 – Các khoản giảm trừ + Số khấu hao kỳ - Giá trị hao mòn lũy kế MSSV: 1281100066 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Công ty CP thực phẩm xuất Đồng Giao Công ty áp dụng tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng Cách tính sau: - Mức trích khấu hao trung bình hàng năm Nguyên giá TSCĐ = tài sản cố định Thời gian sử dụng - Mức trích khấu hao trung bình hàng tháng Mức khấu hao năm = tài sản cố định 12 - Mức trích khấu hao trung bình ngày Mức khấu hao ngày = x Số ngày sử dụng tài sản cố định 30 - Tỷ lệ khấu hao = -Thời gian sử dụng - Giá trị lại = Nguyên giá – Khấu hao lũy kế Hạch toán tăng TSCĐ Các trường hợp hạch toán tăng TSCĐ Công ty CP thực phẩm xuất Đồng Giao: - Mua TSCĐ: mua máy tính, máy tính tiền, ô tô chở hàng, - Thuê xây dựng TSCĐ: thuê xây dựng văn phòng, cửa hàng kinh doanh Hạch toán giảm TSCĐ Các trường hợp hạch toán giảm TSCĐ Công ty CP thực phẩm xuất Đồng Giao - Thanh lý TSCĐ: bán máy tính, lý ô tô - Mất mát TSCĐ: trộm, kiểm kê thiếu TSCĐ, hỏng không sửa được, Tài khoản kế toán - TK 211 – ”TSCĐ hữu hình” Chi tiết: TK 2111 – ” Nhà cửa, vật kiến trúc” TK 2112 – ”Máy móc, thiết bị” TK 2113 – ”Phương tiện vận tải, truyền dẫn” TK 2114 – ”Thiết bị, dụng cụ quản lý” TK 2118 – ”TSCĐ khác” - TK 213 – ”TSCĐ vô hình” SV: Phạm Phương Phương Lớp: D7KT1 29 MSSV: 1281100066 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Chi tiết: Công ty CP thực phẩm xuất Đồng Giao TK 2131 – ”Quyền sử dụng đất” TK 2138 – ”TSCĐ vô hình khác” - TK 214 – ”Hao mòn TSCĐ” Chi tiết TK 2141 – ”Hao mòn TSCĐ hữu hình” TK 2143 – ”Hao mòn TSCĐ vô hình” - TK khác TK 641 - ”Chi phí bán hàng” TK 642 – ”Chi phí quản lý doanh nghiệp” Chứng từ kế toán - Bảng tính phân bổ khấu hao TSCĐ - Biên kiểm kê TSCĐ - Biên giao nhận TSCĐ; - Biên lý TSCĐ; Sổ sách kế toán - Sổ chi tiết: TK 211 - Sổ tổng hợp: nhật ký chung, sổ TK 211 Một số mẫu chứng từ, sổ kế toán Công ty sử dụng SV: Phạm Phương Phương Lớp: D7KT1 30 MSSV: 1281100066 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Công ty CP thực phẩm xuất Đồng Giao BẢNG TÍNH VÀ PHÂN BỔ KHẤU HAO Tháng 08 năm 2015 TT 01 02 03 04 05 06 07 Loại tài sản Văn phòng Kho hàng Ô tô Huyndai Cửa hàng 01 Cửa hàng 02 Máy tính HP Tủ tài liệu Ngày tính KH 12/01/2010 23/02/2011 05/06/2012 28/09/2014 21/01/2015 15/02/2015 23/04/2015 Thời Giá trị KH gian Nguyên giá KH 15 12 06 12 15 05 08 1.287.360.000 900.000.000 511.200.000 977.040.000 1.443.780.000 8.760.000 34.464.000 6.250.000 7.100.000 6.785.000 8.021.000 146.000 359.000 6.250.000 7.100.000 6.785.000 8.021.000 5.162.604.000 28.661.000 Cộng kỳ TK 641 TK 642 7.152.000 155.000 28.311.00 146.000 204.000 350.000 2.5 Thực trạng kế toán tiêu thụ xác định kết kinh doanh đơn vị thực tập Phương pháp bán hàng Công ty CP thực phẩm xuất Đồng Giao áp dụng phương pháp bán buôn bán lẻ Trong đó, 60% doanh số thu từ việc bán buôn cho siêu thị cửa hàng kinh doanh Ngoài ra, Công ty CP thực phẩm xuất Đồng Giao cũng có cửa hàng trưng bày, bán lẻ thực phẩm phục vụ người tiêu dùng Phương thức toán Công ty CP thực phẩm xuất Đồng Giao áp dụng linh động hình thức toán như: toán tiền mặt quầy, toán qua chuyển khoản, nhận nợ nhận trả trước phần Tài khoản kế toán - TK 632: “giá vốn hàng bán” - TK 156: “hàng hóa” - TK 111: “tiền mặt” - TK 112: “Tiền gửi ngân hàng” - TK 131: “phải thu khách hàng” - TK 511: “doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ” - TK 3331: “thuế GTGT đầu ra” SV: Phạm Phương Phương Lớp: D7KT1 31 MSSV: 1281100066 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Công ty CP thực phẩm xuất Đồng Giao Chứng từ kế toán - Phiếu Thu; - Giấy báo Có; - Hóa đơn GTGT; - Phiếu Xuất kho; Sổ sách kế toán - Sổ chi tiết: TK 511, TK 632 - Sổ tổng hợp: nhật ký chung, sổ TK 511, TK 632 SV: Phạm Phương Phương Lớp: D7KT1 32 MSSV: 1281100066 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Công ty CP thực phẩm xuất Đồng Giao Một số mẫu chứng từ, số kế toán Công ty sử dụng Mẫu số: 01GTKT3/001 Ký hiệu: VT/2015 Số: 00009070 HÓA ĐƠN (GTGT) Liên 3: Nội Ngày 03 tháng 08 năm 2015 Đơn vị bán hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU ĐỒNG GIAO Địa chỉ: Số tài khoản: 1507201052078 Họ tên người mua hàng: Nguyễn Lan Anh Mã số thuế: Tên đơn vị: SIÊU THỊ UNIMART Địa chỉ: 120 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội Số tài khoản: 150584758596 Hình thức toán: CK Mã số thuế: 0103945368 STT Tên hàng hóa A B Bánh HH Đơn vị tính C Hộp Số lượng 1.000 Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ Thuế suất thuế GTGT: 10% Tổng cộng tiền toán: Đơn giá Thành tiền 150.000 3= x 150.000.000 150.000.000 15.000.000 165.000.000 Viết chữ: Một trăm sáu năm triệu đồng chẵn./ Người mua (Ký, ghi rõ họ tên) Người bán Thủ trưởng đơn vị (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) SV: Phạm Phương Phương Lớp: D7KT1 33 MSSV: 1281100066 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Công ty CP thực phẩm xuất Đồng Giao Mẫu số: 01GTKT3/001 Ký hiệu: VT/2015 Số: 00009071 HÓA ĐƠN (GTGT) Liên 3: Nội Ngày 03 tháng 08 năm 2015 Đơn vị bán hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU ĐỒNG GIAO Địa chỉ: Số tài khoản: Mã số thuế: Họ tên người mua hàng: Trần Thu Hương Tên đơn vị: SIÊU THỊ BIGC Địa chỉ: 88 Trần Duy Hưng – Hà Nội Số tài khoản: 150586475960 Hình thức toán: CK Mã số thuế: 0103943029 STT Tên hàng hóa A B Bánh KĐ Đơn vị tính C Hộp Số lượng 1.000 Đơn giá 120.000 Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ Thuế suất thuế GTGT: 10% Tổng cộng tiền toán: Thành tiền 3= x 120.000.000 120.000.000 12.000.000 132.000.000 Viết chữ: Một trăm ba mươi hai triệu đồng chẵn./ Người mua (Ký, ghi rõ họ tên) Người bán Thủ trưởng đơn vị (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) CHƯƠNG – NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT HƯỚNG LỰA CHỌN ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 3.1.Tổng hợp lại đánh giá nhận xét SV: Phạm Phương Phương Lớp: D7KT1 34 MSSV: 1281100066 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Công ty CP thực phẩm xuất Đồng Giao Tổ chức công tác kế toán Công ty tuân thủ theo chế độ kế toán hành Áp dụng chế độ kế toán chung vào thực tế hạch toán đơn vị Tuân thủ nguyên tắc hạch toán kế toán chung chấp nhận rộng rãi Tổ chức máy kế toán Công ty Cổ phần Thực phẩm xuất Đồng Giaocó phối hợp chặt chẽ phòng ban Tổ chức công tác kế toán khoa học hợp lý doanh nghiệp đảm bảo cho việc thu nhận, hệ thống hoá thông tin kế toán đầy đủ, kịp thời, đáng tin cậy phục vụ cho công tác quản lý kinh tế, tài mà giúp doanh nghiệp quản lý chặt chẽ tài sản doanh nghiệp, ngăn ngừa hành vi làm tổn hại đến tài sản doanh nghiệp 3.2 Các nguyên nhân thành công, hạn chế doanh nghiệp công tác kế toán Công ty sử dụng hình thức nhật ký chung đơn giản, dễ ghi chép, thuận tiện cho việc phân công lao động lại có trùng lặp hạch toán nghiệp vụ kế toán Công ty kinh doanh nhiều chủng loại hàng hóa gây khó khăn công tác kiểm tra, giám sát chất lượng, số lượng, giá trị kho hàng Cần đưa biện pháp phù hợp nhằm mục đích cập nhật chứng từ đầy đủ, kịp thời phục vụ công tác quản lý định Ban quản trị Giảm thiểu tối đa khâu trung gian việc hạch toán từ chứng từ gốc đến sổ kế toán tổng hợp lập BCTC Đưa sách đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho nhân viên kế toán Cập nhật chế độ kế toán phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh Công ty Công ty sử dụng hình thức Nhật ký chung phù hợp với quy mô hoạt động kinh doanh Tuy nhiên khối lượng công việc nhiều tạo áp lực cho kế toán Kiến nghị thay đổi hình thức ghi sổ sang chứng từ ghi sổ để giảm tải khối lượng công việc Các nghiệp vụ kinh tế có nội dung nghiệp vụ kinh tế ghi chung chứng từ ghi sổ, giảm tải khối lượng công việc cho kế toán viên Công ty nên trọng việc phân loại hàng hóa theo danh mục riêng như: bánh kẹo, nước uống, thực phẩm khô, Quản lý sổ sách theo danh mục hàng Đưa danh mục hàng hóa kinh doanh trọng tâm phát triển Công ty SV: Phạm Phương Phương Lớp: D7KT1 35 MSSV: 1281100066 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Công ty CP thực phẩm xuất Đồng Giao 3.3 Hướng đề tài tốt nghiệp đề cương sơ đề tài - Đề tài khóa luận tốt nghiệp: “Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng Công ty CP thực phẩm xuất Đồng Giao” - Đề cương sơ SV: Phạm Phương Phương Lớp: D7KT1 36 MSSV: 1281100066 ... ty CP thực phẩm xuất Đồng Giao 15 MSSV: 1281100066 Báo cáo thực tập tốt nghiệp SV: Phạm Phương Phương Lớp: D7KT1 Công ty CP thực phẩm xuất Đồng Giao 16 MSSV: 1281100066 Báo cáo thực tập tốt nghiệp. .. D7KT1 Công ty CP thực phẩm xuất Đồng Giao 17 MSSV: 1281100066 Báo cáo thực tập tốt nghiệp SV: Phạm Phương Phương Lớp: D7KT1 Công ty CP thực phẩm xuất Đồng Giao 18 MSSV: 1281100066 Báo cáo thực tập. .. 1281100066 Báo cáo thực tập tốt nghiệp SV: Phạm Phương Phương Lớp: D7KT1 Công ty CP thực phẩm xuất Đồng Giao 11 MSSV: 1281100066 Báo cáo thực tập tốt nghiệp SV: Phạm Phương Phương Lớp: D7KT1 Công ty
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập tốt nghiệp Công ty CP thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao, Báo cáo thực tập tốt nghiệp Công ty CP thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao, Báo cáo thực tập tốt nghiệp Công ty CP thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao, Thị trường đầu ra là các siêu thị, cửa hàng tạp hóa như: Unimart, BigC, Metro...Sản phẩm của chúng tôi có mặt hầu hết  các siêu thị và hệ thống phân phối các tỉnh trên toàn quốc như: Metro, BigC, UniMart…

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay