Hoạt động ngoại khóa Địa lý ở trường THCS

50 218 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 16:08

Hoạt động ngoại khóa Địa lý ở trường THCS là bộ tài liệu hay và rất hữu ích cho các bạn sinh viên và quý bạn đọc quan tâm. Đây là tài liệu hay trong Bộ tài liệu sưu tập gồm nhiều Bài tập THCS, THPT, luyện thi THPT Quốc gia, Giáo án, Luận văn, Khoá luận, Tiểu luận…và nhiều Giáo trình Đại học, cao đẳng của nhiều lĩnh vực: Toán, Lý, Hoá, Sinh…. Đây là nguồn tài liệu quý giá đầy đủ và rất cần thiết đối với các bạn sinh viên, học sinh, quý phụ huynh, quý đồng nghiệp và các giáo sinh tham khảo học tập. Xuất phát từ quá trình tìm tòi, trao đổi tài liệu, chúng tôi nhận thấy rằng để có được tài liệu mình cần và đủ là một điều không dễ, tốn nhiều thời gian, vì vậy, với mong muốn giúp bạn, giúp mình tôi tổng hợp và chuyển tải lên để quý vị tham khảo. Qua đây cũng gởi lời cảm ơn đến tác giả các bài viết liên quan đã tạo điều kiện cho chúng tôi có bộ sưu tập này. Trên tinh thần tôn trọng tác giả, chúng tôi vẫn giữ nguyên bản gốc.Trân trọng.ĐỊA CHỈ DANH MỤC TẠI LIỆU CẦN THAM KHẢOhttp:123doc.vntrangcanhan348169nguyenductrung.htmhoặc Đường dẫn: google > 123doc > Nguyễn Đức Trung > Tất cả (chọn mục Thành viên) TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG KHOA SƯ PHẠM TỰ NHIÊN TỔ ĐỊA – KTCN – KTPV  ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA ĐỊA TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Ths GVC Phan Thoâng Năm 2016 MỤC LỤC Năm 2015 MỤC LỤC Chương NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA ĐỊA LÍ .2 1.1 n n m h ạt động ng 1.2 ngh 1.3 Nhi m vụ c h đ h động ng h ng h đ a lí .4 HĐNK đ a lí .5 1.4 Đặ đ ểm ngoạ h đ a lí Chương CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA VỀ ĐỊA LÍ 2.1 Các yêu cầ với hoạ động ngoại khóa 2.2 Các nguyên tắc tổ chức hoạ động ngoạ Cá h nh ng h h đ a lí ng m n Đ 2.3.1 Tổ nh m đ a lí 2.3.2 Câu lạc đ a lí 11 2.3 T hơ đ a lí 13 .4 Th ng n đ a lí: bao gồm hoạ động khác .14 2.3.5 Dạ hộ đ + Đố v đ a lí 17 2.3.6 Dự án đ a lí 18 .7 Th đ a lí 20 .8 Th m q n đ a lí 22 Chương UI TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA VÀ KỸ NĂNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA 24 3.1 Quy trình tổ chức hoạ động ngoại khóa 24 3.2 Cấu trúc c a kế hoạch hoạ động ngoại khóa 24 3.3 Kỹ h ết kế hoạ động ngoại khóa .25 Chương THIẾT KẾ MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA ĐỊA LÍ .34 TÀI LIỆU THAM KHẢO 49 MỞ ĐẦU H động ng ượng g ấ q n h ụ T ng nhà ường phổ h ng h động ng ng ng v h ng hỉ g úp h nâng s nh phá ứng ụng vận ụng ng đượ xem mộ b n pháp để nâng h h mớ phá s nh hấ h v hấ ượng h H động ng ển nh nh ến nh h ng mở ộng ển hứng hú nhận mà n hự ế Th ng q ến h m nh m đ h h h s nh h động ếm ến ến em hắ sâ ộng M nĐ ng nhà ường phổ thông có nhiề điề ki n thuận lợ để tổ hoạ động ngoạ khóa Tuy nhiên h đến vi tổ hoạ động ngoạ khóa đ lí chư đượ quan tâm nế có hoạ động chưa hi Tài li đượ biên soạn nhằm giúp sinh viên C đẳng sư phạm ngành Đ lí có thêm mộ số kiến thứ kỹ hoạ động ngoạ khóa đ ường THCS Vì vậ , lự ch n để đưa vào tài li lí nộ dung cần thiế phù hợp nhấ Tài li biên soạn có chương: Chương 1: Những vấn đề chung hoạ động ngoạ khóa đ lí Chương 2: Các hoạ động ngoạ khóa đ lí Chương 3: Q ế h h hương nh h động ng nh h động ng h ỹ xâ ựng h Chương 4: Thiế kế mộ số hoạ động ngoạ khóa đ lí Trong trình biên s ạn có nhiề thiế sót, rấ mong góp ý từ đồng nghi p, em sinh viên bạn đ c theo đ phanthong@pdu.edu.vn Chân thành ảm ơn Ngườ viế Chương NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA ĐỊA LÍ MỤC TIÊU: - Nhận thứ sâu sắ q n n m h động ng ngh , nhi m vụ đặ điểm h động ng - Đánh giá đượ v h đ h ngh , nhi m vụ h đ í; v ng h đ h động ng í h ng đ í vớ í - Phân bi t đặ điểm h động ng h ng h HĐNK khác - Có lự tự h , đánh giá, hoạ động nhóm NỘI DUNG 1.1 Quan n h ng ng H động ng ng ớp h vấn mà n vậ h động ng n h h đ ng hương nộ H động ng ng s mê h đ nh ập m n hứng hú ê ập đ h ụ HS Ch nh v mộ b n pháp hướng ngh p nh h động ự s nh ển hứng hú phá ụng mặ g h nh ng h h ng hương h ng ũng đượ mộ số đ ng h sáng h sinh (HS) h HS nhằm mụ đ h mở ộng đ nh h h h đượ H động ng đ nh bắ b nh ự ự sáng đ lí đượ q Cá h động ng m ự ng giáo viên (GV) hướng ẫn àm vấn để phá bổ s ng mộ số h í (HĐNK) t ển nhận phá h h h h ng ớp ên ự ng h h m n đ q ả h ng q n h mg h m m ốn đượ phân b vớ h nh h há hỗ: - Là h động ng g h ên ớp h ng đượ q đ nh ng hương nh nộ h - Là h động ự ng n h mg - G v ên h ng ự hướng ẫn hỉ đạ - Nộ h s nh ếp h m g h động ùng h vấn h h ng ng h s nh ngườ s nh hường ên q n đến nộ ng h ập phù hợp vớ h àn ảnh - Kh ng V ểm , ý nghĩ đánh g ế q ả h động ng h h h ng ng h ng í HĐNK Đ a lí có tác dụng lớn vi c nâng cao hi u dạy h đ a lí ng nhà ường, góp phần tích cực vào vi c nâng cao, mở rộng vốn tri thức c a em, rèn luy n kỹ đ ng ê ăng ường hứng thú h c tập môn giáo dục h ên nh ên q ê hương đấ nước - T ước hế q thức cần thiế HĐNK mà em mở rộng, bổ sung, cập nhật kiến đ ỹ đ vững chắc; nhiều kiến thứ đ a lí đ ũng đ ều ki n để rèn luy n c ng cố phương mà em m hám phá sư tầm h thống hóa làm giàu thêm vốn tri thức, vốn sống c a em - Cá HĐNK với nhiều hình thức phong phú, diễn nhiề đ nh đ đ ểm khác hỏi cách thức hoạ động khác rèn luy n tính thích nghi, ch động động, sáng tạo Qua hoạ động từ thực tế mà giới quan khoa h c, nhân s nh q n phát triển ăng hêm nh ê q ê hương đấ nước, yêu lao động ê n ngườ … Từ đ em ũng èn phán xét, suy luận… hứng thú h c tập đ - Ngoạ đ h n đượ ăng hêm đ a lí có tác dụng tập ượt HS với nhiều hoạ động đ hỏi động, HS cần phải làm ch , nỗ lực, sáng tạ thực tiễn cần thiế Đ ngườ h đượ ạng tiền đề quan tr ng để rèn luy n HS trở thành động đ ng g p - Ngoạ q n sá h ực vào phát triển KT-XH đ phương đấ nước đ a lí giúp HS sử dụng thời gian rảnh rỗi cách có ích, hợp lí vào trình h c tập c a Những hoạ động c em n đ ng g p phần tích cực vào phục vụ xã hội xây dựng nhà ường (ví dụ xâ đ a lí, truyền thông giáo dục dân số m h - Trong ngoạ đ ựng vườn ường, tin tức thời đ a lí ) nh độc lập, ch động, sáng tạ tôn tr ng phát huy Nhờ HS áp dụng vào trình h c tập c a mình, tạ đ ều ki n để GV áp dụng phương pháp ạy h c tích cực, bồ rèn luy n cho em, khả phán xé s ng ưỡng ực tự h c, tự ận, tổ chức hoạ động … ự tin ộc sống đạt hi u h c tập cao - T ng g đ ạn hi n nay, hoạ động ngoại khóa có tác dụng lớn đ a lí nhà ường, góp phần tích cực vào vi c nâng vi c nâng cao hi u dạy h cao, mở rộng vốn tri thức c a em, rèn luy n h c tập môn, giáo dụ ng ê sống cho h c sinh 1.3 Nh HĐNK HĐNK n ăng ường hứng thứ h ên nh ên q ê hương đất nước, giáo dụ hướng nghi p, giáo dụ vụ đ í h ng có nhi m vụ hình thành bồ ưỡng cho HS ực khác nhau: - Nhi m vụ c ng cố ăng ường ực nhận thức: Tri thức kết c a nhận thức hi n thự kiểm tra thực tiễn phản ánh người Tri thứ đắn với m ũng g úp người h c hiể giới xung quanh, biế h xử người, biết cách tiến hành công vi ng tập, hoạ động ngh thuật, rèn luy n sức khoẻ v.v… vi g n ù đơn g ản đến đâ động, h c hế, làm hăng tri thức sở đầ ên để xác đ nh mụ đ h nắm bắt cách xác, cụ thể, rõ ràng, trình tự hành động, thao tác c a công vi … ngh đ HĐNK ước hết phải nhằm giúp h c sinh c ng cố tri thức c a m n h c lớp Đồng thời bổ sung thêm tri thức tự nhiên, xã hội, hư n người mà h c lớp đ ều ki n mở rộng Chính từ hoạ động đ em có nhiề thuật, thể h hội tiếp xúc với khoa h ạng, phong phú mà h ật công ngh mớ văn h ngh động, hoạ động xã hội, kinh tế tri thức kinh tế th ường… Từ đ em đ ều ki n tìm hiểu phát minh c a khoa h c h ật công ngh , thành c c động sáng tạo, né nước giới vớ né văn h độ đá nh văn h a dân tộ ên đất nước Vi t Nam - Nhi m vụ bồ ưỡng ực há độ, tình cảm: Tri thứ tảng, cội nguồn để hình thành niềm tin Tri thứ thành phần c a ý thứ sở, há độ niềm tin n người nói chung c a h c sinh THCS nói riêng Ý thức lạ rèn hoạ động, chẳng hạn v c tham gia vào HĐNK làm bộc lộ hứng thú, sở ường ực c em đồng thời thể hi n lòng tự tin, tự tr ng, tôn tr ng bạn bè m người kể em nhỏ tuổ m nh T ng văn ngh bấ động, h c tập v hơ chấp hành nghiêm chỉnh q hể h nơ nà em ũng đ nh pháp luật, tôn tr ng ph ng m ục, tôn tr ng chuẩn mực xã hộ … Những hoạ động đ g úp HS phát triển hài hoà tình cảm thẩm m nh ảm đạ đức, tình cảm trí tu , hoạ động xã hộ để tạo nên nhân cách toàn di n - Nhi m vụ hình thành h thống ự hành động ( hành v đ ều ki n quan tr ng để thực hi n hoạ động có hi u thống N đến hoạ động phải nói tớ hành v HĐNK đ nh hành v ): H ng ường THCS, h c sinh hình thành loạ ực tự h lực quản hực hi n hoạ động Đối với ực khác ực giải vấn đề ực tự sáng tạ năng ực hợp tác, giao tiếp Các nhi m vụ có mối quan h hữ gắn kết, bổ sung lẫn làm tiền đề cho 1.4 Đặ ể ng h í Hoạ động ngoại khoá hình thức tổ chức dạy h đặ đ ểm: + HĐNK thực hi n h c, không mang tính bắt buộc mà tuỳ thuộc vào tính tự nguy n, tự giác, hứng thú, sở thích, nguy n v ng c a HS khuôn khổ khả đ ều ki n tổ + HĐNK c nhà ường hể tổ chức theo tập thể lớp he nh m h ếu, nhóm h c tập, nhóm bạn v hơ ; hể tổ hường h h ng hường kỳ nhân ngày kỉ ni m, d p lễ hộ … + HĐNK hể tổ chức theo hình thức khác như: ngoại khoá; câu lạc khoa h c; hội khoa h c; hội ngh thuật v.v + Nội dung ngoại khoá rấ đ công ngh , thể dục thể h ạng, bao gồm nh vự văn h h ật nhằm giúp HS mở rộng đà sâ h h c àm ph ng phú thêm kiến thứ h c nội khoá c a môn h c + Ngoại khoá GV môn, GV ch nhi m, Đội Thiếu niên Tiền phong, Đ àn Th nh n ên Cộng sản Hồ Chí Minh HS c a lớp hay số lớp phối hợp thực hi n Để tiến hành HĐNK đạt hi u tố đẹp ng hỏi phải có tổ chức chặt chẽ, tỉ mỉ c a GV, g úp đỡ c Đ àn h nh n ên tổ thiếu niên, c cạnh đ G ường phổ thông đ nhà ường, c a Hội ơq n ên q n Bên ần động v ên tham gia nhi t tình c a tập thể HS, c a cá nhân, cần tạo dựng hạt nhân nòng cốt dạng HĐNK CÂU HỎI ÔN TẬP, RÈN LUYỆN HĐNK đ a lí gì? Phân bi t HĐNK đ a lí với hình thức tổ chức dạy h c khác Trình bày vai trò, ý ngh a nhi m vụ c a HĐNK đ a lí Đặ điểm c ng h đ HĐNK đ lí Phân bi đặ điểm í vớ HĐNK khác  h động ng h Chương CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA VỀ ĐỊA LÍ MỤC TIÊU: - Biế rõ yêu cầ , nguyên tắ tổ , hình thứ tổ hoạ động ngoạ khóa môn Đ lí để vận dụng vào HĐNK - Đánh g á h nh HĐNK đ để đ hự h n đượ tr ng nhà ường THCS - Sinh viên có lực tự đánh g chức, hoạt động nhóm/tổ NỘI DUNG 2.1 Cá vớ h ng ng h - Vi c tổ chức hoạt động ngoại khóa phải phù hợp với hoàn cảnh h c tập c a h c sinh, với điều ki n vật chất thời gian cho phép - Nội dung ngoại khóa phải cố gắng kết hợp với nội khóa, vừa phục vụ nội khóa, vừa phát h khiếu, sở ường c a h c sinh - Tuy hoạt động ngoại khóa có tính chất tự nguy n, tự giác h c sinh cần thực hi n có nề nếp đề cao tinh thần kỷ luật 2.2 Cá ngu ên ắ h ng ng Do đặ đ ểm nên vi c tổ h lí HĐNK đ a lí cần phả đảm bảo nguyên tắc sau: - Đảm bảo tính khoa h : Đâ ng ên ắ cần phải thực hi n, tính thể hi n nộ ng phương pháp chức hoạ động khoa h Ngoài thể hi n tính vừa sức, phù hợp với tâm sinh lí lứa tuổi Tổ chức hoạ động ngoại khóa phải phù hợp vớ đặ đ ểm âm nh độ nhận thức hoàn cảnh h c tập c a HS, phù hợp vớ đ ều ki n vật chất thời gian HS thu xếp được, phù hợp vớ đặ đ ểm c nhà ường đặ đ ểm đ a lí đ a phương - Đảm bả đặ ưng m n Đ : Nộ ng ng h phả gắng ế hợp hặ hẽ vớ nộ h vừ phụ vụ nộ h vừa nhằm bổ sung, mở rộng, c ng cố, vận dụng kiến thức nội khóa thực tiễn, vừ phá h hế sở ường đượ HS - Đảm bảo tính giáo dục: Những nội dung, hình thứ phương pháp ng HĐNK ần phải lựa ch n để mang tính giáo dục cao - Đảm bả nh n àn: Để đảm bảo tổ người tổ chức cần hú đến nh n àn v HĐNK hành HĐNK ng đ hỏi hể diễn trời, nhiề đ đ ểm khác Tính an toàn bao gồm an toàn tham gia giao thông, n àn đ đ ểm tổ chức hoạ động, an toàn trình tổ chức hoạ động Vì trình hoạ động, HS cần thực hi n có nề nếp đề cao tinh thần kỷ luật, q tuân th đ nh đề ũng h u giám sát chặt chẽ c a tập thể GV Ngoài nguyên tắc trên, tuỳ theo nội dung, hình thức lựa ch n để vận dụng nguyên tác khác vào trình hoạ động cho phù hợp Ví dụ nguyên tắ nh độc lập, sáng tạo phát triển 2.3 Cá h nh ng 2.3.1 Tổ, nh í .1.1 Ý ngh ng nĐ ý a tổ nh m đ a lí hoạ động ngoại khóa đ a lí Tổ đ a lí hình thứ vi c tổ h a HS… c HĐNK đ ng v ất quan tr ng HĐNK đ a lí Đặ đ ểm c a tổ nh m đ a lí mang tính chất g n nhẹ, dễ tập hợp, dễ hoạt động, đ sâ ừng nh vực mang lại hi u cao Tổ, nhóm h c tập, hoạ động có tác dụng àm ăng hêm động lực h c tập, tạ hội cho HS h c tập lẫn nhau; tạo phức tạp mặt nhận thức mặt xã hội, tạo hoạ động g úp đỡ lẫn trình hoạ động Từ đ ăng hêm nh ảm, hiểu biết tạ đ ều ki n để xây dựng mối quan h tích cự q n đ ểm khẳng đ nh vấn đề khác 2.3.1.2 Cách phân chia tổ, nhóm hoạ động ngoại khóa đ a lí Tổ đ a lí phân hay nhiều nhóm nhỏ khác phụ thuộc vào hình BVMT 2) Cách thực hiện: - Chia lớp thành tổ theo tổ h c tập lớp Mỗi tổ nhận nhi m vụ đ ều tra khảo sát MT đ phương h khu vực nhấ đ nh ên sở nội dung phương pháp đượ hướng dẫn cụ thể q -Đ phương h đợt tập huấn h vự ch n đ có hoạ động sản xuấ đời sống có khả h phương h gâ khu vực nh ễm đến MT Ví dụ: MT đấ MT nước, MT không khí xung quanh nhà máy, khu công nghi p; h ân ập vùng hạ ng đ ng đú ; h vực cảng nơ ne đậu c a tàu thuyền; n s ng… - T ên sở tổ lên kế hoạch hoạ động c kiến thức, dụng cụ cần thiế ũng h n đ m nh để chuẩn b đ ểm, thờ g n hướng đ… - Các tổ tiến hành khả sá đ ều tra v lựa ch n Về nội dung phương pháp: - Nội dung: Khảo sát mô ường nước KCN Quảng Phú - Phương pháp sá đ ều tra: Có thể sử dụng nhiều phương pháp khác Tuy nhiên điều ki n HĐNK với thời gian hạn chế đối ượng h c sinh THCS GV hướng dẫn HS khảo sát đơn giản theo hướng sau: + Nhận biết MT nước b ô nhiễm + Mô tả ô nhiễm MT nước + Lấy mẫu v trí khác + Đánh giá sơ mứ độ ô nhiễm MT nước Ví dụ Câu lạc “s ng T Khú ng x nh” với ho nướ s ng T à”: 35 ng “Bảo v nguồn Mục tiêu: Qua hoạ động c a câu lạc bộ, HS - Hiể õ đặ đ ểm vai trò c s ng T Khú đối vớ đời sống người dân phát triển KT-XH đ phương - Tá động c a hoạ động KT-XH đến sông Trà Khúc - HS rèn luy n kỹ chức hoạ động tập thể, kỹ hảo sá đ ề phân -C h đánh g á… há độ tuyên truyền m người dân vấn đề bảo v nguồn nước sông Trà Nội dung CLB tập trung vào vấn đề - Đặ đ ểm tự nhiên c a sông Trà Khúc - Vai trò c s ng ng phát triển KT-XH c n h ng s ng T Khú n êng đối vớ đời sống người dân Quảng Ngãi nói chung vùng mà sông Trà khúc chảy qua - Hi n trạng sử dụng nguồn nước c a sông Trà khúc ảnh hưởng đến nguồn nước hi n (số ượng chấ ượng) - Tìm hiểu số nguyên nhân làm ô nhiễm nguồn nước sông Trà - Những bi n pháp giải vấn đề ô nhiễm nguồn nước sông Trà - Nhi m vụ hoạ động c a CLB vi c bảo v nguồn nước sông Trà HỘP TƯ LIỆU THAM KHẢO SÔNG TRÀ KHÚC Sông Trà Khúc n s ng ớn nhấ ỉnh ng ồn nú Đắ Tơ R n vớ đỉnh 50 m ảng Ngã , hợp nướ N m Nó phát n s ng ớn s ng Rhe s ng Xà L (Se ) s ng R nh (D nh) s ng T ng (Ong) Chỗ ngã đ ng ngã L L ng S ng đ he hướng đ ng q h n Sơn Hà, Sơn T nh, Tư Ngh , hành phố L (Ch êm ũ h m n) Tổng ộng h ề 36 ảng Ngã đổ à 135 km đ nh g Đạ Cổ h ảng 1/ s ng q q ng vùng đồng Đâ nh h ảng Ngã h n s ng Thạ h Nh m nên h n Tư Ngh h mư s ng hường gâ Bởi hợp phụ vùng nú ừng ậm độ 200 - 1.000m phần độ ớn Đầ ng ồn hạ đ n Sơn T nh ng ồn nướ n s ng bàn hành phố nên ạn Mùa ũ ớn nhiề hướng khác nhau, nên sông có dạng hình cành cây, có 09 ấp I, 05 phụ ấp II, 06 phụ Sông Trà Khúc có di n huy n Sơn Hà Tư Ngh ấp III 02 phụ ấp IV h vực khoảng 3.240km2, bao gồm phần đất c a phần huy n B Tơ M nh L ng Sơn T nh, Trà Bồng Tây Trà, có phần nguồn nhỏ thuộ đ a phận tỉnh K n T m Lư ượng trung bình 198,1 m3/s với tổng ượng dòng chảy 6,27 tỉ m3/năm Th y chế có mùa rõ r : Mù ũ chiếm 73% tổng ượng nướ năm X(ư ng hảy lớn vào tháng ượng trung bình 696,3 m3/s –trạm Sơn G ng) mù ạn chiếm 27% tổng ng hảy nhỏ vào tháng IV (37,92m3/s) ượng nướ năm Trên bề mặ vực sông có khoảng nửa di n tích kể từ nguồn rừng già, lại rừng hư ểu cao nguyên bụi rậm; vùng hạ đất canh tác đồng trồng lúa chiếm di n tích lớn Sông Trà khúc từ lâu trở thành biể người dân Quảng Ngã b đềm ên đá ượng hân hương gắn liền với đời Nướ s ng T ng má hơ mộng chảy êm ắng tinh từ rặng núi xa xa uốn quanh thành phố Quảng Ngãi, ưới mát cho ánh đồng hạ đem đến ấm no hạnh phú h s nh há đ h người dân; với ạng, phong phú với đặc sản tiếng mà lần ghé qua Quảng Ngã đề hưởng thứ bống s ng T n Ngh Phú đường phèn đường phổ … D c theo dòng sông di tích l ch sử đ a danh, danh lam thắng cảnh tiếng B G thôn, Thạ h B h ương – Vạn Tường L ng Đầu hí th y, Cổ Lũ hù Th ên Ấn – mộ Huỳnh Thúc Kháng, khu chứng h Sơn Mỹ đền thờ T ương Đ nh, bãi biển Mỹ Khê… H ân ập ng đ ng đú ô bên bờ s ng T à nơ nh ế ương đối phát triển vùng khác tỉnh Trong năm trở lạ đâ ùng với phát triến KT-XH chung c 37 đất nước, tỉnh Quảng Ngã h nh hành nhà má x ngh p, khu công nghi p Quảng Phú - TP Quảng Ngãi, T nh Phong - Sơn T nh nhiề sở sản xuất há đổ chất thả nước thải thẳng xuống dòng sông; vi c khai thác cát, sỏi, khai thác nguồn lợi sinh vật không hợp àm h ng s ng nh ều biến đổi làm ô nhiễm nguồn nướ mà đỉnh đ ểm làm cho cá chết trắng hàng loạt phần hạ a sông Trà Khúc Theo báo cáo UBND huyện Sơn Tịnh TP Quảng Ngãi, 188 hộ làm nghề đánh bắt thủy sản xã Tịnh Khê, Tịnh Long, Tịnh An, Tịnh Kỳ thị trấn Sơn Tịnh (huyện Sơn Tịnh) bị ảnh hưởng nguồn thủy sản sông Trà Khúc cạn kiệt ô nhiễm, địa phương có 10.000 vịt bị chết sau ăn cá chết sông, 25ha nuôi tôm 84 hộ dân vùng hạ lưu sông Trà Khúc bị chết hàng loạt Hàng trăm hộ gia đình sống nghề chài lưới sông Trà Khúc lâm vào cảnh khó khăn nguồn lợi thủy sản bị hủy diệt Ví dụ 3: T -T hơ hơ đ a lí hữ “Khá Mục tiêu: Q phá M ường” hơ - HS biết thêm số đ a danh, danh lam thắng cảnh ũng vấn đề MT búc xúc c đ phương - HS phân h nhận đ nh, suy luận tìm mối liên h từ hình ảnh hay từ h h - Nâng cao nhận thức MT BVMT cho HS 38 Nội dung: Đâ hơ ựa vào hình ảnh ô chữ, kết hợp để tìm ô từ khóa cuối Từ khóa, hình ảnh ô chữ vấn đề MT c đ phương đ a danh, danh lam thắng cảnh đ phương… Thể Lệ chơi: Trên hình ảnh có (8) câu hỏ ên q n đến từ khóa, lần ượ đội h n â hỏi cho mình, nế đội trả lờ 20 đ ểm êng độ h n đượ đ ểm Thờ g n ành h mổi câu hỏi 30s Các đội có quyền lự h n ng may mắn lần, trả lờ 40 đ ểm, trả lời sai b trừ nửa số đ ểm S h (4) ữ n mở ra, nế đội trả lờ nh nh nhấ ng 10s nội dung c a chìa khóa 80 đ ểm s (5) ữ n thời gian 30s đượ 60 đ ểm h ữ n mở hết số đ ểm lại n 40 đ ểm (Lưu ý: Tùy theo số lượng đội chơi, tùy kết hợp với phần chơi khác mà thay đổi luật chơi cho phù hợp) Hình ảnh cần giải đoán: MÔI TRƯỜNG BIỂN Cảng có HTX đóng sửa chửa tàu thuyền tỉnh ta Là khu du lịch lớn tỉnh ta được khởi công xây dựng vào ngày 29/7/2009 Dọc bờ biển xã Tịnh Kỳ tình trạng xảy gây nhức nhối cho người dân sống ở ? Hiện tượng này là nguyên nhân gây nên tình trạng ô nhiểm môi trường ven biển Việc nuôi trồng thủy sản ven biển tỉnh ta làm cảnh quan này bị phá vở? Tại khu vực có nhiều hàm lượng dầu mỡ nước cao gây ảnh hưởng đến sự sống loài sinh vật ? -T hơ "Kẻ dấu tên" * Chuẩn b : + Ngườ hơ + Người tổ giấy bút hơ gh đặ đ ểm c a kẻ giấu tên * Cá h hơ : + Ngườ hơ ( hể người lên bảng đồng thờ hơ àn hể người ưới) kẻ khung, có ô hình chữ nhậ đánh số từ đến hay 6, (H.3) 39 HÌNH + Người tổ hơ ần ượ xướng ên (1 ) đ c chậm tiêu chí ghi ghi nhớ (về kẻ dấu tên) ứng với Đ đặ đ ểm c a đạ ương hâ ục, dạng đ a hình, kiểu khí hậu, loại cảnh q n h đặ đ ểm c a miền tự nhiên, c a vùng kinh tế, mà h s nh h Người hơ phả xá đ nh ên đố ượng gh ên đ +S h h àn hành người tổ chức công bố đáp án Ngườ đánh ấ và ự h đ ểm Ví dụ: giỏi: 6/6; : 5/6, hơ Kẻ giấu tên Ví dụ nội dung ghi sử dụng mộ M t số d ng hơ tự a hình 1) Biển: phận c đạ ương nằm gần hoặ x đất liền, có đặ đ ểm riêng (về độ mặn, nhi độ, vận động c nước biển ) khác với vùng nước c đạ ương b q nh 2) Bờ biển: dả đất tiếp xúc vớ mép nước biển ch đất liền động qua lại biển 3) Cao nguyên: dạng đ a hình có bề mặ ương đối phẳng gợn s ng đ h đồ Độ cao đối từ 500 m trở lên Cao nguyên ũng sườn dốc, có trở hành vá h đứng 4) Châu thổ: đồng phù sa thấp, phẳng, sông lớn bồ đắp cửa sông 5) Hạ s ng: đ ạn cuối c a s ng nơ động bồi tụ phù sa đâ h ếm hế ng s ng độ dốc nhỏ tác 6) Hồ băng hà: hồ hình thành tác dộng bào mòn mặ đất c băng hà Ví dụ Tổ chức Dạ hộ Đ a lí với ch đề “M 1) Công tác chuẩn bị: ường X nh” bước  H p ban tổ chức: bao gồm thầy cô giáo tham gia (cần kết hợp vớ Đ àn Thanh niên, hội HS, phòng Quản lí HS đại di n HS tổ, lớp) Nội dung h p: 40 + Thống ch ương + Nội dung: Bao gồm vấn đề MT đ đ MT cộm c h ân ập thắng cảnh đ phương ng hời gian gần đâ (Đ ng đ ng đú phương… b sách, ch phương ( hú đến vấn đề h hóa, khu công nghi p, bến cảng, dòng sông, khu danh lam gồm hi n trạng, x hướng diễn biến tới, ương q n đ ểm MT c a tỉnh nhà…) + Thời gian: nên ch n vào ngày kỉ ni m ên q n đến MT ngà MT Thế giới 5/6 hoặ +Đ ên q n đến vấn đề MT búc xúc c đ phương đ ểm: Nếu số ượng HS tham gia không nhiều nên ch n hộ ường để có đầ đ trang thiết b sở vật chất cần thiết, có nhiều lớp tham gia ch n trời + Phân công nhi m vụ cụ thể cho thành viên:  Ban tổ : Là người phụ trách chung  Ban xây dựng hương nh đề: Có thể cho HS tham gia  Ban giám khảo: Mời GV có kinh nghi m, có chuyên môn (nên có GV dạy môn hoạ động lên lớp phụ h Đ àn Th nh n ên); h hể kết hợp đội tự chấm đ ểm với G nh độ tin h c thiết kế hương nh ên má v nh để hỗ trợ cho hoạ động…  Phần trang trí hộ ường, chuẩn b sở vật chất cần thiết BTC phối hợp với lớp chuẩn b  Xây dựng hương nh nộ ng h ng bá đến lớp h m g để lớp có chuẩn b h đá 2) Tổ chức thực hiện:  Ngườ đ ều khiển hương nh: - Lựa ch n HS với tiêu chuẩn: + Ngoại hình 41 + Gi ng nói + Ngôn ngữ + Am hiểu tâm lí khán giả + Khả ứng xử linh hoạt + Am hiểu nhiề nh vực phụ trợ : ể chuy n, hát, múa, trò hơ … + Có số Chú ý: Trong nhà trường, việc lựa chọn người dẫn chương trình tương đối khó khăn, tùy theo đặc điểm, điều kiện buổi hội để lựa chọn HS với ưu tiên định cho tiêu chuẩn - Công vi c c + Giới thi hư người dẫn hương nh: (đại biểu, thành phần, lí do, ch đề, ban giám khảo, ban cố vấn, ….) + Các nội dung, thể l tham gia, cách tiến hành, xử lí tình  Thành phần h m g : Như ế hoạ h b n đầu (nế h đổi báo cáo lại cho BTC biết)  BGK hư : G ới thi u tên, chức vụ, vai trò cụ thể cho thành viên  Nội dung, hình thức * Nội dung - Chương nh b gồm phần thi: Phần thi thứ nhất: MÔI TRƯỜNG QUANH TA Có phần: a Có 10 câu hỏi trắc nghi m vấn đề MT tỉnh Quảng Ngãi Sau 10 gâ đội trả lời hình thứ độ g hẻ, trả lờ â hỏ 10 đ ểm b Có câu hỏi trả lờ nh nh hờ g n h mỗ â hỏ 15 g â h độ ành q ền ả đầ h 5gâ s S ên nế ả s h độ n 10 g â đầ ành q ền ả h đ c câu hỏ đội có quyền phấ ả lời, trả lờ 42 đượ 20 đ ểm, trả lời sai b trừ 10đ Cá đội khác giành quyền trả lờ 10 đ ểm, nế đội tiếp trả lời sai câu hỏi thuộc khán giả Nếu khán giả trả lờ nhận phần quà c a BTC Phần thi thứ hai: KHÁM PHÁ MÔI TRƯỜNG ô chữ Ô chữ gồm có câu hỏ (160 đ ểm), câu hỏ 20đ Ư ên đội có số đ ểm hấp có quyền ch n Sau 15 giây, đội ả g bảng Độ h n â hỏ ả lờ cộng 20đ độ Cuối tìm từ h n ả đượ 10đ đội có quyền lựa ch n cờ may mắn để trả lời từ khóa (bắt đầu t c u h i thứ Nếu t ả đượ 40đ ns b loại khỏ v ng hơ Nếu câu hỏi từ h Từ h đội không tìm dành cho khán giả “Ô NHIỄM NƯỚC” Phần thi dành cho khán giả với tên gọi HIỂU NHAU T ng h hơ ành h ặp hơ h đội Mỗi cặp hơ người lựa ch n từ phương để hi h nh sẵn (các t liên quan đến vấn đề MT địa h ng dùng mi ng mà àm h người hiể đượ đ án khóa, mỗ đội h n m 1nữ, h g â Đội thắng nhận quà c hờ g n h mỗ hương nh Ví dụ: - Mù hơm - Rá - Đồ - Phá ừng - Kh - Mù h - Cá hế - -X - Cảng b ển - Chá - T ếng ồn - Ống h - Bã b ển - Đồng -C - Th ng ũng m n - Dầ - S mạ àn hế ừng ng ên - Nướ Phần thi thứ tư: PHÓNG SỰ MÔI TRƯỜNG S h xem đ ạn video clip vấn đề MT tỉnh Quảng Ngãi (Hình ảnh 43 dòng sông Trà xanh, thơ mộng với đặc sản cá bống sông Trà; hình ảnh khai thác cát, sạn; nước thải t khu d n cư, khu công nghiệp thải thẳng dòng sông chưa qua xử lí; hình ảnh dòng sông bị ô nhiễm mà biểu cá chết, vịt chết lềnh bềnh… Mỗ đội phú để viết lời bình phù hợp với nội dung thờ g n Đội có lời bình tốt nhấ đượ đ ù đ ểm, sau he mứ độ mà có số đ ểm ương ứng Yêu cầu: - Nội dung phù hợp (trùng khớp theo hình ảnh) + Giới thi u tỉnh QN + TP Quảng Ngãi bên bờ sông Trà + S ng T à n s ng ngh mặ đối vớ người dân QN + Cá đặc sản c a sông Trà + Nguyên nhân gây ô nhiễm +Hậu quả: Cá chết, v t chết, HST b h - Lờ b nh ngh đổ … õ àng - Khớp với thời gian Phần thi thứ năm: BIỂU DIỄN THỜI TRANG VỀ MÔI TRƯỜNG Thể l : Mỗ đội có trang phục biểu diễn Khi biểu diễn đội tự thuyết minh Đội có trang phục phù hợp ấn ượng nhấ đượ mứ độ để có số đ ểm ương ứng Yêu cầu: - Nội dung: Thân thi n vớ MT; đẹp - Biểu diễn: Chà ; đ - Thuyết minh: Phù hợp; hấp dẫn 3) Tổng kết, đánh giá, phát thưởng 44 0đ đội lại tùy theo - Nhận xé đánh g - Thư a ban giám khảo kết phần thi c - Phá hưởng h đội độ h ( ù giải phù hợp nhằm động v ên he nh ph để có ấu h h h độ hơ ) - Ban tổ chức tổng kế đêm hội phần thi c đội, rút kinh nghi m Ví dụ Tổ chức ho ng h qu n MT phương A KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG THAM QUAN MÔI TRƯỜNG ĐỊA PHƯƠNG Lớp Theo kế hoạch năm học cấp phê duyệt ngày… I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU - Nhằm giúp cho HS hiểu biết thêm đ lí đ đ thờ phương MT đ phương àm ăng hêm nh ê q ê hương đấ nước, yêu nghề nghi p đồng ũng hấy rõ vai trò trách nhi m c a vi B MT đ phương x nh sạ h đẹp - Giúp HS rèn luy n kỹ q n sá kỹ chức buổi tham quan thực tế MT đ phương II NỘI DUNG THAM QUAN - Tham quan hoạ động công nghi p động đến MT - Tham quan vi c sử dụng hồ nước phát triển KT-XH ũng động c a hồ đến MT xung quanh - Tham quan hoạ động đời sống văn h – xã hội c thắng cảnh vùng rừng nú B Tơ III THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM 3.1 Thời gian: ngày, Từ đến ngày 45 ân đ phương Đ ểm a Theo tuyến: Từ ường ĐH Phạm ăn Đồng he khu vực thuộc huy n BA TƠ đ ểm cuố ùng đỉnh đè L 1A L 24 đến IOLAC b Theo điểm: - Nhà Má Đường Phổ Phong - Hồ Chứ Nước Núi Ngang - Hồ Tôn Dung sinh hoạt c ân m ền núi - Bảo Tàng Khở Ngh B Tơ - Đè IOLAC 3.3 Mụ í h ựa ch n ểm tham quan Tham quan du l ch tìm hiểu số đ a danh tỉnh Quảng Ngãi-huy n B Tơ Th ng q đ húng hể tìm hiểu số vấn đề cần thiết quan tr ng liên quan đến MT tạ đ ểm đ - Nhà Má Đường Phổ Ph ng: Đâ chi nhánh c Nhà Má Đường Quảng Ngãi nằm khu công nghi p Phổ Phong Đến với nhà máy để khảo sát tình hình xả thải, xử lí cặn bã h nước c a nhà máy - Hồ Chứ Nước Núi Ngang: Nằm ên đ a bàn xã Ba Liên.Tìm hiểu nguyên nhân xây Hồ Chứ Nước, tác dụng xây hồ phát triển KT-XH MT xung q nh…Ng húng n hể tìm hiểu vi c nuôi cá thông qua cách xây nước trình nuôi bi n pháp áp dụng có hi u dựng hồ, cách xử tránh tình trạng ô nhiễm nguồn nước - Th trấn B Tơ - th trấn c a huy n miền nú phát triển q hộ văn h kinh tế đâ bạn khảo sát tình hình phát triển kinh tế, tr , xã đ phương ng năm gần đâ h ặ đời sống c miền núi (c a Huy n) th trấn vùng lân cận Tạ đâ bạn ân n tham quan Khu bảo tàng Khở ngh B Tơ bạn dễ àng h êm ngưỡng váy, khố trang phục truyền thống c ngườ HơRê hình ảnh 46 u Khởi Ngh B Tơ v ng … hưởng thức miền núi giúp bạn am hiểu thêm ẩm thự ượu cần m n ăn đặc sản ũng văn h đời sống c n người vùng đất B Tơ - Hồ Tôn Dung, hồ có vẽ đẹp kì thú bậc c a huy n Ba Tơ X ng q nh hồ b q nh đồi núi - rừng b người dân tàn phá với di n tích lớn nhằm trồng keo, bạ h đàn….v hế, tham quan hồ Tôn Dung với mụ đ h tìm hiểu rõ tác hại c a vi c chặt phá rừng ảnh hưởng tới hồ hế nào? Li u hồ có tồn tạ phá h v không kéo dài tình trạng nà … - Đèo Violac: bạn h êm ngưỡng cảnh núi rừng v ã T ường sơn Đứng ên đỉnh đè - ranh giới giáp với tỉnh Kom Tum, bạn nhìn thấy toàn cảnh B Tơ IV THÀNH PHẦN THAM GIA 4.1 Giáo viên: ( ưởng ph đ àn G h mg ) 4.2 H c sinh lớp (có danh sách kèm theo) V DỰ TRÙ KINH PHÍ Bảng Mẫu dự trù kinh phí Đơn g Số ượng STT Nội dung Thuê xe ngày Bồ ưỡng HS Bồ ưỡng G Thành thiền h m g hướng dẫn Tổng cộng T ên đâ àn kế hoạch tổ chức tham quan thực tế MT đ phương Kính mong quí cấp xét n để dự án thực hi n tố Quảng Ngãi, ngà … háng … năm 20… T ường Người lập kế hoạch Tổ 47 B TỔ CHỨC THAM QUAN: Trong trình tổ chức tham quan, cần vần đề sau: - Đảm bảo mặt thời gian - Phân công trách nhi m rõ ràng cho hành v ên h G ng đ àn đặc bi t h m g hướng dẫn - Bám sát vào nộ ng h m q n để hướng dẫn cho HS gh hép àm sở cho vi c thu hoạch c a HS sau tham quan - Đối vớ nội quy c sở sản xuấ đặc bi vấn đề giữ trật tự, thực hi n sở sản xuất ngườ hướng dẫn (nếu có); C ĐÁNH GIÁ VÀ TỔNG KẾT: S lần ượ h đ h m q n MT đ a bàn huy n B Tơ nh m v ết báo cáo nh bà ước lớp kết mà nhóm (tổ) hực hi n trình tham quan Các nhóm (tổ) thảo luận đặt câu hỏ để làm sáng tỏ vấn đề G ngườ đ ều khiển, tổ chức buổi thảo luận tổng kết đ ểm c a chuyến tham quan CÂU HỎI ÔN TẬP, RÈN LUYỆN - Mỗi nhóm/tổ phân công cho thành viên nhóm/tổ để thiết kế - xây dựng hình thức HĐNK - Mỗi nhóm/tổ thiết kế - xây dựng chương trình HĐNK đ a lí với thời gian từ 60 – 90 phút  48 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Ng c Quỳnh Dao - Chu Th Minh Tâm Thực hành Tổ Chức hoạt động lên lớp Nguồn: Dự Án Phát Triển Giáo Viên Tiểu H c Đặng ăn Đức Lí luận dạy học Địa lí (phần đại cương NXB ĐHSP 2005 Phạm Xuân Hậu - Nguyễn Kim Hồng – Nguyễn Đứ ũ Hoạt động giáo dục môi trường môn Địatrường phổ thông NXBGD,2005 TS Trần ăn H ếu – ThS Thiều Th Hường Thiết kế dạy học kiểm tra đánh giá kết HĐNGLL trường THPT Giáo trình BDTX GV THPT chu kì III Huế 2006 PGS.TS Nguyễn ăn Kh – TS Lê Huy Hoàng- ThS ũ Th Mai Anh Modul dạy học dựa GQVĐ NXB GDVN Ch biên PGS.TS Nguyễn Hoàng Trí nhiều tác giả khác Dạy học t thực tế địa phương hoạt động lên lớp VVOB – ĐHSP HN 2009 Phan Thông Tổ chức hoạt động ngoại khoá địa lí giáo dục môi trường cho sinh viên sư phạm trường Đại học Phạm Văn Đồng.2010 49 ... NGOẠI KHÓA VÀ KỸ NĂNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA 24 3.1 Quy trình tổ chức hoạ động ngoại khóa 24 3.2 Cấu trúc c a kế hoạch hoạ động ngoại khóa. .. ết kế hoạ động ngoại khóa .25 Chương THIẾT KẾ MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA ĐỊA LÍ .34 TÀI LIỆU THAM KHẢO 49 MỞ ĐẦU H động ng ượng g ấ q n h ụ T ng nhà ường phổ h ng h động ng... hoạ động với bạn khác theo nhóm Ví dụ: Hoạt động làm môi trường trường học, bờ biển, nơi công cộng… lập kế hoạch cho hoạt động mới… - Tổ nh m đ đượ h nh hành ên sở HS có sở thích, hứng thú, sở
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạt động ngoại khóa Địa lý ở trường THCS, Hoạt động ngoại khóa Địa lý ở trường THCS, Hoạt động ngoại khóa Địa lý ở trường THCS

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay